statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (2024)

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (1)

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (2)

1

STATISTISCH

JAARBOEK 2010

Afgesloten op 31 december 2010

2 Voorwoord

3 Olympus ’70 in het jaar 2010

3 Aanvullingen/correcties statistisch jaarboek 2009

4 - 9 Jaarranglijsten baan 2010

9 - 36 Ranglijsten aller tijden baan

36 - 37 Clubrecords estafettenummers

38 - 39 Ranglijsten indoorseizoen 2009-2010

39 - 40 Indoorresultaten najaar 2010

40 Nota betreffende handtijden en electronische tijden

41 - 47 Ranglijsten aller tijden indoor

48 - 50 Jaarranglijsten wegwedstrijden 2010

50 - 61 Ranglijsten aller tijden wegwedstrijden

61 Wedstrijdprogramma wegwedstrijden 2011

62 – 63 Vergelijking resultaten marathon en halve marathon door de

jaren

63 Ranglijsten aller tijden snelwandelen

64 Baanrecords

64 Wedstrijdprogramma baanwedstrijden 2011 Samenstelling:

Paul Michiels

Bij de omslag: (ontwerp Trudie van den Berg)

In het jaar 2010 vierde Olympus ‟70 dat veertig jaar geleden de grondslag van onze vereniging werd

gelegd. Maar het waren niet de nostalgische gevoelens, die in het afgelopen jaar overheersten. Nee, dat

waren breed beleefde gevoelens van trots bij de officiële opening van ons nieuwe complex. Wat hebben

wij een fraai atletiekpaleisje in het Westland (voor elkaar) gekregen! Ontelbaar waren de woorden en

blikken van bewondering die wij hebben kunnen waarnemen bij de provinciale en landelijke

competitiewedstrijden, die op ons complex werden gehouden. Nee, dat hadden ze niet verwacht bij die

„boeren‟ in het Westland. En zie hoe het Intergreen athletic house inmiddels wordt benut, mede door

topatleten van buiten het Westland. Eind 2011 toch maar weer Olympus ‟70 nomineren voor de

Westlandse Inspiratie Trofee!

Richard Vroom

Dit is een uitgave van de Olympus ‟70 koerier en wordt als bijlage geleverd bij het januarinummer van 2011.

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (3)

2

VOORWOORD

Als extra bij het clubblad van januari vindt u hier zoals gebruikelijk

de jaarlijkse ranglijsten. Het is een traditie bij onze vereniging om

jaarlijks een dergelijk boekwerkje uit te geven. Opnieuw hebt u de

keuze deze lijsten op papier of electronisch te ontvangen.

Deze lijsten zijn sinds 1974 ieder jaar verschenen en stelselmatig

gegroeid zowel qua omvang als qua volledigheid. Het is een werk

waarop iedereen een jaar lang kan op steunen om zijn prestaties of

die van anderen te vergelijken met wat al staat.

Voor de nieuwelingen in de club:

Ieder jaar worden de uitslagen van alle leden verwerkt in

jaarranglijsten van dat jaar. Bovendien worden er ranglijsten aller

tijden gemaakt op alle gangbare nummers en in alle categorieën.

Deze ranglijsten gaan vrij diep (waarschijnlijk zijn het de meest

uitgebreide clubranglijsten van Nederland).

De opzet is al jaren onveranderd:

Dit boekwerkje bevat twee grote onderdelen: de baanatletiek

(inclusief indoor) en de wegatletiek. Elk van deze onderdelen bevat

twee soorten ranglijsten: jaarranglijsten en ranglijsten aller tijden.

1. DE JAARRANGLIJSTEN.

Hier wordt op elk atletiekonderdeel voor ieder wedstrijdlid de beste

prestatie vermeld van het afgelopen jaar. Deze prestaties dienen

geleverd te zijn bij officiële wedstrijden.

Voor de baanatletiek betekent dat dus in praktijk alle wedstrijden. Bij

de wegwedstrijden zijn dat de officiële KNAU-wedstrijden, echter

uitgebreid met de resultaten van de recreanten bij zowat alle wedstrij-

den waarbij Olympus '70 betrokken is (de wedstrijdafstand) en bij

nog vele andere wedstrijden.

Bij de baanwedstrijden worden bij elke categorie alleen die nummers

opgenomen die voorzien zijn in het wedstrijdprogramma van de

betreffende categorie. Zij die hebben deelgenomen aan nummers van

een hogere wedstrijdcategorie vinden hun resultaten daarvan terug bij

die hogere categorie (vb. werpnummers met zwaarder materiaal,

hogere horden...).

Het jaar loopt van 1 januari tot 31 december 2010.

Bij de jaarlijsten van de wegatletiek staan alle categorieën door elkaar,

echter wel met aanduiding van de ieders categorie, voor zover deze

niet de heren seniorencategorie is.

2. DE RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN.

Hier vindt men voor ieder onderdeel een lijst met de beste performers

uit de clubgeschiedenis. Wie daar helemaal bovenaan staat bezit

uiteraard het clubrecord. Er wordt daarbij ook vermeld in welk jaar

de betreffende prestaties zijn geleverd.

Van sommige ondertussen afgeschafte onderdelen blijven wel enkele namen staan voor zover die prestaties dat verdienen.

Als leden uit een lagere categorie prestaties hebben staan die goed

genoeg zijn om ook in één of meerdere hogere categorieën bij de top

te staan, dan worden zij ook daar opgenomen. Hun eigenlijke

categorie wordt daarbij vermeld. Het moet dan wel een identiek

nummer zijn (zelfde gewicht bij de werpnummers, zelfde hoogte der

horden; bij verspringen kunnen pupillenresultaten met afstoot in een

afstootvlak niet worden doorgeschoven naar de junioren, enz).

Voor de estafettenummers zijn alleen de clubrecords vermeld. Behalve dan voor de senioren (dames zowel als heren).

Deze seniorenranglijsten bevatten extra informatie. Vooreerst worden

niet alleen de beste zoveel vermeld, maar bovendien de beste 5

prestaties op elk gangbaar nummer, dus onafhankelijk of dat door 1,

2, 3, 4 of 5 atleten zijn behaald. Verder staan bij iedere prestatie

datum en plaats van de prestatie vermeld, voor zover te achterhalen.

Als u bijkomende informatie hebt betreffende ontbrekende

gegevens, geef die dan a.u.b. door. Bij de meerkampen worden ook de prestaties op de afzonderlijke nummers gegeven.

Windvoordeel

Prestaties op sprintnummers, verspringen en hss zijn alleen geldig

voor ranglijsten als de rugwind minder is dan 2 meter per seconde.

Voor puntentotalen in de meerkamp is dat 4 meter per seconde (dus

als op een der nummers de rugwind meer is dan 4 m/sec is de

prestatie niet geldig).

Electronische tijden – Handtijden

Vanaf dit jaar nemen we voor de loopnummers tot en met de 400

meter nog alleen de electronisch gemeten tijden in aanmerking,

behalve dan voor de pupillen. Wel geven we eventueel betere

handgemeten tijden afzonderlijk. In de ranglijsten aller tijden

worden wel de tijden uit het verleden gehandhaafd. Voor wie de

procedure van rangschikking niet kent verwijzen we naar de nota

betreffende electronische en handgemeten tijden.

Masters

De algemene masterscategorie voor mannen is enige jaren geleden op

35 jaar gezet. Ik heb toen naar best vermogen de vroegere prestaties

in ranglijsten aller tijden voor de nieuwe categorie m35 gegoten. De

grote moeilijkheid is dat voor de heel oude jaargangen (voor ca 1985)

niet van iedereen de geboortedatum bij mij bekend is. Voorlopig zijn

er ranglijsten opgesteld voor het baangebeuren Voor de

wegwedstrijden heb ik nog steeds onvoldoende informatie (geboortedata) om exacte lijsten te kunnen opstellen.

VOLLEDIGHEID - FOUTEN

Volledigheid blijft een probleem.

De uitslagenverwerking van wegwedstrijden (ook van

baanwedstrijden) is de laatste jaren problematisch geworden. Er

worden bijna geen uitslagenlijsten meer naar de verenigingen

gestuurd, waardoor we op het internet zijn aangewezen; op zichzelf

een zeer goede ontwikkeling, maar we weten niet altijd waar atleten

van onze vereniging actief zijn geweest. Erger is dat sommige

organisatoren zich beperken tot uitsluitend namen (soms zelfs met

alleen maar een voorletter of zelfs helemaal geen) of zetten er alleen

de woonplaats bij. Bij uitslagen met duizenden deelnemers is dat

praktisch onwerkbaar. Het risico dat iemand over het hoofd wordt

gezien is op die manier uitermate groot; ook het ten onrechte

toekennen van een uitslag van een toevallige naamgenoot. En dan het

doorschuiven van startnummers. Daarop is voor ons natuurlijk geen

controle mogelijk, zeker niet als het niet wordt gemeld.

Bij verwerking van een berg cijfers als deze zijn fouten niet

onwaarschijnlijk (zij kunnen ook in de uitslagenlijsten zelf zitten).

Merken jullie fouten, signaleer deze dan. Er wordt zeker rekening

mee gehouden bij de samenstelling van de lijsten van 2011.

Bovendien wordt dat ook in het eerstvolgende clubblad vermeld.

DANKWOORD

Ook dit jaar heeft het bestuur er opnieuw voor gezorgd dat het

statistisch jaarboek een mooie omslag krijgt. Het is de afronding van

het vele werk dat hieraan het hele jaar door is besteed en tevens een

bewijs dat het werk wordt gewaardeerd. In het bijzonder Trudie van

den Berg die het ontwerp uitwerkte.

Dank ook aan Patrick van Dop en Lianne van der Lugt die de

jaarlijsten baan aan een extra contole hebben onderworpen.

RANGLIJSTEN OP INTERNET

Aanpassingen aan de ranglijsten aller tijden verschijnen regelmatig

op de website van Olympus ‟70 onder de rubriek “clubrecords”. In

vele gevallen gaan ze zelfs nog dieper dan in dit boekje (dit is zo al volumineus genoeg).

Paul Michiels

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (4)

OLYMPUS ’70 IN 2010

3

Apeldoorn 7-2: NK indoor senioren: 4e plaats voor Marjolein van Marrewijk op de 800 meter dames in 2.14.61.

Haagse crosscompetitie: 1e plaatsen voor Sacha van Heijningen (meisjes pup.C), Cédric Demol (jongens pup.B), Iris Penning (meisjes pupillen A1), Nienke de Jong (meisjes jun.C) en Niels Penning (jongens jun.C).

Apeldoorn NK junioren: 2e plaats voor Marjolein van Marrewijk op de 800 meter bij de meisjes A in 2.17.10.

Hellendoorn 7-3: NK cross: Carla Ophorst behaalde de titel bij de dames 50+ .

Rotterdam 11-4: Ben Groenewegen was 2e op het NK marathon in de categorie m55+ in een tijd van 2.56.04.

Nijmegen 14-5: bij de Ned.Studentenkampioenschappen behaalde Niko Zuidema de 2e plaats op de 400 meter horden in 55.31.

Eindhoven 29-5: Marco Bronswijk behaalde 2 3e plaatsen bij resp. het NK gewichtwerpen en het NK kogelslingeren bij de m40 met 11,08 en 34,09 meter.

Bij het NK werpmeerkamp op 30-5 te Eindhoven was Marco Bronswijk 3e bij de m40+.

Amsterdam 17 en 18-7: NK senioren. Tweede plaats op de 400 meter horden voor Ramona Thoen in 60.,61.

Op de C-spelen op 21 en 22-8 te Amsterdam behaalde Jeremy Bronswijk de 2 plaats bij het kogelslingeren met 47,80 meter.

Jeremy Bronswijk werd geselecteerd voor de C-interland Westfalen-Nederland voor het kogelslingeren. Hij werd er 2e met 46,13 meter.

Op de D-spelen op 5-9 te Amsterdam werd Piet van den Berg 3e op de 1000 meter jongens D 2e jaars in 3.03.89

Amstelveen 25-9: NK estafettes. De junioren jongens A ploeg met Thomas Kamermans, Raymond Toussaint, Bram van Ruijven en Mark Hendriks werd 6e op de 4*100 meter in 46.25.

Competities:

De meisjes D behaalden de landelijke finale in de 1e divisie. Zij werden er 5e.

De damesploeg handhaafde zich in de 1e divisie via de promotie-degradatiewedstrijd op onze eigen baan op 19-9.

Olympus ’70 atleten in de Nederlandse top 15 indoor (seizoen 2009-2010)

jongens B 200 meter 15. Raymon Toussaint 24.88 400 meter 9. Raymon Toussaint 53.15

meisjes D 60 meter horden 4. Julia de Koning 10.34 10. Eva Tetteroo 10.80 hoogspringen 5/9 Julia de Koning 1,45 verspringen 4. Julia de Koning 4,73 12. Eva Tetteroo 4,46

meisjes A 800 meter 1. Marjolein van Marrewijk 2.14.61

dames 50 meter 1. Lianne van der Lugt 6.82 800 meter 5. Marjolein van Marrewijk (A) 2.14.61 verspringen 6. Lianne van der Lugt 5,87

Olympus ’70 atleten in de Nederlandse top 15 outdoor

jongens D 1000 meter 15. Piet van den Berg 3.03.89

jongens C kogelslingeren 2. Jeremy Bronswijk 47,80

jongens B kogelslingeren 14. Jeremy Bronswijk (C) 32,78

jongens A 4*800m 8. Olympus ’70 8.44.24

heren 200 horden 10. Niko Zuidema 26.14 3000 meter steeple 15. Sjoerd van Marrewijk 9.48.25 Zweedse estafette 5. Olympus .70 1.59.82

meisjes D hoog 8/15. Julia de Koning 1,50 speer 15. Eva Tetteroo 28,70 6-kamp 14. Eva Tetteroo 2944 ptn

meisjes B 3000 meter 15. Nienke de Jong ( C ) 11.04.1

meisjes A 800 meter 3. Marjolein van Marrewijk 2.10.61 1000 meter 9. Marjolein van Marrewijk 2.59.1

dames 400 meter horden 3. Ramona Thoen 60.61 3000 meter steeple 7. Ilona Lievaart 11.46.38 4*200 meter 6. Olympus ’70 1.49.45 4*400 meter 12. Olympus ’70 4.05.02 Zweedse estafette 15. Olympus ’70 2.23.39

Olympus ’70 atleten in de Ned. top 15 wegwedstrijden

25 km dames 2. Carla Ophorst 1.44.38

AANVULLINGEN EN CORRECTIES STATISTISCH JAARBOEK 2009

p.9 heren masters 1000 meter: toevoegen: 3.20.7 Hans van den Berg m45 p.48-50 wegwedstrijden 2009: Hans van den Berg is m45, niet m55 p.37 R.A.T. kogelstoten m40: 11,04 MARCO BRONSWIJK 08 ( niet 11,45 ) p.58 De 3.56.04 op de marathon AT is een 2e prestatie. Valt dus weg; 3.54.48 is beste. Yotaal aantal Olympus-leden op de marathon is dus 378 i.p.v. 379. p.60 RAT marathon dames: idem; totaal aantal dames 48 p.61 RAT marathon dames 35+ : idem; totaal 40 RAT marathon dames 40+ : idem; totaal 32.

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (5)

RANGLIJSTEN BAAN 2010

4

MEISJES PUPILLEN C m = mini

40 meter ( 6.69 ) 7.34 Angela de Vries 7.42 Rebecca Looije 8.13 Brit van Dien 8.56 Tamara van Santen m 8.60 Sacha van Heijnigen m 9.36 Isis van der Zalm m 9.92 Tessa Molenaar m 10.11 Anna Lusthof m

600 meter ( 2.07.4 ) 2.20.22 Angela de Vries 2.29.6 Rebecca Looije 2.40.1 Brit van Dien 2.40.39 Tamara v Santen m 2.40.47 Sacha v Heijnigen m 2.50.01 Isis van der Zalm m 2.53.97 Anna Lusthof m 2.59.26 Tessa Molenaar m

verspringen ( 3,75 ) 3,43 Angela de Vries 3,25 Rebecca Looije 2,59 Brit van Dien 2,58 Tamara van Santen m 2,49 Sacha van Heijnigen m 2,41 Isis van der Zalm m 1,98 Tessa Molenaar m 1,90 Anna Lusthof m

balwerpen ( 25,16 ) 19,67 Rebecca Looije 15,72 Angela de Vries 14,99 Sacha van Heijnigen m 14,45 Brit van Dien 10,48 Tamara van Santen m 8,36 Anna Lusthof m 7,17 Isis van der Zalm m 6,52 Tessa Molenaar m

MEISJES PUPILLEN B

40 meter ( 6.57 ) 7.51 Esmee Sommandas 7.55 Marit de Jong 7.61 Lisa de Heij 7.82 Hannah van Velzen 7.98 Sophie t Hoen 8.00 Gwendolijn Rowland

1000 meter (3.38.97 ) 4.22.3 Marit de Jong 4.25.3 Hannah van Velzen 4.29.81 Esmee Sommandas 4.36.8 Sophie t Hoen 4.58.68 Lisa de Heij

verspringen (4,10 ) 3,15 Marit de Jong 3,12 Esmee Sommandas 3,01 Hannah van Velzen 2,85 Sophie t Hoen 2,73 Lisa de Heij 2,61 Gwendolijn Rowland

hoogspringen (1,25 ) 0,90 Hannah van Velzen

kogelstoten (6,51 ) 3,67 Hannah van Velzen

balwerpen ( 28,86 ) 17,34 Lisa de Heij 14,59 Hannah van Velzen 13,26 Marit de Jong 12,26 Sophie t Hoen 11,56 Gwendolijn Rowland 11,02 Esmee Sommandas

MEISJES PUPILLEN A

60 meter ( 8.3 ) 9.54 Sophie Koedood 9.5 Anouk van Gaalen 9.83 Emma Dekker 9.92 Anne-Fleur Blok 10.04 Iris Penning 10.2 Angela van Elleswijk 10.51 Sem de Bruin 10.55 Nienke de Ruiter 10.64 Danique de Brabander 10.4 Emma Pellegrom 10.94 Floor Wubben 10.95 Maaike Kleijn 11.03 Shanna Pakvis

1000 meter ( 3.21.0 ) 3.32.3 Anouk van Gaalen 3.32.9 Iris Penning 3.37.4 Emma Dekker 3.55.4 Nienke de Ruiter 4.06.8 Emma Pellegrom 4.06.82 Anne-Fleur Blok 4.12.7 Floor Wubben 4.16.5 Sophie Koedood 4.20,29 Danique deBrabander 4.26.6 Angela van Elleswijk 4.34.64 Sem de Bruin 4.37.97 Maaike Kleijn 4.38.66 Shanna Pakvis

verspringen ( 4,56 ) 3,85 Sophie Koedood 3,81 Anouk van Gaalen 3,75 Emma Dekker 3,60 Iris Penning 3,58 Anne-Fleur Blok 3,43 Danique de Brabander 3,28 Angela van Elleswijk 3,28 Sem de Bruin 3,27 Floor Wubben 3,13 Nienke de Ruiter 2,93 Emma Pellegrom

hoogspringen (1,42 ) 1,20 Emma Dekker 1,20 Anne-Fleur Blok 1,10 Nienke de Ruiter 1,08 Iris Penning 1,08 Sem de Bruin 1,06 Floor Wubben 1,05 Sophie Koedood 1,05 Danique de Brabander 1,03 Anouk van Gaalen 1,00 Angela van Elleswijk 0,98 Shanna Pakvis 0,93 Maaike Kleijn

kogelstoten (9,67 ) 7,28 Sophie Koedood 6,80 Emma Dekker 6,49 Nienke de Ruiter

5,98 Anouk van Gaalen 5,87 Sem de Bruin 5,74 Floor Wubben 5,47 Anne-Fleur Blok 5,22 Danique de Brabander 4,46 Iris Penning 4,15 Emma Pellegrom 4,13 Angela van Elleswijk 3,99 Shanna Pakvis 3,62 Maaike Kleijn

balwerpen (39,39 ) 23,76 Iris Penning 23,38 Sophie Koedood 21,91 Danique de Brabander 20,49 Emma Dekker 20,12 Angela van Elleswijk 17,75 Nienke de Ruiter 16,57 Anne-Fleur Blok 15,39 Sem de Bruin 15,04 Floor Wubben

MEISJES JUNIOREN D

60 meter ( 8.37 ) 8.96 Eveline van Marrewijk 8.97 Julia de Koning 9.03 Renee de Wilde 9.25 Aline Philipsen 9.38 Eva Tetteroo 9.39 Deborah Middelburg 9.62 Jonna Vroom 9.76 Ruby van Rooijen 9.87 Jane Kuipers 9.88 Isabelle Schrage 10.15 Maxine Dassen 10.16 Nanda de Jong 10.24 Puk Hoogkamer 10.54 Esther Spaans 10.66 Bo Kemmere 10.70 Brit Barendse 10.81 Suzanne de Jong 11.52 Karina Voois 11.54 Naomy Uffelen

met te veel windvoordeel: 8.93w Eveline van Marrewijk 9.17w Aline Philipsen 9.29w Deborah middelburg 10.77w Suzanne de Jong

handtijden: 8.6 Julia de Koning 8.9 Eva Tetteroo 9.0 Jonna Vroom 9.4 Juliette Dehue 9.6 Isabelle Schrage 9.6 Jessica van Wingerden 10.1 Esther Spaans 10.2 Suzanne de Jong

600 meter ( 1.40.27 ) 1.52.98 Eva Tetteroo 1.53.20 Julia de Koning 1.53.35 Aline Philipsen 1.53.38 Eveline van Marrewijk 1.53.43 Nanda de Jong 2.00.82 Ruby van Rooijen 2.06.46 Jonna Vroom 2.09.0 Isabelle Schrage 2.13.78 Suzanne de Jong

2.15.70 Puk Hoogkamer 2.17.77 Britt Barendse 2.20.79 Maxine Dassen 2.23.74 Bo Kemmere 2.26.12 Esther Spaans 2.34.31 Naomy Uffelen

1000 meter ( 3.05.36 ) 3.21.03 Nanda de Jong 3.30.2 Eva Tetteroo 3.43.65 Jessica v Wingerden 3.45.9 Jonna Vroom 3.51.75 Isabelle Schrage 3.56.64 Suzanne de Jong

60 meter horden ( 9.98 ) 10.78 Eveline van Marrewijk 10.96 Eva Tetteroo 11.27 Julia de Koning 11.53 Aline Philipsen 11.71 Jonna Vroom 12.59 Isabelle Schrage 13.06 Puk Hoogkamer

verspringen ( 5,03 ) 4,47 Julia de Koning 4,37 Eva Tetteroo 4,20 Aline Philipsen 4,10 Eveline van Marrewijk 4,02 Deborah Middelburg 3,98 Jonna Vroom 3,71 Ruby van Rooijen 3,61 Juliette Dehue 3,57 Isabelle Schrage 3,53 Bo Kemmere 3,5 Esther Spaans 3,31 Suzanne de Jong 3,25 Britt Barendse 3,24 Puk Hoogkamer 3,23 Nanda de Jong 3,19 Jane Kuipers 3,18 Maxine Dassen 3,04 Karina Voois 2,53 Naomy Uffelen

met te veel windvoordeel: 4,39w Eva Tetteroo

hoogspringen ( 1,55 ) 1,50 Julia de Koning 1,40 Eva Tetteroo 1,35 Aline Philipsen 1,35 Ruby van Rooijen 1,30 Deborah Middelburg 1,25 Jessica van Wingerden 1,20 Eveline van Marrewijk 1,20 Isabelle Schrage 1,20 Esther Spaans 1,15 Puk Hoogkamer

kogelstoten 2 kg ( 12,68 ) 10,64 Karina Voois 10,36 Eva Tetteroo 9,58 Isabelle Schrage 9,52 Julia de Koning 9,15 Aline Philipsen 8,62 Ruby van Rooijen 8,17 Bo Kemmere 8,05 Maxine Dassen 8,00 Esther Spaans 7,62 Eveline van Marrewijk 7,40 Jessica van Wingerden

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (6)

RANGLIJSTEN BAAN 2010

5

6,66 Jonna Vroom 6,07 Nanda de Jong 5,64 Puk Hoogkamer 5,46 Britt Barendse 5,34 Suzanne de Jong 5,34 Naomy Uffelen

discuswerpen 0,75 kg (30,51 ) 24,57 Eva Tetteroo 18,79 Renee de Wilde 16,35 Karina Voois 15,15 Aline Philipsen 14,90 Ruby van Rooijen 10,99 Suzanne de Jong

speerwerpen 400 gram (32,88 ) 28,70 Eva Tetteroo MD 28,32 Karina Voois MD 25,51 Aline Philipsen MD 20,57 Julia de Koning MD 20,17 Jessica v WingerdenMD 19,63 Isabelle Schrage MD 17,81 Bo Kemmere MD 15,68 Eveline v Marrewijk MD 12,52 Deborah MiddelburgMD 12,50 Jonna Vroom MD 10,60 Jane Kuipers

zeskamp (3459 ) 2944 Eva Tetteroo 2746 Julia de Koning 2620 Aline Philipsen 2280 Eveline van Marrewijk

MEISJES JUNIOREN C

80 meter ( 10.28 ) 11.48 Elaine van den Borg 11.49 Whitney van Uffelen 11.81 Hanna van de Marel 11.84 Kim van Herk 11.90 Bente Verhulst 11.93 Winnie Olsthoorn 12.10 Jiska van der Schee 12.11 Tara van der Sande 12.19 Kaylee van Velthoven 12.66 Milou Goudriaan 12.77 Lotte Hoogkamer 12.80 Gina van Rooijen 13.18 Nienke de Jong

met te veel windvoordeel: 11.79w Lotte Hoogkamer 11.85w Bente Verhulst 11.92w Winnie Olsthoorn

handtijden: 11.1 Elaine van den Borg 11.4 Kim van Herk 11.5 Whitney van Uffelen 11.6 Bente Verhulst 11.9 Linda Penning 12.1 Tara van der Sande

150 meter ( 19.30 ) 21.75 Hanna van de Marel 22.37 Bente Verhulst 23.05 Winnie Olsthoorn

600 meter ( 1.37.44 ) 1.50.16 Hanna van de Marel 1.51.57 Nienke de Jong 1.55.23 Kim van Herk

1.56.72 Bente Verhulst 1.56.80 Whitney van Uffelen 1.56.89 Tara van der Sande 1.57.84 Elaine van den Borg 2.19.22 Gina van Rooijen 2.19.23 Winnie Olsthoorn

1000 meter ( 3.04.02 ) 3.14.79 Nienke de Jong 3.27.09 Bianca v Wingerden 3.27.9 Hanna van de Marel 3.31.3 Bente Verhulst

80 meter horden (12.09 ) 15.03 Hanna van der Marel 17.28 Lotte Hoogkamer

met te veel windvoordeel: 14.83 Hanna van der Marel 16.07 Lotte Hoogkamer

300 meter horden ( 45.2 ) 51.67 Hanna van de Marel 54.86 Julia de Koning D 60.88 Eva Tetteroo D 63.93 Aline Philipsen D

verspringen (5,32 ) 4,87 Kim van Herk 4,34 Whitney van Uffelen 4,26 Bente Verhulst 4,20 Elaine van den Borg 4,20 Kaylee van Velthoven 4,12 Hanna van de Marel 4,01 Winnie Olsthoorn 3,92 Gina van Rooijen 3,86 Tara van der Sande 3,54 Marit Hoogenraad 3,39 Nienke de Jong 3,22 Jiska van der Schee

met te veel windvoordeel: 4,91w Kim van Herk 4,25w Hanna van der Marel

hoogspringen ( 1,64 ) 1,45 Elaine van den Borg 1,40 Hanna van de Marel 1,35 Winnie Olsthoorn 1,35 Tara van der Sande 1,32 Gina van Rooijen 1,15 Marit Hoogenraad

kogelstoten 3 kg ( 10,96 ) 9,93 Kim van Herk 8,29 Karina Voois D 7,51 Jiska van der Schee 7,21 Bente Verhulst 6,98 Hanna van de Marel 6,87 Winnie Olsthoorn 6,80 Ruby van Rooijen D 5,74 Marit Hoogenraad

discuswerpen 1 kg ( 27,51 ) 20,97 Kim van Herk 20,60 Bianca van Wingerden 20,41 Bente Verhulst 18,02 Eva Tetteroo D 17,80 Karina Voois D 16,30 Linda Penning 14,60 Ruby van Rooijen D 14,16 Aline Philipsen D 13,35 Jiska van der Schee

speerwerpen 500 gram ( 32,79 ) 30,35 Bianca van Wingerden 26,18 Bente Verhulst 22,04 Tara van der Sande 21,66 Kim van Herk 21,66 Linda Penning 17,36 Hanna van de Marel 16,79 Gina van Rooijen 15,7 Marit Hoogenraad 14,24 Elaine van den Borg 14,07 Nienke de Jong 12,95 Winnie Olsthoorn 12,8 Jiska van der Schee 10,35 Whitney van Uffelen

kogelslingeren 3 kg ( 24,95 ) 13,61 Bente Verhulst

zevenkamp ( 4274 ) 2882 Hanna van der Marel

MEISJES JUNIOREN B

100 meter ( 12.72 ) 14.15 Sabeth van der Voort 14.27 Sabine Dolk 14.30 Nadine de Jong 14.39 Elaine van den Borg C 14.48 Eveline van Marrewijk D 14.71 Anne-lotte Redel 14.91 Jillian van den Borg 14.98 Winnie Olsthoorn C 15.19 Lisa van der Marel 15.23 Ruby van Rooijen D 15.47 Gina van Rooijen C 15.53 Marloes Enthoven 15.68 Jiska van der Schee 15.71 Aline Philipsen D 16.60 Katja Grimbergen

200 meter ( 25.8 ) 28.90 Nadine de Jong 29.64 Kaylee van Velthoven C 30.84 Bente Verhulst 30.94 Julia de Koning D 32.07 Gina van Rooijen C 36.57 Suzanne de Jong D

400 meter ( 58.05 ) 63.14 Nadine de Jong 67.08 Sabine Dolk 67.35 Kaylee van Velthoven C 70.93 Lisa van der Marel 80.22 Katja Grimbergen

800 meter ( 2.11.35 ) 2.32.96 Nienke de Jong C 2.40.60 Hanna van der Marel C 3.01.11 Marloes Enthoven

1000 meter ( 2.54.54 ) 3.16.2 Nadine de Jong

1500 meter ( 4.40.1 ) 5.19.69 Nienke de Jong C

3000 meter ( 10.29.9 ) 11.04.1 Nienke de Jong C 11.41.17 Nanda de Jong D

100 meter horden (14.78 ) 18.66 Hanna van der Marel C 18.89 Eva Tetteroo D 20.00 Eveline van Marrewijk D

21.17 Aline Philipsen D 22.56 Anne-Lotte Redel

verspringen ( 5,47 ) 4,55 Sabeth van der Voort 4,42 Anne-lotte Redel 3,98 Nadine de Jong 3,85 Lisa van der Marel 3,72 Sabine Dolk 3,48 Katja Grimbergen

met te veel windvoordeel: 4,48w Anne-lotte Redel 4,44w Jillian van den Borg

hinkstapsprong ( 11.22 ) 9,51 Kim vam Herk C 9,21 Anne-lotte Redel

hoogspringen (1,66 ) 1,40 Jillian van den Borg

kogelstoten 3 kg ( 11,40 ) 7,42 Katja Grimbergen 6,76 Jiska van der Schee 5,73 Lisa van der Marel

discuswerpen 1 kg ( 35,16 ) 20,48 Katja Grimbergen 17,34 Serena Boon 16,14 Linda Penning

speerwerpen 600 gram (36,16 ) 26,69 Bianca v Wingerden C 23,03 Bente Verhulst C 21,34 Serene Boon 21,01 Katja Grimbergen 19,45 Sabeth van der Voort 19,34 Linda Penning

MEISJES JUNIOREN A

100 meter ( 12.72 ) 13.13 Amy Stolk 14.26 Marjolein van Marrewijk 14.95 Esther Dekker 15.03 Janneke Enthoven

200 meter ( 25.2 ) 26.93 Amy Stolk 28.09 Marjolein van Marrewijk 30.03 Janneke Enthoven 32.25 Fenne Bos

400 meter (57.1 ) 59.99 Marjolein van Marrewijk 72.24 Janneke Enthoven

800 meter ( 2.08.2 ) 2.10.61 Marjolein van Marrewijk 2.41.2 Janneke Enthoven

1000 meter ( 2.54.54 ) 2.59.1 Marjolein van Marrweijk

1500 meter ( 4.26.3 ) 4.54.14 Marjolein v Marrewijk 5.50.47 Janneke Enthoven

100 meter horden ( 14.97 ) 19.83 Janneke Enthoven 20.54 Fenne Bos

verspringen ( 5,69 ) 4,27 Esther Dekker 3,76 Marjolein van Marrewijk

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (7)

RANGLIJSTEN BAAN 2010

6

3,53 Janneke Enthoven

hoogspringen ( 1,71 ) 1,35 Esther Dekker

kogelstoten 4 kg ( 10,99 ) 9,27 Nikki van Herk 8,50 Fenne Bos 6,49 Janneke Enthoven 6,33 Marjolein van Marrewijk

discuswerpen 1 kg ( 36,22 ) 22,16 Nikki van Herk

speerwerpen 600 gram (36,16 ) 31,94 Amt Stolk

DAMES EN DAMES MASTERS

100 meter ( 12.51 ) 12.74 Lianne van der Lugt 13.21 Yvonne de Jong

met te veel windvoordeel: 12.63w Lianne van der Lugt

200 meter ( 25.2 ) 26.52 Lianne van der Lugt 26.89 Yvonne de Jong

handtijden: 31.5 Simone Krijger d40

400 meter ( 56.43 ) 58.98 Ramona Thoen 61.58 Yvonne de Jong 62.35 Lianne van der Lugt

800 meter ( 2.08.20 ) 2.09.06 Maddie Duhon 2.26.2 Lianne van der Lugt 2.31.9 Ingrid Le Comte

1500 meter ( 4.22.30 ) 4.22.30 Maddie Duhon 4.56.10 Judy Middelburg 5.36.02 Ellen Grimbergen d40

3000 meter ( 9.49.96 ) 10.31.64 Judy Middelburg 10.55.1 Carla Ophorst d50 11.18.22 Ingrid Le Comte

5000 meter ( 16.33.4 ) 19.08.5 Carla Ophorst

100 meter horden ( 14.97 ) 15.70 Ramona Thoen

met te veel windvoordeel: 15.15w Ramona Thoen

400 meter horden ( 60.61 ) 60.61 Ramona Thoen

3000 meter steeple ( 11.46.38 ) 11.46.38 Ilona Lievaart

verspringen ( 5,75 ) 5,61 Lianne van der Lugt 4,76 Yvonne de Jong 3,51 Simone Krijger d40

hinkstapspong ( 11,25 ) 10.28 Lianne van der Lugt

hoogspringen ( 1,71 ) 1,55 Yvonne de Jong

polsstokspringen ( 2,20 ) 2,20 Joni Stolk

kogelstoten 4 kg ( 10,99 ) 9,79 Lianne van der Lugt 9,77 Joni Stolk 7,11 Yvonne de Jong

discuswerpen 1 kg ( 36,22 ) 22,64 Claudia van Schie

speerwerpen 800 gram (36,16) 27,98 Claudia van Schie

kogelslingeren 4 kg ( 31,47 ) 31,47 Joni Stolk 15,93 Claudia van Schie

JONGENS PUPILLEN C

( m = mini pupil )

40 meter ( 6.6 ) 7.68 Dano van Calsteren 8.05 Max Veraar 8.10 Tijmen Groen m 8.18 Ivar van Ruijven m 8.24 Melle de Jong m 8.39 Liam van Putten m 8.40 Merlijn Verlaan 8.44 Duncan van Bueren m 9.68 Liam Brederoo m 9.74 Ticho de Waard 9.93 Scott Bol m 9.97 Bram Louter m 10.83 Emiel van Velzen m

600 meter ( 2.05.1 ) 2.24.3 Max Veraar 2.25.02 Dano van Calsteren 2.30.60 Merlijn Verlaan 2.30.85 Ticho de Waard 2.35.77 Melle de Jong m 2.35.83 Tijmen Groen m 2.48.12 Ivar van Ruijven m 2.59.08 Liam Brederoo m 3.04.5 Duncan v Bueren m 3.05.43 Bram Louter m 3.05.46 Liam van Putten m 3.10.51 Emiel van Velzen m 3.23.46 Scott Bol m

verspringen (3,89 ) 2,87 Max Veraar 2,77 Dano van Calsteren 2,75 Merlijn Verlaan 2,59 Melle de Jong m 2,54 Duncan van Bueren m 2,35 Ivar van Ruijven m 2,33 Tijmen Groen m 2,16 Liam van Putten m 2,06 Bram Louter m 1,94 Liam Brederoo m 1,83 Ticho de Waard 1,80 Emiel van Velzen m 1,50 Scott Bol m

balwerpen (37,80 ) 21,61 Dano van Calsteren 20,86 Max Veraar 15,18 Duncan van Bueren m 13,78 Tijmen Groen m 12,52 Merlijn Verlaan

11,42 Liam Brederoo m 11,20 Ticho de Waard 10,79 Liam van Putten m 9,29 Bram Louter m 8,13 Ivar van Ruijven m 8,09 Scott Bol m 7,71 Melle de Jong m 6,32 Emiel van Velzen m

JONGENS PUPILLEN B

40 meter ( 6.57 ) 7.13 Cédric Demol 7.17 Guus Faber 7.28 Jacco Aalbregt 7.31 Jelle van der Sar 7.47 Mart Hillebrand 7.48 Martijn Vahl 7.77 Wout Gubbels 7.78 Lars Pijnacker 7.6 Huub van Gaalen 7.87 Rob Hagebeek 7.95 Bo Herrewijnen 7.99 Christoph Bakkenes 8.03 Ruben de Voogd 8.08 Michiel Peeters 8.10 Jasper Wubben 8.15 Rob Borsboom 8.20 Loyd Bol 8.8 Jesse Verhoeve

1000 meter ( 3.27.6 ) 3.48.9 Cédric Demol 4.01.70 Jasper Wubben 4.02.62 Wout Gubbels 4.06.2 Mart Hillebrand 4.18.8 Guus Faber 4.19.54 Lars Pijnacker 4.20.21 Rob Borsboom 4.26.36 Rob Hagebeek 4.28.40 Huub van Gaalen 4.31.4 Jacco Aalbregt 4.33.30 Christoph Bakkenes 4.34.50 Bo Herrewijnen 4.35.59 Ruben de Voogd 4.37.34 Martijn Vahl 4.40.54 Jelle van der Sar 4.41.0 Michiel Peeters

verspringen ( 4,12 ) 3,71 Jelle van der Sar 3,46 Mart Hillebrand 3,46 Guus Faber 3,30 Martijn Vahl 3,23 Jacco Aalbregt 3,20 Bo Herrewijnen 3,18 Cédric Demol 3,13 Lars Pijnacker 3,12 Jasper Wubben 2,97 Ruben de Voogd 2,92 Wout Gubbels 2,92 Loyd Bol 2,88 Huub van Gaalen 2,87 Rob Hagebeek 2,72 Christoph Bakkenes 2,60 Michiel Peeters 2,52 Rob Borsboom

hoogspringen ( 1,16 ) 1,05 Mart Hillebrand 1,00 Jasper Wubben

1,00 Martijn Vahl 0,95 Guus Faber 0,95 Lars Pijnacker 0,95 Jacco Aalbregt 0,90 Cédric Demol 0,90 Christoph Bakkenes 0,85 Wout Gubbels 0,85 Jelle van der Sar 0,85 Michiel Peeters 0,75 Jesse Verhoeve 0,50 Ruben de Voogd

kogelstoten ( 7,00 ) 5,82 Mart Hillebrand 5,72 Cédric Demol 5,54 Guus Faber 4,88 Jasper Wubben 4,79 Jelle van der Sar 4,33 Lars Pijnacker 4,32 Christoph Bakkenes 4,27 Jesse Verhoeve 4,18 Jacco Aalbregt 3,97 Wout Gubbels 3,93 Martijn Vahl 3,26 Michiel Peeters 2,79 Ruben de Voogd

balwerpen ( 37,80 ) 36,37 Mart Hillebrand 31,86 Bo Herrewijnen 24,09 Jasper Wubben 22,36 Guus Faber 22,18 Jacco Aalbregt 21,50 Lars Pijnacker 20,98 Rob Hagebeek 19,78 Huub van Gaalen 19,54 Rob Borsboom 18,84 Martijn Vahl 18,53 Cédric Demol 16,26 Wout Gubbels 15,47 Jelle van der Sar 13,25 Christoph Bakkenes 12,38 Michiel Peeters 11,69 Ruben de Voogd 10,32 Loyd Bol

JONGENS PUPILLEN A

60 meter ( 8.5 ) 9.11 Malik Boutkabout 9.12 Leon Charles 9.12 Milan Vermeulen 9.2 Quinten de Brabander 9.73 Sander Hoogervorst 9.83 Pim Veraar 9.84 Guido Persoon 9.85 Joren Kester 10.02 Dennis Zwinkels 9.9 Rick Vijverberg 10.35 Marlon van Crughten 10.36 Tim Verhulst 10.37 Guillaume Barendse 10.38 Bart van Velzen 10.42 Tim van Marrewijk 10.3 Daniel Verhoeve 10.62 Bas van Zuijderveld 10.62 Ruben Vreugdenhil 10.4 Rick van der Waal 10.72 Ruben Bosma 10.79 Ben de Koning

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (8)

RANGLIJSTEN BAAN 2010

7

11.20 Max Groen 11.23 Daevy Boon

1000 meter ( 3.17.1 ) 3.25.54 Malik Boutkabout 3.28.40 Leon Charles 3.33.74 Rick Vijverberg 3.35.7 Pim Veraar 3.41.15 Milan Vermeulen 3.45.1 Guido Persoon 3.51.69 Sander Hoogervorst 3.55.3 Rick van der Waal 3.55.5 Quinten de Brabander 3.56.2 Dennis Zwinkels 3.56.9 Ruben Vreugdenhil 4.02.40 Tim Verhulst 4.02.81 Guillaume Barendse 4.05.1 Daniel Verhoeve 4.13.21 Bas van Zuijderveld 4.13.4 Joren Kester 4.14.02 Tim van Marrewijk 4.20.64 Daevy Boon 4.20.9 Bart van Velzen 4.36.62 Marlon van Crughten 4.36.94 Ruben Bosma 4.41.23 Max Groen 4.59.73 Ben de Koning

verspringen ( 4,77 ) 4,15 Leon Charles 4,07 Malik Boutkabout 3,97 Quinten de Brabander 3,72 Milan Vermeulen 3,69 Guido Persoon 3,64 Pim Veraar 3,63 Rick Vijverberg 3,60 Joren Kester 3,43 Dennis Zwinkels 3,42 Ruben Vreugdenhil 3,40 Tim Verhulst 3,34 Rick van der Waal 3,33 Sander Hoogervorst 3,27 Daniel Verhoeve 3,24 Bas van Zuijderveld 2,99 Tim van Marrewijk 2,93 Bart van Velzen

hoogspringen ( 1,40 ) 1,33 Leon Charles 1,25 Milan Vermeulen 1,25 Guido Persoon 1,23 Malik Boutkabout 1,20 Quinten de Brabander 1,13 Rick Vijverberg 1,13 Rick van der Waal 1,13 Guillaume Barendse 1,13 Marlon van Crughten 1,10 Pim Veraar 1,10 Joren Kester 1,08 Bas van Zuijderveld 1,05 Sander Hoogervorst 1,05 Ruben Vreugdenhil 1,03 Max Groen 1,00 Bart van Velzen 0,98 Dennis Zwinkels 0,98 Tim Verhulst 0,98 Daevy Boon 0,98 Ruben Bosma 0,98 Ben de Koning

kogelstoten (10,13 )

7,97 Malik Boutkabout 7,82 Leon Charles 7,63 Milan Vermeulen 6,96 Quinten de Brabander 6,77 Max Groen 6,70 Guido Persoon 6,51 Sande Hoogervorst 6,48 Rick Vijverberg 6,28 Daevy Boon 6,26 Joren Kester 6,08 Marlon van Crughten 6,08 Pim Veraar 5,98 Guillaume Barendse 5,85 Rick van der Waal 5,78 Daniel Verhoeve 5,68 Ruben Vreugdenhil 5,46 Ruben Bosma 5,00 Dennis Zwinkels 4,95 Ben de Koning 4,86 Tim van Marrewijk 4,84 Bart van Velzen 4,48 Tim Verhulst 4,28 Bas van Zuijderveld

balwerpen ( 40,5 ) 36,95 Malik Boutkabout 33,39 Milan Vermeulen 31,13 Leon Charles 29,18 Guido Persoon 28,75 Quinten de Brabander 25,98 Rick Vijverberg 25,07 Ruben Vreugdenhil 24,99 Joren Kester 21,70 Sander Hoogervorst 14,98 Dennis Zwinkels 14,85 Bart van Velzen 14,60 Bas van Zuijderveld 14,17 Pim Veraar

JONGENS JUNIOREN D

80 meter ( 9.8 ) 11.48 Piet van den Berg 11.90 Sibren Langelaan 12.28 Sergio Fazzi 12.38 Daan Valstar 12.99 Koen Koornneef 13.04 Tijmen Graft 13.07 Sander Persoon 13.23 Stan Hillebrand

handtijden: 11.5 Sibren Langelaan 11.8 Daan Valstar 12.3 Stefan Heidema 12.6 Stan Hillebrand 13.5 Jori Hoeve

1000m ( 2.50.8 ) 3.03.89 Piet van den Berg 3.32.86 Daan Valstar 3.44.03 Sibren Langelaan 3.45.4 Max Spies 3.45.55 Sergio Fazzi 3.51.74 Sander Persoon 3.56.9 Stan Hillebrand 4.04.60 Dave den Harder

80 meter horden (11.86 ) 16.69 Sergio Fazzi 18.14 Erik Kemper

met te veel windvoordeel: 16.43w Daan Valstar

verspringen (5,36 ) 4,12 Daan Valstar 3,88 Max Spies 3,59 Stan Hillebrand 3,38 Tijmen Graft 3,03 Sergio Fazzi 2,59 Jori Hoeve

met te veel windvoordeel: 3,42 Dave den Harder

hoogspringen ( 1,65 ) 1,34 Piet van den Berg 1,25 Max Spies 1,25 Sergio Fazzi 1,25 Sibren Langelaan 1,18 Daan Valstar 1,18 Stan Hillebrand 1,18 Sander Persoon 1,15 Stefan Heidema 1,00 Jori Hoeve

kogelstoten 3 kg (12,38 ) 8,58 Piet van den Berg 6,37 Erik Kemper 6,06 Stefan Heidema 5,36 Stan Hillebrand 5,09 Stijn Hoogenboom 4,89 Tijmen Graft 4,29 Dave den Harder

discuswerpen 1 kg (34,43 ) 14,44 Erik Kemper 11,37 Stijn Hoogenboom 10,93 Koen Koornneef 10,70 Dave den Harder 7,51 Sibren Langelaan

speerwerpen 400 gram (37,61 ) 24,08 Stefan Heidema 22,55 Stan Hillebrand 19,95 Daan Valstar 16,85 Erik Kemper 13,71 Stijn Hoogenboom 13,38 Tijmen Graft 13,31 Piet van den Berg 12,79 Sergio Fazzi 10,30 Sibren Langelaan 6,37 Sander Persoon

JONGENS JUNIOREN C

100 meter ( 11.7 ) 12.96 Pepijn Vording 13.23 Nick van Rooyen 13.44 Thomas Cavallazo 13.72 Jelmer de Boer 13.79 Dennis van Zwieten 13.86 Jeremy Bronswijk 14.35 Kevin Philipsen 14.61 Ivar de Kok 15.00 Jessy van Lier

met te veel windvoordeel: 12.79w Nick van Rooyen 13.44w Dennis van Zwieten 13.63w Jeremy Bronswijk

handtijden: 13.0 Thomas Cavallazo

13.7 Jesper Nass 14.2 Tim Hoogenboom 14.6 Kevin Philipsen 16.3 Leander de Kok

800 meter ( 2.00.1 ) 2.21.88 Piet van den Berg D 2.26.90 Nick van Rooyen 2.28,64 Kevin Philipsen 2.30.63 Jeremy Bronswijk 2.33.3 Jesper Nass 2.36.05 Dennis van Zwieten 2.37.12 Ivar de Kok 2.44.72 Jelmer de Boer 2.48.1 Tim Hoogenboom 2.54.27 Thomas Cavallazo

1000m (2.42.1 ) 3.35.85 Kevin Philipsen 3.38.71 Ivar de Kok

100 meter horden (14.02 ) 20.20 Nick van Rooyen 20.67 Ivar de Kok 21.61 Kevin Philipsen 24.40 Tim Hoogenboom

met te veel windvoordeel: 20.54w Kevin Philipsen

300 meter horden (43.8 ) 56.37 Kevin Philipsen

verspringen (6,04 ) 4,58 Jelmer de Boer 4,36 Ivar de Kok 4,28 Kevin Philipsen 4,22 Jeremy Bronswijk 4,18 Dennis van Zwieten 4,08 Thomas Cavallazo 4,04 Jesper Nass 3,88 Ivo Kerklaan 3,78 Jessy van Lier 3,63 Tim Hoogenboom

met te veel windvoordeel: 4,22w Dennis van Zwieten

hoogspringen (1,88 ) 1,45 Ivar de Kok 1,45 Tim Hoogenboom 1,40 Kevin Philipsen 1,40 Pepijn Vording 1,30 Ivo Kerklaan 1,22 Jessy van Lier

polstok (3,00 ) 1,90 Tim Hoogenboom

kogelstoten 4 kg (13,53 ) 12,49 Jeremy Bronswijk 9,27 Leander de Kok 9,03 Kevin Philipsen 8,67 Tim Hoogenboom 8,44 Jelmer de Boer 7,69 Ivar de Kok 6,11 Jessy van Lier 5,89 Thomas Cavallazo

discuswerpen 1 kg (42,40 ) 39,29 Jeremy Bronswijk 25,53 Leander de Kok 20,19 Kevin Philipsen 18,80 Tim Hoogenboom 16,98 Ivar de Kok

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (9)

RANGLIJSTEN BAAN 2010

8

speerwerpen 600 gram (46,06 ) 34,76 Kevin Philipsen 31,46 Ivar de Kok 26,54 Leande de Kok 25,40 Jeremy Bronswijk 24,79 Tim Hoogenboom 22,79 Ivo Kerklaan 20,14 Jelmer de Boer 15,72 Jessy van Lier

kogelslingeren 4 kg (47,80) 47,80 Jeremy Bronswijk 23,87 Leander de Kok

achtkamp (5497 ) 3356 Ivar de Kok 3325 Kevin Philipsen

JONGENS JUNIOREN B

100 meter ( 11.45 ) 11.89 Raymon Toussaint 12.34 Niels Penning 12.93 Sjors van der Spek 13.06 Wouter Pieters 13.42 Jesse Olsthoorn 14.18 Rolf Koenen

met te veel windvoordeel:t 11.86w Raymond Toussaint

200 meter ( 23.3 ) 23.88 Raymon Toussaint 24.93 Niels Penning 25.72 Bas Vreugdenhil 28.57 Jeremy Bronswijk C

met te veel windvoordeel: 23.65w Raymon Toussaint

handtijden: 29.2 Tim Hoogenboom C

400 meter ( 51.12 ) 52.25 Raymon Toussaint 56.29 Niels Penning 56.83 Bas Vreugdenhil 57.12 Niels Hoogenboom 61.09 Ennio Fazzi 65.17 Wouter Pieters 65.97 Piet van den Berg D 67.43 Dennis van Zwieten

800 meter ( 1.54.30 ) 2.10.21 Niels Hoogenboom 2.10.45 Bas Vreugdenhil 2.11.76 Niels Penning 2.12.08 Raymon Toussaint 2.40.52 Jesse Olsthoorn 2.42.20 Dennis van Zwieten 2.44.15 Rolf Koenen

1000 meter ( 2.33.0 ) 2.42.93 Niels Penning 2.56.2 Bas Vreugdenhil

1500 meter ( 4.00.45 ) 4.41.12 Niels Penning 5.01.31 Sjors van der Spek 5.08.22 Ramon van Westen

3000 meter ( 8.48.2 ) 10.03.04 Niels Penning 10.21.47 Bas Vreugdenhil

5000 meter ( 16.59.4 ) 18.40.6 Niels Penning 20.21.47 Bas Vreugdenhil

400 meter horden ( 58.25 ) 61.86 Niels Hoogenboom

verspringen ( 6,44 ) 5,07 Niels Penning 4,62 Bas Vreugdenhil 4,62 Wouter Pieters 4,43 Sjors van der Spek

met te veel windvoordeel: 4,64w Wouter Pieters

hinkstapsprong (12,55 ) 9,50 Sjors van der Spek

hoogspringen ( 1,95 ) 1,60 Ralph den Hartog 1,60 Enno Fazzi 1,58 Jesse Olsthoorn 1,43 Rolf Koenen 1,38 Niels Penning 1,38 Raymon Toussaint

kogelstoten 5 kg ( 14,28 ) 10,06 Jeremy Bronswijk C 10,04 Niels Hoogenboom 6,64 Pepijn Vording

discuswerpen 1,5 kg ( 40,72 ) 33,79 Rolf Koenen 30,62 Jesse Olsthoorn 29,33 Jeremy Bronswijk C 20,79 Niels Hoogenboom

speerwerpen 700 gram ( 49,88 ) 43,21 Rolf Koenen 37,25 Jesse Olsthoorn 26,03 Niels Hoogenboom 25,81 Niels Penning 23,00 Raymon Toussaint 20,69 Ivo Kerklaan

kogelslingeren 5 kg ( 33,12 ) 33,12 Jeremy Bronswijk C

JONGENS JUNIOREN A

100 meter ( 11.04 ) 11.74 Bram van Ruijven 12.08 Thomas Haga 12.24 Bart Huisman 12.29 Thomas Kamermans 12.33 Sander Massink 13.25 Ryan Boon 13.39 Thijs Olsthoorn

200 meter ( 22.68 ) 25.35 Bart Huisman 25.86 Sander Massink

handtijden: 25.0 Thomas Kamermans

400 meter ( 49.84 ) 56.66 Bart Huisman 56.76 Thomas Haga 59.91 Sander Massink

800 meter ( 1.52.45 ) 2.06.5 Mark Hendriks 2.11.6 Bart Huisman 2.26.49 Marco van der Knaap

2.30.73 Bram van Ruijven 2.30.97 Thomas Kamermans 2.38.85 Ryan Boon 2.39.26 Thijs Olsthoorn

1500 meter ( 3.54.40 ) 4.34.03 Mark Hendriks 4.47.27 Bart Huisman 5.01.02 Rick van Wingerden

3000 meter ( 8.27.6 ) 10.24.79 Bart Huisman 11.32.85 Marco van der Knaap

110 meter horden ( 15.4 ) 16.36 Bram van Ruijven 17.79 Thomas Kamermans

verspringen ( 7,25 ) 6,01 Bram van Ruijven 5,93 Mark Hendriks 4,92 Ryan Boon 4,83 Thomas Kamermans 4,74 Thijs Olsthoorn

hinkstapspringen 10,55 Thomas Kamermans

hoogspringen ( 2.01 ) 1,55 Thijs Olsthoorn

polsstokspringen ( 3,60 ) 3,10 Rick van Wingerden

kogelstoten 6 kg ( 13,73 ) 10,87 Ryan Boon 10,64 Bram van Ruijven

discuswerpen 1,75 kg ( 38,30 ) 34,33 Ryan Boon 29,74 Rolf Koenen B

speerwerpen 800 g ( 55,62 ) 47,64 Ryan Boon 40,78 Rolf Koenen B 34,35 Bram van Ruijven 32,35 Thomas Kamermans 31,05 Thijs Olsthoorn

HEREN SENIOREN

100 meter (10.96 ) 12.06 Wilko Zuidema 12.38 Pieter-Bas van den Berg 12.73 Hidde Stoffer 13.10 Alexander Kamermans

met te veel windvoordeel: 12.28w Pieter-Bas van den Berg

200 meter ( 21.61 ) 24.57 Pieter-Bas van den Berg 26.29 Alexander Kamermans

met te veel windvoordel: 22.34w Bob Keus

400 meter ( 46.55 ) 48.79 Bob Keus 50.46 Wilko Zuidema 50.94 Niko Zuidema 55.80 Hidde Stoffer

800 meter ( 1.49.61 ) 1.53.66 Wilko Zuidema 1.59.5 Niko Zuidema 2.12.1 Hidde Stoffer

2.40.16 Alex. Kamermans

1000 meter ( 2.26.53 ) 2.33.94 Wilko Zuidema

1500 meter ( 3.45.22 ) 4.16.93 Sjoerd van Marrewijk 4.28.50 Wilko Zuidema 4.37.27 Bart van der Kruk

3000 meter ( 8.15.7 ) 9.05.02 Sjoerd van Marrewijk 9.08.47 Mart Solleveld 9.49.9 Richard v d Knaap 10.11.8 Bart van der Kruk 10.20.77 Jim van Ruijven 10.22.50 Olivier Nass

5000 meter ( 14.26.98 ) 15.23.67 Sjoerd van Marrewijk 15.45.93 Mart Solleveld 15.53.84 Erwin Sparreboom 17.14.9 Bart van der Kruk 17.41.62 Roy Eversteyn 17.42.0 Richard v d Knaap 18.34.3 Jim van Ruijven

110 meter horden ( 15.76 ) 15.76 Niko Zuidema 20.13 Alexander Kamermans

met te veel windvoordeel: 19.74w Alexander Kamermans

200 meter horden ( 26.07 ) 26.14 Niko Zuidema

400 meter horden (54.89 ) 54.89 Niko Zuidema

3000 meter steeple ( 9.24.0 ) 9.48.25 Sjoerd v Marrewijk

verspringen ( 7,25 ) 5,56 Hidde Stoffer 5,54 Pieter-Bas van den Berg 5,16 Wilko Zuidema 4,54 Alexander Kamermans

hinkstapsprong ( 12,66 ) 11,72 Hidde Stoffer

hoogspringen ( 2,01 ) 1,75 Niko Zuidema 1,70 Hidde Stoffer

kogelstoten ( 12,71 ) 9,79 Ryan Boon A 8,80 Hidde Stoffer

speerwerpen 800 g ( 55,62 ) 36,15 Hidde Stoffer 28,76 Alexander Kamermans 24,35 Wilko Zuidema

HEREN MASTERS

100 meter ( 11.5 ) 13.99 Eric Philipsen m45 15.36 Hans Valstar m45 15.51 Ronald Veraar m45 17.66 Rinie van Marrewijk m45

handtijden: 15.0 Hans Valstar m45 15.1 Hans van den Berg m45

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (10)

RANGLIJSTEN BAAN 2010

9

800 meter ( 2.00.5 ) 2.22.90 Eric Philipsen m45 2.34.57 Ronald Veraar m45 2.35.4 Fep van der Ende m55 2.37.1 Hans v d Berg m45 2.54.46 Hans Valstar m45

1000 meter 2.57.5 Frans Dekker

1500 meter 4.35.60 Jan van Hoeven m40 4.39.12 Frans Dekker 5.07.28 Ronald Veraar m45 5.15.19 Cees Wubben m60 5.36.83 Piet van Schie m60

3000 meter 10.06.2 Jan v Hoeven m40 10.24.90 Frans Dekker

11.16.6 Cees Wubben m60 11.18.5 Wim de Jong m45 11.27.1 Piet van Schie m60 11.36.8 Wilco Huijsman m45 12.22.8 Ron.Hoogenboom m45 12.44.2 Mark van Dijk m45

5000 meter ( 14.50.6 ) 17.09.2 Jan v Hoeven m40 18.24.7 Paul Jansen m40 18.59.0 Arthur Heerkens m45 19.19.9 Cees Wubben m60 19.42.67 Peter Duijndam m50 19.52.51 Aad van Schie m55 20.17.15 Piet van Schie m60 20.40.0 Fep v d Ende m55

10000 meter ( 33.16.9 ) 41.07.0 Bert Vreugdenhil m45

41.23.5 Cees Wubben m60 43.39.3 Piet van Schie m60 45.13.1 Hans v d Berg m45 45.33.6 Nico Hagman m45

verspringen ( 5,56 ) 4,57 Eric Philipsen m45 4,36 Leo Olsthoorn m45 4,09 Hans Valstar m45 3,83 Rinie v Marrewijk m45 3,80 Ronald Veraar m45

kogelstoten 7,25 kg ( 11,09 ) 11,09 Marco Bronswijk m40 7,14 Rinie van Marrewijk m45

discuswerpen 2 kg ( 34.43 ) 33.09 Marco Bronswijk m40 26,14 Leo Olsthoorn m45

speerwerpen 800 gram ( 44,67 ) 42,35 Marco Bronswijk m40 31,36 Eric Philipsen m45 26,28 Hans Valstar m45 26,20 Rinie v Marrewijk m45 23,77 Ronald Veraar m45

kogelslingeren 7,25 kg 35,52 Marco Bronswijk m40

gewichtwerpe 15,88 kg (11,08) 11.08 Marco Bronswijk m40

werpvijfkamp ( 2668 ) 2668 Marco Bronswijk m40

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

MEISJES PUPILLEN C

m = mini pupil

40 meter 6.69 TESSA DE NIET 97 6.7 Merel van der Meer 02 Kim van Herk 03 6.8 Saskia Schotel 96 Anouk de Brabander 00 7.10 Verena de Roo 05 6.9 Kelly Schotel 97 7.18 Daphne v Heijningen 07 7.0 Sharon Tettero 94 Esther van den Akker_ 97 Sanne Valstar 99 7.1 Inger van 't Riet 92 Amy Nijman 00 7.34 Angela de Vries 10 7.36 Sophie Koedood 07 7.42 Rebecca Looije 10 7.2 Colinda Dirkzwager 81 Elise Gankema 96 Milou Goudriaan 03 7.44 Eva Tetteroo _ 05 7.44 Jessica v Wingerden 06

600 meter 2.07.4 TESSA DE NIET 97 2.08.22 Anouk van Gaalen 07 2.09.6 Kim van Herk 03 2.10.4 Anouk de Brabander 00 2.11.3 Esther vd Akker 97 2.14.0 Lois van Akkeren 04 2.14.4 Sharon Tettero 94 2.15.1 Joy Ophorst 99 2.15.60 Iris Penning 08 2.15.9 Nienke de Jong _ 04 2.16.4 Verena de Roo 05 2.16.62 Merel v d Meer 02 2.17.2 Sanne Valstar 99 2.17.54 Evi van Loon 07 2.17.7 Eva Tetteroo 05 2.18.67 Lois Kloor 01

2.18.7 Sonja Groenheide 94 2.19.05 Jane Kuijpers 06 2.19.9 Milou Goudriaan 03 2.20.2 Kelly Schotel 97

1000 meter 3.58.3 INGER VAN 'T RIET 92 3.58.4 Marijke Vreugdenhil 91 4.05.5 Sharon Tettero 94 4.09.1 Linda Vroom 89 4.11.0 Tessa de Niet m 96 4.12.2 Sonja Groenheide 94 4.14.8 Jasmijn v Holsteijn 93 4.15.2 Yvonne Leezer 95 4.16.0 Marj.Duivenvoorden 96 4.19.7 Nicole Koreman _ 87 4.23.1 Saskia Schotel 96 4.25.8 Esther vd Akker 97 4.27.1 Marina de Groot 89 Esther vd Akker 97 4.27.2 Colinda Dirkzwager 81 4.29.6 Esther van Dijk 94 4.30.5 Fennie Lansbergen 89 4.32.8 Anouk van der Sman 94 4.35.9 Jorine Starrenburg 95 4.36.1 Kelly Schotel 97

verspringen 3,75 TESSA DE NIET 97 3,63 Merel van der Meer 02 3,56 Kim van Herk 03 3,51 Saskia Schotel 96 3,43 Angela de Vries 10 3,30 Wendy de Bloois 99 3,29 Sharon Tettero 94 3,26 Anouk de Brabander 00 3,25 Rebecca Looije 10 3,21 Kelly Schotel _ 97 3,20 Eva Tetteroo 05 3,19 Linda Vroom 89 3,18 Daphne v. Heijningen 07 3,15 Sanne Valstar 99 3,14 Milou Goudriaan 03 3,12 Joy Ophorst 99

3,11 Fennie Lansbergen 89 3,11 Lois van Akkeren 04 3,10 Marina de Groot 89 3,10 Esther vd Akker _ 97 3,10 Nienke de Jong 04

hoogspringen 1,00 FENNIE LANSBERGEN 89 0,97 Saskia Schotel 96 0,95 Linda Vroom 89 Merel vd Meer 02 0,90 Marina de Groot 89 Tara van de Sande 04 0,85 Nicole Koreman 87 Ciska Barendse 89 Sharon Tettero 94 Kelly Alsemgeest _ 94 Jorien Starreburg 95 Esther vd Akker 97 Linda Hendriks 99 Milou Goudriaan 03

kogelstoten 1 kg 6,29 ANOUK V. D. SMAN 94 5,97 Inger van 't Riet 92 5,51 Anouk de Brabander 00 5,24 Petra vd Akker 99 5,16 Sonia Groenheide 94 4,93 Wendy de Bloois 99 4,92 Tessa de Niet 97 4,68 Saskia Schotel 96 4,67 Kim van den Heuvel 94 4,65 Hester Thoen _ 99 4,58 Kelly Schotel 97 4,50 Merel van der Meer 02 4,37 Elisabeth v.'t Riet 94 4,22 Kelly Alsemgeest 94 4,22 Esther vd Akker 97 4,21 Joy Ophorst 99 4,02 Debbie Middendorp 92 4,02 Jasmijn v Holsteijn 93 3,95 Linda Hendriks m 98 3,90 Renate Keyser 02

balwerpen 25,16 JESS. V WINGERDEN 06 24,42 Mylene de Zoete 07 24,09 Eva Tetteroo 05 20,94 Inger van 't Riet 92 19,67 Rebecca Looije 10 19,19 Joyce Dam 05 18,22 Fleur Tettero 01 17,96 Lois Kloor 01 17,94 Saskia Schotel 96 17,85 Iris Penning _ 08 17,84 Sophie Koedood 07 17,75 Melissa Olsthoorn 01 17,72 Verena de Roo 05 17,70 Michelle Buis 05 17,69 Anouk van Gaalen 07 17,62 Tessa de Niet 97 17,30 Linda Hendriks 99 16,53 Verena de Roo 05 16,30 Esther vd Akker 97 16,23 Bianca v Wingerden 03

MEISJES PUPILLEN B

40 meter 6.57 TESSA DE NIET 98 6.62 Kim van Herk 04 6.4 Saskia Schotel 97 6.4 Anouk de Brabander 01 6.5 Merel vd Meer 03 6.6 Cynthia Le Roy 00 6.7 Sharon Tettero 95 6.7 Elaine van den Borg 04 6.7 Verena de Roo _ 06 6.8 Michelle v Bodegom 85 6.8 Kelly Schotel 97 6.8 Sanne Valstar C 99 7.04 Sophie Koedood 08 7.05 Lizzy van der Hoeven 02 7.09 Jessica v Wingerden 07 6.9 Christa Ardewijn 89 6.9 Linda Vroom 90 6.9 Marijke Vreugdenhil 92 6.9 Inger van 't Riet _ 93

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (11)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

10

6.9 Elise Gankema 97 6.9 Lisanne Noordam 01 7.14 Marj.Duivenvoorden 97 6.9 Eva Tetteroo 06

1000 meter 3.38.97 ANOUK V GAALEN 08 3.40.78 Iris Penning 09 3.45.5 Marijke Vreugdenhil 92 3.45.6 Kim van Herk 04 3.45.63 Nanda de Jong 07 3.46.9 Tessa de Niet 98 3.47.1 Inger van 't Riet 93 3.49.6 Ramona Thoen 94 3.50.7 Saskia Schotel 97 3.50.9 Linda Vroom _ 90 3.51.2 Joy Ophorst 00 3.52.0 Sharon Tettero 95 3.52.5 Lois van Akkeren 05 3.53.2 Nienke de Jong 05 3.53.32 Jessica v Wingerden 07 3.54.52 Emma Dekker 08 3.55.7 Esther vd Akker 98 3.57.2 Bente Verhulst 05 3.58.0 Marj.Duivenvoorden 97 3.58.6 Bianca v Wingerden 04

verspringen 4,10 TESSA DE NIET 98 3,97 Kim van Herk 04 3,80 Saskia Schotel 97 3,79 Merel van der Meer 03 3,54 Kelly Schotel 98 3,54 Lizzy van der Hoeven 02 3,51 Jessica v Wingerden 07 3,50 Elise Gankema 97 3,46 Sharon Tettero 95 3,45 Christa Ardewijn _ 89 3,43 Marijke Vreugdenhil 92 3,43 Esther vd Akker 98 3,43 Angela de Vries C 10 3,42 Inger van 't Riet 93 3,42 Wendy de Bloois 00 3,39 Cynthia le Roy 00 3,39 Lisanne Noordam 01 3,39 Sophie Koedood 08 3,38 Nicole Koreman 88 3,38 Linda Vroom 90

hoogspringen 1,25 KIM VAN HERK 04 1,18 Saskia Schotel 97 1,15 Christa Ardewijn 89 Linda Vroom 90 1,10 Anouk v d Sman 95 Tessa de Niet 98 Marit van der Sande 01 Ilonka Stougje 02 1,05 Ramona Thoen 94 Sonja Groenheide _ 95 Daphne Visser 96 Corrine Persoon 96 Esther vd Akker 98 Wendy de Bloois 00 Lois Kloor 02 Fleur Bouwhuis 04 Eva Tetteroo 06 Evi van Loon 08 1,01 Merel van der Meer 03 1,01 Anne Fleur Blok 09

kogelstoten 2 kg 6,51 MELISSA OLSTHOORN 02 6,15 Lois Kloor 02 6,15 Kim van Herk 04 5,82 Anouk v d Sman 95 5,75 Ilonka Stougje 02 5,66 Vera van Veen 99 5,64 Esther vd Akker 98 5,40 Merel van der Meer 03 5,38 Anouk de Brabande 01 5,26 Renate Keyser _ 03 5,22 Eva Tetteroo 06 5,17 Saskia Schotel 97 5,17 Tessa de Niet 98 5,15 Marit van de Sande 01 5,10 Marijke Vreugdenhil 92 5,04 Annemiek vd Knaap 92 5,04 Inger van 't Riet 93 5,03 Cynthia le Roy 00 4,97 Nicole Koreman 88 4,95 Femke van Houten 91

balwerpen 28,86 EVA TETTEROO 06 28,74 Karina Voois 06 25,87 Mylene de Zoete 08 25,16 Jessica v WingerdenC 06 23,76 Inger van 't Riet 93 23,03 Lois Kloor 02 22,29 Vera van Veen 99 22,12 Danique de Brabander 09 21,78 Saskia Schotel 97 21,58 Ramona Thoen _ 94 21,52 Rosa Schelvis 06 21,28 Anouk van der Sman 95 21,26 Melissa Olsthoorn 02 20,41 Iris Penning 09 20,13 Ilonka Stougje 02 20,10 Linda Hendriks 00 20,06 Aline Philipsen 06 19,98 Lois van Akkeren 05 19,85 Lisanne Noordam 01 19,59 Anouk de Brabander 01

MEISJES PUPILLEN A

60 meter 8.3 TESSA DE NIET 00 8.5 Saskia Schotel 99 8.8 Anika Olsthoorn 00 8.8 Kim van Herk 05 9.23 Verena de Roo 08 9.0 Jantien Baas 92 9.0 Ramona Thoen 96 9.0 Merel van der Meer 04 9.31 Cynthia le Roy 02 9.1 Monique Burger _ 91 9.1 Linda Vroom 92 9.1 Lianne vd Lugt 98 9.1 Kelly Schotel 00 9.1 Jilian van den Borg 05 9.1 Elaine van den Borg 06 9.2 Marina de Groot 92 9.2 Mibette Mondt 96 9.2 Sharon Tettero 97 9.2 Esther vd Akker 99 9.2 Joy Ophorst _ 02 9.2 Laura van der Wel 04 9.2 Bente Verhulst 07

1000 meter 3.21.0 MAR. VREUGDENHIL 94 3.29.3 Ramona Thoen 96 3.30.9 Joy Ophorst 02 3.31.50 Anouk van Gaalen 09 3.31.8 Jantien Baas 92 3.32.55 Nanda de Jong 09 3.32.9 Iris Penning 10 3.33.5 Sharon Tettero 97 3.33.60 Loretta Dashorst 05 3.34.7 Linda Vroom _ 92 3.34.83 Nienke de Jong 07 3.36.0 Sonja Vis 84 3.36.7 Merel vd Meer 05 3.37.0 Tessa de Niet 00 3.37.17 Aline Philipsen 08 3.37.4 Emma Dekker 10 3.38.07 Bente Verhulst 07 3.38.1 Lianne vd Lugt 99 3.38.8 Jorien Starrenburg 97

verspringen 4,56 SASKIA SCHOTEL 99 4,40 Sonja Vis 85 4,40 Tessa de Niet 00 4,27 Kim van Herk 06 4,23 Merel van der Meer 05 4,20 Sharon Tettero 97 4,15 Monique Burger 91 4,13 Lisette Moelker 02 4,13 Jilian van den Borg 05 4,11 Ramona Thoen _ 96 4,10 Debora Middelburg 08 4,09 Cynthia le Roy 02 4,04 Eva Tetteroo 08 4,02 Inger van't Riet 95 4,01 Corinne Persoon 98 4,01 Lianne van der Lugt 99 3,99 Mibette Mondt 96 3,98 Kelly Schotel 00 3,98 Julia de Koning 08 3,95 Joy Ophorst 02

hoogspringen 1,42 SASKIA SCHOTEL 99 1,40 Tessa de Niet 00 1,35 Mibette Mondt 95 Kim van Herk 05 Eva Tetteroo 08 1,30 Linda Vroom 92 Marijke Vreugdenhil 94 Ramona Thoen 96 Anouk v d Sman 97 Joni Stolk _ 98 Jilian van den Borg 05 Deborah Middelburg 08 1,27 Lisette Moelker 02 1,25 Monique Burger 91 Christa Ardewijn 91 Jantien Baas 92 Wendy de Bloois 02 Merel van der Meer 04 Lizzy van der Hoeven 04 Nadine de Jong _ 05 Elaine van den Borg 06 Gina van Rooijen 06

kogelstoten 2 kg 9,67 KIM VAN HERK 06 8,88 Sonja Vis 85

8,61 Vera van Veen 01 8,58 Anouk vd Sman 97 8,33 Karina Voois 08 8,22 Jilian van den Borg 05 8,00 Mibette Mondt 96 7,98 Ivana de Roo 04 7,95 Annemiek vd Knaap 94 7,59 Marijke Vreugdenhil _ 94 7,54 Lizzy van der Hoeven 04 7,46 Merel van der Meer 05 7,43 Verena de Roo 08 7,41 Tessa de Niet 00 7,35 Lisanne Noordam 03 7,35 Ilonka Stougje 04 7,31 Selma Koedood 08 7,29 Fleur Bouwhuis 06 7,28 Sophie Koedood 10 7,21 Roos Kouwenhoven 85

balwerpen 39,39 KARINA VOOIS 08 34,28 Eva Tetteroo 08 33,74 Aline Philipsen 08 32,31 Ilonka Stougje 04 29,74 Vera van Veen 00 29,68 Jessica v Wingerden 09 29,07 Bente Verhulst 07 28,35 Verena de Roo 08 28,15 Rosa Schelvis 08 27,02 Jilian van den Borg _ 05 26,60 Inger van't Riet 95 26,21 Merel van der Meer 05 25,70 Fennie Lansbergen 92 25,36 Marina de Groot 91 24,5 Gerlinde Groeneveld 76 24 Annette Smit 81 23,77 Selma Koedood 08 23,76 Iris Penning 10 23,5 Annemie van Schie 79 23,38 Sophie Koedood _ 10

MEISJES JUNIOREN D 60 meter 8.37 CHAVELIE BABEL 99 8.2 Tessa de Niet 02 8.49 Anika Olsthoorn 02 8.3 Amy Stolk 05 8.57 Mariëlle Parel 94 8.60 Saskia Schotel 01 8.64 Lianne van der Lugt 01 8.4 Anouk Goudriaan 03 8.72 Tamara Middelburg 01 8.5 Marloes Sweep _ 92 8.5 Vanessa Klepper 95 8.5 Ramona Thoen 98 8.5 Kelly Schotel 02 8.75 Femke vd Bos 06 8.76 Marijke Vreugdenhil 96 8.6 Linda Vroom 93 8.88 Verena de Roo 09 8.91 Shelly Luykx 03 8.92 Anais Haldorsen 98 8.7 Michelle v Bodegom _ 89 Monique Burger 93 Lorraine Ravenstein 99 Joy Ophorst 04

600 meter 1.40.27 MAR.VREUGDENHIL 96

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (12)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

11

1.41.30 Ramona Thoen 98 1.43.69 Tessa de Niet 02 1.47.63 Joy Ophorst 04 1.47.9 Lorraine Ravestein 99 1.48.05 Loretta Dashorst 07 1.48.1 Sonja Vis pup 85 1.48.2 Jantien Baas 94 1.48.7 Vanessa Klepper 95 1.48.8 Linda Vroom _ 94 1.49.5 Rianne v Marrewijk 77 1.49.81 Judy Middelburg 02 1.50.0 Lianne vd Lugt 01 1.50.1 Sharon Tettero 99 1.50.76 Mibette Mondt 98 1.52.4 Leonie Wissenburg 81 1.52.93 Isabelle Bakker 07 1.52.95 Joyce Meijer 96 1.52.98 Eva Tetteroo 10 1.53.09 Monique Burger 93

1000 meter 3.05.36 MAR.VREUGDENHIL 96 3.14.30 Ramona Thoen 98 3.18.45 Loretta Dashorst 07 3.18.9 Jantien Baas 94 3.19.29 Joy Ophorst 04 3.20.8 Lorraine Ravestein 99 3.21.03 Nanda de Jong 10 3.21.94 Isabelle Bakker 07 3.22.18 Judy Middelburg 02 3.22.96 Lianne vd Lugt _ 01 3.23.7 Kim Roeling 88 3.23.84 Nienke de Jong 09 3.24.35 Sharon Tettero 98 3.24.4 Laura van der Wel 06 3.25.31 Marieke Boekestijn 94 3.25.7 Leonie Wissenburg 81 3.25.9 Linda Vroom 93 3.26.5 Vanessa Klepper 94 3.26.67 Nienke de Jong 08 3.27.34 Robin Nutbey 02

60 meter horden 9.98 TESSA DE NIET 02 10.10 Saskia Schotel 01 10.17 Ramona Thoen 98 10.3 Vanessa Klepper 95

10.4 Mibette Mondt 98 10.67 Julia de Koning 09 10.5 Monique Burger 93 10.5 Linda Vroom 94 10.78 Eveline van Marrewijk 10 10.80 Sharon Tettero _ 99 10.80 Lianne vd Lugt 01 10.86 Tamara Middelburg 01 10.92 Kelly Schotel 02 10.94 Joni Stolk 00 10.96 Marijke Vreugdenhil 96 10.96 Eva Tetteroo 10 11.12 Joyce Meijer 96 11.27 Julia de Koning 10 11.39 Verena de Roo 09 11.44 Sarah Eichmuller 09

1000 meter hindernis 3.30.86 Loretta Dashorst 07 3.45.5 Hannah van der Marel 08 3.56.6 Bente Verhulst 08 4.01.87 Eva Tetteroo 09

verspringen 5,03 TESSA DE NIET 02 4,70 Ramona Thoen 98 4,67 Monique Burger 93 4,59 Saskia Schotel 00 4,58 Tamara Middelburg 01 4,55 Marijke Vreugdenhil 96 4,55 Kim van Herk 07 4,47 Julia de Koning 10 4,43 Vanessa Klepper 94 4,42 Linda Vroom _ 94 4,40 Sonja Vis pup 85 4,38 Michelle van Bodegom 89 4,38 Kelly Schotel 01 4,38 Sabeth van der Voort 07 4,37 Eva Tetteroo 10 4,36 Willie Benne 77 4,34 Mibette Mondt 97 4,33 Jilian van den Borg 06 4,32 Ellen Naastepad 96 4,32 Joy Ophorst 04

hoogspringen 1,55 MIBETTE MONDT 98 TESSA DE NIET 02

1,50 Linda Vroom 94 Marijke Vreugdenhil 95 Tamara Middelburg 01 Julia de Koning 10 1,47 Saskia Schotel 01 1,45 Sharon Tettero 99 Joni Stolk 00 Lisette Moelker _ 03 Wendy de Bloois 04 Jilian van den Borg 06 Elaine van den Borg 08 1,42 Judy Middelburg 02 1,40 Christa Ardewijn 93 Ramona Thoen 98 Kelly Schotel 02 Cynthia le Roy 04 Marjolein Olsthoorn 04 Kim van Herk _ 07 Winnie Olsthoorn 09 Eva Tetteroo 10

kogelstoten 2kg 12,68 MIBETTE MONDT 98 12,05 Vera van Veen 03 11,67 Kim van Herk 08 11,56 Esther van den Akker 02 11,25 Tessa de Niet 02 11,07 Ramona Thoen 98 11,07 Tamara Middelburg 01 10,97 Saskia Schotel 01 10,80 Anouk van der Sman 99 10,65 Jilian van den Borg _ 07 10,64 Karina Voois 10 10,59 Chavelie Babel 99 10,52 Marijke Vreugdenhil 96 10,36 Eva Tetteroo 10 9,86 Joni Stolk 00 9,81 Vanessa Klepper 95 9,73 Linda Vroom 94 9,72 Nienke Veenstra 88 9,70 Amy Stolk 05 9,64 Anouschka vd Linden 07

discuswerpen 750g 30,51 MIBETTE MONDT 98 27,38 Kim van Herk 08 26,90 Esther van den Akker 02

25,91 Vera van Veen 03 25,41 Nikki van Herk 04 24,66 Tessa de Niet 02 24,57 Eva Tetteroo 10 24,35 Saskia Schotel 01 23,40 Inger van't Riet 97 22,65 Inge Hendriks _ 01 22,07 Rosalie Gijsbers 00 21,96 Tamara Middelburg 01 21,87 Bente Verhulst 09 20,94 Anouschka vd Linden 07 20,85 Ilonka Stougje 05 20,63 Anouk van der Sman 99 20,30 Josée Gram (1kg) 78 20,27 Linda Hendriks 04 19,96 Kelly Schotel 02 19,91 Lizzy van der Hoeven 05

speerwerpen 400g 32,88 LIANNE V. D. LUGT 01 31,83 Lisette Moelker 03 28,85 Tessa de Niet 02 28,83 Amy Stolk 05 28,70 Eva Tetteroo 10 28,32 Karina Voois 10 27,63 Ilonka Stougje 06 27,44 Mibette Mondt 98 27,26 Tamara Middelburg 01 27,12 Inger van 't Riet _ 97 26,51 Joni Stolk 00 25,93 Anouschka vd Linden 07 25,51 Aline Philipsen 10 25,49 Rosalie Gijsberts 00 25,40 Ramona Thoen 98 25,33 Vera van Veen 03 24,88 Vanessa Klepper 95 24,09 Linda Penning 09 24,01 Linda Hendriks 04 23,68 Marijke Vreugdenhil 96

kogelslingeren 2 kg 26,88 Kim van Herk 08

balwerpen (oud nummer) 36 WILLIE BENNE 76

zeskamp 60h hoog speer ver kogel 600m 3459 TESSA DE NIET 02 9.8 1,50 25,94 5,03 10,18 1.43.69 3229 Ramona Thoen 98 10.17 1,35 24,10 4,50 11,07 1.42.49 3071 Marijke Vreugdenhil 96 10.96 1,40 22,48 4,36 10,31 1.42.92 3056 Mibette Mondt 98 10,73 1,40 26,28 4,30 11,38 1.53.48 2944 Eva Tetteroo 10 10.99 1,35 28,70 4,37 9,63 1.54.37 2890 Vanessa Klepper 95 10.3 1,25 24,88 4,21 9,81 1.50.4 2872 Tamara Middelburg 01 10.86 1,45 21,85 4,41 9,65 1.59.75 2841 Lianne van der Lugt 01 11.03 1,30 32,88 4,01 9,22 1.57.15 2794 Linda Vroom 94 11.97 1,45 22,16 4,36 9,73 1.56.05 2781 Joni Stolk 00

2746 Julia de Koning 10 2660 Lisette Moelker 03 2620 Aline Philipsen 10 2587 Jantien Baas 94 2541 Julia de Koning 09 2524 Monique Burger 93 2522 Saskia Schotel 00 2513 Lorraine Ravestein 99 2490 Joyce Meijer 96 2449 Kelly Schotel 02

MEISJES JUNIOREN C

80 meter 10.28 LIANNE VD LUGT 03 10.33 Tessa de Niet 04 10.4 Mariëlle Paerel 95 10.64 Chavelie Babel 00 10.80 Amy Stolk 07 10.6 Gabriëlle de Vreede 95

Ellen Naastepad 98 10.85 Anika Olsthoorn 03 10.89 Yvonne de Jong 05 10.91 Anais Haldorsen _ 99 10.7 Laura Stammes 88 Monique Burger 95 Saskia Schotel 02

10.96 Kelly Schotel 03 10.97 Alicia van Twuiver 07 11.03 Ramona Thoen 00 10.8 Lilly Slats 82 Marijke Vreugdenhil 97 11.04 Sanna Hurkmans 02 11.13 Esther van den Akker 04

150 meter ( meerkampnummer) 19.30 TESSA DE NIET 03 19.32 Lianne van der Lugt 03 19.88 Kelly Schotel 03 19.97 Marijke Vreugdenhil 98 20.02 Ramona Thoen 00 20.12 Anika Olsthoorn 04

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (13)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

12

19.9 Amy Stolk 07 20.0 Monique Burger 95 20.30 Saskia Schotel 02 20.3 Linda Vroom _ 96 20.3 Chavelie Babel 00 20.55 Joni Stolk 02 20.72 Ellen Naastepad 98 20.72 Lorraine Ravestein 01 20.5 Yvonne de Jong 05 20.78 Saskia Schotel 03 20.6 Tamara Middelburg 03 20.89 Anais Haldorsen 00 20.7 Wendy Lalleman 96 20.8 Jolanda Monna _ 96 21.04 Esther van den Akker 04

600 meter 1.37.44 MAR. VREUGDENHIL 98 1.41.23 Judy Middelburg 04 1.41.29 Tessa de Niet 03 1.41.30 Ramona Thoen D 98 1.42.5 Monique Burger 95 1.43.06 Lorraine Ravestein 01 1.43.5 Leonie Wissenburg 82 1.44.6 Nanda Roeling 88 1.44.96 Lianne van der Lugt 02 1.45.1 Lisa Driessen _ 05 1.45.2 Ellen Naastepad 98 1.45.60 Linda Vroom 96 1.45.69 Amy Stolk 07 1.45.90 Nadine de Jong 09 1.46.06 Marjolein v Marrewijk07 1.46.24 Joni Stolk 02 1.46.5 Elise Eekhout 91 1.46.82 Joy Ophorst 05 1.47.00 Marlon Dashorst 05 1.47.1 Jantien Baas 95

1000 meter 3.04.02 MAR. VREUGDENHIL 97 3.06.4 Judy Middelburg 04 3.08.1 Nanda Roeling 88 3.10.43 Lorraine Ravestein 01 3.10.9 Lisa Driessen 05 3.13.18 Loretta Dashorst 08 3.13.9 Danielle Fieret 92 3.13.75 Marlon Dashorst 05 3.14.1 Monique Burger 95 3.14.3 Ramona Thoen D_98 3.14.79 Nienke de Jong 10 3.15.20 Marit v d Sande 07 3.15.6 Jantien Baas 95 3.17.8 Marj.Duivenvoorden 03 3.18.39 Nadine de Jong 09 3.18.4 Lianne v d Lugt 02 3.19.06 Marjol. v Marrewijk 07 3.19.29 Joy Ophorst D 04 3.21.03 Nanda de Jong D 10 3.21.15 Denise Nutbey 05

80 meter horden 12.09 ANAIS HALDORSEN 00 12.1 Marijke Vreugdenhil 97 12.55 Saskia Schotel 03 12.66 Tessa de Niet 04 12.71 Ramona Thoen 99 12.76 Joni Stolk 02 12.6 Lianne van der Lugt 03 13.13 Linda Vroom 96 13.15 Gabriëlle de Vreede 95 13.0 Monique Burger _ 95 13.25 Amy Stolk 07 13.31 Mibette Mondt 00 13.3 Vanessa Klepper 96 13.3 Ellen Naastepad 98 13.78 Yvonne de Jong 05 13.6 Tamara Middelburg 03 13.7 Marjolein Olsthoorn 06 13.95 Lorraine Ravestein 01 13.96 Marit van der Sande 07 13.8 Ingrid Michiels 78

300 meter horden 45.2 MAR. VREUGDENHIL 98 47.40 Tessa de Niet 03 48.27 Ramona Thoen 99 49.3 Marian Lambermon 83 50.29 Saskia Schotel 03 50.72 Joni Stolk 02 51.43 Mibette Mondt 99 51.66 Ellen Naastepad 98 51.67 Hanna van der Marel 10 52.25 Evelien Wols _ 99 52.3 Jantien Baas 95 52.4 Monique Burger 95 52.87 Loretta Dashorst 08 53.14 Yvonne de Jong 05 53.16 Tamara Middelburg 03 54.44 Evelien Cols 99 54.58 Wendy de Bloois 05 54.86 Juila De Koning D 10 54.9 Linda Vroom 95 58.9 Els van der Scheer 81

1500 meter steeple 6.29.92 Hanna van der Marel 09

verspringen 5,32 LIANNE V D LUGT 03 5,23 Monique Burger 95 5,22 Marijke Vreugdenhil 98 5,13 Tessa de Niet 03 5,06 Angelique Moeke 80 4,96 Ramona Thoen 99 4,95 Marian Lambermon 83 4,93 Linda Vroom 96 4,92 Lilly Slats 82 4,92 Saskia Schotel _ 03 4,91 Tamara Middelburg 03

4,87 Ellen Naastepad 98 4,87 Kim van Herk 10 4,76 Lorraine Ravestein 00 4,70 Wendy Lalleman 96 4,67 Ingrid Michiels 78 4,67 Mariska Moerman 86 4,67 Lisa Boers 05 4,61 Joni Stolk 02 4,57 Chavelie Babel 00

hoogspringen 1,64 WENDY DE BLOOIS 06 1,63 Marijke Vreugdenhil 97 1,60 Linda Vroom 95 Mibette Mondt 99 1,55 Tessa de Niet D 02 Joni Stolk 02 Tamara Middelburg 02 1,50 Mariska Moerman 87 Christa Ardewijn 94 Monique Burger _ 95 Mandy Wols 01 Lorraine Ravestein 01 Saskia Schotel 02 Kristel Meijer 04 Judy Middelburg 04 Jilian van den Borg 08 Julia de Koning D 10 1,45 Laura Stammes 88 Nienke Keller 91 Ramona Thoen _ 98 Sharon Tettero D 99 Anouk van der Sman 00 Marjol. Duivenvoorden 02 Esther van den Akker 03 Lisette Moelker D 03 Kelly Schotel 03 Yvonne de Jong 05 Marit van der Sande 07 Elaine van der Borg D 08

kogelstoten 3kg 10,96 MIBETTE MONDT 00 10,82 Vera van Veen 05 10,79 Tessa de Niet 04 10,47 Tamara Middelburg 02 10,42 Kim van Herk 09 10,22 Ramona Thoen 00 10,09 Esther van den Akker 04 9,79 Joni Stolk 02 9,66 Nikki van Herk 06 9,75 Lorraine Ravestein _ 01 9,73 Marijke Vreugdenhil 98 9,64 Ellen Naastepad 98 9,61 Saskia Schotel 02 9,60 Mariska Moerman 86 9,57 Lianne van der Lugt 03 9,49 Josee Gram 80 9,43 Christa Ardewijn 95

9.41 Nienke Veenstra 90 9,37 Sonja Vis D 87 9,30 Chavelie Babel 00

discuswerpen 1kg 27,51 MIBETTE MONDT 99 26,14 Claudia van Schie 03 26,05 Tamara Middelburg 03 25,29 Marijke Vreugdenhil 98 24,68 Nienke Veenstra 90 24,55 Tessa de Niet 03 24,10 Vera van Veen 05 23,80 Nikki van Herk 06 23,27 Inger van 't Riet 99 22,89 Amy Stolk _ 06 22,84 Saskia Schotel 03 22,06 Judith Kap 86 22,06 Esther van den Akker 04 21,31 Anouk van der Sman 00 21.28 Kim van Herk 09 21,00 Joni Stolk 02 20,94 Kristel Meijer 04 20,83 Kelly Schotel 03 20,79 Nikita van Zeijl 02 20,76 Inge Hendriks 02

speerwerpen 600g 32,79 JONI STOLK 02 31,72 Mibette Mondt 00 30,78 Ramona Thoen 00 29,93 Lianne vd Lugt 03 29,42 Marijke Vreugdenhil 97 29,16 Esther van den Akker 04 28,36 Claudia van Schie 03 28,04 Irene van Garderen 77 27,02 Vera van Veen 05 26,69 Bianca v Wingerden _ 10 26,67 Amy Stolk 07 26,18 Saskia Schotel 03 26,04 Tessa de Niet 04 25,90 Elna Kempers 87 25,89 Inger van 't Riet 99 25,86 Ilonka Stougje 07 25,74 Saskia Schotel 03 25,42 Tamara Middelburg 02 25,04 Yolanda Kortekaas 82 24,74 Vanessa Klepper 97

speerwerpen 500 gram (vanaf 2009) 30,35 Bianca van Wingerden 10 26,18 Bente Verhulst 10

kogelslingeren 24,95 Esther van den Akker 04 22,67 Kim van Herk 08 13,61 Bente Verhulst 10

zevenkamp 80h hoog kogel 150m ver speer 600m 4274 MARIJKE VREUGDENHIL 98 12.69 1,60 9,73 19.97 5,22 25,50 1.37.44 3612 Lorraine Ravestein 01 4138 Tessa de Niet 03 13.15 1,50 10,24 19.38 5,13 25,07 1.41.29 3459 Amy Stolk 07 4014 Ramona Thoen 00 12.93 1,45 10,11 20.23 4,74 30,78 1.43.64 3342 Elllen Naastepad 98 3930 Lianne van der Lugt 03 12.6 1,35 8,72 19.2 5,23 27,46 1.47.9 3316 Anaïs Haldorsen 00 3902 Joni Stolk 02 13.07 1,50 9,73 20.55 4,61 30,05 1.46.66 3252 Kelly Schotel 03 3773 Mibette Mondt 00 13.31 1,55 10,66 21.82 4,53 31,50 1.54.37 3239 Vanessa Klepper 96 3770 Saskia Schotel 02 12.82 1,45 8,89 20.30 4,89 24,39 1.51.53 3147 Yvonne de Jong 05 3704 Linda Vroom 96 13.4 1,60 8,76 20.3 4,78 20.00 1.49.9 3099 Wendy Lalleman 96 3692 Monique Burger 95 13.5 1,50 7,92 20.0 5,02 16,98 1.42.5 3089 Esther van den Akker 03 3656 Tamara Middelburg 03 13.6 1,55 10,10 20.6 4,91 22,26 1.57.9 3050 Chavelie Babel 00

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (14)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

13

MEISJES JUNIOREN B

100 meter 12.72 LIANNE VD LUGT 05 12.78 Tessa de Niet C 04 12.88 Amy Stolk 09 12.7 Ineke Jansen 77 12.7 Ellen Naastepad C 99 13.03 Yvonne de Jong 07 12.8 Monique Burger 97 12.9 Marian Lambermon 83 12.9 Yvonne de Jong 07 13.0 Anika Olsthoorn C_ 04 13.1 Angelique Moeke 81 13.1 Irene van Garderen 77 13.2 Simone Verbraeken 85 13.47 Lorraine Ravestein C 02 13.51 Marielle Paerel 97 13.3 Ingrid Michiels 80 13.3 Mar. Vreugdenhil C 97 13.55 Maddie Duhon 05 13.61 Anaïs Haldorsen 02 13.62 Alicia van Twuiver C 07

200 meter 25.8 AMY STOLK 09 26.38 Monique Burger 97 26.4 Maddie Duhon 06 26.5 Lianne vd Lugt 04 26.92 Mar.Vreugdenhil C 98 26.7 Marian Lambermon 83 26.95 Yvonne de Jong 07 27.02 Ramona Thoen 02 26.8 Ineke Jansen 77 26.8 Ellen Naastepad _ 99 26.8 Anika Olsthoorn C 04 27.2 Angelique Moeke 81 27.2 Lorraine Ravestein 02 27.70 Tamara Middelburg 05 27.6 Rianne v Marrewijk 79 27.7 Kelly Schotel C 03 28.05 Joni Stolk 04 27.9 Marjolein v Marrewijk 09 28.0 Ingrid Michiels 79 28.1 Marjol.Duivenvoorden 05

400 meter 58.05 MAR.VREUGDENHIL C 98 58.1 Ineke Jansen 77 58.89 Maddie Duhon 06 59.16 Lorraine Ravestijn 02 60.10 Marjolein v Marrewijk 09 61.13 Ramona Thoen 02 61.0 Monique Burger 97 62.08 Amy Stolk 08 62.12 Lisa Driessen 07 62.62 Judy Middelburg C_ 04 62.8 Angelique Moeke 81 62.8 Ida van der Voort 82 62.8 Lianne vd Lugt C 02 62.9 Joni Stolk 04 63.05 Marlon Dashorst 07 63.14 Nadine de Jong 10 63.2 Claudia van Schie 04 63.3 Leonie Wissenburg 83 63.3 Simone van Dijk 88 63.5 Ingrid Michiels _ 79 63.5 Nanda Roeling 91

800 meter

2.11.35 MARJ.V.MARREWIJK 09 2.14.34 Massie Duhon 06 2.16.58 Lisa Driessen 07 2.17.61 Leonie Wissenburg 84 2.18.0 Ida van der Voort 82 2.18.13 Lorr.Ravestein 02 2.18.43 Judy Middelburg 06 2.19.2 Mar.Vreugdenhil C 97 2.20.4 Nanda Roeling 90 2.23.30 Marlon Dashorst _ 07 2.23.54 Monique Burger 97 2.25.8 Kim Roeling 92 2.26.3 Marion Komdeur 75 2.27.0 Ineke Jansen 77 2.27.3 Claudia van Schie 04 2.28.22 Marj.Duivenvoorden 04 2.28.3 Linda van Vliet 80 2.28.7 Ingrid Michiels 80 2.28.81 Loretta Dashorst C 08 2.29.10 Daniëlle Fieret 93

1000 meter 2.54.54 MAR .v.MARREWIJK 09 2.59.6 Maddie Duhon 06 3.02.6 Lisa Driessen 06 3.04.02 Mar.Vreugdenhil C 97 3.06.4 Judy Middelburg C 04 3.08.1 Nanda Roeling C 98 3.08.16 Lorraine Ravestein 02 3.13.18 Loretta Dashorst C 08 3.13.75 Marlon Dashorst C 05 3.13.9 Danielle Fieret C_92 3.14.1 Monique Burger C 95 3.14.3 Ramona Thoen D 98 3.14.79 Nienke de Jong C 10 3.15.0 Marj.Duivenvoorden 05 3.15.6 Jantien Baas C 95 3.16.2 Nadine de Jong 10 3.16.4 Carola Weerdenburg 82

1500 meter 4.40.1 MADDIE DUHON 06 4.42.73 Marj. v Marrewijk 09 4.43.55 Judy Middelburg 06 4.45.01 Kim Roeling 92 4.46.48 Lisa Driessen 07 4.47.0 Ida van der Voort 82 4.49.9 Nanda Roeling 90 4.55.83 Carola Weerdenburg 82 5.00.3 Linda van Vliet 83 5.01.3 Leonie Wissenburg_84 5.03.2 Marion Komdeur 75 5.14.1 Ingrid Michiels 79 5.15.41 Marlon Dashorst 07 5.19.1 R.v Marrewijk C 79 5.19.69 Nienke de Jong C 10 5.20.9 Loretta Dashorst C 08 5.26.1 Mar. Boekestijn 97 5.26.1 Mar.Vreugdenhil C 97 5.35.95 Marj.Duivenvoorden 04 5.36.9 Nathalie Barents 89

3000 meter 10.29.9 C. WEERDENBURG 83 10.38.3 Lisa Driessen 07 10.50.1 Nanda Roeling 90 10.55.9 Kim Roeling 92 11.04.1 Nienke de Jong C 10

11.28.4 Mar.Boekestijn 97 11.41.17 Nanda de Jong D 10 11.48.45 Marj.v.Marrewijk 08 11.49.85 Marlon Dashorst 07 11.54.8 Ingrid Michiels C_78 12.12.3 Marj.Duivenvoorden 05 12.15.0 BiancavWingerden D08

100 meter horden 14.78 MONIQUE BURGER 97 15.08 Anaïs Haldorsen 02 15.19 Ramona Thoen 02 15.51 Joni Stolk 04 16.07 Yvonne de Jong 07 16.08 Tamara Middelburg 05 16.09 Lianne van der Lugt 05 16.36 Amy Stolk 09 16.43 Tessa de Niet C 04 16.62 Linda Vroom _ 98 16.78 Marit vd Sande C 07 16.82 Ellen Naastepad 99 17.10 Mibette Mondt 02 17.52 Saskia Schotel 04 17.3 Ingrid Michiels Ahgt 80 18.34 F v Bergenheneg. C 08 18.2 Marjol.Olsthoorn C 06 18.66 Hanna vd Marel C 10 18.5 Saskia van Loon 89 18.89 Eva Tetteroo D 10

300 meter horden 45.18 MONIQUE BURGER 97 45.2 Mar.Vreugdenhil C 98 47.40 Tessa de Niet C 03 48.27 Ramona Thoen C 99 49.3 Marian Lambermon C 83 50.29 Saskia Schotel C 03 50.72 Joni Stolk C 02 51.43 Mibette Mondt C 99 51.66 Ellen Naastepad C 98 52.25 Evelien Wols C_99 52.47 Linda Vroom 98 52.3 Jantien Baas C 95 53.14 Yvonne de Jong C 05 54.18 Wendy de Bloois C 05 55.36 Daniëlle Fieret 94 56.1 Jolanda Kortekaas 83 57.7 Saskia van Loon 89 58.9 Els vd Scheer C 81

400 meter horden 66.26 RAMONA THOEN 02 70.25 Joni Stolk 03 70.38 Yvonne de Jong 07 72.9 Tamara Middelburg 05 80.9 Wendy de Bloois C 06 83.3 Lisa Boers 07 83.4 Anika Olsthoorn 06 85.33 Janneke Enthoven 08

verspringen 5,47 MONIQUE BURGER 97 5,45 Lianne vd Lugt 05 5,33 Angelique Moeke 81 5,25 Ingrid Michiels 79 5,22 Mar. Vreugdenhil C 98 5,20 Ramona Thoen 02 5,18 Ellen Naastepad 00 5,13 Tessa de Niet C 03

5,09 Tamara Middelburg 05 5,06 Linda Vroom _ 98 4,95 Marian Lambermon C 83 4,92 Lilly Slats C 82 4,92 Saskia Schotel 03 4,89 Ineke Jansen 77 4,89 Mariska Moerman 87 4,87 Joni Stolk 04 4,84 Kim van Herk C 09 4,82 Yvonne de Jong 07 4,81 Lorraine Ravestein 02 4,70 Wendy Lalleman C 96

hinkstapspringen 11,22 MONIQUE BURGER 97 10,51 Tamara Middelburg 05 10,46 Ellen Naastepad 00 10,39 Linda Vroom 98 10,10 Ramona Thoen 01 10,08 Saskia Schotel C 03 9,51 Kim van Herk C 10 9,40 Kelly Aalbrecht C 00 9,29 Jolanda Monna C 96 9,28 Wendy de Bloois _ 07 9,21 Anne-Lotte Redel 10 9,05 Mandy Wols C 00

hoogspringen 1,66 WENDY DE BLOOIS 08 1,65 Mibette Mondt 02 1,63 Marijke Vreugdenhil C 97 1,60 Linda Vroom C 95 1,55 Ingrid Michiels 79 Ida van der Voort 82 Mariska Moerman 88 Lorraine Ravestein 02 Tessa de Niet D 02 Joni Stolk C_02 Tamara Middelburg C 02 1,52 Monique Burger 97 1,50 Ellen Lijzenga 79 Christa Ardewijn C 94 Mandy Wols C 01 Saskia Schotel C 02 Ramona Thoen 02 Kristel Meijer C 04 Judy Middelburg C 04 Yvonne de Jong _ 06 Jilian van den Borg C 08 Julia de Koning D 10

polsstokspringen 2,10 MIBETTE MONDT 02 2,00 Amy Stolk 09 1,80 Ramona Thoen 02 1,80 Wendy de Bloois 07

kogelstoten 3 kg 11,40 TAM. MIDDELBURG 05 11,36 Mibette Mondt 02 11,27 Ramona Thoen 02 10,99 Karin Komdeur 4kg 80 10,82 Vera van Veen C 05 10,79 Tessa de Niet C 04 10,65 Lianne vd Lugt 04 10,58 Nikki van Herk 08 10,42 Kim van Herk C 09 10,40 Lorraine Ravestein _ 02 10,34 Joni Stolk 04

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (15)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

14

10,07 Ellen Naastepad 99 9,79 Ester vd Akker C 04 9,78 Michelle Vroon 89 9,73 Mar.Vreugdenhil C 98 9,61 Saskia Schotel C 02 9,60 Mariska Moerman C 86 9,52 Tamara Overkleeft 90 9,49 Josee Gram C 80 9,43 Christa Ardewijn C 95

diskuswerpen 1 kg 35,16 KARIN KOMDEUR 79 28,18 Mibette Mondt 02 27,95 Claudia van Schie 05 27,88 Michelle Vroon 89 27,23 Tamara Middelburg 04

25,64 Lianne van der Lugt 05 25,31 Nikki van Herk 07 25,29 Marijke Vreugdenh C 98 24,68 Nienke Veenstra C 90 24,55 Tessa de Niet C_03 24,53 Inger van 't Riet C 99 24,10 Vera van Veen C 05 23,76 Lieke den Klerk 00 23,73 Anouk vd Sman 03 23,46 Josee Gram 81 22,84 Elise Noordtzij 75 22,84 Saskia Schotel C 03 22,64 Suzy Michiels 80 22,06 Judith Kap C 86 22,06 Esther v d Akker C 04

speerwerpen 600g 36,16 INGRID MICHIELS 80 * 34,43 JONI STOLK 03 34,42 Lianne vd Lugt 04 33,30 Irene van Garderen 78 * 33,22 Margrietha Wols 85 * 32,92 Ramona Thoen 02 32,63 Mibette Mondt 02 31,29 Claudia van Schie 04 29,82 Amy Stolk 09 29,42 Mar.Vreugdenhil C_97 * 29,16 Esther vd Akker C 04 28,68 Karin Komdeur 79 * 28,82 Ellen Naastepad 99 27,04 Irma van Holsteyn 80 *

27,00 Tamara Middelburg 05 26,69 Bianca v WingerdenC 10 26,61 Ilonka Stougje 09 26,28 Elise Noordtzij 75 * 26,16 Saskia Schotel C 03 26,04 Tessa de Niet C 04 * is met de oude speer

kogelslingeren 3 kg 27,98 NIKKI VAN HERK 08 26,66 Tamara Middelburg 04 24,95 Esther vd Akker C 04 21,76 Kim van Herk D 08

vijfkamp (oud nr; oude ptntelling)100h/ kog/hoog/ ver/ 800m 2863 INGRID MICHIELS A-mat 80 17.3/7,64/1,50/4,98/2.39.1 1484 Suzy Michiels A-mat 80 25.7/6,25/1,20/3,77/2.58.0

zevenkamp 100h hoog kogel 200m ver speer 800m 4383 JONI STOLK 04 15.51 1,55 10,34 27,56 4,81 32,23 2.30.60 4382 Ramona Thoen 02 15.57 1,48 10,52 27.40 5,01 31,57 2.29.14 4333 Monique Burger 97 15.20 1,48 8,88 26.38 5,32 21,64 2.26.92 4300 Lianne van der Lugt 05 16.09 1,39 10,65 26.77 5,26 30,77 2.31.83 4064 Tamara Middelburg 05 16.28 1,54 10,73 27.70 5,09 25,97 2.46.48 3735 Linda Vroom 98 16.81 1,52 8,88 28.76 5,06 21,52 2.41.85 3433 Ellen Naastepad 99 19.17 1,40 9,99 27.65 4,83 21,59 2.44.20 3270 Mibette Mondt 01 18.7 1,60 10,31 30.0 4,38 28,83 3.08.6 3304 Yvonne de Jong _ 07 16.2 1,46 6,66 27.3 4,48 13,52 2.47.3 3174 Claudia van Schie 04 19.85 1,37 8,43 29.26 4,33 28,24 2.38.76 3000 Simone van Dijk 89 19.7 1,30 8,60 28.8 4,18 18,44 2.30.6 2345 Janneke Enthoven 08 19.82 1,25 6,95 32.23 3,87 16.97 2.47.79 (tijdens 14-kamp) 2037 Saskia van Loon 89 20.6 1,30 6,50 32.3 3,84 16,12 3.09.6

MEISJES JUNIOREN A

100 meter 12.72 LIANNE VD LUGT B 05 12.78 Tessa de Niet C 04 12.88 Amy Stolk 09 12.7 Ineke Jansen B 77 12.7 Ellen Naastepad C 99 12.7 Yvonne de Jong 08 12.95 Monique Burger 99 12.9 Marian Lambermon B 83 13.0 Anika Olsthoorn C 04 13.1 Irene van Garderen B_ 77 13.1 Margreet Verbeek 79 13.1 Angelique Moeke B 81 13.33 Joni Stolk 06 13.2 Simone Verbraeken B 85 13.44 Tamara Middelburg 06 13.47 Lorraine Ravestein 02 13.51 Marielle Paerel B 97 13.3 Ingrid Michiels B 80 13.3 Mar.Vreugdenhil C 97 13.55 Maddie Duhon B 05

200 meter 25.2 MONIQUE BURGER 99 25.8 Amy Stolk B 09 26.34 Yvonne de Jong 08 26.53 Margreet Verbeek 80 26.4 Ellen Naastepad 01 26.4 Maddie Duhon B 06 26.65 Lianne van der Lugt 07 26.5 Joni Stolk 06 26.92 Mar.Vreugdenhil C 98 26.7 Marian Lambermon C_83

27.02 Ramona Thoen B 02 26.8 Ineke Jansen B 77 26.8 Anika Olsthoorn C 04 27.2 Angelique Moeke B 81 27.2 Lorraine Ravestein 02 27.65 Tamara Middelburg 06 27.6 Rianne v Marrewijk B 79 27.6 Karin Komdeur 81 27.7 Ingrid Michiels 81 27.7 Kelly Schotel C 03

400 meter 57.1 MARGREET VERBEEK 79 57.59 Monique Burger 99 57.62 Maddie Duhon 07 58.05 Mar.Vreugdenhil C 98 58.1 Ineke Jansen B 77 59.16 Lorraine Ravestijn B 02 59.6 Ramona Thoen 04 59.59 Marjol.v Marrewijk 10 60.7 Simone van Dijk 91 61.49 Joni Stolk _ 06 61.5 Ida van der Voort 83 62.08 Amy Stolk B 08 62.12 Lisa Driessen B 07 62.3 Nanda Roeling 93 62.5 Yvonne de Jong 09 62.8 Angelique Moeke B 81 62.8 Lianne vd Lugt C 02 62.9 Judy Middelburg C 04 63.05 Marlon Dashorst B 07 63.0 Karin Komdeur _ 81 63.14 Nadine de Jong B 10

800 meter 2.08.2 MARGR. VERBEEK 80 2.09.42 Maddie Duhon 07 2.10.61 Marj.v.Marrewijk 10 2.15.7 Linda van Vliet 83 2.16.3 Ida van der Voort 83 2.16.58 Lisa Driessen B 06 2.17.61 Leonie Wissenburg B 84 2.18.13 Lorr.Ravestein B 02 2.18.43 Judy Middelburg B 06 2.19.2 Mar.Vreugdenhil C_97 2.20.4 Nanda Roeling B 90 2.20.8 Kim Roeling 94 2.21.0 Ine Valentin 76 2.22.1 Monique Burger 99 2.22.4 Marion Komdeur 77 2.23.30 Marlon Dashorst 07 2.25.30 Simone van Dijk 91 2.27.0 Ineke Jansen B 77 2.27.3 Claudia van Schie B 04 2.28.22 Marj.Duivenvoorden B 04

1000 meter 2.54.54 MAR.v.MARREWIJK B 09 2.54.56 Maddie Duhon 07 2.56.98 Judy Middelburg 07 2.58.3 Ida van der Voort 83 3.02.0 Linda van Vliet 82 3.02.6 Lisa Driessen B 06 3.04.02 Mar. Vreugdenhil C 97 3.08.1 Nanda Roeling C 88 3.08.16 Lorraine Ravestein B 02

3.10.0 Kim Roeling _ 93 3.13.18 Loretta Dashorst C 08 3.13.75 Marlon Dashorst C 05 3.13.9 Danielle Fieret C 92 3.14.1 Monique Burger C 95 3.14.3 Ramona Thoen D 98

1500 meter 4.26.3 MARGREET VERBEEK 80 4.28.77 Maddie Duhon 08 4.36.97 Lisa Driessen 09 4.38.8 Linda van Vliet 82 4.39.34 Judy Middelburg 07 4.42.73 Marj. v. Marrewijk B 09 4.45.01 Kim Roeling B 92 4.45.9 Ine Valentin 76 4.47.0 Ida vd Voort B 82 4.49.9 Nanda Roeling B_ 90 4.55.83 Car.Weerdenburg B 82 5.00.3 Marion Komdeur 76 5.01.3 Leonie Wissenburg B 84 5.14.1 Ingrid Michiels B 79 5.15.31 Mar.Boekestijn 00 5.15.41 Marlon Dashorst B 07 5.19.1 Rianne.v Marrewijk B 79 5.19.5 Nathalie Barents 89 5.19.67 Nienke de Jong C 10 5.20.9 Loretta Dashorst C 08

3000 meter 9.56.40 LINDA VAN VLIET 83 10.13.1 Lisa Driessen 09 10.22.27 Judy Middelburg 08

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (16)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

15

10.27.37 Kim Roeling 93 10.29.8 Car.Weerdenburg B 83 10.31.7 Margreet Verbeek 79 10.41.5 Ida van der Voort 83 10.50.1 Nanda Roeling B 90 11.00.2 Ine Valentin 76 11.04.1 Nienke de Jong C_10 11.14.4 Mar.Boekestijn 99 11.41.17 Nanda de Jong D 10 11.49.85 Marlon Dashorst B 07 11.54.4 Lindsay v.Marrewijk 02 11.54.8 Ingrid Michiels C 78

5000 meter 17.55.7 LINDA VAN VLIET 83 18.53.6 Lisa Driessen B 07 19.35.83 Mar.Boekestijn 99 20.32.6 Lindsay v Marrewijk 02

10000 meter 40.17.47 Kim Roeling 94

100 meter horden 14.97 MONIQUE BURGER 99 15.59 Ramona Thoen 04 16.14 Joni Stolk 05 16.25 Yvonne de Jong 08 16.2 Lianne van der Lugt 07 16.8 Ingrid Michiels 82 17.20 Tamara Middelburg 06 17.52 Linda Vroom 99 18.89 Ellen Naastepad 01 19.58 Janneke Enthoven B_ 08 19.71 Kristel Meijer B 05 20.1 Rachel van Emmerik 89 20.69 Nicole Dashorst 07 20.54 Fenne Bos 10 21.0 Simone van Dijk 90 25.7 Suzy Michiels B 80

400 meter horden 61.61 MONIQUE BURGER 99 64.85 Ramona Thoen 03 70.25 Joni Stolk B 04 70.38 Yvonne de Jong B 07 71.7 Ingrid Michiels 82 72.9 Tamara Middelburg B 05 80.9 Wendy de Bloois C 06 83.3 Lisa Boers B 07 83.4 Anika Olsthoorn B 06

85.33 Janneke Enthoven B_ 08

3000 meter steeple 12.45.60 Marlon Dashorst B 07 12.48.55 Marj.v.Marrewijk B 09

verspringen 5,69 LIANNE VD LUGT 07 5,65 Ellen Naastepad 02 5,47 Monique Burger B 97 5,33 Angelique Moeke B 81 5,25 Ingrid Michiels B 79 5,22 Mar.Vreugdenhil C 98 5,20 Ramona Thoen B 02 5,17 Tamara Middelburg 07 5,13 Tessa de Niet C 03 5,06 Linda Vroom B_ 98 5,05 Joni Stolk 06 4,98 Yvonne de Jong 09 4,97 Simone Verbraeken 86 4,95 Marian Lambermon C 83 4,92 Margreet Verbeek 79 4,92 Lilly Slats C 82 4,92 Saskia Schotel C 03 4,89 Ineke Jansen B 77 4,89 Mariska Moerman B 87 4,87 Yvonne de Jong 08

hinkstapspringen 11,22 MONIQUE BURGER B97 10,99 Tamara Middelburg 07 10,78 Ramona Thoen 04 10,69 Ellen Naastepad 01 10,42 Joni Stolk 06 10,39 Linda Vroom B 98 10,08 Saskia Schotel C 03 9,51 Kim van Herk C 10 9,40 Kelly Aalbrecht C 00 9,29 Jolanda Monna C_96 9,28 Wendy de Bloois B 07 9,21 Anne-Lotter Redel B 10 9,05 Mandy Wols C 00

hoogspringen 1,71 MIBETTE MONDT 03 1,66 Wendy de Bloois B 08 1,63 Marijke Vreugdenhil C 97 1,61 Linda Vroom 99 1,61 Tamara Middelburg 06 1,60 Joni Stolk 06

1,55 Ingrid Michiels B 79 Ellen Lijzenga 80 Ida van der Voort B 82 Mariska Moerman B_ 88 Lorraine Ravestein B 02 Tessa de Niet D 02 Yvonne de Jong 09 1,52 Monique Burger B 97 1,50 Christa Ardewijn C 94 Mandy Wols C 01 Saskia Schotel D 02 Ramona Thoen B 02 Kristel Meijer C 04 Judy Middelburg C 03 Jilian van den Borg C 08 Julia de Koning D 10

polsstokspringen 2,10 MIBETTE MONDT B 02 2,00 Amy Stolk B 09 1,90 Linda Vroom 00 1,80 Ramona Thoen B 02 1,80 Wendy de Bloois B 07

kogelstoten 4 kg 10,99 KARIN KOMDEUR B 80 10,63 Tamara Middelburg 06 9,93 Ellen Naastepad 01 9,61 Lianne van der Lugt 07 9,60 Ramona Thoen 03 9,52 Elise Noortzij 77 9,27 Joni Stolk 06 9,27 Nikki van Herk 10 9,25 Lorraine Ravestein 04 8,81 Mibette Mondt _ 03 8,65 Vera van Veen B 06 8,63 Monique Burger 99 8,55 Linda Vroom 99 8,50 Fenne Bos 10 8,49 Margrietha Wols 86 8,48 Michelle Vroon 90 8,44 Ingrid Michiels B 80 8,40 Anouk vd Sman 04 8,10 Nel Valstar 75 7,98 Maria Daemen 76

diskuswerpen 1 kg 36,22 KARIN KOMDEUR 80 30,60 Michelle Vroon 90

30,22 Mibette Mondt 03 29,24 Claudia van Schie 06 28,02 Nikki van Herk 09 27,44 Lianne v d Lugt 06 27,23 Tamara Middelburg B 04 25,29 Mar. Vreugdenhil C 98 24,74 Anouk van der Sman 04 24,68 Nienke Veenstra C_90 24,55 Tessa de Niet C 03 24,53 Inger van 't Riet C 99 24,10 Vera van Veen C 04 24,00 Nel Valstar 75 23,86 Lianne van der Lugt 06 23,78 Suzy Michiels 82 23,76 Lieke de Klerk B 00 23,46 Josée Gram B 81 23,14 Elise Noortzij 76 23,12 Joni Stolk 05

speerwerpen 600g * = oude speer 36,16 INGRID MICHIELS B 80 * 35,07 JONI STOLK 06 34,42 Lianne vd Lugt B 04 33,40 Irene van Garderen B 78 * 33,22 Margrietha Wols B 85 * 32,92 Ramona Thoen B 02 32,63 Mibette Mondt B 02 32,44 Karin komdeur 81 * 31,99 Claudia van Schie 07 31,94 Amy Stolk _ 10 31,72 Nel Valstar 74 * 29,42 Mar.Vreugdenhil C 97 * 29,16 Esther vd Akker C 04 28,91 Lianne vd Lugt 06 28,82 Ellen Naastepad B 99 27,63 Tamara Middelburg 06 27,04 Irma van Holsteyn B 80 * 26,69 Bianca v Wingerden C 10 26,61 Ilonka Stougje B 09 26,90 Rachel v Emmerik 89 *

kogelslingeren 4 kg 24,52 Tamara Middelburg 07 22,68 Nikki van Herk 09 22,47 Anouk van der Sande 08

zevenkamp 100h hoog kogel 200m ver speer 800m 4241 JONI STOLK 06 16.29 1,51 9,19 26.86 4,91 35,07 2.35.90 4241 LIANNE VD LUGT 07 16.2 1,41 9,61 26.5 5,43 32,23 2.36.0 4163 Monique Burger 98 15.32 1,41 8,07 26.43 5,15 22,09 2.25.75 3919 Ingrid Michiels 81 17.3 1,50 8,24 27.7 5,02 30,60 2.32.9 3800 Linda Vroom 99 17.56 1,59 8,55 28.33 4,88 24,07 2.36.92 3660 Tamara Middelburg 06 17.20 1,51 10,12 27.65 4,41 26,60 2.52.25 3113 Yvonne de Jong 08 17.54 1,40 6,45 27.56 4,44 14,84 2.47.40 2792 Simone van Dijk 90 21.0 1,30 7,87 28.8 4,38 16,24 2.36.2 2298 Rachel v Emmerik 89 20.1 1,35 6,40 32.2 3,48 26,90 3.03.5

DAMES ALLE CATEGORIEÉN ( inclusief de beste 5 prestaties )

100 meter 1 12.51 LIANNE V D LUGT 11-10-09 Naaldwijk 1,9 2 12.56 Ellen Naastepad 27-5-07 Amsterdam 0,6 - 12.57 Naastepad 5-7-03 Zevenbergen 0,5 - 12.4 Naastepad 15-6-03 Haarlem cmp - 12.71 van der Lugt 21-6-09 Krommenie cp -0,5 3 12.78 Tessa de Niet C 24-7-04 Utrecht 0,2

4 12.88 Amy Stolk B 7-6-09 Den Haag cmp 1,4 5 12.90 Monique Burger 30-6-01 Zevenbergen 1,3 6 12.7 Ineke Jansen B 5-6-77 Vlaardingen 7 12.7 Yvonne de Jong A 10-5-08 Lisse 8 12.99 Marian Lambermon B 11-6-83 Den Haag 9 13.0 Nel Valstar -76 10 13.0 Anika Olsthoorn C 17-6-04 Naaldwijk

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (17)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

16

11 13.33 Joni Stolk A 14-10-06 Naaldwijk 12 13.1 Irene v Garderen B 77 13 13.1 Margreet Verbeek A 8-6-79 Spijkenisse 14 13.1 Angelique Moeke B 16-5-81 Den Haag 15 13.2 Simone Verbraeken B 23-6-85 Rotterdam 16 13.44 Tamara Middelburg A 14-10-06 Naaldwijk 17 13.47 Lorraine Ravestein C 6-7-02 Zevenbergen 18 13.51 Marielle Paerel B 15-6-97 A'dam NK s 19 13.54 Ingrid Michiels 12-8-83 Den Haag 20 13.3 Mar.Vreugdenhil C 28-9-97 Naaldwijk 21 13.3 Yvonne de Jong B 13-5-06 Lisse 22 13.55 Maddie Duhon B 12-6-05 Alphen cmp -0,1 23 13.61 Anais Haldorsen B 9-6-02 Delft cmp 24 13.62 Alicia van Twuiver C 13-5-07 Alphen cmp -0.1 25 13.4 Ramona Thoen B 5-5-02 Schoonhoven windvoordeel: 12.51 Ellen Naastepad 24-9-06 Den Haag cmp 2,5 12.55 Lianne vd Lugt B 26-6-04 Sittard NKj s. 2,9

200 meter 1 25.2 MONIQUE BURGER A 27-5-99 Den Haag - 25.80 Burger A 12-6-99 Zevenaar NKj s - 25.85 Burger A 12-6-99 Zevenaar NKj 2 26.03 Lianne van der Lugt 1-8-09 Amsterdam NK -1,9 - 25.8 Burger 16-5-02 Naaldwijk 3 25.8 Amy Stolk B 2-5-09 Lisse 4 26.34 Yvonne de Jong A 1-6-08 Groningen NKj -0,1 5 26.36 Ellen Naastepad 28-5-07 Amsterdam NSK 0,7 6 26.39 Ramona Thoen 21-5-06 Alphen cmp 0,0 7 26.53 Margreet Verbeek A 18-6-80 Zevenaar 8 26.4 Maddie Duhon B 13-5-06 Lisse 9 26.5 Joni Stolk A 13-5-05 Lisse 10 26.92 Mar.Vreugdenhil C 12-7-98 Helsinborg 11 26.7 Marian Lambermon C 29-7-83 Den Haag 12 26.8 Ineke Jansen B 7-5-77 Rotterdam 13 26.8 Anika Olsthoorn C 1-5-04 Den Haag 14 27.2 Angelique Moeke B 21-6-81 Nijmegen NKj 15 27.2 Lorraine Ravestein B 11-7-02 Naaldwijk 16 27.4 Ingrid Michiels 3-8-83 Nijmegen At.g 17 27.70 Tamara Middelburg A -05 18 27.6 Rianne v Marrewijk B 6-5-79 Den Haag 19 27.6 Karin Komdeur A 31-5-81 Den Haag 20 27.7 Kelly Schotel C 3-7-03 Naaldwijk 21 27.8 Linda Vroom A 27-5-99 Den Haag 22 28.09 Marj.v.Marrewijk B 26-9-10 Naaldwijk 23 28.12 Simone van Dijk A 6-10-91 Zoetermeer 24 27.9 Ine Valentin A 27-4-75 Zoetermeer 25 28.0 Linda van Vliet A 2-6-82 Leiden windvoordeel: 25.99 Ellen Naastepad 24-9-06 Den Haag cmp 2,1

400 meter 1 56.43 MONIQUE BURGER 8-9-02 Hilversum - 56.88 Burger 27-7-02 Ninove - 56.8 Burger 13-6-02 Naaldwijk - 56.95 Burger 29-6-02 Uden - 57.00 Burger 18-5-02 Hoorn 2 57.1 Margreet Verbeek A 9-9-79 Den Haag 3 57.62 Maddie Duhon A 24-5-07 Leuven 4 58.05 Mar.Vreugdenhil C 13-6-98 Vught NKj 5 58.21 Ramona Thoen 10-6-06 Leiden G.Sp. 6 58.1 Ineke Jansen A 4-6-77 Den Haag 7 59.16 Lorraine Ravestein B 9-8-02 Utrecht 8 59.99 Marj.v.Marrewijk A 19-9-10 Naaldwijk cmp 9 60.7 Simone van Dijk A 22-9-91 Den Haag 10 61.21 Joni Stolk 8-6-08 Lisse cmp 11 61.26 Lianne vd Lugt 11-10-09 Naaldwijk 12 61.58 Yvonne de Jong 6-6-10 Lisse cmp 13 61.5 Ida van der Voort A 12-8-83 Den Haag

14 62.08 Amy Stolk B 29-6-08 Tilburg cmp 15 62.1 Ine Valentin 77 16 62.12 Lisa Driessen B 10-6-07 Velsen cmp 17 62.3 Nanda Roeling 25-4-93 Den Haag 18 62.62 Judy Middelburg C 26-6-04 Sittard NKj 19 62.8 Angelique Moeke B 31-5-81 Den Haag 20 63.0 Karin Komdeur A 31-5-81 Den Haag 21 63.05 Marlon Dashorst B 10-6-07 Velsen cmp 22 63.14 Nadine de Jong B 9-5-10 Enschede cmp 23 63.2 Claudia van Schie B 26-8-04 Naaldwijk 24 63.3 Leonie Wissenmburg C 5-6-83 Lisse 25 63.4 Ingrid Michiels 12-8-83 Den Haag

800 meter 1 2.08.20 MARGR. VERBEEK A 29-5-80 Glostrup - 2.08.2 Verbeek 9-5-81 Den Haag dis - 2.08.38 Verbeek A 28-6-80 Leiden 2 2.08.43 Monique Burger 8-6-02 Leiden - 2.08.5 Verbeek A 25-7-80 Den Haag - 2.08.50 Burger 26-6-02 Papendal 3 2.09.06 Maddie Duhon 24-4-10 Berkeley 4 2.10.61 Marolein v.Marrewijk A 22-5-10 Hoorn 5 2.15.7 Linda van Vliet A 6-7-83 Den Haag 6 2.16.3 Ida v d Voort A 19-8-83 Den Haag 7 2.16.5 Ine Valentin 25-5-77 Den Haag 8 2.16.58 Lisa Driessen B 24-6-07 Alphen cmp 9 2.17.61 Leonie Wissenburg B 1-7-84 A'dam NKj 10 2.18.1 Nanda Roeling B 13-7-94 Leiden 11 2.18.13 Lorraine Ravestein B 20-7-02 Heusden 12 2.18.43 Judy Middelburg B 27-8-06 Utrecht 13 2.19.2 Marijke Vreugdenhil C 29-5-97 Naaldwijk 14 2.20.8 Kim Roeling A 18-5-94 Delft 15 2.22.4 Marion Komdeur A 22-5-76 Papendal 16 2.23.30 Marlon Dashorst B 10-6-07 Velsen cmp 17 2.25.30 Simone v Dijk A 26-5-91 Lisse dis 18 2.25.86 Joni Stolk A 22-5-05 Lisse cmp 19 2.26.2 Lianne vd Lugt 10-4-10 Naaldwijk 20 2.27.0 Ineke Jansen B 15-5-77 Harderwijk 21 2.27.3 Claudia v Schie B 15-8-04 Den Haag 22 2.27.69 Carla Ophorst d45 26-9-04 Tilburg cmp 23 2.28.22 Marj. Duivenvoorden B 5-9-04 Alphen a.d.Rijn 24 2.28.7 Ingrid Michiels B 5-10-80 Den Haag 25 2.28.81 Loretta Dashorst B 25-5-08 Zoetermeer cmp

1000 meter 1 2.50.04 MONIQUE BURGER 4-5-02 Lisse - 2.53.6 Burger 25-4-02 Naaldwijk 2 2.54.54 Marj.v.Marrewijk B 26-8-09 Leiden 3 2.54.56 Maddie Duhon A 5-5-07 Lisse 4 2.56.17 Judy Middelburg 9-5-09 Lisse 5 2.58.3 Ida v d Voort A 14-8-83 Leiden 6 3.00.0 Ine Valentin 76 7 3.02.0 Linda van Vliet A 13-8-82 Den Haag 8 3.02.6 Lisa Driessen B 21-9-06 Naaldwijk 9 3.04.02 Mar.Vreugdenhil C 24-5-97 Kerkrade 10 3.06.5 Nanda Roeling 25-5-95 Naaldwijk 11 3.08.16 Lorr.Ravestein B 1-5-02 Leiden 12 3.09.0 Carla Ophorst d45 22-9-05 Naaldwijk 13 3.10.0 Kim Roeling A 24-4-93 Den Haag 14 3.10.5 Ilona Lievaert 28-4-06 Alkmaar 15 3.13.18 Loretta Dashorst C 19-4-08 Leiden 16 3.13.75 Marlon Dashorst C 21-5-05 Den Haag cmp 17 3.13.9 Daniëlle Fieret C 13-6-92 Den Haag cmp 18 3.14.3 Ramona Thoen D 25-4-98 Gouda cmp 19 3.15.0 Marj. Duivenvoorden B 22-9-05 Naaldwijk 20 3.15.6 Jantien Baas C 25-5-95 Naaldwijk

1500 meter 1 4.22.30 MADDIE DUHON 1-5-10 Palo Alto - 4.23.72 Duhon 16-5-10 Berkeley

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (18)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

17

- 4.23.95 Duhon 15-5-10 Berkeley - 4.24.57 Duhon 18-4-09 Palo Alto - 4.24.67 Duhon 27-5-10 Austin 2 4.26.1 Margreet Verbeek 9-5-81 Den Haag distr. 3 4.36.91 Judy Middelburg 18-7-09 Heusden (B) 4 4.36.97 Lisa Driessen A 18-7-09 Heusden (B) 5 4.38.8 Linda van Vliet A 2-7-82 Den Haag 6 4.39.3 Ine Valentin 28-5-82 Leiden 7 4.41.6 Monique Burger 15-8-02 Naaldwijk 8 4.41.8 Carla Ophorst d35 13-6-96 Naaldwijk 9 4.42.73 Marjolein v Marrewijk B 29-8-09 Antwerpen 10 4.45.01 Kim Roeling B 28-6-92 Breda NKj 11 4.47.0 Ida v d Voort B 28-7-82 Den Haag 12 4.48.18 Ineke Vis 10-8-91 Utrecht 13 4.49.9 Nanda Roeling B 11-7-90 Leiden 14 4.55.01 Ilona Lievaart 27-5-06 Praag 15 4.55.83 Carola Weerdenburg B 3-10-82 Helmond 16 4.57.0 Ineke Haaring 11-7-96 Naaldwijk 17 4.57.2 Elvera de Jong 19-6-97 Naaldwijk 18 5.00.3 Marion Komdeur A 19-6-79 A'dam NKj 19 5.01.3 Leonie Wissenburg B 27-9-84 Leiden 20 5.01.3 Marian Hoogerhoud 27-7-84 Den Haag 21 5.05.7 Jolanda vd Helm 19-6-97 Naaldwijk 22 5.08.4 Ilona Lievaart 15-8-02 Naaldwijk 23 5.11.6 Jolanda van Velzen 17-8-00 Naaldwijk 24 5.13.7 Simone Krijger 13-6-02 Naaldwijk 25 5.14.1 Ingrid Michiels B 9-9-79 Den Haag

1 engelse mijl 1 5.27.6 NANDA ROELING B 5-6-91 Den Haag 2 5.33.2 Marian Hoogerhoud 9-7-82 Den Haag

3000 meter 1 9.49.96 MADIE DUHON 7-3-09 Berkeley 2 9.51.33 Ineke VIS 12-5-90 Leiden G.sp - 9.51.4 Vis 27-8-91 Lisse - 9.56.2 Vis 6-6-91 Leiden 3 9.56.3 Ine Valentin 6-6-81 Hengelo 4 9.56.40 Linda v Vliet A 24-7-83 Vught NK 5 9.57.4 Margreet Verbeek 22-4-81 Rotterdam 6 9.58.0 Carla Ophorst d35 30-5-96 Naaldwijk 7 10.13.1 Lisa Driessen B 9-7-09 Naaldwijk 8 10.22.27 Judy Middelburg A 8-6-08 Lisse cmp 9 10.27.37 Kim Roeling A 25-6-93 Gron. NKJ 10 10.29.8 Car.Weerdenburg B 26-8-83 Den Haag 11 10.34.7 Elvera de Bruyn 29-5-97 Naaldwijk 12 10.41.5 Ida vd Voort A 29-5-83 Lisse distr 13 10.43.7 Jolanda vd Helm 29-5-97 Naaldwijk 14 10.49.4 Ineke Haaring 21-4-94 Naaldwijk 15 10.50.1 Marian Hoogerhoud 20-6-82 Spijkenisse 16 10.50.1 Nanda Roeling B 13-9-90 Den Haag 17 11.02.0 Marijke Boekestijn 11-9-03 Naaldwijk 18 11.03.55 Ilona LIevaart 8-6-08 Lisse cmp 19 11.04.1 Nienke de Jong C 8-4-10 Naaldwijk 20 11.16.6 Thea van Koppen 22-7-92 Naaldwijk 21 11.18.22 Ingrid la Comte 25-4-10 Amsterdam cmp 22 11.22.9 Nel Vreugdenhil d35 5-9-96 Naaldwijk 23 11.24.4 Petra v Marrewijk d35 30-5-96 Naaldwijk 24 11.24.8 Linds.v Marrewijk 22-5-03 Naaldwijk 25 11.34.9 Simone Krijger 5-9-02 Naaldwijk

5000 meter 1 16.33.4 INEKE VIS 8-9-89 Nijmegen - 16.43.6 Vis 31-5-90 Amersfoort - 17.00.4 Vis 8-89 Utrecht - 17.08.89 Vis 22-7-89 Hechtel - 17.11.3 Vis 28-7-90 Utrecht 2 17.12.0 Ine Valentin 2-9-81 Nijmegen 3 17.20.4 Carla Ophorst d35 18-7-97 Naaldwijk 4 17.55.7 Linda v Vliet A 23-4-83 Roosend.NK

5 18.20.51 Marian Hoogerhoud 5-5-84 Lisse NK 6 18.42.3 Elvera de Jong 15-5-97 Naaldwijk 7 18.46.3 Jolanda vd Helm 18-9-97 Naaldwijk 8 18.47.6 Ilona Lievaart 2-10-08 Naaldwijk 9 18.48.46 Kim Roeling 16-9-98 Rotterdam 10 18.53.6 Lisa Driessen B 4-10-07 Naaldwijk 11 19.20.0 Ineke Haaring 13-7-95 Naaldwijk 12 19.25.9 Petra .v. Marrewijk d35 13-7-95 Naaldwijk 13 19.29.9 Ineke Haaring 19-9-96 Naaldwijk 14 19.35.7 Thea van Koppen 12-8-92 Naaldwijk 15 19.35.83 Marieke Boekestijn A 16-6-99 Spijkenisse 16 19.46.1 Simone Krijger 19-9-02 Naaldwijk 17 19.56.1 Nel Vreugdenhil d35 19-9-96 Naaldwijk 18 19.57.8 Ellen Grimbergen d35 22-9-05 Naaldwijk 19 19.59.0 Petra Zeelenberg 25-9-03 Naaldwijk 20 20.02.9 Ida vd Voort 12-8-92 Naaldwijk 21 20.10.9 Lindsay van Marrewijk 23-9-04 Naaldwijk 22 20.16.4 Phil Vroon d35 13-9-89 Rotterdam 23 20.26.3 Marisk.Duyvestein 18-5-06 Naaldwijk 24 20.54.0 Anneke Starrenburg d40 -9-98 Naaldwijk 25 20.57.5 Tine Bronswijk d40 16-8-89 Rotterdam

10000 meter 1 34.43.43 INEKE VIS 27-8-89 Keulen - 35.26.9 Vis 7-7-89 Hengelo 2 36.44.2 Carla Ophorst d45 15-10-05 Naaldwijk - 37.09.7 Ophorst 25-5-95 Naaldwijk - 37.12.0 Ophorst 16-6-94 Naaldwijk 3 38.19.84 Jolanda v Velzen 31-3-00 Gorinch.NK 4 38.39.47 Marian Hoogerhoud 17-9-83 Utrecht NK 5 39.02.8 Kim Roeling 9-7-98 Naaldwijk 6 42.47.5 El.Grimbergen d40 15-10-05 Naaldwijk

100 meter horden 1 14.97 MONIQUE BURGER A 13-6-99 Zevenaar NKj - 15.02 Burger A 1-5-99 Lisse - 15.05 Burger A 12-9-99 Hilversum -0,1 - 15.10 Burger A 13-6-99 Zevenaar s. - 15.20 Burger A 23-5-99 Barendrecht 2 15.37 Ramona Thoen 20-9-09 Nijmegen cmp 0,5 3 15.91 Joni Stolk 22-4-07 Delft cmp 4 16.00 Ellen Naastepad 2-7-06 Zevenbergen -1,6 5 16.25 Yvonne de Jong A 4-5-08 Den Haag cmp 0,0 6 16.25 Lianne vd Lugt 8-6-08 Lisse cmp 0,1 7 16.8 Ingrid Michiels A 16-5-82 Leiden 8 17.20 Tamara Middelburg A 25-5-06 Sittard 7k 9 17.52 Linda Vroom A 10-7-99 Assen 7k 10 19.58 Janneke Enthoven B 29-6-08 Tilburg cmp 1,1 11 19.71 Kristel Meijer B 24-4-05 A’dam cmp 1,9 12 20.1 Rachel v Emmerik A 16-9-89 Vlaardingen 7k 13 20.69 Nicole Dashorst A 6-5-07 Den Haag cmp-2,2 14 20.54 Fenne Bos A 20-6-10 Krommenie -1,7 15 21.0 Simone van Dijk A 1-9-90 Vlissingen 7k 16 25.7 Suzy Michiels B 29-6-80 Schoonh.5k 17 26.26 Anouk vd Sman 3-7-06 Zevenbergen -1,5

200 meter horden 1 28.71 MONIQUE BURGER A 12-9-99 Hilversum - 29.07 Burger 10-9-00 Hilversum 2 29.21 Ramona Thoen 13-9-09 Hilversum - 29.51 Burger A 13-9-98 Hilversum - 30.61 Thoen 14-9-08 Delft 14-k 3 31.2 Ingrid Michiels A 81 Leiden 4 34.18 Tamara Middelburg 14-9-08 Delft 14-k 5 34.55 Yvonne de Jong A 14-9-08 Delft 14-k 6 38.3 Suzy Michiels B 26-9-81 Den Haag 7 38.5 Els v d Scheer B 26-9-81 Den Haag 8 42.82 Janneke Enthoven B 14-9-08 Delft 14-k

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (19)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

18

400 meter horden 1 60.61 RAMONA THOEN 18-7-10 Amsterdam NK - 60.75 Thoen 21-5-09 Vught - 61.18 Thoen 20-9-09 Nijmegen cmp - 61.19 Thoen 17-7-10 Amsterdam NK ser - 61.27 Thoen 6-6-10 Lisse cmp 2 61.57 Monique Burger A 26-6-99 Apeld.NKsen ser 3 65.41 Joni Stolk 18-5-08 Zwolle cmp 4 70.38 Yvonne de Jong B 15-9-07 Tampere EC 5 71.7 Ingrid Michiels A 7-5-82 Leiden dis 6 72.9 Tamara Middelburg B 14-5-05 Lisse 7 80.4 Linda Vroom 12-7-07 Naaldwijk 8 80.9 Wendy de Bloois C 13-5-06 Lisse 9 83.3 Lisa Boers B 12-7-07 Naaldwijk 10 83.4 Anika Olsthoorn B 13-5-06 Lisse 11 85.33 Janneke Enthoven B 13-9-08 Delft 14-k

3000 meter steeple 1 11.46.38 ILONA LIEVAART 9-5-10 Enschede cmp - 11.59.33 Lievaart 2-8-09 Amsterdam NK - 12.24.1 Lievaart 25-6-09 Naaldwijk 2 12.45.60 Marlon Dashorst B 15-9-07 Tampere E.C. 3 12.48.55 Marjolein v.Marrewijk B 17-5-09 Zwolle cmp

verspringen 1 5,75 ELLEN NAASTEPAD 7-7-06 Amsterdam NK 1,5 2 5,75 LIANNE VAN DER LUGT 13-9-09 Hilversum 1,6 - 5,70 Naastepad 8-6-08 Lisse cmp 0,9 - 5,69 vd Lugt A 20-5-07 Krommenie cmp 1,7 - 5,69 vd Lugt 30-8-09 Den Haag 1,8 3 5,47 Monique Burger B 11-9-97 Naaldwijk 4 5,33 Angelique Moeke B 13-6-81 Spijkenisse 5 5,25 Ingrid Michiels B 30-9-79 Den Haag 6 5,22 Mar.Vreugdenhil C 1-6-98 Weert 7k 7 5,20 Ramona Thoen B 30-6-02 Delft 8 5,17 Tamara Middelburg 13-10-07 Naaldwijk 9 5,13 Tessa de Niet C 6-7-02 Barendr.7k 10 5,06 Linda Vroom B 1-6-98 Weert 7k 11 5,05 Joni Stolk A 14-10-06 Naaldwijk 12 4,98 Yvonne de Jong A 10-5-09 Heerhugowaard cmp 13 4,97 Simone Verbraeken A 8-6-86 Rotterdam 14 4,95 Marian Lambermon C 5-6-83 Lisse 15 4,92 Margreet Verbeek A 79 16 4,92 Lilly Slats C 19-6-82 Spijkenisse 17 4,92 Saskia Schotel C 13-4-03 Vlaardingen 18 4,89 Ineke Jansen B 5-6-77 Vlaardingen 19 4,89 Mariska Moerman B 5-6-87 Den Haag 20 4,87 Nel Valstar 30-5-77 Den Haag 21 4,82 Lorraine Ravestein B 30-6-02 Delft 22 4,70 Wendy Lalleman C 8-6-96 Lisse comp 23 4,67 Lisa Boers C 8-10-05 Naaldwijk 24 4,64 Linda van Vliet A 4-7-82 Spijkenisse

hinkstapspringen 1 11,25 ELLEN NAASTEPAD 18-5-03 Woerden cmp 2 11,22 Monique Burger B 5-10-97 Zoetermeer - 11,12 Burger B 15-6-97 A'dam NK - 11,05 Naastepad 25-9-05 Kromm. cmp 1,0 3 11,04 Tamara Middelburg 1-8-09 Adam NK 1,7 4 10,93 Joni Stolk 6-7-08 Amsterdam NK 5 10,78 Ramona Thoen A 25-4-04 Santpoort 6 10,39 Linda Vroom B 11-6-98 Naaldwijk 7 10,28 Lianne van der Lugt 25-4-10 Adam cmp ‘ 1,5 8 10,08 Saskia Schotel C 22-5-03 Naaldwijk 9 9,51 Kim van Herk C 27-6-10 Spijkenisse 10 9,40 Kelly Aalbrecht C 2-9-00 Naaldwijk 11 9,29 Jolanda Monna C 26-4-96 Amsterdam 12 9,28 Wendy de Bloois B 20-5-07 Krommenie cmp 13 9,21 Anne-Lotte Redel B 6-6-10 Lisse cmp 0,0 14 9,05 Mandy Wols C 2-9-00 Naaldwijk

hoogspringen 1 1,71 MIBETTE MONDT A 12-7-03 A'dam NKsen - 1,70 Mondt A 26-7-03 Amsterdam 2 1,66 Wendy de Bloois B 31-5-08 Groningen NKj - 1,66 de Bloois A 21-5-09 Nijmegen 3 1,65 Linda Vroom 23-8-01 Naaldwijk 4 1,63 Marijke Vreugdenhil C 20-7-97 Helsingborg 5 1,61 Tamara Middelburg A 2-7-06 Zevenbergen 6 1,60 Joni Stolk A 18-6-06 Amstelveen cmp 7 1,55 Ingrid Michiels B 30-9-79 Den Haag 8 Ellen Lijzenga A 7-9-80 Zevenaar 9 I da van der Voort B 5-9-82 Haarlem 10 Mariska Moerman B 11-6-88 Leiden 11 Lorraine Ravestein B 7-4-02 Vlaardingen 12 Tessa de Niet D 1-6-02 Rotterdam 6k 13 Yvonne de Jong B 3-5-09 Lisse 14 1,52 Monique Burger B 23-5-97 R'dam 7kmp 15 1,50 Christa Ardewijn C 28-8-94 Spijkenisse 7k 16 Mandy Wols C 28-4-01 Den Haag cmp 17 Saskia Schotel C 20-4-02 Spijken.cmp 18 Ramona Thoen B 15-8-02 Naaldwijk 19 Kristel Meijer C 12-4-04 Vlaardingen 20 Judy Middelburg C 1-5-04 Den Haag 21 Jilian v d Borg B 25-5-08 Zoetermeer cmp 22 Julia de Koning D 11-9-10 Berg.op Z. cmp 23 1,47 Ellen Naastepad 27-8-05 Vliss.7-kmp 24 1,45 Leonie Wissenburg B 25-5-85 Alphen 25 Laura Stammes C 26-6-88 Drunen 26 Saskia van Loon A 8-4-90 Rotterdam 27 Nienke Keller C 27-4-91 Barendrecht 28 Annemarie Toussaint B 3-5-92 Delft 29 Elise Eekhout B 12-9-92 Rijswijk 30 Sharon Tettero D 15-5-99 Lisse cmp 31 Anouk vd Sman C 13-5-00 Naaldw. cmp 32 Marj.Duivenvoorden C 22-6-02 Barendr.cmp 33 Lisette Moelker D 14-6-03 Zoeterm.cmp 34 Kelly Schotel C 20-9-03 Den Haag 35 Elaine van den Borg D -08

polsstok 1 2,20 JONI STOLK 14-10-08 Naaldwijk - 2,20 J.Stolk 9-5-10 Enschede cmp - 2,20 J.Stolk 19-9-10 Naaldwijk cmp 2 2,10 Mibette Mondt B 11-7-02 Naaldwijk 3 2,10 Linda Vroom 2-9-07 Krommenie cmp 4 2,00 Amy Stolk B 21-6-09 Krommenie cmp 5 1,80 Ramona Thoen B 5-5-02 Schoonhoven 6 1,80 Wendy de Bloois B 15-9-07 Tampere EC

kogelstoten 4 kg 1 10,99 KARIN KOMDEUR B 21-6-80 Groningen. NKj - 10,76 Komdeur A 28-9-80 A-komp 2 10.63 Tamara Middelburg A 24-7-06 Den Haag cmp - 10,62 Komdeur A 7-9-80 Zevenaar - 10,55 Middelburg 21-5-09 Gouda 3 10,18 Ellen Naastepad 27-4-08 Krommenie cmp 4 9,79 Lianne vd Lugt 10-10-10 Naaldwijk 5 9,77 Joni Stolk 9-5-10 Enschede cmp 6 9,60 Ramona Thoen A 8-5-03 Naaldwijk 7 9,52 Elise Noortzij A 5-6-77 Vlaardingen 8 9.27 Nikki van Herk A 18-4-10 Amstelveen cmp. 9 9,25 Lorraine Ravestein A 25-4-04 Barendr.cmp 10 8,84 Linda Vroom 15-5-05 Barendrecht 11 8,81 Mibette Mondt A 15-6-03 Haarlem cmp 12 8,80 Nel Valstar 12-6-76 Den Haag 13 8,65 Monique Burger 30-6-01 Zevenbergen 14 8,65 Vera van Veen B 7-5-06 Delft cmp 15 8,50 Fenne Bos A 20-6-10 Krommenie cmp 16 8,49 Margrietha Wols A 25-5-86 Alphen

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (20)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

19

17 8,48 Michelle Vroon A 22-4-90 Zoetermeer 18 8,44 Ingrid Michiels B 29-6-80 Schoonhoven 5k 19 8,40 Anouk v d Sman A 25-4-04 Santpoort 20 8,21 Tine Bronswijk 6-5-76 Naaldwijk 21 8,15 Jose Breugelmans d40 14-10-00 Naaldwijk 22 7,98 Maria Daemen A 76 23 7,98 Suzy Michiels 1-7-87 Zoetermeer 24 7,96 Mariska Moerman A 10-6-90 Castricum 25 7,90 Simone van Dijk A 10-6-90 Castricum

discuswerpen 1 kg 1 36,22 KARIN KOMDEUR A 30-5-81 Groningen - 35,10 Komdeur A 3-6-81 Den Haag - 34,30 Komdeur A 24-5-80 Den Haag - 33,56 Komdeur A 14-6-81 Amsterdam - 33,12 Komdeur A 28-9-80 A-komp 2 30,60 Michelle Vroon A 22-4-90 Zoetermeer 3 30,22 Mibette Mondt A 15-6-03 Haarlem cmp 4 29,24 Claudia van Schie A 23-4-06 Delft cmp 5 28,02 Nikki van Herk A 26-6-09 Naaldwijk 6 27,52 Nel Valstar 7-4-79 Rotterdam 7 27,50 Lianne vd Lugt 18-5-08 Zwolle cmp 8 27,23 Tamara Middelburg B 17-6-04 Naaldwijk 9 26,39 Elise Noortzij -79 10 26,58 Linda Vroom 23-4-06 Delft cmp 11 25,70 Suzy Michiels 21-6-87 Aalsmeer 12 25,29 Mar.Vreugdenhil C 24-5-98 Leiden 13 24,74 Anouk vd Sman A 23-5-04 Beverwijk cmp 14 24,68 Nienke Veenstra C 6-5-90 Leiden 15 24,55 Tessa de Niet C 6-9-03 Zoetermeer 16 24,53 Inger van't Riet C 2-5-99 A'dam C-sp. 17 24,10 Vera van Veen C 12-6-05 Alphen cmp 18 23,76 Lieke de Klerk B 14-5-00 Zoeterm cmp 19 23,46 Josée Gram B 9-5-81 D.Haag dis 20 22,90 Simone van Dijk A 7-10-90 Zoetermeer 21 22,84 Tine Bronswijk -77 22 22,84 Saskia Schotel C 8-5-03 Naaldwijk 23 22,68 Monique Burger A 8-7-99 Naaldwijk 24 22,06 Judith Kap C 13-9-86 Leiden 25 22,06 Esther vd Akker C 22-8-04 A'dam C-sp.

speerwerpen 600g * nieuwe speer sedert 2000 1 36,16 INGRID MICHIELS B 14-6-80 Merksem 2 35,98 Nel Valstar -76 - 35,54 Michiels B 30-5-79 Dordrecht - 35,42 Michiels B 8-6-80 Spijkenisse 3 35.07 JONI STOLK A 26-5-06 Sittard 7k * 4 34,42 Lianne vd Lugt B 9-10-04 Naaldwijk * 5 33,40 Irene v Garderen B 9-7-78 Den Haag 6 33,22 Margrietha Wols B 26-9-85 Leiden 7 32,92 Ramona Thoen B 5-9-02 Naaldwijk * 8 32,63 Mibette Mondt B 16-5-02 Naaldwijk * 9 32,44 Karin Komdeur A 31-5-81 Den Haag 10 31,99 Claudia van Schie A 20-5-07 Tampere EC * 11 31,94 Amy Stolk A 18-4-10 Amstelveen cmp* 12 29,42 Mar.Vreugdenhil C 15-6-97 Delft 7kmp 13 29,16 Esther vd Akker C 5-9-04 Alphen cmp. * 14 28,82 Ellen Naastepad B 16-5-99 Alphen cmp * 15 28,23 Tamara Middelburg 14-9-08 Delft 14-k * 16 28,14 Elise Noortzij 78 17 27,62 JoseBreugelmans d40 14-10-00 Naaldwijk * 18 27,50 Linda Vroom 13-10-01 Naaldwijk 19 27,04 Irma van Holsteyn B 80 20 26,91 Ilonka Stougje B 3-5-09 Beverwijk * 21 26,90 Rachel v Emmerik A 17-9-89 Vlaard.7k 22 26,69 Bianca v Wingerden C -10 * 23 26,18 Saskia Schotel C 22-5-03 Naaldwijk * 24 26,04 Tessa de Niet C 15-5-04 Vlaardingen 25 25,90 Elna Kempers B 7-6-87 Tourcoing

kogelslingeren 4 kg 1 31,47 JONI STOLK 19-9-10 Naaldwijk cmp - 29,06 J.Stolk 25-4-10 Amsterdam cmp 2 27,21 Anouk van der Sande 11-10-09 Naaldwijk - 26,32 Van der Sande 21-6-09 Krommenie cmp - 25,42 Van der Sande 20-9-09 Nijmegen cmp 3 24,52 Tamara Middelburg A 20-5-07 Krommenie cmp 4 22,68 Nikki van Herk A 31-5-09 Barendrecht 5 15,93 Claudia van Schie 6-6-10 Lisse cmp

zevenkamp 100h hoog kog. 200m ver speer 800m 1 4241 JONI STOLK A 26-5-06 Sittard 16.29 1,51 9,19 26.86 4,91 35,07 2.35.90 2 4241 LIANNE V D LUGT A 26-8-07 Vlissingen 16.2 1,41 9,61 26.5 5,43 32,23 2.36.0 3 4163 Monique Burger A 1-6-98 Weert 15.32 1,41 8,07 26.43 5,15 22,09 2.25.75 4 4133 Ramona Thoen 28-8-05 Vlissingen 15.4 1,50 9,25 27.4 4,68 29,67 2.31.8 5 3919 Ingrid Michiels A 31-5-81 Dordrecht 17.3 1,50 8,24 27.7 5,02 30,60 2.32.9 6 3806 Ellen Naastepad 28-9-05 Vlissingen 16.3 1,47 8,89 27.0 5,16 28,32 2.59.3 7 3800 Linda Vroom A 11-7-99 Assen 17.56 1,59 8,55 28.33 4,88 24,07 2.36.92 8 3660 Tamara Middelburg A 26-5-06 Sittard 17.20 1,51 10,12 27.65 4,91 26,60 2.52.25 9 3113 Yvonne de Jong A 14-9-08 Delft 14-k 17.54 1,40 6,45 27.56 4,44 14,84 2.47.40 10 2792 Simone van Dijk A 2-9-90 Vlissingen 21.0 1,30 7,87 28.8 4,38 16,24 2.36.2 11 2345 Janneke Enthoven B 24-9-08 Delft 14-k 19.82 1,25 6,95 32.23 3,87 16,97 2.47.79 12 2298 Rachel v Emmerik A 17-9-89 Vlaardingen 20.1 1,35 6,40 32.2 3,48 26,90 3.03.5

14-kamp (geen officieel nummer) 100h hoog 1500m 400h kogel 200m 100m ver 400m speer 800m 200h discus 3000m 1 7932 Ramona Thoen 14-9-08 Delft 16,15 1,50 5.32.89 70.14 9,50 27.48 13.83 4,85 63.55 28,22 2.34.20 30.61 19,30 13.05.14 2 6225 Tamara Middelburg 14-9-08 Delft 20.23 1,40 6.09.23 79.16 10,24 29,37 14.31 4,98 68.49 28,23 2.52.04 34,18 25,46 14.14.19 3 5961 Yvonne de Jong A 14-9-08 Delft 17.54 1,40 6.10.78 77.54 6,45 27.56 13,56 4,44 67.45 14,84 2.47.40 34.55 14,34 14.31.62

4x100 meter 49.22 Amy Stolk – Ellen Naastepad – Lianne van der Lugt – Yvonne de Jong 8-6-08 Lisse cmp 49.31 Yvonne de Jong – Ellen Naastepad – Lianne van der Lugt –Amy Stolk 19-4-09 Naaldwijk cmp 49.96 Yvonne de Jong – Ellen Naastepad – Lianne van der Lugt – Amy Stolk 21-6-09 Krommenie cmp 49.99 Tamara Middelburg - Ellen Naastepad - Joni Stolk - Yvonne de Jong 20-5-07 Krommenie cmp 50.02 Joni Stolk – Ellen Naastepad – Lianne vd Lugt – Tamara Middelburg 29-9-07 Amstelveen NK 50.03 Linda Vroom - Ellen Naastepad - Lianne vd Lugt - Ramona Thoen 16-9-06 Amstelveen NK 50.04 Joni Stolk - Ellen Naastepad - Linda Vroom - Ramona Thoen 1-5-05 Delft cmp 50.09 Lianne vd Lugt – Ellen Naastepad – Joni Stolk – Ramona Thoen 27-4-08 Krommenie cmp 50.18 Linda Vroom - Ellen Naastepad - Lianne vd Lugt - Ramona Thoen 24-7-06 Den Haag cmp 50.26 _ Ellen Naastepad - Lianne vd Lugt - Joni Stolk - Tamara Middelburg 17-9-05 Amstelveen NK

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (21)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

20

50.35 Lianne van der Lugt – Amy Stolk – Ramona Thoen – Yvonne de Jong 25-4-10 Amsterdam cmp 50.62 Joni Stolk – Ellen Naastepad – Lianne vd Lugt – Tamara Middelburg 29-9-07 Amstelveen NK ser 50.63 Ellen Naastepad – Tamara Middelburg – Yvonne de Jong – Lianne vd Lugt 2-9-07 Krommenie cmp 50.64 Marjolein v.Marrewijk – Yvonne de Jong – Lianne vd Lugt - Amy Stolk 26-9-09 Amstelveen NK 50.73 Kelly Schotel - Anika Olsthoorn - Lianne vd Lugt - Joni Stolk (B-ploeg) 13-6-04 Zevenbergen cmp 50.83 Joni Stolk - Lianne van der Lugt - Ramona Thoen - Lorraine Ravestein (A-pl) 16-5-04 Emmen cmp 50.85 Tamara Middelburg - Joni Stolk - Lianne vd Lugt - Maddie Duhon (A-pl) 10-9-06 Heerhugowaard cmp 51.04 Nadine de Jong - Yvonne de Jong - Lianne van der Lugt – Amy Stolk 19-9-10 Naaldwijk cmp 51.16 Ramona Thoen-Ellen Naastepad-Linda Vroom-Lorraine Ravestein 22-5-04 Beverwijk cmp 51.17 Joni Stolk - Linda Vroom - Ellen Naastepad - Ramona Thoen 21-5-06 Alphen cmp

4x200 meter 1.48.65 Tamara Middelburg – Joni Stolk – Lianne vd Lugt – Yvonne de Jong 28-9-08 Amsterveen 1.48.87 Tamara Middelburg – Yvonne de Jong - Lianne van der Lugt – Amy Stolk 27-9-09 Amstelveen 1.49.12 Tamara Middelburg – Ellen Naastepad - Lianne vd Lugt - Maddie Duhon 17-9-06 Amstelveen 1.49.45 Nadine de Jong – Yvonne de Jong – Amy Stolk – Marjolein v Marrewijk 26-9-10 Amstelveen 1.49.50 Ramona Thoen - Ellen Naastepad - Lorraine Ravestein - Linda Vroom 20-9-04 Amstelveen 1.49.78 Joni Stolk - Ellen Naastepad - Linda Vroom - Anika Olsthoorn 18-9-05 Amstelveen 1.50.23 Anika Olsthoorn - Joni Stolk - Tamara Middelburg - Lianne vd Lugt (B-pl) 20-9-04 Amstelveen 1.50.5 Ellen Naastepad - Karin Meijer - Linda Vroom - Monique Burger 8-7-99 Naaldwijk 1.51.09 Claudia v.Schie - Tamara Middelburg - Lianne vd Lugt – Yvonne de Jong (B-pl) 18-9-05 Amstelveen 1.53.94 Faye v Bergenhenegouwen - Marit vd Sande – Amy Stolk - Alicia v Twuiver (B-pl) 30-9-07 Amstelveen

4x400 meter 4.00.13 Ramona Thoen – Yvonne de Jong – Lianne vd Lugt – Marjolein v Marrewijk 26-9-09 Amstelveen NK 4.03.76 Ramona Thoen - Amy Stolk – Ellen Naastepad – Joni Stolk 18-5-08 Zwolle cmp 4.04.26 Ramona Thoen – Lisa Driessen – Joni Stolk – Maddie Duhon 2-9-07 Krommenie cmp 4.04.39 Ramona Thoen – Lisa Driessen – Lianne van der Lugt – Amy Stolk 20-9-09 Nijmegen 4.04.66 Ramona Thoen – Amy Stolk – Ellen Naastepad – Joni Stolk 28-9-08 Amstelveen NK 4.05.25 Amy Stolk – Ellen Naastepad – Joni Stolk – Ramona Thoen 8-6-08 Lisse cmp 4.05.95 Marjolein v Marrewijk – Lisa Driessen - Judy Middelburg - Maddie Duhon 21-6-09 Krommenie cmp 4.06.43 Amy Stolk – Lianne vd Lugt – Ramona Thoen – Marj. v.Marrewijk 9-5-10 Enschede cmp 4.06.61 Linda Vroom – Claudia van Schie – Ellen Naastepad – Ramona Thoen 16-9-06 Amstelveen NK 4.08.44 Joni Stolk - Claudia van Schie - Judy Middelburg - Lianne vd Lugt 17-9-05 Amstelveen

4x800 meter 9.33.71 Marjolein .Duivenvoorden - Judy Middelburg - Maddie Duhon - Lisa Driessen (A-pl) 17-9-06 Amstelveen 9.52.87 Marjolein .Duivenvo0orden - Judy Middelburg-Ramona Thoen - Maddie Duhon (A-pl) 18-9-05 Amstelveen 10.16.25 Robin Nutbey - Judy Middelburg - Marj.Duivenvoorden - Claudia v Schie (B-pl) 20-9-04 Amstelveen

Zweedse estafette 2.19.10 Maddie Duhon - Ellen Naastepad - Tamara Middelburg - Linda Vroom 3-6-07 Heiloo 2.20.27 Joni Stolk - Ellen Naastepad - Maddie Duhon - Linda Vroom 22-4-07 Delft 2.21.29 Lianne vd Lugt – Amy Stolk – Tamara Middelburg – Marjolein v Marrewijk 27-9-09 Amstelveen 2.21.5 Lorraine Ravestein - Ramona Thoen - Ellen Naastepad - Linda Vroom 6-6-04 Barendrecht cmp 2.22.12 Ramona Thoen - Ellen Naastepad - Lianne vd Lugt - Linda Vroom 17-9-06 Amstelveen 2.22.36 Lorraine Ravestein-Ramona Thoen-Ellen Naastepad-Linda Vroom 6-7-03 Zevenbergen 2.22.4 Ramona Thoen-Ellen Naastepad-Joni Stolk-Linda Vroom 25-9-05 Krommenie cmp 2.23.0 Monique Burger-Ellen Naastepad-Linda Vroom-Karin Meijer 16-9-01 Lelystad cmp 2.23.39 Eveline van Marrewijk – Yvonne de Jong – Amy Stolk – Nadine de Jong 26-9-10 Amstelveen 2.23.48 Ramona Thoen - Joni Stolk - Ellen Naastepad - Linda Vroom 18-9-05 Amstelveen

DAMES MASTERS ( vanaf 35 jaar; dan om de 5 jaar nieuwe categorie )

100 meter 14.9 Simone Krijger 05 15.1 Irene Schotel 99 15.2 Margret v Ruijven d40 05 15.3 Nel Vreugdenhil 95 15.70 Ellen Grimbergen 03 15.6 Anthoin. Kamermans d40 03 15.8 Anneke Starrenburg d40 98

d40 15.2 Margret van Ruijven 05 15.6 Anthoinet Kamermans 02 15.8 Anneke Starrenburg 98 15.8 Ellen Grimbergen 05 16.2 Carla Ophorst 03 16.7 Marian Willemsen 02 16.9 Jacqueline Molenaar 02 d45 15.6 Margret van Ruijven 09

17.74 Edith v d Meer d50 06 19.3 Maria Lansdaal 94 d50 17.74 Edith van der Meer 06 20.2 Maria Lansdaal 96

200 meter 30.7 Simone Krijger 05 31.8 Ellen Grimbergen 04

d40 31.5 Simone Krijger 10 32.7 Margret van Ruyven 05

400 meter 68.0 Simone Krijger 05 69.7 Ellen Grimbergen 05

800 meter 2.27.69 Carla Ophorst d45 04 2.36.3 Ellen Grimbergen 04

2.42.3 Nel Vreugdenhil 95 2.44.8 Anth.Kamermans d40 02 2.45.4 Ann.Starrenburg d40 98 2.54.4 Irene Schotel 98 2.56.0 Janny van Bommel 98 2.59.3 Irene Enthoven 05

d40 2.27.69 Carla Ophorst d45 04 2.41.7 Ellen Grimbergen 05 2.44.8 Anthoinet.Kamermans 02 2.45.4 Anneke Starrenburg 98

d45 2.27.69 Carla Ophorst 04 3.03.91 Edith van der Meer 06 3.27.8 Maria Lansdaal 94

d50 3.03.91 Edith van der Meer 06 3.35.9 Maria Lansdaal 96

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (22)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

21

1000 meter 3.09.0 Carla Ophorst d45 05 3.27.5 Ellen Grimbergen 05 3.39.0 Anth.Kamermans d40 03 d40 3.09.0 Carla Ophorst d45 05 3.38.2 Ellen Grimbergen 06 3.39.0 Anthoin.Kamermans 03

d45 3.09.0 Carla Ophorst 05

d50 3.58.3 Edith van der Meer 06

1500 meter 4.41.8 Carla Ophorst 96 5.01.3 Marian Hoogerhoud 84 5.17.0 Nel Vreugdenhil 96 5.17.2 Ellen Grimbergen 04 5.21.2 Petra v Marrewijk 96 5.24.5 Phil Vroon 89 5.44.2 Pamela Smid 89

d40 4.51.2 Carla Ophorst d45 04 5.22.3 Ellen Grimbergen 06 5.32.9 P.v Marrewijk d45 03 5.48.6 Anneke Starrenburg 98

d45 4.51.2 Carla Ophorst 04 5.32.9 Petra v Marrewijk 03 5.58.7 Tres Dujndam d50 07 6.05.9 Ant.Kamermans 07 6.08.3 Edith vd Meer d50 06 6.37.3 Tine Bronswijk 96

d50 5.05.5 Carla Ophorst 09 5.58.7 Tres Duijndam 07 6.08.3 Edith van der Meer 06 6.47.0 Cilia Moerenhout 06 6.54.9 Tine Bronswijk 99

3000 meter 9.58.0 Carla Ophorst 96 11.22.9 Nel Vreugdenhil 96 11.24.2 Marian Hoogerhoud 84 11.24.4 Petra v Marrewijk 96 11.41.7 Toke Zwinkels 94 11.44.87 Ellen Grimbergen d40 07 11.48.8 An. Starrenburg d40 00 12.37.4 Janny v Bommel d40 05 12.50.9 Tres Duyndam d50 07 12.57.1 Anth.Kamermans d40 05 12.58.6 Toke v Ruijven d40 05 12.59.4 Ria Sonneveld d45 00

d40 10.12.5 Carla Ophorst 02 11.44.87 Ellen Grimbergen 07 11.48.8 Anneke Starrenburg 00 11.57.1 P.v.Marrewijk d45 03 12.37.4 Janny van Bommel 05 12.50.9 Tres Duyndam d50 07 12.57.1 Anth.Kamermans 05 12.58.6 Toke van Ruijven 05 12.59.4 Ria Sonneveld d45 00

d45 10.14.4 Carla Ophorst 04

11.57.1 Petra v Marrewijk 03 12.50.9 Tres Duyndam d50 07 12.59.4 Ria Sonneveld 00 13.24.4 Tine Bronswijk 94

d50 10.34.1 Carla Ophorst 09 12.50.9 Tres Duijndam 07 13.52.0 Edith van der Meer 06 14.28.8 Cilia Moerenhout 06 14.53.5 Tine Bronswijk 99

5000 meter 17.20.4 Carla Ophorst 97 18.20.51 Marian Hoogerhoud 84 19.35.9 Petra v Marrewijk 95 19.56.1 Nel Vreugdenhil 96 19.57.8 Ellen Grimbergen d40 05 20.16.4 Phil Vroon 89 20.54.0 Ann.Starrenburg d40 98 20.57.5 Tine Bronswijk d40 89

d40 17.36.3 Carla Ophorst d45 04 19.57.8 Ellen Grimbergen 05 20.45.8 P.v.Marrewijk d45 04 20.54.0 Anneke Starrenburg 98 20.57.5 Tine Bronswijk 89

d45 17.36.3 Carla Ophorst 04 20.45.8 Petra v Marrewijk 04 20.55.0 Anneke Starrenburg 04 21.29.5 Jose Stolze 07 21.32.0 Tres Duijndam d50 07 21.54.7 Janny van Bommel 08 ` 21.57.7 José Stolze 08 22.38.7 Anth.Kamermans 07

d50 18.14.1 Carla Ophorst 09 21.09.8 Anneke Starrenburg 08 21.32.0 Tres Duijndam 07 24.29.4 Nel v Leeuwen d55 94 25.44.6 Cilia Moerenhout 06

d55 24.29.4 Nel van Leeuwen 94 28.29.6 Tine Bronswijk 04

10000 meter 36.44.2 Carla Ophorst d45 05 39.01.77 Marian Hoogerhoud 84 42.47.5 Ellen Grimbergen d40 05

d40 36.44.2 Carla Ophorst d45 05 42.47.5 Ellen Grimbergen 05 50.54.5 Tine Bronswijk 94

d45 36.44.2 Carla Ophorst 05

verspringen 4,33 Simone Krijger 05 4,04 Jose Breugelmans d40 00 3,94 Nel Vreugdenhil 95 3,92 Irene Schotel 99 3,84 Anneke Starrenburg d40 98

d40 4,04 Jose Breugelmans 00 3,84 Anneke Starrenburg 98

3,80 Ellen Grimbergen 05 3,58 Anthoinette Kamermans 05 3,51 Simone Krijger 10

d45 3,01 Edith vd Meer d50 06 2,60 Maria Zwinkels 94

d50 3,01 Edith van der Meer 06 2,27 Maria Lansdaal 96

kogelstoten 4 kg 8,15 Jose Breugelmans d40 00 7,78 Ellen Grimbergen 04 6,98 Irene Enthoven 05 6,84 Nel Vreugdenhil 94 6,55 Anneke Starrenburg d40 98 6,45 Anth.Kamermans d40 02 6,32 Irene Schotel 98 6,24 Nelline vd Hout 96

d40 8,15 Jose Breugelmans 00 7,47 Ellen Grimbergen 06 6,55 Anneke Starrenburg 98 6,45 Anthoinette Kamermans 02 6,14 Wil Vroom 92

d45 7,58 Jose Breugelmans 05 6,33 Edith vd Meer d50 06 4,98 Maria Lansdaal 94 d50 6,33 Edith van der Meer 06 4,90 Maria Lansdaal 96

kogelstoten 3 kg d55 5,67 Edith van der Meer 08

discuswerpen 1 kg 18,49 Ellen Grimbergen 04 16,55 Anthoinette Kamermans 02

d40 16,90 Ellen Grimbergen 09 16,55 Anthoinette Kamermans 02

d45 16,13 Edith van der Meer d55 08

d50 16,13 Edith van der Meer d55 08

d55 16,13 Edith van der Meer 08

speerwerpen 600 g 27,62 Jose Breugelmans d40 00 20,70 Nel Vreugdenhil 94 19,76 Anth.Kamermans d40 02 18,80 Wil Vroom d40 92

d40 27,62 Jose Breugelmans 00 19,76 Anthoinette Kamermans 02 18,80 Wil Vroom 92

d45 20,62 Jose Breugelmans 05 12,78 Edith vd Meer d55 08 9,54 Maria Lansdaal d50 96

speerwerpen 500 g d50 15,63 Edith vd Meer d55 08 9,54 Maria Lansdaal 96

d55 15,63 Edith van der Meer 08

JONGENS PUPILLEN C

40 meter 6.6 MARK OOMEN 89 6.88 Maurice van der Meer 06 6.7 Mark Hendriks 99 6.7 Patrick Triep 00 6.7 Reinier Valstar 01 6.95 Quinten de Brabander 08 6.8 Johan Kempe 76

6.8 Gabriël vd Kruyk 92 6.9 Gerben Burger 78 6.9 Robbert van Marrewijk 85 7.22 Yannick Hurkmans 00 7.24 Milan Meijer 01 7.0 Tim Boekestijn 02 7.1 Wim Gideonse 78 7.1 Frank Vreugdenhil 92 7.1 Patrick de Bloois 97 7.2 Arthur Maat 78

7.2 Jorn Baas 87 7.2 Jackey Meyer 88 7.2 Frits Verbruggen _ 91 7.2 Jelmer de Boer 03

600 meter 2.05.1 MARK HENDRIKS 99 2.05.65 Reinier Valstar 01 2.08.9 Maurice vd Meer 06 2.09.3 Frits Verbruggen 91

2.09.3 Patrick Triep 00 2.09.4 Niels Wubben 96 2.10.1 Mike van Winden 96 2.11.27 Quinten de Brabander 08 2.13.8 Yannick Hurkmans 00 2.14.48 Cédric Demol _ 09 2.14.81 Malik Boutkabout 07 2.15.1 Frank Vreugdenhil 92 2.15.3 Patrick de Bloois 97 2.16.1 Johan Vreugdenhil 95

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (23)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

22

2.16.3 Tim Boekestijn 02 2.16.7 Roland Keyzer 94 2.16.7 Tim Hoogenboom 04 2.17.6 Max vd Enden 00 2.18.0 Thijs Jutte 98 2.18.1 Remco Switzar 97

1000 meter 3.49.7 Frank Vreugdenhil 92 3.50.9 Frits Verbruggen 91 3.55.7 Niels Wubben 96 3.57.84 Johan Vreugdenhil 95 3.58.3 Mike van Winden 96 4.01.5 Eddy Burger 75 4.01.5 Jacky Meyer 88 4.01.5 Roland Keyzer 94 4.02.4 Mark Oomen 89 4.02.7 Bertran Verwey _ 89 4.03.6 Wim Gideonse 78 4.04.3 Jeffrey Zuidgeest 91 4.06.6 Arthur van den Bos 78 4.08.7 Johan Kempe 76 4.09.9 Remco Switzar 97 4.10.2 Jochem vd Berg 84 4.10.8 Tom Booms 94 4.11.9 Leo van der Aa 81 4.13.0 Jorn Baas 87 4.13.4 Paul Vermeer 88

verspringen 3,89 REINIER VALSTAR 01 3,62 Mark Oomen 89 3,50 Mark Hendriks 99 3,50 Milan Meijer 01 3,45 Maurice van der Meer 06 3,41 Patrick Triep 00 3,41 Yannick Hurkmans 00 3,30 Niels Wubben 96 3,28 Tom Booms 94 3,28 Quinten de Brabander_08 3,26 Mike van Winden 96 3,18 Frank Vreugdenhil 92 3,18 Daniel van Leeuwen 99 3,18 Jelmer de Boer 03 3,15 Jeremy Bronswijk 03 3,14 Rick van den Bos 83 3,13 Roland Keyzer 94 3,13 Tim Boekestijn 02 3,12 Erik Zwinkels 97 3,10 Robbert v Marrewijk _ 85 3,10 Remco Switzar 97

hoogspringen 1,05 MARK OOMEN 89 0,95 Johan Kempe 76 Johan Vreugdenhil 95 0,90 Walter Michiels 76 Oscar Zuurmond 85 Tom Booms 94 Roland Keyzer 94 Michael Tettero 95 Robin van der Kruyk 95 Niels Wubben _ 95 Mike van Winden 96 Jeremy Bronswijk 03 Dave Kester 04 Maurice vd Meer m 05

kogelstoten 1 kg 7,90 YANNICK HURKMANS 00 6,91 Mark Hendriks 99

6,90 Gabriël v d Kruyk 92 6,75 Peter Bronswijk 93 6,50 Niels Wubben 96 6,00 Ernst Koenen 98 5,98 Jochem v d Berg 2k 84 5,98 Frank Vreugdenhil 92 5,88 Robin Nuis 93 5,73 Hidde Stoffer _ 98 5,60 Patrick Triep 00 5,46 Roland Keyzer 94 5,35 Mike van Winden 96 5,33 Ernst Koenen 98 5,28 Alexander Sepers 93 5,23 Frank Penning 99 5,12 Johan Vreugdenhil 95 5,12 Reinier Valstar m 00 4,96 Michael Triep 98 4,94 Patrick de Bloois 97

balwerpen 37,80 YANNICK HURKMANS 00 36,10 Reinier Valstar 01 34,36 Maurice vd Meer 06 32,36 Mart Hillebrand 09 28,87 Stan Hillebrand 06 28,52 Milan Meijer 01 28,47 Tim Hoogenboom 04 27,51 Titus Reichel 03 27,29 Guus Faber 09 27,24 Tom Bouwhuis _ 05 27,20 Chris Bouwhuis 07 26,78 Dave Kester 04 26,77 Jelmer Koedood 02 26,52 Niels Wubben 96 26,05 Guido Persoon 07 25,88 Patrick Triep 00 25,64 Quinten de Brabander 08 25,24 Jeffrey Zuidgeest 91 24,5 Rick van den Bos 83 24,22 Lennart Dalen 01

JONGENS PUPILLEN B

40 meter 6.57 REINIER VALSTAR 02 6.4 Mark Oomen 90 6.64 Mark Hendriks 00 6.4 Maurice vd Meer 07 6.68 Quinten de Brabander 09 6.5 Eelco Romeyn 83 Patrick Triep 01 6.6 Eddy Burger 76 Bob Keus 84 Yannick Hurkmans _ 01 6.89 Leon Charles 08 6.7 Roelant Verbeek 78 René Boers 80 Marlon Dijkshoorn 81 Maurice Hagen 82 Raymond Immerzeel 95 Mike van Winden 97 Lennart van Dalen 02 6.97 Kees de Koning 07 6.99 Malik Boutkabout 08

1000 meter 3.27.6 FRITS VERBRUGGEN 92 3.30.0 Reinier Valstar 02 3.31.3 Mark Hendriks 00 3.35.15 Kees de Koning 07

3.36.93 Patrick Triep 01 3.37.0 Erwin Sparreboom 80 3.37.3 Kris van Aalst 95 3.37.8 Johan Vreugdenhil 96 3.38.7 Sander Dekker 83 3.40.1 Tom Bouwhuis _ 06 3.40.7 Raymond Immerzeel 95 3.41.0 Max van den Enden 01 3.41.3 Yannick Hurkmans 01 3.41.4 Mike van Winden 97 3.42.0 Yves Odinot 77 3.42.4 Jeffrey Zuidgeest 92 3.43.8 Roelant Verbeek 78 3.43.90 Malik Boutkabout 08 3.44.0 Freddy Tanke 81 3.44.3 Frank Vreugdenhil 93

verspringen 4,12 MARK OOMEN 90 4,05 Eelco Romeyn 83 3,99 Reinier Valstar 02 3,93 Mark Oomen 90 3,85 Joost Smit 83 3,82 Mark Hendriks 00 3,79 Kees de Koning 07 3,77 Clemens vd Broek 83 3,76 Mike van Winden 97 3,73 Quinten de Brabander_09 3,71 Jelle van der Sar 10 3,69 Yannick Hurkmans 01 3,68 Patrick Triep 01 3,65 Danny van Deursen 80 3,64 Roelant Verbeek 78 3,64 Maurice van der Meer 07 3,60 Yves Odinot 77 3,59 Eddy Burger 76 3,58 Marlon Dijkshoorn 81 3,57 Frits Verbruggen 92 3,57 Lennart van Dalen 02

hoogspringen 1,16 THIERRY ZONNEVELD 95 1,15 Yves Odinot 77 Reinier Valstar 02 1,10 Eddy Burger 76 Johan Kempe 77 Walter Michiels 77 Eelco Romeyn 83 Mark Oomen 90 Tom Booms 95 Niels Wubben _ 97 Mike van Winden 97 Remco Switzar 98 1,06 Quinten de Brabander 09 1,05 Thiebout Borsboom 79 Sander Dekker 83 Robin Valstar 97 Patrick de Bloois 98 Hidde Stoffer 99 Yannick Hurkmans 01 Jeremy Bronswijk _ 04 Chris Bouwhuis 08 Mart Hillebrand 10

kogelstoten 2 kg 7,00 YANNICK HURKMANS 01 6,98 Rolf Koenen 02 6,82 Yves Odinot 77 6,74 Paul van Veen 78 6,60 Niels Wubben 97

6,54 Reinier Valstar 02 6,29 Eddy Burger 76 6,29 Eelco Romeyn 83 6,19 Joost Smit 83 6,15 Sander Dekker _ 83 6,13 Hidde Stoffer 99 6,12 Erik Gardien 76 6,08 Rico Peeters 02 6,07 Mark Hendriks 00 6,05 Freddy Tanke 81 6,04 Jelmer Koedood 03 6,03 Marlon Dijkshoorn 81 6,02 Clemens vd Broek 83 6,02 Mick Willemsen 00 6,01 Reinier Luijkx 95

balwerpen 37,80 YAN. HURKMANS C 00 36,37 Mart Hillebrand 10 36,10 Reinier Valstar C 01 35,5 Erik Gardien 76 34,56 Stan Hillebrand 07 34,36 Maurice vd Meer C 06 34 Yves Odinot 77 33,5 Joost Smit 83 31,86 Bo Herrewijnen 10 31,47 Kevin Philipsen _ 05 30,5 Danny van Deursen 80 30,30 Leon Charles 08 30,28 Reinier Luijkx 95 30 Bob Keus 84 29,86 Niels Wubben 97 29,5 Paul van Veen 78 28,96 Tom Bouwhuis C 05 28,92 Mike van Winden 97 28,64 Frits Verbruggen 92 28,52 Milan Meijer C 01

JONGENS PUPILLEN A

60 meter 8.5 MARK OOMEN 92 8.5 MARK HENDRIKS 02 8.82 Renier Valstar 04 8.6 Raymon Toussaint 04 8.92 Raymond Immerzeel 97 8.7 Patrick Triep 03 8.8 René Boers 82 Sjoerd Dijsselbloem 92 9.11 Malik Boutkabout 10 9.12 Kris van Aalst _ 97 9.12 Leon Charles 10 9.12 Milan Vermeulen 10 8.9 Ron Burger 74 Roelant Verbeek 80 Martin van Veen 80 Niels Penning 05 9.15 Kees de Koning 09 9.0 Erwin Sparreboom 82 Bob Keus 86 Jacky Meyer _ 91 Wouter Vellekoop 97 Thierry Zonneveld 97 Mike van Winden 99 Thijs Olsthoorn 02

1000 meter 3.17.1 RON BURGER 74 3.17.92 Kris van Aalst 97 3.18.1 Frits Verbruggen 94

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (24)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

23

3.19.37 Kees de Koning 09 3.21.1 Erwin Sparreboom 82 3.21.68 Reinier Valstar 04 3.22.7 Jacky Meyer 91 3.22.9 Marlon Dijkshoorn 83 3.23.8 Tijs Duivenvoorden 97 3.24.3 Fons Kuypers _ 78 3.24.3 Raymond Immerzeel 97 3.24.7 Roelant Verbeek 80 3.25.54 Malik Boutkabout 10 3.25.7 Diederik Kempers 80 3.26.4 Wouter Wubben 93 3.26.7 Walter Michiels 79 3.26.8 Dennis Giesselbach 89 3.26.9 Frank Vreugdenhil 94 3.27.0 Sam van Kempen 02 3.27.2 Aron de Groot 92

verspringen 4,77 MARK OOMEN 92 4,57 Reinier Valstar 04 4,52 Patrick Triep 03 4,47 Raymond Immerzeel 97 4,38 Erwin Sparreboom 82 4,38 Sjoerd Dijsselbloem 92 4,36 Thierry Zonneveld 97 4,34 Raymon Toussaint 04 4,20 Ron Burger 74 4,19 Mike van Winden _ 99 4,15 Martin Kempe 75 4,15 Yannick Hurkmans 03 4,15 Leon Charles 10 4,12 René Boers 82 4,11 Lennart van Dalen 04 4,10 Marijn Bunnik 90 4,10 Kevin Philipsen 07 4,09 Eddy Burger 78 4,09 Kees de Koning 09 4,07 Malik Boutkabout 10

hoogspringen 1,40 REINIER VALSTAR 04 1,40 RICO PEETERS 04 1,37 Tim Hoogenboom 07 1,35 Sjoerd Dijsselbloem 92 1,35 Mark Oomen 92 1,33 Yannick Hurkmans 03 1,33 Leon Charles 10 1,30 René Koehorst 79 1,30 Clarens van der Hout 80 1,30 Patrick Triep _ 03 1,30 Jelmer Koedood 05 1,28 Kees de Koning 09 1,27 Remco Switzar 00 1,27 Patrick de Bloois 00 1,25 Martin Kempe 75 Yves Odinot 78 Fons Kuypers 78 Erik-Jan Snijder 79 Roelant Verbeek 80 Bob Keus _ 86 Aron de Groot 92 Jan van der Knaap 96 Thierry Zonneveld 97 Daan Starrenburg 97 Frank Penning 02 Niels Hoogenboom 04 Daan Warnaar 04 Thomas Moelker 07 Kevin Philipsen 07

Tom Bouwhuis _ 08 Guido Persoon 10 Milan Vermeulen 10

kogelstoten 2 kg 10,13 MARK OOMEN 92 9,41 Erik Gardien 77 9,18 Yannick Hurkmans 03 9,17 Niels Wubben 99 8,95 Rolf Koenen 04 8,92 Joost Smit 85 8,77 Mark Hendriks 02 8,74 Fons Kuypers 77 8,73 Leander de Kok 07 8,68 Jelmer Koedood _ 05 8,56 Pim van Mensch 97 8,53 Reinier Valstar 04 8.49 Jeffrey Zuidgeest 94 8,39 Krijn Stoffer 03 8,20 Eddy Burger 78 8,18 Sjoerd Dijsselbloem 92 8,06 Patrick Triep 03 7,98 Daan Warnaar 04 7,97 Malik Boutkabout 10 7,94 Thomas Moelker _ 07 7,94 Kevin Philipsen 06

balwerpen 40,5 ERIK GARDIEN 78 38,04 Reinier Valstar 04 37,04 Tom Bouwhuis 08 36,95 Malik Boutkabout 10 36,64 Rolf Koenen 04 36,04 Kevin Philipsen 07 35,84 Jasper Verbruggen 91 34,78 Mark Oomen 91 34 Yves Odinot 77 34 Bob Keus _ 86 33,61 Patrick Triep 03 33,5 Peter Schouw 76 33,39 Milan Vermeulen 10 33,20 Lannart van Dalen 04 33 Eddy Burger 78 33 Toine van den Broek 83 32,5 Edward Valstar 75 32,5 Marlon Dijkshoorn 79 32,43 Stan Hillebrand 08 32,42 Daan Valstar 08

JONGENS JUNIOREN D

80 meter 9.8 ROELANT VERBEEK 82 10.33 Joey Luykx 01 10.36 Jelmer Koedood 07 10.2 Mark Oomen 94 10.51 Raymon Toussaint 06 10.3 Martin van Veen 82 10.68 Jasper Verbruggen 94 10.6 Ron Burger 76 10.6 Clarens v d Hout 81 10.6 Erwin Sparreboom _ 84 10.85 Patrick Triep 05 10.7 Marco Bronswijk 79 10.7 Peter Tanke 81 10.7 Ralph den Hartog 06 10.95 Jelmer v Lenteren 00 11.01 Niels Hoogenboom 06 11.06 Bertus Groenewgen 99 10.9 Eric Valentin 74

10.9 Danny van Dijk 77 10.9 Koen van Mensch _ 96 10.9 Bram van Ruijven 04

1000 meter 2.50.8 ROELANT VERBEEK 82 2.58.3 Ron Burger 76 3.02.5 Tim vd Houwen 02 3.02.9 Erwin Sparreboom 84 3.03.65 Morris Wols 96 3.03.89 Piet van den Berg 10 3.04.0 Jasper Verbruggen 94 3.05.0 Peter Schouw 78 3.05.5 Diederik Kempers 82 3.05.8 Henk Vollebregt _ 80 3.05.8 Remy Fieret 86 3.06.0 Peter v Marrewijk 81 3.06.6 Frank Vreugdenhil 97 3.07.25 Menno Zuidema 00 3.07.9 Bram Duivenvoorden 97 3.08.98 Niels Hoogenboom 06 3.09.3 Sander van Dijk 87 3.09.5 Frits Verbruggen 96 3.10.4 Kris van Aalst 99 3.10.8 Aad Vellekoop 73

80 m horden (84,0 cm) (oud nr) 12.78 MARK OOMEN 94 14.7 Clarens van der Hout 82 15.0 Walter Michiels 81 15.2 Marco Bronswijk 79 15.7 Johan van Veen 81 15.94 Arnout Outhuis 94 15.8 Johan Kempe 81 15.9 Wim Gideonse 83 16.0 Martin van Veen 82 16.1 Leo Scholtes _ 80

80 m horden (76,2 cm) 11.86 MARK OOMEN 94 12.55 Joey Luykx 01 13.17 Niels Hoogenboom 06 13.85 Jelmer Koedood 07 14.0 Thierry Zonneveld 99 14.25 Jacky Meijer 93 14.27 Ralph den Hartog 06 14.32 Thomas Kamermans 05 14.61 Morris Wols 96 14.75 Patrick Triep _ 05 14.80 Mark Hendriks 04 14.82 Mike van Winden 01 14.6 Bertus Groenewegen 99 14.6 Tim Hoogenboom 09 14.93 Max van den Enden 05 14.94 Yannick Hurkmans 05 14.9 Ralph den Hartog 06 15.20 Bram van Ruijven 04 15.0 Kevin Philipsen 09 15.1 Gabriël vd Kruyk 97

1000 meter hindernis 3.24.0 ERW. SPARREBOOM 83 3.28.0 Bob Keus 87 3.36.0 Dennis Flaton 83 3.36.2 Leo van der Aa 86 3.45.0 Arthur van Dijk 83 3.57.0 Wim Gideonse 83

verspringen 5,36 MARK OOMEN 94 5,15 Roelant Verbeek 82

5,13 Jelmer Koedood 07 5,10 Patrick Triep 05 4,93 Marco Bronswijk 79 4,87 Koen van Mensch 96 4,86 Raymon Toussaint 06 4,78 Joey Luykx 01 4,76 Paulus Mondt 96 4,73 Ron Burger _ 75 4,71 Martin van Veen 82 4,70 Danny van Dijk 77 4,67 Erwin Sparreboom 83 4,65 Raymond Immerzeel 99 4,61 Jasper Verbruggen 94 4,60 Bram van Ruijven 04 4,59 Clarens van der Hout 82 4,59 Yannick Hurkmans 05 4,58 Martin Kempe 77 4,56 Thierry Zonneveld _ 99 4,56 Menno Zuidema 00

hoogspringen 1,65 CLARENS V D HOUT 82 1,60 Mark Oomen 94 1,60 Jelmer Koedood 07 1,55 Tim Hoogenboom 09 1,50 André van der Pijl 81 1,50 Arnout Outhuis 94 1,50 Remco Switsar 02 1,50 Yannnick Hurkmans 05 1,47 Joey Lykx 01 1,45 Martin Kempe _ 76 1,45 Johan Grootscholten 77 1,45 Harm-Anne Moelker 80 1,45 Aron de Groot 94 1,45 Jasper Verbruggen 94 1,45 Paulus Mondt 96 1,45 Menno Zuidema 00 1,45 Max van der Enden 05 1,45 Rico Peeters 05 1,45 Niels hoogenboom 06 1,40 19 jongens

kogelstoten 3 kg 12,38 LEO SCHOLTES 80 11,68 Mark Oomen 94 11,61 Niels Wubben 01 11,52 Marco Bronswijk 79 11,52 Yannick Hurkmans 05 11,33 Jelmer Koedood 07 11,21 Roelant Verbeek 82 11,20 Erik Gardien 80 11,06 Joey Luyckx 01 10,66 Paulus Mondt _ 96 10,64 Arnout Outhuis 94 10,56 Jasper Verbruggen 94 10,50 Pim van Mensch 99 10,21 Ralph den Hartog 06 10,12 Koen van Mensch 96 10,08 Olaf Komdeur 77 10,05 André Faas 81 9,94 Rico Peeters 06 9,83 Raymon Toussaint 06 9,35 Robert Heskes 85

diskuswerpen 1 kg 34,43 ERIK GARDIEN 80 31,59 Leo Scholtes 80 29,74 Yannick Hurkmans 05 27,64 Olaf Komdeur 77 26,86 Paulus Mondt 96

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (25)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

24

26,76 Eric Kuyper 80 26,10 Arnout Outhuis 94 25,43 Pim van Mensch 99 25,26 Jasper Verbruggen 94 25,21 Leander de Kok _ 09 24,89 Bram van Ruyven 04 24,02 Wouter Vellekoop 99 23,68 Danny van Dijk 77 23,12 Jeremy Bronswijk 08 23,08 Clarens vd Hout 82 22,78 Ron Burger 74

22,64 Rolf Koenen 06 22,36 Niels Wubben 01 22,21 Kevin Philipsen 09 22,20 Jan Valstar 74

speerwerpen 400g(nw sinds83) 37,61 YAN. HURKMANS 05 37,00 Paulus Mondt 96 35,64 Jasper Verbruggen 94 34,72 Arnout Outhuis 94 34,58 Kevin Philipsen 09 34,34 Niels Wubben 01

33,73 Patrick Triep 05 32,41 Rolf Koenen 06 31,01 Ivar de Kok 09 31,00 Mark Oomen _ 94 30,38 Marc.Bronswijk(600g) 79 30,28 Koen van Mensch 96 29,56 Frank te Kamp 86 29,49 Mike van Winden 00 28,77 Tim Hoogenboom 09 28,76 Mark Hendriks 04 28,51 Joey Luykx 01

28,38 Frits Verbruggen 96 28,02 Boy Dijkhuizen 06 27,78 Jelmer Koedood 07

kogelslingeren 3 kg 26,39 Jeremy Bronswijk 08

balwerpen (oud nummer) 54 ERIK GARDIEN 80 51,5 André Faas 81

zevenkamp 80m ver speer 80h hoog kogel 1000m 4371 MARK OOMEN 94 10.57 5,36 31,00 12.04 1,55 11,10 3.20.53 3864 Joey Luykx 01 10.33 4,70 28,51 13.29 1,35 11,06 3.31.85 3645 Paulus Mondt 96 11.24 4,53 35,20 16,50 1,45 10,10 3.17.09 3615 Yannick Hurkmans 05 11.2 4,14 35,44 14.7 1,45 11,52 3.32.9 3590 Patrick Triep 05 10.85 4,91 29,64 15.14 1,30 8,01 3.14.45 3547 Niels Hoogenboom 06 10.8 4,13 22,93 13.1 1,40 9,03 3.20.1 3367 Koen van Mensch 96 10.9 4,76 30,28 15.9 1,35 9,30 3.44.3 3306 Raymon Toussaint 06 10.5 4,86 15,88 15.0 1,30 7,61 3.17.2 3250 Arnout Outhuis 94 11.0 4,07 20,92 15.5 1,35 9,79 3.20.7 3222 Mark Hendriks 04 11.65 4,15 24,08 14.80 1,30 9,17 3.27.21

3204 Tim Hoogenboom 09 11.81 3,81 23,79 15.68 1,55 7,59 3.22.84 3158 Raymond Immerzee 99 11.39 4,61 19,90 15.93 1,25 8,09 3.18.95 3137 Frank te Kamp 86 11.9 4,01 28,80 16.5 1,30 7,83 3.15.5 3106 Bram van Ruyven 04 11.34 3,85 24,89 15.29 1,30 8,02 3.30.3 3097 Roelant Verbeek (6k) 82 11.2 4,77 16.7 1,35 8,27 2.58.8 3069 Bertus Groenewegen 99 11.41 4,39 20,45 15.26 1,35 7,52 3.41.36 3023 Kevin Philipsen 09 12.02 3,79 26,00 15.49 1,30 8,16 3.27.46 2985 Menno Zuidema 00 11.6 4,18 19,87 17.2 1,40 7,58 3.20.6 2981 Rico Peeters 05 11.9 3,93 22,52 16.2 1,40 6,88 3.17.7 2972 Frits Verbruggen 96 11.6 3,86 28,32 17.0 1,20 7,10 3.10.0

JONGENS JUNIOREN C

100 meter 11.7 ROELANT VERBEEK 84 11.7 JASPER VERBRUGGEN 96 11.7 SAM VAN KEMPEN 06 11.8 Mark Oomen 96 12.04 Raymon Toussaint 08 12.08 Niels Hoogenboom 08 11.9 Clarens van der Hout 84 12.0 André van der Pijl 83 12.0 Bram van Ruijven 06 12.29 Joey Luykx _ 02 12.30 Jelmer Koedood 09 12.1 Marco Smit 86 12.1 Ronald Scholtes 91 12.35 Ralph den Hartog 08 12.43 Vincent Ruigrok 00 12.2 Jacob van Dijk 83 12.2 Arno Buitenweg 86 12.3 Martin van Veen 84 12.3 Ralph Weterings 92 12.3 Raymond Mulder _ 96 12.3 Bas Verbeek 97 12.63 Yannick Hurkmans 07

800 meter 2.00.1 ROELANT VERBEEK 84 2.04.3 Remy Fieret 88 2.05.1 Arno Buitenweg 86 2.06.7 Peter Schouw 80 2.06.8 Xander Speelman 91 2.07.9 Jos Verbeek 77 2.08.72 Menno Zuidema 02 2.09.0 Hugo Veenker 74 2.09.56 Tim van der Houwen 04 2.09.79 Tijs Duivenvoorden _ 01 2.09.9 Arthur van Dijk 86 2.10.1 Willem Boon 76 2.10.2 Bram Duivenvoorden 99 2.11.44 Raymon Toussaint 08 2.11.5 Ad Olsthoorn 75 2.12.15 Wouter Wubben 97 2.13.14 Max Koedood 07

2.13.72 Sam van Kempen 06 2.13. Sander van Dijk 8 2.14.1 Ron Burger _ 78 2.14.1 Jesse Bladt 95

1000 meter 2.41.2 ROELANT VERBEEK 84 2.42.1 Arno Buitenweg 86 2.45.4 Remy Fieret 88 2.47.5 Arthur van Dijk 86 2.47.5 Menno Zuidema 02 2.50.06 Tijs Duivenvoorden 01 2.51.4 Tim van der Houwen 04 2.53.8 Bram Duivenvoorden 99 2.58.3 Ron Burger D 76 2.58.5 Diederik Kempers _ 84 2.59.50 Jasper Verbruggen 96 2.59.6 Thierry Zuijderwijk 95 2.59.6 Niels Hoogenboom 08 2.59.7 Sander van Dijk 89 2.59.91 Kris van Aalst 01

1500 meter 4.16.4 ROELANT VERBEEK 84 4.17.72 Arno Buitenweg 86 4.22.2 Remy Fieret 88 4.28.4 Morris Wols 98 4.29.08 Tijs Duivenvoorden 01 4.29.3 Willem Boon 76 4.29.58 Arthur van Dijk 86 4.30.3 Peter Schouw 80 4.31.09 Tim vd Houwen 04 4.32.0 Hugo Veenker _ 74 4.33.36 Bram Duivenvoorden 99 4.35.0 Ad Olsthoorn 75 4.37.1 Diederik Kempers 84 4.37.20 Thierry Zuyderwijk 95 4.38.4 Jan Boers 80 4.40.5 Ron Burger 77 4.41.2 Menno Zuidema 02 4.43.9 Sander van Dijk 89 4.46.54 Max Koedood 07 4.47.1 Peter v Marrewijk 78

100 meter horden (91 cm) (oud) 15.5 CLARENS V D HOUT 84 16.2 Marco Bronswijk 81 16.7 Peter Schouw 80 Marco Smit 86 16.8 Martin van Veen 84 17.0 Walter Michiels 83 Ewout Muller 86 17.7 Pieter Moerman 88 17.9 Frank van den Burg 86 18.70 Thierry Zonneveld _ 01 18.6 Danny van Dijk 79 18.7 Henk Vollebregt 82 André Barendse 85

100 meter horden (84 cm) 14.02 MARK OOMEN 96 15.00 Niels Hoogenboom 08 14.8 Joey Luykx 03 15.15 Thomas Kamermans 07 15.62 Yannick Hurkmans 07 15.5 Bram van Ruijven 06 15.97 Bas Verbeek 97 16.14 Mark Hendriks 06 16.19 Ralph den Hartog 08 16.42 Michel Boks _ 98 16.51 Ennio Fazzi 09 16.5 Ronald Scholtes 91 16.5 Paulus Mondt 98 16.80 Patrick de Bloois 04 16.7 Jack Meijer 95 17.07 Aron de Groot 95 17.20 Ennio Fazzi 09 17.1 Morris Wols 98 17.3 André Vreugdenhil 92 17.3 Robin Valstar _ 03

300 meter horden 43.8 NIELS HOOGENBOOM 08 44.1 Mark Oomen 95 44.69 Mark Hendriks 06 46.5 Clarens v d Hout 84 48.1 Martin van Veen 84

48.27 Thomas Kamermans 07 48.2 Jasper Verbruggen 95 48.7 Walter Michiels 83 49.4 Vincent Groenewegen 93 49.6 Johan van Deventer _ 84 49.83 Niko Zuidema 04 50.4 Edwin Rondel 93 50.81 Alex. Kamermans 05 50.90 Geert Jansen 93 50.8 Thierry Zuijderwijk 95 50.9 Arnout Outhuis 95 51.8 Bart Wubben 95 52.0 Ronald Scholtes 91 53.1 André Vreugdenhil 91 53.2 Bertran Verwey 95

1500 meter hindernis 4,50.5 ARNO BUITENWEG * 86 5.08.2 Ad Olsthoorn * 75 5.12.0 Walter Michiels 83 5.28.0 Frank te Kamp 87 5.29.2 Robert Bouwens 83 * Met waterbak (B-jongens)

verspringen 6,04 MARK OOMEN 96 5,87 Yannick Hurkmans 07 5,81 Clarens van der Hout 84 5,80 Marco Smit 86 5,75 Patrick Triep 07 5,68 Marco Bronswijk 81 5,68 Raymon Toussaint 08 5,58 Roelant Verbeek 84 5,55 Danny van Dijk 79 5,54 Joey Luykx _ 03 5,51 Martin van Veen 84 5,49 Paulus Mondt 98 5,47 Jasper Verbruggen 96 5,45 Bram van Ruyven 06 5,45 Mark Hendriks 05 5,43 Ralph Weterings 92 5,35 Peter Schouw 80 5,34 Vincent Ruigrok 00

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (26)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

25

5,33 Bertus Groenewegen 01 5,32 René Koehorst 84

hoogspringen 1,88 CLARENS V D HOUT 84 1,75 Mark Oomen 96 Remco Switzar 04 1,70 Yannick Hurkmans 07 1,67 Eddy Verbeek 92 1,65 André Barendse 77 Martin Kempe 79 Marco Bronswijk 81 André van der Pijl 83 André Noordam _ 95 Arnout Outhuis 96 Jasper Verbruggen 96 Paulus Mondt 98 Jelmer Koedood 09 1,60 Hans Kuyvenhoven 77 Peter Schouw 80 Harm-Anne Moelker 82 René Koehorst 84 André Barendse 85 Peter van den Ende _ 90 Raymond Mulder 96 Bertus Groenewegen 01 Robin Valstar 03 Frank Penning 06 Bram van Ruijven 06

Niels Hoogenboom 08

polsstokspringen 3,00 THIERRY ZUIJDERWIJK 95 2,85 Marc Oomen 95 2,65 Eric van der Zalm 84 2,60 Clarens van der Hout 84 2,40 Walter Michiels 83 2,40 Mark Hendriks 06 2,30 Yannick Hurkamns 06 2,20 Edwin van der Meer 86 2,20 Joey Luijks 03 2,10 Ben Olsthoorn _ 84 1,90 Tim Hoogenboom 10 1,80 Rudy van Dam 85

kogelstoten 4 kg 13,53 NIELS WUBBEN 03 13,19 Olaf Komdeur 79 13,01 Paulus Mondt 98 12,84 Jelmer Koedood 09 12,83 Ralph den Hartog 09 12,66 René Koehorst 84 12,52 Jasper Verbruggen 96 12,49 Jeremy Bronswijk 10 12,39 Bram van Ruijven 06 12,30 Mark Oomen _ 96 12,28 Erik Gardien 82 12,11 Joey Luykx 03 11,79 Yannick Hurkmans 07

11,59 Roelant Verbeek 84 11,56 Marco Bronswijk 81 11,26 Arno Buitenweg 86 11,25 Jan Valstar 76 11,19 Marc van den Bosch 77 11,06 Robert Heskes 87 11,04 Dick Vreugdenhil 75

discuswerpen 1 kg 42,40 ERIK GARDIEN 82 41,36 Yannick Hurkmans 07 40,72 Jasper Verbruggen 96 40,57 Paulus Mondt 98 39,29 Jeremy Bronswijk 10 38,84 Olaf Komdeur 79 38,52 René Koehorst 84 38,51 Bram van Ruijven 06 38,12 Niels Wubben 03 36,28 Marc van den Bosch _ 75 36,00 Arnout Outhuis 95 35,23 Mark Hendriks 06 34,60 Marco Bronswijk 81 33,92 Roelant Verbeek 83 33,28 Joey Luykx 03 32,74 André Noordam 95 32,46 André Barendse 85 32,28 Mark Oomen 95 32,03 Hidde Stoffer 05 31,35 Peter van der Meys 02

speerwerpen 600 g 46,06 PAULUS MONDT 98 45,94 Arnout Outhuis 96 42,76 Jasper Verbruggen 96 41,03 Joey Luykx 02 40,55 Yannick Hurkmans 07 40,00 Olaf Komdeur 79 39,39 Mike van Winden 03 39,27 Niels Wubben 02 38,80 Marco Bronswijk 81 37,60 Bram Duivenvoorden _99 36,73 Tim Stam 04 36,65 Remco Switzar 04 36,16 Hidde Stoffer 05 36,08 Brian Scheffers 90 35,79 Bram van Ruijven 06 35,76 Ron Burger 78 35,76 Walter Michiels 83 35,56 Thomas Kamermans 07 35,52 Johan van Deventer 84 35,32 Mark Oomen 95

kogelslingeren 4 kg 47,80 JEREMY BRONSWIJK 10 30,23 Paulus Mondt 98 23,87 Leander de Kok 10 20,94 Koen van Mensch 97

achtkamp 5497 JASP.VERBRUGGEN 96 12.08 5,47 12,52 1,60 15,64 40,64 42,76 3.04.77 4446 Remco Switzar 04 5368 Yannick Hurkmans 07 12.63 5,67 11,79 1,70 15.62 39,07 40,38 3.08.92 4432 Martin van Veen 84 5285 Mark Oomen 96 11.9 5,86 12,30 1,75 14.0 24,40 27,78 3.11.6 4343 Robin Valstar 03 5144 Bram vam Ruijven 06 12.0 5,19 12,39 1,60 15.5 29,36 35,26 3.03.4 4329 Raymon Toussaint 08 5132 Paulus Mondt 98 12.67 5,42 12,96 1,60 17.31 33,80 40,68 3.06.75 4324 René Koehorst 84 5005 Roelant Verbeek 84 11.9 5,43 10,72 1,50 18.6 29,26 31,38 2.41.2 4304 Ewout Muller 86 4784 Niels Hoogenboom 08 12.4 4,93 11,02 1,50 15.0 24,03 28,85 2.59.6 4303 Frank van den Burg 86 4708 Joey Luykx 03 12.1 5,26 11,35 1,30 14.8 33,28 38,71 3.52.3 4252 Walter Michiels 83 4650 Arnout Outhuis 96 13.46 4,50 11,83 1,50 18.19 35,26 40,80 3.09.15 4251 Bram Duivenvoorden 99 4448 Marco Smit 86 12.4 5,21 9,79 1,53 16.7 23,66 22,12 3.20.1 4217 Robert Heskes 87

JONGENS JUNIOREN B

100 meter 11.45 MART. V STAVEREN 96 11.64 Martin van Veen 86 11.67 Mark Oomen 98 11.68 Francis Duyndam 93 11.5 Erik Franken 86 11.80 Raymon Toussaint 09 11.83 Raymond Mulder 98 11.6 Roelant Verbeek 85 Clarens van der Hout 86 Ronald Scholtes _ 93 Bram van Ruijven 07 11.89 Thomas Kamermans 09 11.94 Jasper Verbruggen C 97 11.94 Sam van Kempen 07 12.02 Ralph den Hartog 09 11.8 Marco Smit 87 Bob Keus 92 12.08 Niels Hoogenboom C 08 12.12 Mitchel van Minnen 05 11.9 Jos Verbeek _ 79 Danny van Dijk 81 Nico Sijm 82 Arno Buitenweg 87 Erik Verdoodt 90

200 meter 23.3 MARTIN VAN VEEN 86 23.56 Mark Oomen 98 23.59 Raymond Mulder 98 23.5 Jos Verbeek 79 Erik Franken 86 23.77 Francis Duyndam 93 23.6 Roelant Verbeek 86 23.88 Raymon Toussaint 10 23.7 Frank Heyneman 89 Martijn v Staveren _ 96 24.27 Marco Smit 87 24.30 Jasper Verbruggen 97 24.36 Bram van Ruijven 08 24.60 Ralph deb Hartog 09 24.4 Hugo Veenker 75 Arno Buitenweg 88 Erik Verdoodt 90 Bas Verbeek 99 24.6 Ton van der Scheer 80 Sam van Kempen C 06 handtijden vanaf 2010: 23.8 Nico Toussaint 10

400 meter 51.12 FRANK HEYNEMAN 89

51.2 Roelant Verbeek 86 51.65 Jos Verbeek 79 52.1 Martin van Veen 86 52.1 Raymond Mulder 98 52.25 Raymon Toussaint 10 52.3 Arno Buitenweg 88 52.6 Erik Franken 86 52.9 Willem Boon 78 53.44 Remco Ammerlaan _ 00 53.54 Danny van Dijk 81 53.6 Ron Buger 80 53.7 Xander Speelman 93 53.8 Joris Vijverberg 86 53.9 Ad Olsthoorn 77 54.3 Hugo Veenker 75 54.3 Remy Fieret 89 54.3 Bram van Ruijven 08 54.6 Bas Verbeek 98 54.80 Arthur van Dijk 88

800 meter 1.54.30 ROELANT VERBEEK 86 1.55.2 Jos Verbeek 79 1.55.9 Remy Fieret 90 1.57.46 Arno Buitenweg 88 1.58.2 Ad Olsthoorn 77

1.58.2 Ron Burger 80 1.58.7 Willem Boon 78 1.58.83 Xander Speelman 93 2.00.8 Remco Ammerlaan 00 2.01.0 Frank Heyneman _ 89 2.01.4 Peter Schouw 82 2.01.5 Arthur van Dijk 88 2.02.3 Hugo Veenker 75 2.03.3 André Hoogkamer 79 2.04.1 Br. Duivenvoorden 01 2.04.71 Tim v d Houwen 06 2.05.2 Danny van Dijk 81 2.05.6 Jan Boers 82 2.06.1 Erik Franken 86 2.06.12 Wilko Zuidema 06

1000 meter 2.33.0 ROELANT VERBEEK 86 2.34.9 Arno Buitenweg 88 2.35.8 Willem Boon 78 2.39.81 Br. Duivenvoorden 01 2.42.5 Tim vd Houwen 05 2.42.93 Niels Penning 10 2.43.5 Jeroen vd Bos 95 2.44.3 Jan Boers 81 2.44.8 Peter Schouw 81

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (27)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

26

2.45.4 Remy Fieret C_ 88 2.47.4 Wilko Zuidema 06 2.47.5 Arthur van Dijk C 86 2.47.5 Menno Zuidema C 02 2.47.9 Marco van Buuren 81

1500 meter 4.00.45 ARNO BUITENWEG 88 4.01.97 Roelant Verbeek 86 4.06.7 Peter Schouw 82 4.06.87 Arthur van Dijk 88 4.08.7 Remy Fieret 90 4.09.8 Jos Verbeek 79 4.10.1 Willem Boon 78 4.13.21 Xander Speelman 93 4.13.6 Remco Ammerlaan 00 4.15.72 Tim v d Houwen _ 06 4.16.5 Ad Olsthoorn 76 4.18.3 Jan Boers 81 4.19.33 Br. Duivenvoorden 00 4.20.4 Jesse Bladt 96 4.21.0 Hugo Veenker 75 4.21.9 Peter v Marrewijk 79 4.23.8 Rob Kruiswijk 80 4.25.6 Wilko Zuidema 06 4.27.2 André Hoogkamer 79 4.28.2 Tijs Duivenvoorden 02

3000 meter 8.48.2 ARNO BUITENWEG 88 9.01.35 Peter Schouw 82 9.03.2 Remy Fieret 90 9.09.62 Remco Ammerlaan 00 9.20.7 Willem Boon 78 9.24.8 Ad Olsthoorn 76 9.32.6 Hugo Veenker 75 9.34.8 Jan Boers 82 9.35.3 Xander Speelman 92 9.39.37 Sjoerd vMarrewijk _06 9.39.7 Wilko Zuidema 06 9.47.2 Ron Burger 80 9.48.1 Wilko Zuidema 05 9.49.29 Morris Wols 98 9.53.9 Diederik Kempers 85 9.54.4 Peter v Marrewijk 80 10.03.0 Martien Krijger 81 10.03.04 Niels Penning 10

5000 meter 16.59.4 SJ. V.MARREWIJK 06 17.02.1 Wilko Zuidema 05 17.03.3 Remc. Ammerlaan 00 18.12.4 Mart Solleveld 00 18.14.5 Remco van Dijk 92 18.40.6 Niels Penning 10 18.46.1 Mark Hendriks C 06 19.14.1 Menno Zuidema C 00

110 meter horden (91cm) 15.03 MARK OOMEN 98 15.5 Niko Zuidema 06 15.9 Walter Michiels 85 16.3 Clarens v d Hout 85 16.57 Niels Hoogenboom 09 16.58 Alexander Kamermans 07 16.68 Bram van Ruijven 08 16.90 Thomas Kamermans 08 16.94 Yannick Hurkmans 08 16.8 Ewout Muller _ 88 17.0 Johan van Deventer 86

17.1 Mark Hendriks 07 17.87 Raymond Mulder 98 17.9 Pieter Moerman 89 18.2 Thierry Zonneveld 02 18.3 Martin van Veen 85 18.3 Ronald Scholtes 93 18.62 Jasper Verbruggen 98 18.64 Joey Luijks C 03 18.5 Erik Verdoodt _ 90 18.74 Bram van Ruijven 07

300 meter horden (oud nummer) 41.9 ROELANT VERBEEK 85 43.53 Raymond Mulder 98 43.5 Walter Michiels 85 43.9 Clarens van der Hout 86 44.83 Jasper Verbruggen 98 45.2 Vincent Groenewegen 95 45.3 Ronald Scholtes 92 47.2 Martin van Dijk 85 49.8 Johan Kempe 84

400 meter horden 58.25 Niko Zuidema 06 61.86 Niels Hoogenboom 10 65.6 Alexander Kamermans 07 66.7 Thom. Kamermans C 07

1500 meter steeple (oud nr) 4.29.7 PETER SCHOUW 82 4.38.2 Hugo Veenker 75 4.40.0 Arno Buitenweg 87 4.45.4 Willem Boon 78 4.46.2 Jos Verbeek 79 5.08.2 Ad Olsthoorn C 75 5.10.0 René vd Knaap 76 5.19.3 Arthur van Dijk 87 5.19.6 Walter Michiels 84 5.45.2 Dennis Dullemans 86

2000 meter steeple 6.25.88 REM. AMMERLAAN 00 6.38.15 Xander Speelman 92 7.01.44 Mark Hendriks 08 7.18.06 Tijs Duivenvoorden 03 7.27.19 Alex.Kamermans 07 7.28.89 Wilko Zuidema 05 8.08.8 Sander v Dijk C 89

verspringen 6,44 MARTIN VAN VEEN 86 6,21 Mark Oomen 98 6,16 Erik Verdoodt 90 6,11 Ronald Scholtes 93 6,05 Francis Duyndam 93 5,97 Marco Smit 87 5,91 Raymon Youssaint 09 5,88 Hugo Veenker 75 5,87 Yannick Hurkmans C 07 5,83 Robert Heskes _ 89 5,82 René van der Knaap 76 5,81 Clarens vd Hout C 84 5,75 Patrick Triep C 07 5,72 Olaf Komdeur 80 5,68 Danny van Dijk 81 5,68 Marco Bronswijk C 81 5,62 Bertran Verweij 98 5,61 Sam van Kempen 07 5,61 Bram van Ruijven 07 5,60 Francois Petit 80

hinkstapspringen 12,55 ROELANT VERBEEK 86 12,32 Bertran Verwey 98 11,85 René van der Knaap 79 11,81 Marco Smit 87 11,59 Hugo Veenker 75 11,58 Ron Burger 79 11,53 Hidde Stoffer 07 11,50 Willem Boon 78 11,39 Joris Vijverberg 86 11,38 André Barendse _ 87 11,37 Francois Petit 80 11,37 Martin van Veen 85 11,35 Bob Keus 92 11,33 Raymond Mulder 98 11,32 André van der Pijl 85 11,26 Thierry Zonneveld 02 11,18 Remco Switsar 05 11,15 Robert Heskes 89 11,10 Peter Kuyvenhoven 81 11,07 Frank van den Burg 87

hoogspringen 1,95 CLARENS V D HOUT 86 1,85 Yannick Hurkmans 09 1,80 André Hoogkamer 79 1,80 Remco Switsar 05 1,80 Niko Zuidema 06 1,75 Mark Oomen C 96 1,72 Eddy Verbeek 93 1,70 Willem Boon 77 1,70 Martin Kempe 80 1,70 Peter Kuyvenhoven _ 81 1,70 Marco Bronswijk 82 1,70 Pascal Grootscholten 86 1,70 Ewout Muller 88 1,70 Arnout Outhuis 98 1,69 Joris Vijverberg 85 1,68 Ralph den Hartog 09 1,67 André Barendse 86 1,67 Bram van Ruijven 07 1,65 Hugo Veenker 75 1,65 Peter Alsemgeest C_ 75 1,65 Hans Kuyvenhoven 78 1,65 André v d Pijl C 83 1,65 Martin van Dijk 85 1,65 Johan Kempe 85 1,65 Robert Heskes 89 1,65 Martijn Noordam C 95 1,65 Paulus Mondt 99 1,65 Remco Ammerlaan 00 1,65 Wilko Zuidema 06 1,65 Frank Penning _ 07 1,65 Marc van den Ende 08 1,65 Jelmer Koedood C 09

polsstokspringen 3,60 ERIC V D ZALM 86 3,30 Mark Oomen 98 3,10 Thierry Zuijderwijk 96 3,00 Walter Michiels 85 3,00 Rick van Wingerden 09 2,80 Jasper Verbruggen 98 2,80 Niko Zuidema 06 2,70 Mark Hendriks 08 2,60 Clarens vd Hout C 84 2,60 Bram van Ruijven _ 08 2,50 Eddy Verbeek 93 2,50 Gabriël vd Kruyk 01

2,40 Johan van Deventer 85 2,40 Yannick Hurkmans 08 2,30 Wim Gideonse 87 2,30 Erik Verdoodt 90 2,20 Edwin v d Meer C 86 2,20 Raymond Mulder 98 2,20 Paulus Mondt 99 2,20 Joey Luijks C_ 03 2,20 Alex. Kamermans 07

kogelstoten 5 kg 14,28 ARNOUT OUTHUIS 98 13,93 René Koehorst 86 13,21 Bram van Ruijven 08 13,00 Jasper Verbruggen 98 12,45 Olaf Komdeur 81 12,22 Marc van den Bosch 78 12,21 Erik Gardien 83 12,21 Ralph den Hartog 09 11,97 Bob Keus 92 11,78 Walter Michiels _ 85 11,45 Mark Oomen 98 11,44 Joris Vijverberg 86 11,39 Paulus Mondt 99 11,31 Mick Willemsen 07 11,06 Yannick Hurkmans 09 10,99 Gabriël vd Kruyk 01 10,88 Danny van Dijk 81 10,85 Jan Valstar 78 10,80 Ronald Scholtes 93 10,73 Tim Stam 05

diskuswerpen 1,5 kg 40,72 RENE KOEHORST 86 40,56 Jasper Verbruggen 98 40,44 Arnout Outhuis 98 35,90 Dick Vreugdenhil 77 35,68 Marc van den Bosch 79 34,72 Yannick Hurkmans 09 34,47 Danny van Dijk 81 34,26 Ruud van Dam 86 34,01 Paulus Mondt 00 33,79 Rolf Koenen _ 10 33,66 André Barendse 87 32,00 Stefan van den Berg 88 31,96 Robert Heskes 88 31,90 Bram van Ruijven 08 31,71 Hidde Stoffer 07 30,90 Joris Vijverberg 86 30,62 Jesse Olsthoorn 10 30,48 Olaf Komdeur 80 29,60 Hugo Veenker 75 29,33 Jeremy Bronswijk C 10

speerwerpen 700 gram 49,88 WALTER MICHIELS 85 46,10 Arnout Outhuis 98 45,30 Paulus Mondt 00 45,15 Jasper Verbruggen 98 43,74 Bob Keus 92 43,21 Rolf Koenen 10 42,64 Rob. Heskes (800g) 89 41,16 Johan van Deventer 86 40,92 Yannick Hurkmans 08 40,00 Marco Bronswijk _ 82 39,69 Mark Hendriks 08 39,58 Olaf Komdeur 80 39,26 Dennis Dullemans 86 39,13 Mark Hendriks 07 38,63 Ernst Koenen 07

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (28)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

27

38,48 Hans Kuyvenhoven 79 38,26 René Koehorst 85 37,98 Ruud van Dam 86

37,25 Jesse Olsthoorn 10 37,16 Raymond Mulder _ 97 37,16 Bram van Ruijven 08

kogelslingeren 33,12 JER. BRONSWIJK C 10 27,01 Rolf Koenen 09

21,16 Jasper Verbruggen C 96

negenkamp 100m ver kogel pols 110h disc. hoog speer 1500m 4546 MARK OOMEN 98 11.88 6,03 11,45 3,30 15.08 24,21 1,71 26,58 5.56.39 4524 Bram van Ruijven 08 11.89 5,38 12,02 2,00 16.68 31,32 1,65 37.16 5.01.32 4508 Walter Michiels 85 12.7 5,39 10,72 3,00 16.7 27,20 1,63 44,50 4.56.3 4451 Jasper Verbruggen 98 12.47 5,08 12,45 2,80 18.62 40,56 1,50 43,00 5.05.04 4437 Yannick Hurkmans 08 12.70 5,67 11,00 2,40 16.94 30,27 1,75 39.83 5.09.06 4081 Mark Hendriks 07 12.3 5,33 10,39 2,30 17.1 21,68 1,59 32,78 4.38.8 3938 Johan van Deventer 86 12.2 5,29 9,34 2,40 17.0 19,50 1,45 38,34 4.47.5 3874 Erik Verdoodt 90 12.1 5,85 9,28 2,30 18.5 28,02 1,56 28,00 5.09.6 3857 Niko Zuidema 06 12.5 5,01 7,38 2,10 15.5 24,84 1,65 28,69 5.00.0 3782 Martin van Veen _ 85 11.9 5,71 8,26 2,00 18.3 23,43 1,48 29,68 5.02.8 3671 Raymond Mulder 98 12.02 5,32 9,95 2,20 17.87 20,61 1,56 35,92 5.56.38 3611 René Koehorst 85 12.5 5,34 11,62 ---- 21.8 32,24 1,63 36,48 5.31.0 3590 Paulus Mondt 99 13.18 5,00 9,70 1,90 20.29 32,07 1,59 41,91 5.25.54 3472 Ruud van Dam 86 13.2 5,04 9,61 2,00 19.3 32,36 1,58 34,00 5.33.6 3439 Hidde Stoffer 07 12.8 5,08 10,58 ---- 21.5 28,87 1,62 34,02 5.00.6 3339 Alexander Kamermans 07 12.4 4,81 7,53 2,20 16.5 22,05 1,50 21,98 5.29.0 3273 Joris Vijverberg 85 12.3 5,02 8,82 ---- 23.6 25,66 1,69 29,40 5.01.5 3233 Eric van der Zalm 85 12.9 4,52 9,88 2,80 20.6 20,12 1,54 23,70 5.18.3 2978 André Barendse 86 12.4 5,23 9,04 ---- 21.0 31,28 1,67 ----- 5.46.1

JONGENS JUNIOREN A

100 meter 11.04 MARTIN VAN VEEN 87 11.45 Martijn v Staveren B 96 11.3 Frank Heyneman 91 11.3 Bob Keus 94 11.56 Raymond Mulder 99 11.4 Leo Olsthoorn 82 11.4 Roelant Verbeek 87 11.4 Francis Duyndam 94 11.67 Mark Oomen B 98 11.5 Erik Franken B_86 11.5 Erik Verdoodt 91 11.74 Bram van Ruijven 10 11.80 Raymon Toussaint B 09 11.6 Ton van der Scheer 81 11.6 Marco Bronswijk 85 11.6 Clarens vd Hout B 86 11.6 Ronald Scholtes B 93 11.89 Thom. Kamermans B 09 11.94 Jasper Verbruggen C 97 11.94 Sam van Kempen B 07

200 meter 22.68 MARTIN VAN VEEN 87 22.8 Bob Keus 94 22.9 Raymond Mulder 99 23.3 Leo Olsthoorn 82 23.56 Mark Oomen B 98 23.4 Ton van der Scheer 81 23.4 Frank Heyneman 90 23.5 Jos Verbeek B 79 23.5 Erik Franken B 86 23.77 Francis Duyndam B_ 93 23.6 Roelant Verbeek B 86 23.88 Raymon Toussaint B 10 23.7 Mart.v.Staveren B 96 23.9 Bas Verbeek 01 24.19 Bram van Ruijven 09 24.27 Marco Smit B 87 24.30 Jasper Verbruggen B 97 24.1 René van der Knaap 78 24.1 Ad Olsthoorn 79 24.1 André Hoogkamer 81

400 meter 49.84 FRANK HEYNEMAN 91 50.61 Raymond Mulder 99 50.70 Xander Speelman 95 50.8 Roelant Verbeek 87 51.37 Remco Ammerlaan 02 51.4 René van der Knaap 78 51.4 Martin van Veen 87 51.58 Jos Verbeek 80 51.5 Willem Boon 80 51.7 Leo Olsthoorn _ 82 51.7 Hans Kempers 83 51.7 Bob Keus 94 51.9 Ron Burger 81 52.0 Hugo Veenker 76 52.1 Ad Olsthoorn 78 52.1 Remy Fieret 92 52.25 Raymon Toussaint B 10 52.41 Wilko Zuidema 08 52.3 Arno Buitenweg B 88 52.53 Niko Zuidema 08

800 meter 1.52.45 JOS VERBEEK 81 1.52.62 Remco Ammerlaan 02 1.52.70 Roelant Verbeek 87 1.54.4 Willem Boon 80 1.54.67 Remy Fieret 92 1.55.25 Hans Kemper 83 1.55.4 Frank Heyneman 90 1.56.1 Ad Olsthoorn 79 1.56.5 Ron Burger 81 1.56.8 Arthur van Dijk _ 90 1.57.2 Vincent Ter Laak 79 1.57.46 Arno Buitenweg B 88 1.57.56 Menno Zuidema 06 1.58.40 Wilko Zuidema 08 1.58.83 Xander Speelman B 93 1.59.62 Bram Duivenvoorden02 1.59.7 Peter Schouw 84 2.01.2 André Hoogkamer 81 2.01.2 Peter v Marrewijk 82

2.01.6 Leo Olsthoorn 81

1000 meter 2.29.8 REMCO AMMERLAAN 02 2.30.1 Roelant Verbeek 87 2.31.3 Remy Fieret 91 2.31.7 Willem Boon 80 2.33.7 Ad Olsthoorn 78 2.34.71 Menno Zuidema 06 2.34.9 Arno Buitenweg B 88 2.36.00 B.Duivenvoorden 02 2.36.1 Wilko Zuidema 08 2.37.0 Peter v Marrewijk _ 82 2.39.51 Tim vd Houwen 07 2.40.4 Sjoerd v Marrewijk B 08 2.41.3 Arthur van Dijk 92 2.42.2 Marco van Buuren 83 2.42.4 André Hoogkamer 81 2.43.5 Jeroen vd Bos B 95 2.44.3 Jan Boers B 81 2.44.8 Peter Schouw B 81

1500 meter 3.54.40 REMC0 AMMERLAAN 02 3.56.8 Jos Verbeek 81 3.58.91 Remy Fieret 91 3.59.41 Arno Buitenweg 89 4.00.2 Ad Olsthoorn 79 4.00.6 Willem Boon 80 4.01.46 Roelant Verbeek 87 4.03.7 Arthur van Dijk 90 4.04.5 Peter Schouw 84 4.07.1 Hans Kemper _ 83 4.07.6 Peter v Marrewijk 82 4.07.8 Vincent Ter Laak 79 4.07.9 Michel vd Bos 83 4.08.9 Ron Burger 81 4.09.4 Xander Speelman 94 4.10.6 Menno Zuidema 06 4.10.8 Morris Wols 02 4.11.4 Br. Duivenvoorden 02 4.13.3 Wilko Zuidema 08 4.13.86 Tim vd Houwen 08

1 engelse mijl (1609 m) 4.25.8 ARTHUR VAN DIJK 90 4.33.0 Ad Olsthoorn 77

3000 meter 8.27.6 JOS VERBEEK 81 8.39.8 Ad Olsthoorn 79 8.44.0 Peter Schouw 84 8.44.6 Michel v d Bos 83 8.48.2 Arno Buitenweg B 88 8.50.4 Peter v Marrewijk 82 8.56.2 Remco Ammerlaan 01 8.56.9 Vincent Ter Laak 79 9.00.0 Willem Boon 79 9.02.0 Jacques Valentin _ 74 9.03.2 Remy Fieret B 90 9.17.6 Morris Wols 02 9.23.5 Sjoerd v Marrewijk 08 9.24.0 Ron Burger 81 9.24.2 Arthur van Dijk 89

5000 meter 14.58.8 JOS VERBEEK 81 15.21.0 Peter Schouw 83 15.29.0 Ad Olsthoorn 79 15.35.4 Jacques Valentin 74 15.42.7 Michel vd Bos 83 15.43.7 Peter v Marrewijk 82 15.53.83 Sjoerd v.Marrewijk 08 16.00.0 Arno Buitenweg 89 16.09.0 Vincent Ter Laak 79 16.13.2 Morris Wols _ 02 16.50.1 Mart Solleveld 03 16.53.88 Remco Ammerlaan 00 16.55.4 Jan van Nieuwkerk 83 17.02.1 Wilko Zuidema B 02 17.10.9 Richard vd Knaap 06 17.15.25 Br. Duivenvoorden 03 17.23.4 Ron Burger 82 17.45.9 Ed van der Knaap 82

10000 meter 56.11.03 ALEX.KAMERMANS 08

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (29)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

28

110 meter horden (100cm) 15.4 MARK OOMEN 98 15.67 Niko Zuidema 08 15.7 Marco Bronswijk 85 15.9 Clarens van der Hout 88 16.1 Walter Michiels 87 16.36 Bram van Ruijven 10 16.5 Martin van Veen 87 16.83 Alex. Kamermans B 07 17.30 Thom. Kamermans B 09 18.2 Danny van Dijk _ 83 18.2 Ron. Scholtes (H-h) 94 18.6 Erik Verdoodt 91 19.0 Leo Olsthoorn 73 19.0 Ronald Koehorst 85 19.63 Pieter-Bas vd Berg 02 20.10 Koen Zuyderwijk 00 20.20 Raymond Mulder 00 20.0 Theo Boeters 73 20.1 Hugo Veenker 77 20.4 Jeffrey van Berghen 86

400 meter horden 57.08 NIKO ZUIDEMA 08 61.2 Rene van der Knaap 78 62.5 Leo Olsthoorn 81 63.97 Bas Verbeek 01 64.0 Willem Boon 79 64.2 Marco Bronswijk 85 64.5 Hugo Veenker 76 65.1 co*ck van der Scheer 78 65.8 Walter Michiels 86 66.8 Ton van der Scheer _ 81

2000 meter steeple (oud nummer) 5.57.4 PETER SCHOUW 84 6.19.19 Arno Buitenweg 89 6.22.8 Jacques Valentin 74 6.27.6 Vincent Ter Laak 79 6.35.9 Michel van den Bos 83 7.03.0 Theo Boeters 73 7.06.4 Hugo Veenker 76 7.28.89 Wilko Zuidema B 05 8.08.8 Sander van Dijk C 89 8.25.1 André van der Pijl 86

3000 meter steeple 9.29.17 ARNO BUITENWEG 89 9.45.0 Ad Olsthoorn 79 10.52.3 Arthur v Dijk 89

verspringen 7,25 MARTIN VAN VEEN 87 6,74 Roelant Verbeek 87

6,33 René van der Knaap 78 6,28 Marco Bronswijk 85 6,21 Mark Oomen B 98 6,16 Erik Verdoodt B 90 6,11 Ronald Scholtes B 93 6,08 Leo Olsthoorn 82 6,06 Francis Duyndam 95 6,04 Ron Burger _ 81 6,04 Danny van Dijk 82 6,01 Bram van Ruijven 10 5,97 Marco Smit B 87 5,95 Hugo Veenker 77 5,93 Mark Hendriks 10 5,91 Raymon Toussaint B 09 5,90 Bob Keus 94 5,87 Yannick Hurkmans C 07 5,83 Robert Heskes B 89 5,81 Clarens vd Hout B 84

hinkstapspringen 12,66 MARCO BRONSWIJK 85 12,57 Erik Verdoodt 91 12,55 Roelant Verbeek B 86 12,35 Bertran Verwey 00 12,11 Leo Olsthoorn 81 11,93 Hidde Stoffer 08 11,85 René vd Knaap B 76 11,81 Marco Smit B 87 11,80 Brian Spaans 98 11,64 Ronald Koehorst _ 85 11,59 Hugo Veenker B 75 11,58 Ron Burger B 79 11,50 Willem Boon B 77 11,39 Joris Vijverberg B 86 11,38 André Barendse B 87

hoogspringen 2,01 RONALD KOEHORST 85 1,95 Clarens vd Hout B 86 1,90 André Hoogkamer 81 1,90 Eddy Verbeek 96 1,85 Yannick Hurkmans B 08 1,81 Niko Zuidema 07 1,80 Marco Bronswijk 85 1,80 Koen Zuiderwijk 00 1,80 Remco Switsar B 05 1,75 Mark Oomen C_ 96 1,75 Remco Ammerlaan 02 1,70 Hugo Veenker 76 1,70 Willem Boon B 77 1,70 Martin Kempe B 80 1,70 Peter Kuyvenhoven B 81 1,70 Leo Olsthoorn 82

1,70 P.Grootscholten B 86 1,70 André van der Pijl 87 1,70 Ewout Muller B 88 1,70 Arnout Outhuis B_ 98 1,70 Bertran Verweij 99

polsstokspringen 3,60 ERIC V D ZALM B 86 3,60 MARK OOMEN 99 3,30 Jasper Verbruggen 99 3,20 Danny van Dijk 83 3,10 Th. Zuijderwijk B 96 3,10 Rick van Wingerden 10 3,00 Walter Michiels B 85 2,90 Mark Hendriks 09 2,80 Niko Zuidema B 06 2,60 Clarens vd Hout C_84 2,60 Marco Bronswijk 85 2,60 Erik Verdoodt 91 2,60 Bob Keus 93 2,60 Raymond Mulder 00 2,60 Bram van Ruijven B 08 2,50 Johan van Deventer 88 2,50 Eddy Verbeek B 93 2,50 Gabriël vd Kruyk B 01 2,40 Hugo Veenker 77 2,40 Ronald van den Berg_ 06 2,40 Yannick Hurkmans B 08

kogelstoten 6 kg 13,73 ARNOUT OUTHUIS 00 12,84 Marco Bronswijk 85 12,29 Walter Michiels 87 12,19 Bob Keus 94 11,98 Ronald Koehorst 85 11,96 Jasper Verbruggen 99 11,93 René Koehorst 87 11,34 Danny van Dijk 83 11,25 Mark Oomen 99 11,05 Marc vd Bosch _ 79 10,87 Ryan Boon 10 10,86 Hugo Veenker 77 10,82 Olaf Komdeur B 81 10,75 Ralph den Hartog B 09 10,64 Bram van Ruijven 10 10,62 Dick Vreugdenhil 78 10,62 Hidde Stoffer 08 10,52 Erik Verdoodt 92 10,50 Erik Gardien B 83 10,44 Eric van der Zalm 87

discuswerpen 1,75 kg 38,30 ARNOUT OUTHUIS 99 38,12 Jasper Verbruggen 99

35,22 René Koehorst 86 35,10 Marco Bronswijk 85 34,40 Dick Vreugdenhil 78 34,33 Ryan Boon 10 33,63 Hidde Stoffer 09 32,85 Marc van den Bosch 81 32,20 André Barendse 89 31,38 Erik Gardien B 83 30,38 Ronald Koehorst 84 29,91 Bram van Ruijven 09 29,74 Rolf Koenen B 10 29,73 Danny van Dijk 82 28,98 Walter Michiels 87 28,24 Mark Oomen 00 27,70 Joel Roeleveld (2kg)97 27,54 Bob Keus (2 kg) 94 27,33 Niko Zuidema 07 27,32 Erik Verdoodt 91 27,28 Leo Olsthoorn 82 26,45 Yannick Hurkmans B 09 26,03 Hugo Veenker 76 25,96 Johan van Deventer 88 25,20 Joris Vijverberg B 86

speerwerpen 800 gram * met de nieuwe speer 55,62 WALTER MICHIELS * 87 52,34 Marco Bronswijk 85 47,64 Ryan Boon * 10 46,80 Bob Keus * 94 45,74 Jasper Verbruggen * 99 43,58 Arnout Outhuis * 00 42,80 Paulus Mondt B * 99 42,64 Robert Heskes B * 89 42,16 Francis Duyndam * 94 41,58 Erik Verdoodt *_ 92 41,04 Leo Olsthoorn 82 40,82 Ruud de Munck 81 40,78 Rolf Koenen * 10 40,44 Johan v Deventer * 88 40,10 Ronald Koehorst 84 40,06 Hidde Stoffer * 09 40,00 Ernst Koenen * 08 39,62 Peter Schouw 84 39,54 Jim van Ruyven * 06 39,34 Xander Barents * 93

kogelslingeren 6 kg 31,97 JOHN VAN SCHIE 08 18,95 Alexander Kamermans 08

tienkamp 100m ver kogel hoog 400m 110h disc. pols speer 1500m 5481 MARCO BRONSWIJK 85 11.6 6,10 11,53 1,76 55.4 15.8 30,00 2,60 46,66 5.17.6 5193 Danny van Dijk 83 12.1 5,94 11,34 1,60 54.3 18.2 29,36 3,10 31,72 4.41.6 5045 Martin van Veen 87 11.2 6,30 9,04 1,60 51.4 16.5 22,04 2,30 34,35 5.12.0 4888 Mark Oomen 99 11.86 6,07 9,64 1,63 54.4 16.87 20,85 3,04 26,88 5.29.97 4813 Niko Zuidema 07 12.2 5,42 7,84 1,81 54.5 16.4 27,33 2,20 29,49 4.48.2 4622 Ronald Koehorst 85 12.2 5,63 10,55 1,93 55.1 19.0 28,50 ---- 34,50 5.12.7 4619 Leo Olsthoorn 82 11.8 5,33 10,25 1,70 52.8 21.2 25,70 ---- 41,04 4.46.4 4618 Hugo Veenker 77 12.3 5,89 10,86 1,60 55.0 20.1 25,80 2,40 29,60 4.49.1 4601 Raymond Mulder 00 11.93 5,19 9,42 1,67 52.17 20.20 24,28 2,60 36,41 5.12.76 4525 Erik Verdoodt 91 12.2 5,64

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (30)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

29

HEREN ALLE CATEGORIEËN Inclusief de 5 beste prestaties.

100 meter 1 10.96 BOB KEUS 4-8-01 Antwerpen -0,1 - 10.98 Keus 29-5-03 St.Niklaas 0,7 2 11.04 Martin van Veen A 1-7-87 Rhede (D) - 10.8 van Veen A 31-5-87 Lisse 3 11.12 Jan Raaphorst 25-5-91 Lisse distr 4 11.1 Laurens van Vliet 7-8-81 Leiden 5 11.1 Leo Olsthoorn 5-7-90 Alphen 6 11.2 Luuk Vermaase -89 Den Haag 7 11.45 Martijn v Staveren B 30-6-96 Den Haag cmp 8 11.3 Ton van der Scheer 24-5-84 Lisse 9 11.3 Frank Heyneman A 14-4-91 Vlaardingen 10 11.56 Raymond Mulder A 26-9-99 Emmeloord cmp 11 11.4 Henk Veerman 5-6-77 Vlaardingen 12 11.4 Roelant Verbeek A 31-5-87 Lisse 13 11.4 Arjan Koene 4-7-93 Alphen comp 14 11.4 Francis Duyndam A 12-6-94 Vlissingen 15 11.67 Mark Oomen B 4-7-98 Uden 16 11.5 Erik Franken -86 17 11.5 Erik Verdoodt A 7-4-91 Rotterdam 18 11.74 Bram van Ruijven A 10-10-10 Naaldwijk 19 11.80 Raymon Toussaint B 7-6-09 Den Haag cmp 20 11.6 Marco Bronswijk A 31-8-85 Den Haag 10k 21 11.6 Ed van Vliet 18-4-84 Den Haag 22 11.6 Clarens vd Hout B 23-8-86 Den Haag 23 11.6 Ronald Scholtes B 8-9-93 Rotterdam 24 11.6 Pieter-Bas vd Berg 13-5-06 Lisse 25 11.89 Thomas Kamermans B 7-6-09 Den Haag cmp met te veel windvoordeel: 10.95w Bob Keus 18-5-03 Woerden cmp 2,9

200 meter 1 21.61 BOB KEUS 29-5-03 St.Niklaas 1,0 - 21.66 Keus 17-6-01 Barendr.cmp - 21.66 Keus 3-6-07 Reeuwijk cmp 0,8 - 21.73 Keus 18-5-03 Woerden cmp - 21.77 Keus 22-5-05 Lisse cmp 1,8 2 22.29 Jan Raaphorst 23-6-91 Rotterdam 3 22.68 Martin van Veen A 28-6-87 Vught NK 4 22.5 Laurens van Vliet 4-6-86 Rotterdam 5 22.86 Julien Hagen 3-6-07 Reeuwijk cmp 0,8 6 22.9 Raymond Mulder A 27-5-99 Den Haag 7 23.0 Leo Olsthoorn 6-6-90 Leiden 8 23.1 Luuk Vermaase 5-7-91 Den Haag 9 23.3 co*ck van der Scheer -9-79 Roosendaal 10 23.56 Mark Oomen B 4-7-98 Uden 11 23.4 Ton v d Scheer A 31-5-81 Den Haag 12 23.4 Frank Heyneman A 13-5-90 Den Haag 13 23.65 Jos Verbeek 29-7-83 Den Haag 14 23.5 Erik Franken B 24-8-86 Den Haag 15 23.74 Pieter-Bas vd Berg 28-5-09 Naaldwijk 16 23.77 Francis Duyndam B 10-10-93 Zoetermeer 17 23.6 Roelant Verbeek B 12-10-86 Zoetermeer 18 23.88 Raymon Toussaint B 24-6-10 Naaldwijk 19 23.7 Hans Groot -8-77 20 23.7 Martijn v Staveren B 18-7-96 Leiden 21 23.95 Roy Holstein 22-5-05 Lisse cmp 22 24.00 Niko Zuidema 21-6-09 Reeuwijk cmp 0,7 23 23.8 Jan Luyendijk 12-6-83 Den Haag 24 24.09 Arthur van Dijk 3-7-94 Roosendaal 25 23.9 Hugo Veenker 78 26 23.9 Bas Verbeek B 5-7-01 Naaldwijk

400 meter 1 46.55 BOB KEUS 4-7-01 Papendal - 46.62 Keus 7-7-01 Tilburg NK - 46.72 Keus 1-7-06 Oordegem - 46.83 Keus 10-6-06 Leiden G.sp. - 47.16 Keus 6-7-02 Sittard NK

2 47.49 JAN RAAPHORST 26-7-93 A'dam NK 3 49.6 Frank Heyneman 21-6-92 Zierikzee 4 49.8 Laurens van Vliet 31-5-86 Leiden 5 50.2 Jos Verbeek 3-8-82 Den Haag 6 50.46 Wilko Zuidema 24-6-10 Naaldwijk 7 50.61 Raymond Mulder A 27-6-99 Delft 8 50.5 Leo Olsthoorn 4-6-90 Vlaardingen 9 50.70 Xander Speelman A 24-6-95 Sittard NK 10 50.8 Roelant Verbeek A 31-5-87 Lisse 11 50.94 Niko Zuidema 6-6-10 Den Haag cmp 12 51.20 Arthur van Dijk 27-7-96 Oordegem (B) 13 51.23 co*ck v d Scheer 13-10-79 Merksem (B) 14 51.37 Remco Ammerlaan A 6-7-02 Zevenbergen 15 51.48 Roy van Holstein 11-6-05 Leiden G.Sp 16 51.52 Menno Zuidema 2-8-08 Amsterdam 17 51.4 René vd Knaap A 24-9-78 Groningen 18 51.4 Martin van Veen A 4-10-87 Den Haag 19 51.4 Remy Fieret 2-6-94 Naaldwijk 20 51.5 Willem Boon A 23-9-79 Haarlem 21 51.6 Jan Luyendijk 28-7-82 Den Haag 22 51.6 Hans Kemper 24-5-84 Lisse 23 51.7 Hans Groot -8-77 24 51.7 Ton van der Scheer 24-5-84 Lisse 25 51.7 Hans Dekker 19-6-94 Leiden

800 meter 1 1.49.61 JAN RAAPHORST 24-6-95 Leiden GSp - 1.49.81 Raaphorst 15-7-95 Berg.oZ NK - 1.50.70 Raaphorst 4-6-94 Hengelo - 1.50.77 Raaphorst 20-6-93 Hengelo - 1.50.87 Raaphorst 5-6-95 Hengelo 2 1.51.11 Remy Fieret 25-6-94 Leiden GSp 3 1.51.5 Jos Verbeek 3-8-83 Nijm.at.g. 4 1.51.68 Arthur van Dijk 27-5-96 Hengelo 5 1.52.62 Remco Ammerlaan A 31-8-02 Utrecht 6 1.52.70 Roelant Verbeek A 28-6-87 Vught NKj 7 1.53.09 Hans Dekker 25-6-95 Amstelveen 8 1.53.34 Bob Keus 19-8-06 Breda 9 1.53.66 Wilko Zuidema 12-9-10 Hilversum 10 1.53.74 Menno Zuidema 26-6-08 Nijmegen 11 1.54.4 Willem Boon A 31-5-80 Haarlem 12 1.54.73 Frank Heyneman 14-6-92 Amsterdam 13 1.55.25 Hans Kemper A 26-6-83 Leiden NKj 14 1.56.0 Vincent Ter Laak 28-8-83 Utrecht 15 1.56.1 Ad Olsthoorn A 9-6-79 Haarlem 16 1.56.5 Ron Burger A 81 17 1.57.0 Peter v Marrewijk 2-9-87 Rotterdam 18 1.57.2 Patrick van Dop 4-6-96 Leiden 19 1.57.3 Laurens van Vliet 29-7-83 Den Haag 20 1.57.46 Arno Buitenweg B 12-5-88 Rotterdam 21 1.58.0 Jan Luyendijk 20-7-84 Den Haag 22 1.58.5 Peter Schouw 4-7-86 Amsterdam 23 1.58.6 André Hoogkamer 11-6-83 Den Haag 24 1.58.83 Xander Speelman B 22-5-93 Den Haag ds 25 1.59.2 Ricardo Kortekaas 13-5-99 Naaldwijk

1000 meter 1 2.26.53 ARTHUR VAN DIJK 9-8-97 Lommel (B) 2 2.26.9 Jan Raaphorst 29-9-94 Leiden 3 2.27.6 Vincent Ter Laak 23-9-81 Leiden - 2.28.9 Raaphorst 6-4-93 Gorinchem 4 2.29.20 Menno Zuidema 9-5-09 Lisse 5 2.29.8 Remco Ammerlaan A 19-9-02 Naaldwijk 6 2.30.1 Roelant Verbeek A 22-7-87 Leiden 7 2.31.3 Remy Fieret A 27-8-91 Lisse 8 2.31.7 Willem Boon A 27-4-80 Den Haag 9 2.32.9 Hans Dekker 24-4-93 Den Haag 10 2.33.7 Ad Olsthoorn A 2-8-78 Den Haag 11 2.33.94 Wilko Zuidema 3-7-10 Eindhoven

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (31)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

30

12 2.34.8 Peter v Marrewijk 16-9-83 Leiden 13 2.34.9 Arno Buitenweg B 29-7-88 Beverwijk 14 2.36.00 Bram Duivenvoorden 4-5-02 Lisse 15 2.36.8 André Hoogkamer 20-9-83 Lisse 16 2.37.2 Martin Zwinkels 24-4-93 Den Haag 17 2.37.2 Patrick van Dop 25-5-95 Naaldwijk 18 2.37.3 Ronald v Holsteyn 26-8-94 Gorinchem 19 2.37.5 Hans Kemper 26-9-85 Leiden 20 2.39.51 Tim vd Houwen A 5-5-07 Lisse

1500 meter 1 3.45.22 JOS VERBEEK 24-7-83 Vught NK 2 3.49.12 Arthur van Dijk 12-7-97 Papendal - 3.50.0 Verbeek 24-6-83 Den Haag - 3.50.17 van Dijk 31-5-97 Hengelo AP - 3.50.5 van Dijk 11-7-96 Naaldwijk 3 3.52.07 Remy Fieret 12-7-97 Papendal 4 3.53.9 Jan Raaphorst 7-9-94 Papendal 5 3.54.40 Remco Ammerlaan A 26-6-02 Papendal 6 3.55.87 Maur.v Veldhooven 15-6-01 Gorinchem 7 3.57.3 Vincent Ter Laak 28-5-82 Leiden 8 3.57.4 Peter v Marrewijk 31-5-90 Leiden 9 3.58.0 Hans Dekker 10-6-94 Delft 10 3.59.41 Arno Buitenweg A 9-6-89 Amsterdam 11 3.59.7 Michel vd Bos 3-7-85 Rotterdam 12 4.00.2 Ad Olsthoorn A 17-6-79 Gronin.NKj 13 4.00.24 Martin Zwinkels 22-5-93 Den Haag dis 14 4.00.6 Willem Boon A 9-9-80 Leiden 15 4.01.46 Roelant Verbeek A 7-6-87 Rotterdam 16 4.02.2 Hans Kemper 16-6-85 Rotterdam 17 4.02.45 Peter Schouw 31-5-85 Amsterdam 18 4.03.9 Morris Wols 25-8-05 Naaldwijk 19 4.05.10 Ronald v Holsteyn 22-5-93 D.Haag dis 20 4.05.69 Menno Zuidema 20-5-07 Leiden 21 4.06.1 Eric v Heyningen 21-9-95 Naaldwijk 22 4.06.49 Wilko Zuidema 29-8-09 Antwerpen 23 4.06.7 Peter Alsemgeest 6-6-93 Spijkenisse 24 4.08.35 Tim v d Houwen 23-5-09 Hoorn 25 4.08.4 Patrick van Dop 21-9-95 Naaldwijk

1 engelse mijl (1609 m) 1 4.06.7 JOS VERBEEK 84 Swansey 2 4.17.3 Peter v Marrewijk 31-8-88 Den Haag 3 4.17.7 Vincent Ter Laak 9-7-82 Den Haag 4 4.25.8 Arthur van Dijk A 20-7-90 Amsterdam 5 4.27.4 Michel van den Bos 29-6-84 Den Haag 6 4.30.3 Peter Schouw 21-6-85 Den Haag

2000 meter 5.40.1 RONALD V HOLSTEYN 22-6-89 Leiden

3000 meter 1 8.15.7 JOS VERBEEK 20-7-84 Den Haag 2 8.20.75 Maur.v.Veldhooven 20-5-00 Hoorn - 8.22.26 v.Veldhooven 10-6-00 Leiden G.Sp. - 8.27.15 v.Veldhooven 5-5-01 Lisse - 8.27.6 Verbeek A 15-9-81 Roosendaal 3 8.30.4 Vincent Ter Laak 24-8-83 Nijmegen 4 8.32.9 Jacques Valentin 19-6-80 Den Haag 5 8.33.5 Peter v Marrewijk 22-9-84 Vlissingen 6 8.35.4 Remy Fieret 21-4-94 Naaldwijk 7 8.39.8 Ad Olsthoorn A 26-6-79 Den Haag 8 8.40.9 Arthur van Dijk 21-4-93 Naaldwijk 9 8.42.4 Morris Wols 2-6-05 Naaldwijk 10 8.42.6 Martin Zwinkels 21-4-94 Naaldwijk 11 8.44.0 Peter Schouw A 15-6-84 Den Haag 12 8.44.2 Michel van den Bos 19-7-85 Den Haag 13 8.44.6 Eric van Heyningen 7-9-95 Naaldwijk 14 8.45.7 Eric Teunissen 25-8-93 Naaldwijk 15 8.46.3 Peter Alsemgeest 12-5-93 Delft 16 8.48.2 Arno Buitenweg B 12-8-88 Amsterdam

17 8.48.8 Ronald v Holsteyn 19-6-93 Amsterdam 18 8.52.0 Herman Kromhout 77 19 8.54.0 Jan van der Sman 4-6-79 Rotterdam 20 8.54.8 Wim van Velden 28-9-00 Naaldwijk 21 8.55.4 Peter Kortekaas 17-7-81 Den Haag 22 8.56.0 Juur Hanemaayer 21-4-94 Naaldwijk 23 8.56.2 Remco Ammerlaan A 6-9-01 Naaldwijk 24 8.57.5 Willem Boon 18-6-86 Leiden 25 8.57.7 Jan Raaphorst 21-4-94 Naaldwijk

2 engelse mijl (3218m) 1 9.42.80 RONALD V HOLSTEYN 23-5-94 Alphen

5000 meter 1 14.26.98 MAUR.V.VELDHOOVEN 14-7-01 Heusden B. - 14.30.85 v.Veldhooven 16-6-00 Gorinchem - 14.34.03 v Veldhooven 5-8-00 Heusden B. 2 14.34.1 Jacques Valentin 14-8-81 Den Haag 3 14.35.18 Peter v.Marrewijk 8-6-87 Hilversum 4 14.44.4 Vincent Ter Laak 20-9-83 Lisse 5 14.50.6 Dave Cameron 26-4-87 Den Haag 6 14.58.8 Jos Verbeek A 22-7-81 Den Haag 7 14.59.5 Peter Schouw 9-7-86 Rotterdam 8 15.06.7 Erik Teunissen 13-7-95 Naaldwijk 9 15.09.7 Peter Alsemgeest 26-5-93 Naaldwijk 10 15.11.7 Peter Kortekaas 28-7-82 Den Haag 11 15.11.9 Martin Zwinkels 16-5-93 Terneuzen 12 15.12.5 Eric v Heyningen 15-6-95 Naaldwijk 13 15.16.0 Jan van der Sman 17-9-77 Den Haag 14 15.16.56 Sjoerd vMarrewijk 29-8-09 Antwerpen 15 15.20.6 Morris Wols 12-5-05 Naaldwijk 16 15.27.0 Herman Kromhout -83 17 15.27.6 Ronald v Holsteyn 5-7-93 Alphen com 18 15.29.0 Ad Olsthoorn A 26-7-79 Den Haag 19 15.29.5 Remy Fieret 9-6-96 Vliss.cmp. 20 15.36.9 Willem Lenting 22-9-05 Naaldwijk 21 15.40.9 Fred Havinga 15-6-95 Naaldwijk 22 15.42.64 Michel vd Bos A 26-6-83 Leiden NKj 23 15.45.5 Gerard Zuiderwijk 24-5-80 Den Haag 24 15.45.93 Mart Solleveld 29-7-10 Utrecht 25 15.51.0 Wim van Velden 25-4-02 Naaldwijk

10000 meter 1 29.50.1 JACQUES VALENTIN 15-4-82 Leiden 2 30.18.93 Maur.v.Veldhooven 31-3-00 Gorinchem NK - 30.24.1 Valentin 3-7-80 Reeuwijk - 30.25.82 v.Veldhooven 12-4-01 Veenendaal - 30.42.2 Valentin 14-8-79 Hechtel 3 31.15.6 Peter v Marrewijk 13-5-87 Amersfoort 4 31.18.1 Eric Teunissen 16-6-94 Naaldwijk 5 31.43.5 Martin Zwinkels 23-6-93 Naaldwijk 6 32.00.0 Jan van der Sman 16-4-79 Rotterdam 7 32.22.4 Peter Alsemgeest 23-6-93 Naaldwijk 8 32.53.5 Ronald v Holsteyn 23-6-93 Naaldwijk 9 33.03.3 Gerard Zuiderwijk 16-4-78 Rotterdam 10 33.16.9 Ed Wols m40 16-6-94 Naaldwijk 11 33.29.0 Aad Flaton 81 12 33.41.5 Rut Zoutman 7-5-98 Naaldwijk 13 33.44.8 Rinus Folles 7-5-98 Naaldwijk 14 33.52.5 Dick v d Kaaij 23-6-93 Naaldwijk 15 33.52.8 Rob van Noordt 23-6-93 Naaldwijk 16 33.57.2 Aad van Dijk 77 17 33.58.5 Peter Kortekaas 12-11-78 Den Haag 18 33.59.4 Wim van Velden 11-7-02 Naaldwijk 19 34.15.1 Eric v Heijningen 23-6-93 Naaldwijk 20 34.29.9 Piet van der Wel 3-7-82 Gorinchem 21 34.36.2 Doeke de Jong m45 97 22 34.50.0 Arthur Koreman 24-9-83 Den Haag 23 34.56.6 Mart.v.Marrewijk -7-76 Alphen

20000 meter

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (32)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

31

1 1.09.58.4 PETER KORTEKAAS 21-8-85 Roosendaal

110 meter horden 1 15.76 NIKO ZUIDEMA 25-4-10 Amersfoort cmp 0,4 - 15.97 N.Zuidema 21-5-09 Nijmegen NSK 0,3 - 15.98 N.Zuidema A 8-6-08 Reeuwijk cmp 2 16.09 Mark Oomen 9-5-99 Spijkenisse cmp - 16.10 N.Zuidema 21-6-09 Reeuwijk cmp. 3 16.0 Marco Bronswijk 11-6-89 Leiden 4 16.6 Clarens vd Hout A 12-6-88 Leiden 5 16.7 Walter Michiels 25-6-89 Rotterdam 6 16.8 Johan Kempe 14-7-92 Leiden 7 17.7 Leo Olsthoorn 22-5-88 Lisse 10k 8 18.0 Eddy Verbeek 21-5-95 Leiden cmp 9 18.40 Pieter-Bas vd Berg 21-5-06 Amstelveen 0,3 10 18.2 Ronald Scholtes 15-5-94 Lisse comp 11 18.4 Danny van Dijk 22-6-86 Gorinchem 12 18.5 Hugo Veenker 79 13 18.5 Johan van Deventer 17-9-89 Vlaardingen 10k 14 18.5 Brian Spaans 12-5-02 Beverwijk cmp 15 18.79 Alexander Kamermans A 8-6-08 Reeuwijk cmp 16 18.6 Luuk Vermaase 17-9-89 Vlaardingen 10k 17 18.7 Jan Raaphorst 17-9-89 Vlaardingen 10k 18 19.1 Bob Keus 27-8-06 Vlissingen 10k 19 19.3 Ad Olsthoorn 20-9-81 Liemers 20 19.85 Brian Spaans 6-7-03 Zevenbergen 1,0 21 19.8 Laurens van Vliet 2-9-90 Vlissingen 10k 22 20.0 Arthur Koreman 30-8-81 Hoorn 23 20.2 Ton van de Marel 19-6-83 Alphen 24 20.4 Dirk van Nieuwkerk 23-5-82 Spijkenisse

200 meter horden 1 26.07 NIKO ZUIDEMA 10-7-09 Utrecht - 26.14 uidema 12-9-10 Hilversum -1,0 - 26.17 uidema 13-9-09 Hilversum -0,2 2 27.0 Jan Raaphorst 20-9-89 Leiden 3 27.7 Leo Olsthoorn 20-9-89 Leiden 4 29.1 Ton van der Scheer 26-9-81 Den Haag 5 29.6 Walter Michiels B 27-9-84 Leiden 6 30.2 Bert Hoogerhoud 26-9-81 Den Haag 7 31.2 John Gram 81 Leiden

400 meter horden 1 54.89 NIKO ZUIDEMA 9-5-10 Nieuwegein cmp - 54.92 N.Zuidema 28-8-10 Breda - 55.31 N.Zuidema 13-5-10 Nijmegen NSK - 55.81 N.Zuidema 8-8-09 Amsterdam - 55.84 N.Zuidema 15-5-10 Lisse 2 57.17 Bob Keus 22-8-00 Den Haag 3 57.2 Jan Raaphorst 12-9-89 Weert 4 58.27 Hans Kemper 31-5-85 Amsterdam 5 59.0 Hugo Veenker 79 6 59.48 Brian Spaans 17-6-01 Barendr.cmp 7 59.81 Pieter-Bas vd Berg 22-5-05 Lisse cmp 8 60.2 Leo Olsthoorn 14-8-83 Leiden 9 61.2 René vd Knaap A 20-9-78 Roosendaal 10 61.2 Ton van der Marel 14-8-83 Leiden ? 11 62.5 André Hoogkamer 24-8-83 Lisse 12 62.5 Marco Bronswijk 16-7-89 Den Haag 13 63.2 Johan Kempe 22-4-90 Zoetermeer 14 63.97 Bas Verbeek A 16-9-01 Amersf cmp 15 64.0 Willem Boon A 25-4-79 Dorderecht 16 64.5 Arthur Koreman 3-6-78 Den Haag 17 65.1 co*ck vd Scheer A 3-6-78 Den Haag 18 65.8 Walter Michiels A 23-4-86 Spijkenisse

3000 meter steeple 1 9.24.0 PETER SCHOUW 6-5-86 Vught 2 9.29.17 Arno Buitenweg A 1-7-89 Berg.oZ.NKj 3 9.29.4 Peter v Marrewijk 4-9-87 Den Haag - 9.29.8 Schouw 6-6-85 Leiden

- 9.32.0 P.v Marrewijk 20-5-84 R'dam distr 4 9.45.0 Ad Olsthoorn A 3-8-79 Den Haag 5 9.48.25 Sjoerd v Marrewijk 9-7-10 Amsterdam NK 6 9.57.2 Arthur Koreman 17-8-84 Leiden 7 10.15.4 Vincent Ter Laak 9-9-81 Haarlem 8 10.24.0 Jacques Valentin 21-9-75 Den Haag 9 10.34.9 Peer van de Ven 21-9-75 Den Haag 10 10.36.4 Ronald v Holsteyn 15-6-89 Den Haag 11 10.41.0 Peter Kortekaas 84 12 10.49.3 André Hoogkamer 12-10-86 Zoetermeer 13 10.52.3 Arthur v Dijk A 15-6-89 Den Haag 14 11.14.3 Fred Koreman 12-10-86 Zoetermeer

verspringen 1 7,25 MARTIN VAN VEEN A 11-10-87 Zoetermeer 2 6,74 Roelant Verbeek A 11-10-87 Zoetermeer - 6,49 van Veen A 30-8-87 Breda 5 dst - 6,45 van Veen A 7-6-87 Rotterdam - 6,44 van Veen B 9-5-86 Alphen 3 6,43 Leo Olsthoorn 12-6-88 Leiden 4 6,42 Erik Verdoodt 10-10-93 Zoetermeer 5 6,39 Hugo Veenker 79 6 6,33 René van der Knaap A 7-5-78 Zoetermeer 7 6,28 Marco Bronswijk A 85 8 6,23 Pieter-Bas vd Berg 8-10-05 Naaldwijk 9 6,22 Danny van Dijk 22-6-86 Gorinchem 10 6,21 Mark Oomen B 10-10-98 Naaldwijk 11 6,15 Jan Raaphorst 16-9-89 Vlaard. 10k 12 6,11 Ronald Scholtes B 10-10-93 Zoetermeer 13 6,08 Bob Keus 8-10-05 Naaldwijk 14 6,06 Francis Duyndam A 20-4-95 Naaldwijk 15 6,04 Ron Burger B 20-6-81 Leiden 16 6,00 Jan Bronswijk 28-7-76 Den Haag 17 6,01 Bram van Ruijven A 10-10-10 Naaldwijk 18 5,97 Marco Smit B 3-5-87 Spijkenisse 19 5,93 Arthur van Dijk -92 20 5,93 Mark Hendriks A 6-6-10 D. Haag cmp 0,1 21 5,91 Raymon Toussaint 30-8-09 Den Haag 1,2 22 5,90 Luuk Vermaase -89 23 5,89 Robert Heskes B -89 24 5,88 Laurens van Vliet -84 25 5,87 Yannick Hurkmans C 23-6-07 Naaldwijk

hinkstapspringen 1 12,66 MARCO BRONSWIJK A 26-9-85 Leiden 2 12,59 Erik Verdoodt A 7-4-91 Rotterdam 3 12,55 Roelant Verbeek B 27-9-86 Amsterdam - 12,53 M.Bronswijk 31-8-86 Rotterdam 4 12,51 Jan Bronswijk 73 - 12,51 R.Verbeek B 21-6-86 Spijkenisse 5 12,43 Bob Keus 11-5-97 Grootebr.cmp 6 12,35 Bertran Verwey A 25-6-00 Hengelo NKj 7 12,11 Leo Olsthoorn A 81 8 12,10 Johan Kempe 6-6-91 Leiden 9 11,93 Hidde Stoffer B 4-5-08 Den Haag cmp 10 11,85 René vd Knaap B 12-6-76 Lisse 11 11,82 Laurens van Vliet -9-84 Den Haag 12 11,82 Pieter-Bas vd Berg 22-4-07 Amstelveen 13 11,81 Marco Smit B 10-5-87 Rotterdam 14 11,80 Brian Spaans A 21-5-98 Naaldwijk 15 11,71 Jan Raaphorst 22-6-89 Leiden 16 11,64 Ronald Koehorst A 26-9-85 Leiden 17 11,61 Nico van Didden 77 18 11,59 Hugo Veenker B 74 19 11,58 Ron Burger B 79 20 11.50 Willem Boon B 77

hoogspringen 1 2,01 RONALD KOEHORST A 29-6-85 Haarlem NKj - 2,00 Koehorst A 11-5-85 Den Haag dis. - 2,00 Koehorst A 2-6-85 Den Haag

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (33)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

32

- 1,98 Koehorst A 27-5-85 Arnhem - 1,95 Koehorst A 5 keer 2 1,95 Clarens vd Hout B 8-6-86 Rotterdam 3 1,90 André Hoogkamer A 30-8-81 Hoorn 4 1,90 Eddy Verbeek A 9-5-96 Naaldwijk 5 1,85 Johan Kempe 16-5-93 Terneuzen 6 1,85 Yannick Hurkmans B 14-6-09 Delft cmp 7 1,83 Jan Raaphorst 31-8-91 Vlissingen 10k 8 1,81 Leo Olsthoorn 21-5-88 Lisse 10k 9 1,81 Niko Zuidema A 25-8-07 Vlissingen 10k 10 1,80 Marco Bronswijk A 25-5-85 Lisse 10k 11 1,80 Koen Zuiderwijk A 8-6-00 Naaldwijk 12 1,80 Remco Switsar B 8-5-05 Beverwijk cmp 13 1,75 Nico van Didden 8-77 14 1,75 Hans Kuyvenhoven 21-6-87 Aalsmeer 15 1,75 Mark Oomen C 9-5-96 Naaldwijk 16 1,75 Remco Ammerlaan A 12-5-02 Beverwijk cmp 17 1,72 Bob Keus 26-8-06 Middelburg 10k 18 1,70 Hugo Veenker A 25-9-76 Naaldwijk 19 1,70 Willem Boon B 78 20 1,70 Peter Kuyvenhoven B 12-9-81 Leiden 21 1,70 Martin Kempe B 24-5-78 Den Haag 22 1,70 Pascal Grootscholten B 8-6-86 Rotterdam 23 1,70 André van der Pijl A 15-6-86 Den Haag 24 1,70 Ewout Muller C 88 25 1,70 Arnout Outhuis B 7-6-98 Delft cmp 26 1,70 Bertran Verweij A 26-8-99 Naaldwijk 27 1,70 Hidde Stoffer 9-5-10 Nieuwegein cmp

polsstokspringen 1 3,80 MARK OOMEN 17-6-01 Barendr.cmp - 3,70 Oomen 20-5-01 Z'meer cmp - 3,70 Oomen 16-9-01 Amersf.cmp - 3,61 Oomen 30-6-01 Zevenbergen 2 3,60 Eric van der Zalm B 27-9-86 Amsterdam 3 3,60 Leo Olsthoorn 17-9-89 Vlaard. 10k - 3,60 Oomen A 26-6-99 Vlissingen 4 3,30 Bert Hoogerhoud 73 5 3,30 Jasper Verbruggen A 3-7-99 Zevenbergen 6 3,20 Danny van Dijk A 19-6-83 Alphen 7 3,10 Thierry Zuijderwijk B 28-4-96 Leiden comp 8 3,10 Rick van Wingerden A 18-4-10 Amstelveen cmp 9 3,00 Walter Michiels B 25-5-85 Lisse 9k 10 3,00 Johan Kempe 11-7-90 Leiden 11 3,00 Bob Keus 24-9-00 Veldhoven 10k 12 2,90 Mark Hendriks A 17-5-09 Nieuwegein cmp 13 2,80 Raymond Mulder A 12-5-02 Beverwijk cmp 14 2,80 Niko Zuidema B 7-5-06 Delft cmp 15 2,60 Arthur Koreman 13-5-84 Rotterdam 16 2,60 Clarens vd Hout C 15-9-84 Den Haag 17 2,60 Marco Bronswijk A 26-5-85 Lisse 10k 18 2,60 Johan v Deventer 17-9-89 Vlaard. 10k 19 2,60 Ted Bruggeling 8-10-89 Zoetermeer 20 2,60 Jan Raaphorst 2-9-90 Vliss. 10k 21 2,60 Erik Verdoodt A 13-8-91 Vlaardingen 22 2,60 Bram van Ruijven B 30-8-08 Vlissingen 9k 23 2,50 Laurens van Vliet 2-9-90 Vlissingen 24 2,50 Eddy Verbeek B 26-5-93 Naaldwijk 25 2,50 Gabriel vd Kruyk B 6-5-01 Beverwijk cmp

kogelstoten 7,25 kg 1 12,71 ARNOUT OUTHUIS 12-5-02 Beverwijk cmp - 12,56 Outhuis 4-5-03 Delft cmp - 12,48 Outhuis 28-9-03 Emmen cmp - 12,46 Outhuis 11-10-03 Naaldwijk - 12,43 Outhuis A 14-5-00 Delft cmp 2 11,88 Gerard v Veldhuizen 5-80 Utrecht 3 11,75 Bob Keus 11-7-96 Naaldwijk 4 11,70 Marco Bronswijk 6-9-86 D.Haag 10k 5 11,47 Mark Oomen 6-6-04 Barendr.cmp

6 11,16 Leo Olsthoorn 10-8-88 Lisse 7 10,63 Walter Michiels 16-5-93 Terneuzen 8 10,42 René Koehorst A 17-5-87 Amstelveen 9 10,04 Raymond Mulder 20-5-07 Leiden cmp 10 9,97 Joop Gardien -78 11 9,87 Jasper Verbruggen 20-6-99 Rotterdam cmp 12 9,85 Erik Verdoodt 11-5-97 Grooteb.cmp 13 9,84 Tonni van de Marel 17-6-90 Leiden 14 9,81 Hugo Veenker 7-7-79 Schoonhoven 15 9,80 Hidde Stoffer A 20-9-09 Nieuwegein cmp 16 9,79 Ryan Boon A 24-4-10 Amersfoort cmp 17 9,68 Ronald Koehorst A 19-5-85 Krommenie 18 9,65 Joel Roeleveld A 22-6-97 Beverwijk cmp 19 9,64 Bert Hoogerhoud 5-10-75 Rotterdam 20 9,58 Cor de Bruyn 2-5-76 Bergen.o.Z. 21 9,47 Marc v d Bosch A 20-9-81 Liemers 22 9,45 Luuk Vermaase 16-9-89 Vlaard.10k 23 9,37 Johan Kempe 14-6-89 Den Haag 24 9,36 Ralph den Hartog B 17-5-09 Nieuwegein cmp 25 9,28 Wouter vd Heuvel 3-6-07 Reeuwijk cmp

diskuswerpen 2 kg 1 38,49 ARNOUT OUTHUIS 19-6-03 Naaldwijk - 38,38 Outhuis 30-6-01 Zevenbergen - 37,77 Outhuis 25-4-04 Santpoort cmp - 37,38 Outhuis 6-5-04 Naaldwijk - 37,11 Outhuis 4-7-04 Zevenbergen 2 34,43 Marco Bronswijk m40 20-9-09 Nieuwegein cmp 3 34,31 Sjaak Hurkmans m40 17-8-00 Naaldwijk 4 33,87 Jasper Verbruggen 7-6-01 Naaldwijk 5 33,11 Gerard v Veldhuizen 19-6-79 Gorinchem 6 32,70 Leo Olsthoorn 22-8-91 Amsterdam 7 32,48 Marc vd Bosch A 14-6-81 Krommenie 8 32,02 René Koehorst A 21-6-87 Aalsmeer 9 31,64 Joop Gardien 10-6-79 Alphen 10 31,32 Danny van Dijk 23-6-85 Sittard 11 30,99 Mark Oomen 6-5-04 Naaldwijk 12 30,74 Ron Burger 22-6-86 Gorinchem 13 29,73 Hidde Stoffer A 17-5-09 Nieuwegein cmp 14 29,62 Bob Keus 21-5-98 Naaldwijk 15 29,48 André Barendse A 25-6-89 Rotterdam 16 29,16 Bert Hoogerhoud 8-9-75 Naaldwijk 17 28,54 Johan Kempe 14-7-92 Leiden 18 28,24 Hugo Veenker 8-7-79 Schoonh.10k 19 28,01 Wouter vd Heuvel 31-5-07 Naaldwijk 20 27,70 Joel Roeleveld 22-6-97 Beverwijk cmp

speerwerpen 800 gram * nieuwe speer 1 55,62 WALTER MICHIELS A * 3-7-87 Den Haag - 55,08 Michiels * 28-8-88 Den Haag - 54,92 Michiels A * 16-8-87 Den Haag 2 54,74 Marco Bronswijk * 30-8-86 Rotterdam - 54,64 Michiels A * 28-6-87 Vught NKj 3 51,22 Bob Keus * 19-9-97 Naaldwijk 4 47,64 Ryan Boon A * 25-4-10 Amersf. cmp 5 47,43 Arnout Outhuis * 6-7-03 Zevenbergen 6 47,30 Jasper Verbruggen * 19-4-01 Naaldwijk 7 45,08 Johan v Deventer * 8-10-89 Zoetermeer 8 43,98 Erik Verdoodt * 9-4-94 Naaldwijk 9 42,80 Paulus Mondt B * 11-4-99 Vlaardingen 10 42,78 Raymond Mulder * 15-6-06 Naaldwijk 11 42,64 Robert Heskes B * 18-6-89 Dordrecht 12 42,16 Francis Duyndam A * 25-9-94 Naaldwijk 13 41,94 Mark Oomen * 3-6-04 Naaldwijk 14 41,62 Leo Olsthoorn * 25-9-94 Naaldwijk 15 40,82 Ruud de Munck A 26-9-81 Den Haag 16 40,78 Rolf Koenen B * 20-6-10 Kromm. cmp 17 40,38 Bert Hoogerhoud 12-5-74 Rotterdam 18 40,10 Ronald Koehorst A 20-6-84 Oud-Beijerl 19 40,06 Hidde Stoffer A * 13-6-09 Delft cmp

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (34)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

33

20 40,00 Ernst Koenen A * 29-6-08 Tilburg cmp 21 39,92 Joop Gardien 78 22 39,92 Tom Zuyderwijk * 18-8-93 Naaldwijk 23 39,62 Peter Schouw A 13-5-84 Rotterdam 24 39,54 Jim van Ruijven * 7-5-06 Delft cmp 25 39,40 Ron Burger 83

kogelslingeren 7,25 kg 1 35,52 MARCO BRONSWIJK m40 25-4-10 Amersfoort cmp - 34,76 Bronswijk m40 29-3-09 Grootebroek - 34,68 Bronswijk m40 29-3-09 Grootebroek 2ew - 34,60 Bronswijk m40 30-5-10 Eindhoven

- 34,09 Bronswijk m40 29-5-10 Eindhoven 2 33,24 Bert Hoogerhoud 75 3 17,57 Raymond Mulder 11-10-09 Naaldwijk 4 13,11 Peter van der Wel 6-10-07 Boskoop

gewichtslingeren 15,88 kg 1 11,08 MARCO BRONSWIJK m40 29-5-10 Eindhoven - 9,97 Bronswijk m40 26-4-09 Eindhoven - 9,62 Bronswijk m40 30-5-10 Eindhoven - 9,40 Bronswijk m40 30-8-08 Rotterdam - 8,63 Bronswijk m40 29-8-09 Rotterdam

werpvijfkamp k.sling kogel disc. speer gewicht 1 2668 MARCO BRONSWIJK m40 30-5-10 Eindhoven 34,60 11,09 31,08 41,65 9,62 tienkamp 100m ver kogel hoog 400m 110h disc. pols speer 1500m 1 5771 BOB KEUS 27-8-06 Vlissingen 11.1 5,81 11,16 1,72 49.0 19.1 28,48 3,00 43,84 4.25.4 2 5581 Leo Olsthoorn 22-5-88 Lisse 11.2 6,17 8,70 1,81 52.9 17.7 31,46 3,50 37,32 4.59.9 - 5577 Keus 24-9-00 Veldhoven 11.39 5,85 10,15 1,70 49.61 20.26 29,55 3,00 44,13 4.32.11 - 5564 Olsthoorn 17-9-89 Vlaardingen 11.6 6,28 10,43 1,70 51.5 18.3 25,68 3,60 36,80 4.40.6 - 5319 Olsthoorn 1-9-91 Vlissingen 11.9 5,70 9,86 1,68 51.9 18.1 31,86 3,00 39,82 4.44.2 3 5306 Marco Bronswijk 7-9-86 Den Haag 11.9 5,86 11,70 1,73 54.8 16.9 29,40 2,40 51,44 5.15.3 4 5057 Jan Raaphorst 1-9-91 Vlissingen 11.3 5,75 8,60 1,83 49.8 19.7 19,70 2,60 30,42 4.33.9 5 4642 Johan van Deventer 17-9-89 Vlaardingen 12.2 5,48 8,91 1,50 54.0 18.5 22,22 2,60 42,34 4.45.5 6 4531 Laurens van Vliet 5-5-91 Alphen 11.6 5,45 7,89 1,54 52.2 19.8 22,64 2,00 36,92 4.39.7 7 4483 Luuk Vermaase 17-9-89 Vlaardingen 11.6 5,25 9,45 1,55 54.2 18.6 19,98 2,30 31,66 4.49.3 8 4472 Johan Kempe 2-9-90 Vlissigen 12.5 5,07 8,73 1,77 57.2 17.9 22,64 2,70 35,88 5.03.3 9 4388 Hugo Veenker 8-7-79 Schoonhoven 12.0 5,77 9,81 1,55 55.5 20.1 28,24 ---- 33,42 4.52.7

4x100 meter 43.77 Arnout Outhuis – Bob Keus – Raymond Mulder – Mark Oomen 4-5-03 Delft cmp 43.9 A.Koene - Luuk Vermaase – Laurens van Vliet – Jan Raaphorst 4-7-93 Alphen cmp 44.05 Brian Spaans – Bob Keus – Raymond Mulder - Mark Oomen 9-5-99 Spijk.cmp 44.1 Brian Spaans – Bob Keus – Raymond Mulder – Mark Oomen 20-6-99 Rotterdam cmp 44.1 Brian Spaans – Bob Keus – Raymond Mulder – Mark Oomen 19-9-99 Lelystad cmp 44.2 Marco Bronswijk – Leo Olsthoorn – Laurens van Vliet – Jan Raaphorst 20-5-90 Zoetermeer 44.46 Raymon Toussaint – Bob Keus – Niko Zuidema – Bram van Ruijven 20-9-09 Nieuwegein 44.49 Erik Verdoodt – Leo Olsthoorn – Laurens van Vliet – Jan Raaphorst 8-9-91 Dordrecht 44.4 Luuk Vermaase – Leo Olsthoorn – Laurens van Vliet – Jan Raaphorst 30-4-90 Leiden 44.5 Martin van Veen - E.Franken – Clarens vd Hout – Roelant Verbeek (B-ploeg) _ 7-9-86 Amsterdam 44.5 Luuk Vermaase – Leo Olsthoorn - Laurens.van Vliet - Jan Raaphorst 17-6-90 Leiden 44.5 Erik Verdoodt – Jan Raaphorst – Xander Speelman - Bob Keus 5-5-96 Leiden cmp 44.74 Pieter-Bas vd Berg – Bob Keus – Niko Zuidema – Raymon Toussaint 17-5-09 Nieuwegein cmp

4x200 meter 1.31.3 Luuk Vermaase – Leo Olsthoorn – Laurens van Vliet – Jan Raaphorst 30-4-90 Leiden 1.31.7 Raymond Mulder – Bob Keus - Fulvio Scarano – Laurens van Vliet 8-6-00 Naaldwijk 1.34.5 Brian Spaans – Jasper Verbruggen – Raymond Mulder – Mark Oomen 8-7-99 Naaldwijk (JA) 1.34.7 Roelant Verbeek – Martin van Veen – Erik Franken – Joris Vijverberg 23-5-86 Lisse (JB)

4x400 meter 3.17.67 Bob Keus – Arthur van Dijk – Remy Fieret – Jan Raaphorst 2-6-96 Den Haag NK 3.23.55 Bram Duivenvoorden – Remco Ammerlaan - Raymond.Mulder - Bob Keus 22-9-02 Amstelveen 3.25.39 Ron.Burger – Leo Olsthoorn – Andre Hoogkamer - Jos.Verbeek 13-9-81 Vught (JA) 3.25.7 Frank Heyneman – Leo Olsthoorn – Laurens v.Vliet - Luuk.Vermaase 22-9-91 Den Haag 3.27.46 Andre Hoogkamer – Ron Burger – Jos Verbeek – Willem Boon 14-9-80 Den Haag 3.28.07 Andre Hoogkamer – Ron Burger – Jos Verbeek – Willem Boon 14-9-80 Den Haag 3.28.6 Rene vd Knaap - Ad Olsthoorn – co*ck .vd Scheer – Willem Boon 6-9-78 Den Haag 3.28.9 Jos Verbeek – Ad Olsthoorn – Vincent Ter Laak – Willem Boon 7-10-79 Leiden

4x800 meter 7.34.70 Hans Dekker – Arthur v.Dijk - Remy Fieret – Jan Raaphorst 18-5-96 Enschede NK 7.36.42 Hans Dekker – Arthur v.Dij k- Remy Fieret – Jan Raaphorst 5-6-93 Emmen 7.36.46 Jan Raaphorst – Arthur van Dijk – Hans Dekker – Remy Fieret 2-7-94 Assen NK 7.37.28 Hans Dekker – Arthur van Dijk - Remy Fieret – Jan Raaphorst 1-7-95 Helmond NK 7.38.32 Frank Heyneman – Arthur v.Dijk - Remy Fieret – Jan Raaphorst 6-6-92 Bergen o.Z. 7.45.7 Jos Verbeek – Vincent Ter Laak - Ad Olsthoorn – Willem Boon 5-9-79 Den Haag (JA) 7.46.10 Xander Speelman – Remy Fieret – Arthur van Dijk – Jan Raaphorst 14-9-97 Rennes EC 7.47.57 Andre Hoogkamer – Ron Burger – Jos Verbeek – Leo Olsthoorn 12-9-81 Vught (JA)

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (35)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

34

4x1500 meter 15.55.95 Hans Dekker - Arthur.v.Dijk - Remy Fieret - Jan.Raaphorst 19-5-96 Enschede NK 16.01.67 Remy Fieret - Hans Dekker - Arthur.v.Dijk - Jan.Raaphorst 2-7-95 Helmond NK 16.07.15 Jan Raaphorst – Arthur van Dijk – Hans Dekker – Remy Fieret 3-7-94 Assen NK 16.13.53 Jan Raaphorst – Martin Zwinkels – Hans Dekker – Remy Fieret 6-6-93 Emmen 16.18.88 Hans Dekker- Martin Zwinkels – Arthur van Dijk – Remy Fieret 7-6-92 Bergen o.Z.

Zweedse estafette 1.58.87 Wilko Zuidema – Bob Keus – Niko Zuidema – Bram v Ruijven 21-6-09 Reeuwijk cmp 1.59.3 Bob Keus - Raymond Mulder - Mark Oomen - Arnout Outhuis 18-5-03 Woerden cmp 1.59.5 Bob Keus - Raymond Mulder - Brian Spaans - Mark Oomen 17-6-01 Barendrecht cmp 1.59.9 Bob Keus - Raymond Mulder - Brian Spaans - Mark Oomen 13-5-01 Rotterdam cmp 1.59.82 Bob Keus - Niko Zuidema – Wilko Zuidema – Raymon Toussaint 6-6-82 Den Haag cmp 2.00.04 Wilko Zuidema – Bob Keus - Niko Zuidema – Raymon Toussaint 25-4-10 Amersfoort cmp 2.00.06 Bob Keus – Mark Oomen – Menno Zuidema – Julien Hagen 3-6-07 Reeuwijk 2.00.9 Bob Keus- Raymond Mulder - Arthur v Dijk - Mark Oomen 1-7-00 Zevenbergen

HEREN MASTERS

100 meter m35 11.5 LAURENS VAN VLIET 95 11.9 Luuk Vermaase 97

m40 12.51 LAURENS VAN VLIET 99 12.3 Hans Bakker 03 12.5 Henk Baptiste 87 12.7 Jan van Dijk 89 12.8 Leo Olsthoorn 05 13.12 Martien Mol 09 13.44 Eric Philipsen 06 13.2 Henk Groenewegen 76 13.2 Sjaak Hurkmans m45 01 13.4 Tom Ardewijn 91

m45 13.0 Jan van Dijk 94 13.24 Hans Bakker 05 13.2 Sjaak Hurkmans 01 13.65 Leo Olsthoorn 09 13.82 Eric Philipsen 09 13.6 Kees de Niet 02

m55 13.9 Jan Kempe 93

m60 14.5 Jan Kempe 95

m65 15.3 Jan Kempe 00

200 meter m35 23.6 LAURENS VAN VLIET 97

m40 24.5 LAURENS VAN VLIET 99 25.0 Hans Bakker 03 25.8 Jan Van Dijk 89 27.32 Martien Mol 09 27.1 Leo Olsthoorn 05 27.2 Tom Ardewijn 91

m45 26.73 Hans Bakker 06 29.0 Tom Ardewijn 95

m50 30.0 Jan Kempe m55 93

m55 30.0 Jan Kempe 93

m60 31.33 Jan Kempe 97

m65 32.57 Jan Kempe 00

400 meter m35 51.96 LAURENS VAN VLIET 94

m40 53.78 LAURENS VAN VLIET 99 55.5 Hans Bakker 03 55.7 Jan Van Dijk 89 59.65 Leo Olsthoorn 05 61.3 Tom Ardewijn 91 m45 59.20 Jan van Dijk m50 98 60.04 Hans Bakker 05

m50 59.20 Jan van Dijk 98 63.7 Louis vd Horst 97

m55 68.63 Doeke de Jong 09

m60 70.0 Piet van Schie 06 70.6 Jan Kempe 95

m65 81.4 Leo Struijk 05 800 meter m35 2.00.5 LAURENS VAN VLIET 94

m40 2.06.4 JAN VAN DIJK 90 2.08.1 Laurens van Vliet 00 2.11.9 Eric Philipsen 06 2.12.25 Hans Bakker 03 2.16.4 Rut Zoutman 06 2.18.2 Henk Groenewegen 77 2.18.2 Jan Vreugdenhil 98 2.18.4 Louis vd Horst m50 97 2.19.8 Ed Wols 93 2.19.9 Lex Thoen 94

m45 2.13.4 Jan van Dijk 94 2.16.4 Rut Zoutman 06

m50 2.16.6 Jan van Dijk 98

m55 2.29.5 Doeke de Jong 08 2.31.0 Cees Wubben 04 2.31.8 Jan Zuurmond 04 2.35.4 Fep van der Ende 10 2.36.9 Piet van Schie 05

m60 2.44.3 Piet van Schie 06 2.49.3 Jan Kempe 98

m65 2.58.8 Leo Struyk 05 3.17.1 Jan Kempe 00

1000 meter m35 2.39.7 RONALD V HOLSTEIJN 94 m40 2.49.2 JAN VAN DIJK 89 2.55.0 Eric Philipsen 05 m45 2.57.5 Eric Philipsen 09 3.02.5 Nico van den Berg 09 3.05.3 Hans Kemper 09 3.05.9 Doeke de Jong m50 03 m50 3.05.9 Doeke de Jong 03 3.08.5 Anton v Spronsen 05 m55 3.08.5 Doeke de Jong 07 3.14.5 Jan Zuurmond 03 3.21.3 Piet van Schie 05 m60 3.24.2 Piet van Schie 06 3 .59.4 Leo Struijk m65 05 m65 3.59.4 Leo Struijk 05

1500 meter m35 4.06.36 ARTHUR VAN DIJK 07 4.12.5 Ronald v Holsteijn 96

m40 4.16.0 RUT ZOUTMAN 99 4.25.3 Jan Vreugdenhil 97 4.28.3 Jan van Dijk 90 4.28.4 William vd Zalm 07 4.28.6 Doeke de Jong 99 4.29.7 Jan van der Meer 04 4.30.5 Jan van Hoeven 09 4.31.0 Niek Lievaart 99 4.32.1 Cees vd Zanden 95 4.33.5 Jan Zuurmond _ 90 4.35.5 Louis vd Horst m45 96 4.35.6 Niek Lievaart 96 4.37.0 Wim Wubben 96 4.37.6 Hans Kok m45 02 4.38.5 Eric Philipsen 06 4.39.3 Ed Wols 96 4.39.8 Bert de Klerk 96 4.40.4 Willem van Zijl 95 4.42.3 Henk Baptiste 87

m45: 4.28.6 Doeke de Jong 99 4.35.5 Louis vd Horst 96 4.37.6 Hans Kok 02 4.38.0 Niek Lievaart 00 4.42.8 Ed Wols 00 4.43.8 Fred Koreman 96 4.47.9 Doeke de Jong m50 02 4.49.3 Ruth Zoutman 08 4.50.3 Jan Zuurmond 96 4.50.3 Max van Dorsten _ 03 4.51.2 Peter v Elswijk 97 4.51.9 Cees Wubben 98 4.52.3 Anton v Spronsen m50 05 4.52.4 Aad Gankema 97 4.52.5 Marcel Flinterman 08 4.53.6 Frans Boers 95

m50: 4.37.3 Louis vd Horst 97 4.47.9 Doeke de Jong 02 4.52.3 Anton v Spronsen 05 4.52.36 M.v Marrewijk 94 4.54.0 Jan Zuurmond 97 4.54.2 Cees Wubben m55 04 4.57.1 Leo van Koppen m55 97 5.04.6 Leo Vonk m55 97 5.06.2 Piet v Schie m55 04

m55: 4.53.4 Doeke de Jong 07 4.54.2 Cees Wubben 04 4.55.4 Mart van Marrewijk 96 4.57.1 Leo van Koppen 97 4.59.7 Jan Zuurmond 03 5.04.6 Leo Vonk 97

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (36)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

35

5.06.2 Piet van Schie 04 5.11.8 H. Groenewegen m60 96 5.19.5 Paul Michiels 97

m60: 5.11.8 Henk Groenewegen 96 5.14.7 Leo van Koppen 02 5.15.19 Cees Wubben 10 5.22.3 Piet van Schie 06 5.53.0 Leo Struijk m65 05

m65: 5.53.0 Leo Struijk 05 7.26.33 Jan Kempe 00

1 mijl m35 4.42.4 RONALD V HOLSTEIJN 96

m40 4.58.3 JAN ZUURMOND 90

m45 5.36.8 Rinie van Marrewijk 06

2000 meter 7.06.3 TOM ARDEWIJN 92

3000 meter m35 8.58.07 ARTHUR VAN DIJK 07 9.08.0 Ronald v Holsteijn 96

m40 9.16.5 ED WOLS 93 9.29.3 Doeke de Jong 97 9.30.6 Jan Vreugdenhil 97 9.40.1 Jan van der Meer 04 9.44.2 Cees vd Zanden 95 9.45.2 Jan van Hoeven 09 9.46.5 Peter Behrtel 91 9.47.2 Niek Lievaart 97 9.48.1 William vd Zalm 07 9.48.7 Hans Kok _ 95 9.49.5 Jan Zuurmond 90 9.49.8 Paul Michiels 81 9.51.4 L.vd Horst m45 96 9.54.15 Mart.v Marrewijk m50 91 9.55.4 Marcel Flinterman 06 9.58.6 Frans Geve 97 9.59.8 Lex Thoen 95 10.04.9 Anton vSpronsen m50 04 10.05.0 Fred Koreman 95 10.06.3 Bert de Klerk 96

m45: 9.31.6 Doeke de Jong 98 9.48.6 Peter Behrtel 92 9.51.4 Louis vd Horst 96 9.54.0 Rut Zoutman 06 9.54.15 Mart v Marrewijk m50 91 9.56.8 Hans Kok 02 9.57.2 Ed Wols 99 10.01.7 Marcel Flinterman 08 10.04.9 Anton vSpronsen m50 04 10.08.7 Fred Koreman _ 96 10.09.4 Jan Zuurmond 92 10.10.4 Leo v Koppen m50 93 10.11.1 Aad Gankema 97 10.11.3 Hans Kok 03 10.14.1 Cees Wubben 97 10.14.5 Max van Dorsten 03

m50: 9.52.2 Louis vd Horst 97 9.54.15 Martin v.Marrewijk 91 10.04.9 Anton v Spronsen 04 10.05.1 Doeke de Jong 02 10.10.4 Leo van Koppen 93 10.26.0 Jan Zuurmond 99 10.35.5 Cees Wubben m55 04 10.40.8 Piet van Schie m55 04 10.41.7 Leo Vonk 93 10.43.1 Paul Michiels 92 10.51.6 Ben Groenewegen _ 04 10.52.3 Aad van Schie 04

m55: 10.19.8 Martin v.Marrewijk 96 10.21.4 Leo van Koppen 97 10.33.5 Doeke de Jong 09 10.35.5 Cees Wubben 04 10.40.8 Piet van Schie 04 10.52.1 Leo Vonk 96 10.54.5 Jan Zuurmond 03 11.20.3 H.Groenewegen 94 11.24.7 Aad van Schie 09 11.26.5 Paul Michiels 97

m60: 11.16.6 Cees Wubben 10 11.20.9 Henk Groenewegen 96 11.27.1 Piet van Schie 10 12.18.7 Leo Struijk m65 05 12.59.6 Leen Hofland 93

m65 12.18.7 Leo Struijk 05

5000 meter m35 14.50.6 DAVE CAMERON 87 15.52.8 Ed Wols 90 15.57.2 Aad Flaton 82 15.57.7 Louis vd Horst 86

m40 16.02.6 RUT ZOUTMAN 99 16.08.4 Doeke de Jong m45 98 16.15.0 Ed Wols 93 16.23.3 Jan Vreugdenhil 97 16.39.8 Jan van der Meer 05 16.49.3 Hans Middelburg 09 16.51.2 William vd Zalm 07 16.55.9 Hans Kok 95 16.56.6 Cees vd Zanden 95 17.01.6 Jan Zuurmond _ 90 17.05.2 Paul Michiels 83 17.05.6 Aad Flaton 86 17.07.1 Niek Lievaart 97 17.07.8 William vd Zalm 07 17.09.2 Jan van Hoeven 10 17.10.2 Marcel Flinterman 06 17.13.7 L.vd Horst m45 96 17.15.09 M.v.Marrewijk m50 93 17.15.2 Lex Thoen 96 17.22.4 Aad van Schie 94

m45: 16.08.4 Doeke de Jong 98 16.57.2 Ed Wols 99 17.13.7 Louis vd Horst 96 17.15.09 Mart v Marrewijk m50 93 17.21.1 Hans Kok 02 17.32.6 Max van Dorsten 03 17.37.9 Fred Koreman 96 17.39.3 Cees Wubben 95

m50: 17.10.8 Doeke de Jong 03 17.15.09 Mart van Marrewijk 93 17.24.1 Louis vd Horst 97 17.25.4 Anton v Spronsen 04 17.55.4 Leo v Koppen 94 18.18.1 Leo Vonk 91 18.26.0 Henk Bronswijk 94

m55: 17.41.1 Mart van Marrewijk 96 18.01.0 Leo van Koppen 97 18.23.1 Leo Vonk 97 18.38.0 Cees Wubben 04 18.46.5 Jan Zuurmond 03 18.49.4 Doeke de Jong 09 18.56.7 H.Groenewegen m60 95 19.08.1 Piet v Schie 05 19.30.6 Henk Bronswijk 98 19.30.7 Paul Michiels _ 97

m60: 18.56.7 Henk Groenewegen 95 18.56.9 Piet van Schie 07

19.19.9 Cees Wubben 10 19.27.9 Leo van Koppen 04 22.39.1 Leen Hofland 94

m65 22.12.2 Leo van Koppen 09

10000 meter m35 33.16.9 ED WOLS m40 94

m40 33.16.9 ED WOLS 94 34.36.2 Doeke de Jong m45 97 35.06.7 Piet Schoodijk 80 35.53.0 Paul Michiels 81 35.53.0 Mart v.Marrewijk m50 94 35.53.9 Cees vd Zanden 95 36.18.0 Jan Zuurmond 89

m45: 34.36.2 Doeke de Jong 97 35.53.0 Mart v Marrewijk m50 94

m50: 35.53.0 Mart.van Marrewijk 94 37.36.7 Leo Vonk 93 38.33.6 Jan Zuurmond 99 38.42.3 Paul Michiels 93 39.08.9 Henk Groenewegen 92 39.38.5 Henk Bronswijk 94 39.42.0 Aad van Schie 03 39.56.5 Louis vd Horst 97

m55: 39.08.9 Henk Groenewegen 92 40.14.2 Jan Zuurmond 02 41.23.5 Cees Wubben m60 10

m60: 41.23.5 Cees Wubben 10 42.52.2 Leo van Koppen 06 43.39.3 Piet van Schie 10 46.33.1 Leen Hofland 93

110 meter horden m35 22.7 TON ARDEWIJN m40 91

m40 22.7 TON ARDEWIJN 91

300 meter horden 58.00 JAN KEMPE m55 90

400 meter horden m35 87.83 HANS BAKKER m45 05

m40 87.83 HANS BAKKER m45 05

m45 87.83 Hans Bakker 05

3000 meter steeple m35 11.14.3 FRED KOREMAN 86 11.25.4 Peter Kortekaas 86 11.25.4 Cor van Leeuwen 86

m40 11.36.6 HENK BAPTISTE 86 12.24.9 Rinie v Marrewijk m45 09 12.32.3 Gerard Kortekaas m45 87 12.43.5 Ronald Veraar 09

m45 12.24.9 Rinie v Marrewijk 09 12.32.3 Gerard Kortekaas 87

verspringen

m35 5,56 LAURENS VAN VLIET 97

m40 5,54 TOM ARDEWIJN 91 5,30 Henk Baptiste 86

m45 5,24 Sjaak Hurkmans 01 4,85 Leo Olsthoorn 09 4,81 Tom Ardewijn 96

m50 5,06 Sjaak Hurkmans 06 4,55 Jan Kempe 89

m55 4,50 Jan Kempe 93

m60 4,42 Jan Kempe 95

m65 4,06 Jan Kempe 00

hinkstapsprong

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (37)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN BAAN

36

m35 11,03 TOM ARDEWIJN m40 93

m40 11,03 TOM ARDEWIJN 93 10,85 Sjaak Hurkmans 01

m45 10,08 Tom Ardewijn 95

m50 8,47 Jan Kempe m60 97

m55 8,47 Jan Kempe m60 97

m60 8,47 Jan Kempe 97

hoogspringen m35 1,50 LEO OLSTHOORN m40 05 1,50 MARCO BRONSWIJK 05

m40 1,50 LEO OLSTHOORN 05 1,45 Tom Ardewijn 91

m45 1,50 Leo Olsthoorn 09 1,40 Tom Ardewijn 95

m50 1,30 Jan Kempe m60 97

m55 1,30 Jan Kempe m60 97

m60 1,30 Jan Kempe 97

polsstokspringen m35 2,20 MARCO BRONSWIJK m40 08

m40 2,20 MARCO BRONSWIJK m40 08

kogelstoten 7,25 kg m35 11,09 M. BRONSWIJK m40 10 10,32 Leo Olsthoorn 09 9,97 Joop Gardien 79

m40 11,09 MARCO BRONSWIJK 10 10,32 Leo Olsthoorn 09 9,52 Joop Gardien 81 9,15 Sjaak Hurkmans m45 01 8,55 Kees de Niet m45 02 8,26 Rinie v Marrewijk 01 8,07 Loek Rondel 94 7,89 Arjo v Lenteren 99 7,82 Eric Philipsen 04 7,77 Aad Thoen m45 99

m45 10,32 Leo Olsthoorn 09 9,15 Sjaak Hurkmans 01 8,55 Kees de Niet 02 8,08 Rinie van Marrewijk 06 7,77 Aad Thoen 99

7,30 Theo vd Valk 94 7,25 Jan van Dijk 94

kogelstoten 6 kg m50 9,04 Sjaak Hurkmans (7kg) 07 8,70 Theo vd Valk 98 7,84 Jan Kempe 89

kogelstoten 5 kg m60 8,94 Jan Kempe 96

m65 7,94 Jan Kempe 00

discuswerpen 2 kg m35 34,43 MARCO BRONSWIJKm40 09 34,31 Sjaak Hurkmans m40 00 31,64 Joop Gardien 79

m40 34,43 MARCO BRONSWIJK 09 34,31 Sjaak Hurkmans 00 29,24 Joop Gardien 81 28,63 Leo Olsthoorn 08

m45 32,27 Sjaak Hurkmans 02 27,13 Leo Olsthoorn 09

discuswerpen 1,5 kg m50 32,52 Sjaak Hurkmans 06 23,36 Jan Kempe 89

m55 18,80 Jan Kempe 92

discuswerpen 1 kg m60 25,42 Jan Kempe 96

m65 22,41 Jan Kempe 00

speerwerpen * oude speer m35 44,67 M. BRONSWIJK m40 08 39,92 Joop Gardien * 78

m40 44,67 MARCO BRONSWIJK 08 37,41 Sjaak Hurkmans m45 01 37,25 Joop Gardien * 81 36,66 Eric Philipsen 04 35,25 Leo Olsthoorn 05 33,65 Sieto de Vreeze 08 32,12 Martien Mol 08 32,06 Lex Thoen 94 31,51 Rinie v Marrewijk 01

30,05 Mar Schotel 00

m45 37,41 Sjaak Hurkmans 01 33,52 Leo Olsthoorn 08 31,36 Eric Philipsen 10 29,14 Rinie van Marrewijk 06 28,33 Kees de Niet 02 27,90 Tom Ardewijn 95

m50 36,13 Sjaak Hurkmans 06 22,73 Richard Vroom 00

m55 20,84 Cees Wubben 04

speerwerpen 600g m60 30,18 Jan Kempe 96

m65 23,97 Jan Kempe 00 kogelslingeren m35 35,52 MARCO BRONSWIJK m40 10 28,22 Bert Hoogerhoud 81

m40 35,52 MARCO BRONSWIJK 10

kogelslingeren 6 kg m50 26,47 Henk van Herk 09

gewichtslingeren 15,88 kg m35 11,08 MARCO BRONSWIJK m40 10

m40 11,08 MARCO BRONSWIJK 10

vijfkamp m40 2209 TON ARDEWIJN 92

vijfkamp (50+) m50 2300 Jan Kempe m55 92

m55 2300 Jan Kempe 92

vijfkamp 60+ m60 2508 Jan Kempe 97

m65 2437 Jan Kempe 00

werpvijfkamp m35 2668 MARCO BRONSWIJK m40 10

m40 2668 MARCO BRONSWIJK 10

CLUBRECORDS ESTAFETTENUMMERS BAAN

meisjes pup.C 4 x 40m 28.1 97 Kelly Schotel - Esther vd Akker - Claudia Vork - Tessa de Niet

meisjes pup.B 4 x 40m 26.6 97 Marjolein Duivenvoorde-Tessa de Niet-Saskia Schotel-Elise Gankema

meisjes pup.A 4 x 60m 35.9 99 Saskia Schotel-Tessa de Niet-Marjolein Duivenvoorden-Lianne vd Lugt 35.9 02 Lisette Moelker - Sanne Valstar - Cynthia le Roy - Joy Ophorst

meisjes D 4 x 60m 31.4 01 Tessa de Niet - Tamara Middelburg - Lianne vd Lugt - Saskia Schotel 31.4 02 Anika Olsthoorn - Kelly Schotel - Esther vd Akker - Tessa de Niet 4 x 600m 7.47.06 10 Nanda de Jong - Aline Philipsen – Eva Tetteroo – Julia de Koning Zw.estaf 2.36.95 04 Joyce Ophorst - Amy Stolk - Sanne Valstar - Joyce van der Meer

meisjes C 4 x 80m 40.25 04 Kelly Schotel - Anika Olsthoorn - Esther vd Akker - Tessa de Niet 4 x 800m 10.39.92 08 Nadine de Jong – Anne-Lotte Redel-Isabelle Bakker – Loretta Dashorst zw.estaf 2.28.89 02 Lianne vd Lugt - Joni Stolk - Marj.Duivenvoorden - Saskia Schotel

meisjes B 4 x 100m 50.73 04 Kelly Schotel - Anika Olsthoorn - Lianne vd Lugt - Joni Stolk 4 x 200m 1.50.23 04 Anika Olsthoorn - Joni Stolk - Tamara Middelburg - Lianne vd Lugt 4 x 400m 4.41.9 08 Nadine de Jong – Nienke de Jong – Bianca v Wingerden – Loretta Dashorst (MC-pl) 4 x 800m 10.16.25 04 Robin Nutbey-Judy Middelburg-Marj.Duivenvoorden-Claudia v Schie Zw.estaf 2.27.70 05 Claudia van Schie - Judy Middelburg - Tamara Middelburg - Lianne vd Lugt

meisjes A 4 x 100m 50.73 04 Kelly Schotel - Anika Olsthoorn - Lianne vd Lugt - Joni Stolk 4 x 200m 1.50.23 04 Anika Olsthoorn - Joni Stolk - Tamara Middelburg - Lianne vd Lugt 4 x 400m 4.08.44 05 Joni Stolk - Claudia van Schie - Judy Middelburg - Lianne vd Lugt 4 x 800m 9.33.71 06 Marjolein Duivenvoorden-Judy Middelburg-Maddie Duhon-Lisa Driessen Zw.estaf 2.26.68 06 Maddie Duhon - Claudia v.Schie - Tamara Middelburg - Annemieke Boon

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (38)

CLUBRECORDS ESTAFETTENUMMERS BAAN

37

dames 4 x 100m 49.22 08 Amy Stolk – Ellen Naastepad - Lianne van der Lugt – Yvonne de Jong 4 x 200m 1.48.65 08 Tamara Middelburg – Joni Stolk – Lianne van der Lugt – Yvonne de Jong 4 x 400m 4.00.13 09 Ramona Thoen – Yvonne de Jong – Lianne van der Lugt – Marjolein van Marrewijk 4 x 800m 9.33.72 06 Marjolein Duivenvoorden-Judy Middelburg-Maddie Duhon-Lisa Driessen Zw.estaf 2.19.10 07 Maddie Duhon - Ellen Naastepad - Tamara Middelburg - Linda Vroom

dames 35+ 4 x 800m 11.24.02 05 Anth.Kamermans - Janny v.Bommel - Anneke Starrenburg - Ellen Grimbergen jongens pup.C 4 x 40m 29.1 00 Reinier Valstar - Krijn Stoffer - Thomas Kamermans - Patrick Triep jongens pup.B 4 x 40m 27.5 97 Niels Wubben - Mike v Winden - Robin Valstar - Patrick de Bloois jongens pup.A 4 x 60m 34.6 92 Bertran Verwey - Jasper Verbruggen - Sjoerd Dijsselbloem - Mark Oomen 34.6 97 Thierry Zonneveld - Kris van Aalst - Wouter Vellekoop - Raymond Immerzeel

jongens D 4 x 80m 41.36 06 Raymon Toussaint - Niels Hoogenboom - Jelmer Koedood - Ralph den Hartog Zw.estaf 2.26.03 06 Niels Hoogenboom - Raymon Toussaint - Jelmer Koedood- Ralph d Hartog

jongens C 4 x 100m 46.50 96 Robert Braes - Jasper Verbruggen - Raymond Mulder - Mark Oomen 4 x 800m 9.19.94 00 Jan vd Knaap-Maurice de Brabander-Kris v.Aalst- Tijs Duivenvoorden Zw.estaf 2.12.05 08 Niels Hoogenboom - Raymon Toussaint - Jelmer Koedood- Ralph d Hartog (C-ploeg)

jongens B 4 x 100m 44.5 86 Martin van Veen - Erik Franken - Clarens vd Hout - Roelant Verbeek 4 x 200m 1.34.7 86 Martin van Veen - Erik Franken - Joris Vijverberg - Roelant Verbeek 4 x 400m 3.38.29 85 Martin v Veen - Erik Franken - Joris Vijverberg - Roelant Verbeek 4 x 800m 8.23.6 81 Martin Krijger - Marco v Buuren - Peter Schouw - Danny van Dijk Zw.estaf 2.12.05 08 Niels Hoogenboom - Raymon Toussaint - Jelmer Koedood - Ralph d Hartog (C-ploeg)

jongens A 4 x 100m 44.5 86 Martin van Veen - Erik Franken - Clarens vd Hout - Roelant Verbeek 4 x 200m 1.34.5 99 Brian Spaans - Jasper Verbruggen - Raymond Mulder - Mark Oomen 4 x 400m 3.25.39 81 Ron Burger - Leo Olsthoorn - André Hoogkamer - Jos Verbeek 4 x 800m 7.45.7 79 Jos Verbeek (B) - Vincent ter Laak - Ad Olsthoorn - Willem Boon 4 x 1500m 18.59.4 05 Niko Zuidema - Wilko Zuidema - Sjoerd v Marrewijk - Jim van Ruyven Zw.estaf 2.07.96 09 Raymon Toussaint – Bram van Ruijven – Mark Hendriks – Thomas Kamermans 100 km koppelloop 5.03.11 82 Jacques Valentin - Peter Kortekaas - Hans v Adrichem - Vincent ter Laak

heren 4 x 100m 43.77 93 Arnout Outhuis - Bob Keus - Raymond Mulder - Mark Oomen 4 x 200m 1.31.3 90 Luuk Vermaase - Leo Olsthoorn - Laurens v Vliet - Jan Raaphorst 4 x 400m 3.17.67 96 Bob Keus - Arthur van Dijk - Remy Fieret - Jan Raaphorst 4 x 800m 7.34.70 96 Hans Dekker - Arthur van Dijk - Remy Fieret - Jan Raaphorst 4 x 1500m 15.55.95 96 Hans Dekker - Arthur van Dijk - Remy Fieret - Jan Raaphorst Zw.estaf. 1.58.87 09 Wilko Zuidema – Bob Keus – Niko Zuidema – Bram v Ruijven

mannen 40+ 4 x 100m 57.40 98 Aad Koornneef - Paul Michiels - Jan van Dijk - Louis vd Horst (m50 ploeg) 4 x 200m 1.56.6 98 Paul Michiels - Jan Zuurmond - Jan van Dijk - Louis vd Horst (m50 ploeg) 4 x 400m 4.22.6 98 Aad Koornneef - Jan Zuurmond - Jan van Dijk - Louis vd Horst (m50 ploeg) 4 x 800m 10.27.1 98 Aad Gankema - Coen Jansen - Arno Duyvestijn - Cees Wubben (m45 ploeg) 4 x 1500m 18.54.5 00 Niek Lievaart - Kees vd Zanden - Doeke de Jong - Ed Wols (m45 ploeg)

mannen 45+ 4 x 100m 57.40 98 Aad Koornneef - Paul Michiels - Jan van Dijk - Louis vd Horst (m50 ploeg) 4 x 200m 1.56.6 98 Paul Michiels - Jan Zuurmond - Jan van Dijk - Louis vd Horst (m50 ploeg) 4 x 400m 4.22.6 98 Aad Koornneef - Jan Zuurmond - Jan van Dijk - Louis vd Horst (m50 ploeg) 4 x 800m 10.27.1 98 Aad Gankema - Coen Jansen - Arno Duyvestijn - Cees Wubben 4 x 1500m 18.54.5 00 Niek Lievaart - Kees vd Zanden - Doeke de Jong - Ed Wols

mannen 50+ 4 x 100m 57.40 98 Aad Koornneef - Paul Michiels - Jan van Dijk - Louis vd Horst 4 x 200m 1.56.6 98 Paul Michiels - Jan Zuurmond - Jan van Dijk - Louis vd Horst 4 x 400m 4.22.6 98 Aad Koornneef - Jan Zuurmond - Jan van Dijk - Louis vd Horst 4 x 800m 10.55.3 98 Leo Vonk - Theo vd Valk - Ben Wissenburg - Louis vd Horst

mannen 55+ 4 x 100m 63.75 98 Jan Kempe-Roland Dheere-Herman Muller-Henk Groenewegen (m60 ploeg) 4 x 200m 2.10.6 98 Jan Kempe-Herman Muller-Martin Zwinkels-Leo Vonk 4 x 400m 5.01.6 98 Jan Kempe-Arie Louter-Herman Muller-Henk Groenewegen (m60 ploeg) 4 x 800m 12.34.0 98 Jan Kempe-Roland Dheere-Martien Zwinkels-Herman Muller

mannen 60 + 4 x 100m 63.75 98 Jan Kempe-Roland Dheere-Herman Muller-Henk Groenewegen 4 x 400m 5.01.6 98 Jan Kempe-Arie Louter-Herman Muller-Henk Groenewegen

WEGWEDSTRIJDEN

jongens A Ekiden 2.35.37 01

dames 4 x 15 km 4.18.36 89 Ineke Vis - Nathalie Barents - Petra v Marrewijk - Elvera de Bruyn Ekiden 2.45.40 98 Marieke Boekestijn-Ineke Vis-Jolanda vd Helm- Carla Ophorst - Ilona Grachten - Kim Roeling

dames d35 4 x 15 km 4.31.09 89 Pam Smid - Phil Vroon - Truus de Wildt - Tine Bronswijk Ekiden 3.07.14 08 Tres Duijndam-Anneke Starrenburg-Anthoinette Kamermans-Ellen Grimbergen-Janny v Bommel- José Stolze

dames d40 Ekiden 3.07.14 08 Tres Duijndam-Anneke Starrenburg-Anthoinette Kamermans-Ellen Grimbergen-Janny v Bommel- José Stolze

heren 4 x 15 km 3..20.01 86 Aad Flaton - Peter v Marrewijk - Peter Schouw - Jacques Valentin Ekiden 2.14.30 98 George Edelman-Maurice v.Veldhooven-Arthur v.Dijk-ekeye Gebresellassie-Remy Fieret - Martin Zwinkels

heren m40 4 x 15 km 3.46.55 89 Jan Zuurmond - Jan Scheffers - Cees Jorissen - Ton Kortekaas Ekiden 2.25.40 98 Ed Wols - Doeke de Jong - Bart Duyvestein - Peter v Koppen – Peter Duyndam - Jan Vreugdenhil

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (39)

INDOORRANGLIJSTEN SEIZOEN 2009-2010

38

meisjes pupillen C

40 meter 7.71 Rebecca Looije 7.82 Angela de Vries 8.37 Brit van Deun 8.84 Sacha v Heijningen m 9.26 Tamara van Santen

verspringen 2,91 Angela de Vries 2,85 Rebecca Looije 2,17 Brit van Deun 2,15 Sacha v Heijnigen m

hoogspringen 1,00 Rebecca Looije 0,76 Angela de Vries 0,76 Brit van Deun 0,66 Sascha van Heijningen

balwerpen 15,55 Rebecca Looije 12,28 Brit van Deun 11,96 Sacha v.Heijningen m 11,95 Angela de Vries

meisjes pupillen B

40 meter 7.72 Marit de Jong 7.95 Hannah van Velzen 8.33 Sophie ’t Hoen 8.83 Nikita Rijkelijkhuizen

verspringen 3,17 Marit de Jong 2,67 Hannah van Velzen 2,50 Sophie ’t Hoen 2,27 Nikita Rijkelijkhuizen

hoogspringen 0,80 Hannah van Velzen

kogelstoten 4,00 Hannah van Velzen

meisjes pupillen A

60 meter 9.78 Sophie Koedood 10.03 Anouk van Gaalen 10.16 Emma Dekker 10.25 Iris Penning 10.62 Annefleur Blok 10.63 Angela van Elswijk 10.70 Nienke Ruiter 10.89 Danique de Brabander 11.08 Floor Wubben 11.93 Romy van Steenis

verspringen 2,71 Floor Wubben

hoogspringen 1,01 Floor Wubben

kogelstoten 6,86 Sophie Koedood 6,47 Emma Dekker 6,07 Anouk van Gaalen 5,99 Nienke Ruiter 4,98 Danique de Brabander 4,92 Angela van Elswijk 4,82 Romy van Steenis 4,69 Iris Penning 4,53 Annefleur Blok 4,18 Floor Wubben

meisjes junioren D

50 meter handtijden: 7.2 Verena de Roo 7.2 Julia de Koning 7.8 Aline Philipsen 7.9 Eva Tetteroo

60 meter 8.86 Julia de Koning 8.98 Verena de Roo 9.24 Eva Tetteroo 9.36 Jonna Vroom 9.48 Renée de Wilde 9.51 Aline Philipsen 9.57 Eveline van Marrewijk 9.59 Jessica v Wingerden 9.72 Selma Koedood 10.07 Isabelle Schrage 10.09 Ruby van Rooijen 10.11 Debora Middelburg 10.14 Jane Kuijpers 10.17 Bo Kemmere 10.30 Nanda de Jong 10.49 Puk Hoogkamer 10.51 Maxine Dassen 10.54 Ester Spaans 10.96 Suzanne de Jong 11.61 Naomi van Uffelen handtijden: 8.6 Verena de Roo 8.9 Aline Philipsen

60 meter horden 10.34 Julia de Koning 10.80 Eva Tetteroo 12.00 Aline Philipsen 13.14 Jonna Vroom

verspringen 4,73 Julia de Koning 4,46 Eva Tetteroo 4,09 Aline Philipsen 3,75 Jonna Vroom 3,69 Isabelle Schrage 3,65 Verena de Roo

hoogspringen 1,45 Julia de Koning 1,35 Eva Tetteroo 1,25 Aline Philipsen 1,20 Jessy van Lier

kogelstoten 9,62 Karina Voois 8,82 Aline Philipsen 8,60 Julia de Koning 8,57 Ruby van Rooijen 8,47 Verena de Roo 8,52 Eva Tetteroo 8,42 Jessica van Wingerden 8,07 Selma Koedood 7,71 Isabelle Schrage 7,08 Debora Middelburg 7,07 Maxine Dassen 6,80 Jane Kuijpers 6,79 Bo Kemmere 6,55 Esher Spaans 6,52 Renée de Wilde 6,37 Jonna Vroom 6,16 Eveline v Marrewijk 5,80 Juliette Dehue 5,49 Nanda de Jong

5,47 Puk Hoogkamer 5,22 Suzanne de Jong 4,86 Naomi van Uffelen

meisjes junioren C

60 meter 8.99 Kim van Herk

verspringen 4,82 Kim van Herk

kogelstoten 9,44 Kim van Herk

meisjes junioren B

400 meter 63.71 Nadine de Jong

3000 meter 11.37.27 Nienke de Jong

meisjes junioren A

50 meter 7.35 Amy Stolk 7.80 Esther Dekker

60 meter 8.54 Amy Stolk 9.29 Esther Dekker

200 meter 27.48 Amy Stolk

400 meter 61.46 Marjolein v Marrewijk

800 meter 2.14.61 Marjolein v Marrewijk

dames

50 meter 6.82 Lianne van der Lugt 7.16 Yvonne de Jong

60 meter 7.96 Lianne van der Lugt 8.26 Yvonne de Jong

200 meter 28.01 Yvonne de Jong

400 meter 58.83 Ramona Thoen

1 engelse mijl te lange baan: 4.49.04 Maddie Duhon

3000 meter 9.39.59 Maddie Duhon

verspringen 5,87 Lianne van der Lugt

hoogspringen 1,35 Yvonne de Jong

jongens pupillen C

40 meter 8.06 Dano van Calsteren 8.60 Max Veraar 8.79 Merlijn Verlaan 11.78 Emiel van Velzen

verspringen 2,51 Dano van Calsteren 2,47 Merlijn Verlaan 2,40 Max Veraar 1,49 Emiel van Velzen

hoogspringen 0,86 Dano van Calsteren

balwerpen 13,51 Dano v Calsteren

jongens pupillen B

40 meter 7.25 Guus Faber 7.37 Cédric de Mol 7.38 Jelle van der Sar 7.47 Jacco Aalbregt 7.74 Martijn Vahl 7.80 Mart Hillebrand 8.05 Christoph Bakkenes 8.22 Huub van Gaalen 8.27 Ruben de Voogd 8.28 Lars Pijnacker 8.30 Wouter Gubbels

50 meter 9.94 Mart Hillebrand

verspringen 3,13 Guus Faber 3,07 Mart Hillebrand 3,00 Jacco Aalbregt 2,93 Martijn Vahl 2,91 Jelle van der Sar 2,87 Huub van Gaalen 2,86 Cédric De Mol 2,82 Lars Pijnacker 2,67 Ruben de Voogd 2,63 Wouter Gubbels 2,58 Wouter Gubbels 2,57 Jasper Wubben 2,56 Christoph Bakkenes

hoogspringen 0,96 Mart Hillebrand 0,96 Martijn Vahl 0,96 Jasper Wubben 0,86 Jacco Aalbregt 0,86 Wouter Gubbels

kogelstoten 5,25 Mart Hillebrand 3,93 Martijn Vahl 3,59 Jacco Aalbregt 3,00 Wouter Gubbels

jongens pupillen A

60 meter 9.32 Malik Boutkabout 9.52 Milan Vermeulen 9.62 Quinten d.Brabander 9.65 Leon Charles 9.69 Joren Kester 9.80 Pim Veraar 9.99 Guido Persoon 10.01 Mikw Aalbregt 10.03 Joren Kester 10.11 Sander Hoogervorst 10.25 Dick Vijverberg 10.41 Dennis Zwinkels 10.80 Bart van Velzen 10.85 Tim van Marrewijk 11.18 Ruben Vreugdenhil 11.36 Bas van Zijderveld 11.77 Kevin Zimmerman

verspringen 3,77 Guido Persoon 3,66 Milan Vermeulen

3,58 Joren Kester 3,17 Dennis Zwinkels 3,11 Bas van Zijderveld 2,88 Tim van Marrewijk

hoogspringen 1,20 Milan Vermeulen 1,20 Guido Persoon 1,11 Joren Kester 1,05 Tim van Marrewijk 1,00 Bas van Zijderveld 0,91 Dennis Zwinkels

kogelstoten 7,78 Malik Boutkabout 6,95 Milan Vermeulen 6,74 Joren Kester 6,70 Leon Charles 6,37 Quinten de Brabander 6,36 Guido Persoon 6,29 Guillauma Barendse 5,88 Rick Vijverberg 5,78 Sander Hoogervorst 5,69 Mick Aalbregt 5,20 Ruben Vreugdenhil 4,84 Tim van Marrewijk 4,68 Pim Veraar 4,51 Bart van Velzen 4,40 Bas van Zijderveld 4,17 Dennis Zwinkels 3,88 Kevin Zimmerman

jongens junioren D

60 meter 9.14 Sibren Langelaan 9.41 Sergio Fazzi 9.62 Max Spies 9.65 Stefan Heijdema 9.70 Daan Valstar 9.73 Frank v Staalduinen 9.91 Dave den Herder 10.04 Koen Koornneef 10.26 Stan Hillebrand 10.30 Erik Kemper 10.48 Thijmen Graft 11.61 Stijn Hoogenboom

verspringen 3,60 Stan Hillebrand

kogelstoten 6,41 Erik Kemper 5,92 Max Spies 5,49 Stefan Heijdema 5,49 Daan Valstar 5,41 Stan Hillebrand 5,41 Koen Koornneef 4,97 Sibren Langelaan 4,85 Thijmen Graft 4,65 Sergio Fazzi 4,60 Dave den Harder 4,40 Stijn Hoogenboom 4,37 Frank van Staalduinen

jongens junioren C

60 meter 9.22 Tim Hoogenboom 9.27 Kevin Philipsen 9.56 Jessy van Lier 9.62 Ivar de Kok 10.86 Leander de Kok

60 meter horden 13.05 Ivar de Kok

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (40)

INDOORRANGLIJSTEN SEIZOEN 2009-2010

39

13.42 Kevin Philipsen 13.49 Jessy van Lier

verspringen 4,05 Tim Hoogenboom 3,97 Kevin Philipsen 3,82 Ivar de Kok 3,66 Leander de Kok 3,46 Jessy van Lier

hoogspringen 1,40 Tim Hoogenboom

1,40 Ivar de Kok 1,30 Leander de Kok 1,25 Jessy van Lier 1,25 Kevin Philipsen

kogelstoten 8,04 Kevin Philipsen 7,84 Leander de Kok 7,29 Tim Hoogenboom 7,23 Ivar de Kok 4,82 Jessy van Lier

jongens junioren B

60 meter 7.57 Raymon Toussaint

200 meter 24.88 Raymon Toussaint

400 meter 53.15 Raymon Toussaint

jongens junioren A

800 meter 2.16.49 Bart Huisman

heren

60 meter 7.77 Niko Zuidema

400 meter 52.29 Niko Zuidema

800 meter 1.57.92 Wilko Zuidema 2.02.46. Niko Zuidema

3000 meter 9.35.92 Michel van der Goes

60 meter horden 9.14 Niko Zuidema

INDOORRANGLIJSTEN EIND 2010 (van 1-11 t/m 31-12)

meisjes pupillen C m = mini

40 meter 8.42 Tamara van Santen 8.85 Sacha v Heijningen 9.17 Isis van der Zalmm 9.36 Tessa Molenaar m 9.54 Anna Lusthof m

verspringen 2,49 Tamara v Santen 2,31 Sacha v Heijningen 2,29 Isis vd Zalm m 2.10 Anna Lusthof m 1,85 Tessa Molenaar m

balwerpen 11,81 Sacha v Heijningen 10,47 Tamara v Santen 9,58 Anna Lusthof m 8,39 Tessa Molenaar m 7,31 Isis vd Zalm m

meisjes pupillen B

40 meter 7.45 Angela de Vries 8.56 Britt van Dien

verspringen 3,19 Angela de Vries 2,18 Britt van Dien

kogelstoten 2 kg 3,74 Angela de Vries 3,39 Britt van Dien

meisjes pupillen A

60 meter 10.08 Iris Penning 10.58 Lisa de Heij 10.63 Rosanne Feitsma 10.63 Tessa Olsthoorn 10.68 Marit de Jong 10.68 Shanna Pakvis 11.00 Gwendolijn Rowland

verspringen 3,28 Iris Penning 3,28 Tessa Olsthoorn 3,26 Danique dBrabander 3,22 Marit de Jong 3,10 Rosanne Feitsma 3,05 Shanna Pakvis 2,91 Lisa de Heij 2,70 Gwendolijn Rowland

kogelstoten 2 kg

6,01 Lisa de Heij 5,28 Rosanne Feitsma 5,21 Iris Penning 4,87 Danique dBrabander 4,44 Gwendolijn Rowland 4,21 Marit dee Jong 4,02 Shanna Pakvis 3,84 Tessa Olsthoorn

meisjes D

60 meter 9.40 Jessica v.Wingerden 9.43 Sophie Koedood 9.83 Emma Dekker 10.01 Puk Hoogkamer 10.04 Anouk van Gaalen 10.18 Nanda de Jong 10.50 Nienke de Ruiter 10.86 Floor Wubben 11.35 Naomi Uffelen

60 meter horden 12.76 Puk Hoogkamer 13.10 Emma Dekker 15.12 Naomy Uffelen

verspringen 4,03 Jessica v Wingerden 3,51 Sophie Koedood 3,48 Nanda de Jong 3,35 Anouk van Gaalen 3,30 Puk Hoogkamer 3,20 Emma Dekker 2,91 Nienke de Ruiter 2,79 Naomy Uffelen 2,54 Floor Wubben

kogelstoten 2 kg 10,01 Jessica v Wingerden 7,11 Sophie Koedood 6,51 Emma Dekker 6,37 Nienke de Ruiter 5,72 Anouk van Gaalen 5,62 Floor Wubben 5,59 Nanda de Jong 5,38 Naomy Uffelen 5,15 Puk Hoogkamer

meisjes C

50 meter handtijden: 7.8 Aline Philipsen 7.9 Jonna Vroom 8.0 Eva Tetteroo

60 meter 8.96 Julia de Koning

9.02 Eveline v Marrewijk 9.15 Eva Tetteroo 9.30 Ruby van Rooijen 9.35 Aline Philipsen 9.38 Jonna Vroom 9.65 Isabelle Schrage 9.67 Cher Gardien 9.76 Isabelle Schrage 10.12 Bo Kemmere 10.23 Maxime Dassen 10.24 Esther Spaans 10.48 Britt Barendse 10.64 Suzanne de Jong

50 meter horden handtijden 8.6 Eva Tetteroo 9.3 Jonna Vroom 9.7 Aline Philipsen

60 meter horden 10.42 Julia de Koning 10.60 Eva Tetteroo 10.66 Eveline v Marrewijk 11.20 Jonna Vroom 11.90 Aline Philipsen 12.12 Chér Gardien 12.35 Ruby Rooijen

verspringen 4,53 Eva Tetteroo 4,32 Julia de Koning 4,13 Eveline v Marrewijk 3,94 Jonna Vroom 3,89 Aline Philipsen 3,84 Chèr Gardien 3,77 Ruby van Rooijen 3,43 Suzanne de Jong 3,42 Ester Spaans 3,40 Isabelle Schrage 3,32 Britt Barendse 3,15 Jo Kemmere 3,00 Maxime Dassen

hoogspringen 1,50 Aline Philipsen 1,50 Julia de Koning 1,40 Eva Tetteroo

kogelstoten 3 kg 8,35 Eva Tetteroo 8,10 Isabelle Schrage 7,92 Julia de Koning 7,59 Aline Philipsen 6,98 Eveline v Marrewijk 6,98 Bo Kennere 6,74 Ruby van Rooijen 6,29 Chèr Gardien

6,20 Maxime Dassen 6,06 Esther Spaans 5,59 Jonna Vroom 4,54 Suzanne de Jong 4,27 Britt Barendse

jongens pupillen C m = mini

40 meter 8.06 Melle de Jong m 8.27 Liam van Putten 8.29 Duncan van Bueren 8.51 Ivar van Ruijven m 9.31 Bram Louter m 9.88 Liam Brederoo m

verspringen 2,65 Melle de Jong m 2,60 Duncan van Bueren 2,42 Ivar van Ruijven m 2,05 Liam van Putten 1,93 Bram Louter m 1,65 Liam Brederoo m

balwerpen 12,22 Duncan van Bueren 11,70 Melle de Jong m 9.88 Bram Louter m 8,41 Liam van Putten 8,01 Ivar van Ruijven m 6,14 Liam Brederoo m

jongens pupillen B

40 meter 8.08 Merlijn Verlaan 8.15 Max Veraar 9.19 Ticho de Waard

verspringen 2,68 Max Veraar 2,64 Merlijn Veraar 2,18 Ticho de Waard

kogelstoten 2 kg 4,04 Max Veraar 3,32 Ticho de Waard 3,10 Maerlijn Veraar

jongens pupillen A

60 meter 9.37 Quiten de Brabander 9.47 Sander Hoogervorst 9.94 Dennis Zwinkels 10.19 Daniël Verhoeve 10.43 Martijn Vahl 10.48 Tom Dogger

10.52 Jacco Aalbregt 10.64 Rick van der Waal 10.74 Bo Herrewijnen 10.92 Ruben Bosma 11.02 Rob Hagebeek 11.29 Lars Pijnacker 11.58 Sam Barendse 11.90 Jasper Wubben 12.19 Jesse Verhoeve

verspringen 3,80 Quinten d.Brabander 3,45 Daniël Verhoeve 3,43 Rick van der Waal 3,36 Dennis Zwinkels 3,42 Sander Hoogervorst 3,17 Bo Herrewijnen 3,17 Martijn Vahl 3,03 Jacco Aalbregt 3,02 Rob Hagebeek 2,97 Lars Pijnacker 2,93 Ruben Bosma 2,84 Jasper Wubben 2,79 Sam Barendse 2,71 Tom Dogger 2,68 Jesse Verhoeve 2,45 Rob Borsboom

kogelstoten 2 kg 7,66 Quinten d.Brabander 6,49 Sander Hoogervorst 6,43 Daniël Verhoeve 6,11 Rick van der Waal 5,98 Bo Herrewijnen 5,64 Ruben Bosma 5,49 Jesse Verhoeve 5,04 Lars Pijnacker 4,98 Jacco Aalbregt 4,75 Jasper Wubben 4,41 Rob Hagebeek 4,38 Sam Barendse 4,20 Dennis Zwinkels 4,12 Martiijn Vahl 3,68 Tom Dogger 2,65 Rob Borsboom

jongens D

60 meter 9.56 Milan Vermeulen 9.95 Guido Persoon 10.15 Pim Veraar 10.67 Bas v Zuijderveld 11.26 Ruben Vreugdenhil

60 meter horden 12.91 Milan Vermeulen 13.10 Guido Persoon

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (41)

RESULTATEN INDOOR EIND 2010 (t/m 31-12-2010)

40

13.40 Pim Veraar 14.46 Bas v Zuijderveld 14.78 Ruben Vreugdenhil

verspringen 3,83 Guido Persoon 3,31 Pim Veraar 3,26 Milan Vermeulen 3,12 Ruben Vreugdenhil 2,94 Bas v Zuijderveld

kogelstoten 3 kg 5,92 Milan Vermeulen 5,19 Guido Persoon 4,71 Pim Veraar

4,14 Ruben Vreugdenhil 3,41 Bas v Zuijderveld

jongens C

50 meter handtijden: 7.6 Kevin Philipsen

60 meter 8.97 Ivar de Kok 8.97 Kevin Philipsen 9.55 Ivo Kerklaan 9.86 Dave den Harder 10.17 Leander de Kok

60 meter horden 11.62 Kevin Philipsen 12.65 Ivo Kerklaan

verspringen 4,28 Ivar de Kok 4,23 Kevin Philipsen 4,04 Ivo Kerklaan 3,64 Dave den Harder 3,32 Leander de Kok

hoogspringen 1,50 Ivar de Kok

1,40 Kevin Philipsen

kogelstoten 4 kg 9,57 Leander de Kok 9,24 Kevin Philipsen 7,85 Ivar de Kok 7,17 Ivo Kerklaan 4,89 Dave den Harder

jongens B

50 meter 7.31 Jelmer de Boer 7.59 Jeremy Bronswijk

60 meter 8.56 Jelmer de Boer 8.76 Jeremy Bronswijk

verspringen 4,87 Jelmer de Boer 4,50 Jeremy Bronswijk

kogelstoten 5 kg 9,96 Jeremy Bronswijk 7,35 Jelmer de Boer

Nota betreffende handtijden / elektronische tijden

Handtijden worden uitgedrukt in tienden van een seconde. Verdere verfijning is zinloos omdat het menselijke reactievermogen niet toelaat daar

juist op te reageren. Veel betrouwbaarder zijn natuurlijk de tijden die electronisch zijn opgenomen. Die worden tot op een honderdste van een

seconde weergegeven. Nationaal en internationaal zijn dat trouwens de enige tijden die aanvaard worden voor de loopnummers tot en met de 400

meter. Op lokaal niveau hebben we tot 2009 de handgeklokte tijden ook opgenomen. En voor de pupillen ook nog in 2010. In onze lijsten zijn dus de tijden tot 1 cijfer na de seconde handgeklokt, die met 2 cijfers na de seconde zijn electronisch geklokt.

Dus 10.1 is een handgeklokte tijd 10.10 is een electonische tijd

Er is echter nog een verschil. Doordat er een vertraging is bij de reactie op het startschot is er bij de handgeklokte tijden een voordeel.

Internationaal is aangenomen dat bij vergelijking van beide soorten tijden er 0.24 seconden dient bijgeteld voor alle nummers binnen de

baanronde (dus minder dan 400 meter op de buitenbanen en minder dan 200 meter op indoorbanen. Bij 1 baanronde (400 meter buiten en 200

meter indoor) is dat 0.14 sec. Bij langere afstanden wordt geen correctie toegepast.

Een handgeklokte tijd van 10.2 op de 100 meter zal in de lijsten dus gelijkgesteld worden met 10.44 electronisch.

Algemene regel bij handgeklokte tijden: Indien de waargenomen handgeklokte tijden waarden geven op hondersten van een seconde dan worden deze omhoog afgerond. Dat dient steeds

te gebeuren op het juryblad bij aankomst of bij de verwerking van de uitslagen. Voorbeeld: een handgeklokte 1.48.01 wordt 1.48.1; een

handgeklokte 1.48.10 wordt ook 1.48.1.

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (42)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN INDOOR

41

* betekent onreglementaire baan (langer dan 200 meter)

MEISJES PUPILLEN C m = min i pupil

40 meter 6.7 Tessa de Niet 97 7.0 Roos Kouwenhoven 83 7.32 Saskia Schotel 95 7.2 Linda Vroom 89 7.47 Evi van Loon 07 7.58 Verana de Roo 05 7.4 Kelly Schotel 96 7.71 Rebecca Looije 10 7.5 Annette Smit 80 7.5 Jasmijn v Holsteijn 93

600 meter 2.14.4 Tessa de Niet 97 2.19.39 Joy Ophorst 99 2.21.09 Saskia Schotel 95 2.24.5 Vicky Grootscholten 91

1000 meter 4.13.8 Linda Vroom 89 4.17.0 Annette Smit * 80 4.18.2 Annemie van Schie 77 4.24.2 Roos Kouwenhoven 83 4.32.3 Anouk van der Sman 94 4.34.0 Kim van den Heuvel 94 4.44.3 Ivana Ardewijn 90

verspringen 3,23 Tessa de Niet 96 3,15 Saskia Schotel 96 2,91 Angela de Vries 10 2,90 Elise Gankema 96 2,87 Linda Vroom 89 2,86 Eva Tetteroo 05 2,85 Rebecca Looije 10 2,71 Martine Wubben 89 2,70 Joy Ophorst 99 2,67 Wendy de Bloois 99

hoogspringen 1,00 Rebecca Looije 10 0,90 Anouk van der Sman 94 0,90 Evi van Loon 07 0,85 Renée Nuis 94 0,76 Angela de Vries 10 0,76 Brit van Dien 10

kogelstoten 1 kg 5,74 Tessa de Niet 96 5,47 Esther van den Akker 97 4,89 Saskia Schotel 96 4,84 Anouk van der Sman 94 4,43 Wendy de Bloois 99 4,29 Renée Nuis 92

balwerpen 15,78 Eva Tetteroo 05 15,55 Rebecca Looije 09 12,28 Brit van Dien 09 11.96 Sacha van Heijnigen m 09 11,95 Angela de Vries 09 11,82 Elisabeth van't Riet 93 11,64 Renée Nuis 93 11,22 Evi van Loon 07 11,00 Hannah van Velzen 09 10,47 Tamara van Zanten 10

MEISJES PUPILLEN B

40 meter 6.64 Tessa de Niet 98 Saskia Schotel 96 6.7 Verena de Roo 06 7.03 Evi van Loon 08 6.9 Sharon Tettero 94 Marjolijn Duivenvoorden 97 7.0 Roos Kouwenhoven C 83 Linda Vroom 90 Elise Gankema 97 7.1 Kelly Schotel 98

50 meter 8.69 Verena de Roo 06 9.13 Eva Tetteroo 06 8.9 Inger van 't Riet 93

600 meter 2.11.6 Tessa de Niet 98 2.11.7 Saskia Schotel 97 2.13.9 Sharon Tettero 94 2.16.3 Marijke Vreugdenhil 91 2.17.7 Inger van 't Riet 92 2.17.7 Marjol. Duivenvoorden 97

1000 meter 3.56.0 Inger van 't Riet 92 3.57.3 Linda Vroom 90 4.05.0 Marijke Vreugdenhil 92 4.07.8 Christa Ardewijn 89 4.13.20 Lois Kloor 02 4.14.3 Fennie Lansbergen 90 4.15.1 Marina de Groot 90

verspringen 3,65 Tessa de Niet 98 3,55 Saskia Schotel 97 3,42 Sharon Tettero 94 3,42 Evi van Loon 08 3,33 Elise Gankema 97 3,23 Eva Tetteroo 06 3,20 Linda Vroom 89 3,19 Angela de Vries 10 3.17 Marit de Jong 10 3,09 Marijke Vreugdenhil 91

hoogspringen 1,05 Tessa de Niet 98 1,00 Linda Vroom 89 Fennie Lansbergen 90 Rebecca Looije C 10 0,95 Marina de Groot 90 Marijke Vreugdenhil 91 Verena de Roo 06 Evi van Loon 08 0,90 Femke van Houten 90 Annemiek vd Knaap 91 Maureen van Dien 91 Anouk vd Sman C 94 Sonja Groenheide 94 Jorien Starreburg 95 Mylene de Zoete 08

kogelstoten 2 kg 5,40 Anouk vd Sman 94 5,23 Marijke Vreugdenhil 91 4,95 Verena de Roo 06 4,88 Mireille Boulogne C 86 4,88 Bonnie Krijger 90 4,80 Inger van 't Riet 93 4,78 Sem de Bruin 08

4,75 Eva Tetteroo 06 4,71 Nicole Koreman 88 4,69 Tessa de Niet 98

MEISJES PUPILLEN A

50 meter 8.69 Verena de Roo B 06 8.5 Joyce Meijer 93

60 meter 9.00 Tessa de Niet 00 9.12 Saskia Schotel 99 9.27 Kim van Herk 05 9.1 Sharon Tettero 96 9.39 Lianne vd Lugt 99 9.42 Verena de Roo 08 9.47 Merel van der Meer 05 9.53 Sanne Valstar 02 9.50 Verena de Roo 08 9.3 Sonja Vis _ 85 Frieda Eichhorn 89 Monique Burger 90 9.5 Ramona Thoen 96 Joni Stolk 98 9.78 Mibette Mondt 95 9.78 Sophie Koedood 10

600 meter 1.59.71 Lianne vd Lugt 99 2.00.3 Marijke Vreugdenhil 93 2.02.24 Tessa de Niet 99 2.03.5 Monique Burger 90

1000 meter 3.34.0 Sonja Vis 85 3.37.9 Ramona Thoen 96 3.40.9 Linda Vroom 92 3.44.2 Moniek van den Ende 88 3.46.1 Marijke Vreugdenhil 93 3.48.2 Sharon Tettero 96 3.48.5 Marloes Sweep 90 3.51.1 Inger van 't Riet 94 3.51.4 Monique Burger 91 3.51.5 Mibette Mondt _ 96 3.52.87 Tessa de Niet 00 3.52.9 Michelle v Bodegom 86 3.55.0 Joyce Meijer 93 3.57.8 Frieda Eichhorn 89 3.58.2 Jasmijn v Holsteijn 96

verspringen 4,31 Tessa de Niet 00 4,01 Kim van Herk 06 3,93 Eva Tetteroo 08 3,86 Saskia Schotel 98 3,86 Merel van der Meer 05 3,82 Monique Burger 90 3,79 Ramona Thoen 96 3,70 Mibette Mondt 96 3,64 Kelly Schotel 99 3,58 Inger van 't Riet _ 95 3,54 Verena de Roo 08 3,48 Eva van Eijck 07 3,44 Joni Stolk 97 3,44 Lianne vd Lugt 98 3,42 Sharon Tettero B 94 3,42 Evi van Loon B 08

hoogspringen 1,25 Saskia Schotel 99 1,20 Linda Vroom 91

Mibette Mondt 94 Joni Stolk 98 1,15 Sonja Vis 85 Tessa de Niet 99 Robin Nutbey 99 Rianne de Jong 99 1,10 Chantal van Vliet 89 Marloes Sweep _ 89 Monique Burger 90 Ramona Thoen 95 Kelly Schotel 99 Lianne vd Lugt 99 Bo Tetteroo 02 Aline Philipsen 07 Eva Tetteroo 07 Verena de Roo 08

kogelstoten 2 kg 7,77 Mibette Mondt 96 7,72 Kim van Herk 06 7,56 Tessa de Niet 00 7,30 Annemiek vd Knaap 93 7,25 Marijke Vreugdenhil 93 7,10 Anouk van der Sman 96 6,97 Merel van der Meer 05 6,92 Nicole Koreman 90 6,86 Sophie Koedood 10 6,77 Debby Scholtes _ 93 6,74 Romy Duijvestijn 94 6,73 Saskia Schotel 99 6,70 Sonja Vis 85 6,64 Verena de Roo 08 6,47 Emma Dekker 10

MEISJES JUNIOREN D

50 meter 7.58 Amy Stolk 05 7.8 Jantien Baas 92 8.19 Eva Tetteroo 09 8.23 Lara van der Wel 05

60 meter 8.42 Tessa de Niet 02 8.71 Vanessa Klepper 95 8.71 Anika Olsthoorn 02 8.76 Saskia Schotel 01 8.81 Amy Stolk 05 8.82 Kelly Schotel 02 8.6 Michelle v Bodegom 89 8.6 Marijke Vreugdenhil 96 8.86 Julia de Koning 10 8.7 Ramona Thoen _ 98 8.98 Verena de Roo 09 9.05 Jantien Baas 94 9.08 Linda Vroom 93 9.08 Nathalie Staffeleu 96 9.10 Ellen Naastepad 96

600 meter 1.41.50 Marijke Vreugdenhil 96 1.41.72 Ramona Thoen 98 1.51.74 Vanessa Klepper 95 1.51.94 Jantien Baas 94 1.52.96 Linda Vroom 93 1.54.3 Monique Burger 92 1.54.4 Inger van't Riet 97 1.56.0 Sharon Tettero 98 1.59.71 Lianne vd Lugt pup 99 1.59.94 Marieke Boekestijn _ 94 2.00.48 Sonja Groenheide 99

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (43)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN INDOOR

42

2.01.4 Chantal van Vliet 91 2.02.2 Michelle v Bodegom 89

1000 meter 3.11.84 Marijke Vreugdenhil 95 3.29.92 Judy Middelburg 02 3.30.03 Lianne vd Lugt 00 3.31.99 Vanessa Klepper 95 3.32.0 Chantal Kobus 88 3.34.0 Sonja Vis pup 85 3.34.4 Jantien Baas 92 3.37.9 Ramona Thoen pup 96 3.40.0 Linda Vroom 93 3.40.6 Monique Burger 92 3.44.7 Marieke Boekestijn 93

60 meter horden 10.16 Saskia Schotel 01 10.34 Julia de Koning 10 10.46 Tessa de Niet 02 10.80 Eva Tetteroo 10 11.10 Vanessa Klepper 94 11.22 Mibette Mondt 98 11.42 Joyce Meijer 96 11.56 Amy Stolk 05 11.62 Aline Philipsen 09 11.89 Linda Vroom _ 93 11.95 Kelly Schotel 01 12.04 Marijke Vreugdenhil 95 11.9 Nathalie Staffeleu 96 12.20 Ellen Naastepad 96 12.20 Lianne vd Lugt 01

verspringen 4,85 Tessa de Niet 02 4,73 Julia de Koning 10 4,46 Eva Tetteroo 10 4,38 Saskia Schotel 01 4,33 Vanessa Klepper 95 4,21 Monique Burger 93 4,20 Lorraine Ravestein 99 4,16 Kelly Schotel 01 4,16 Amy Stolk 05 4,14 Jantien Baas _ 94 4,12 Aline Philipsen 09 4,03 Kim van Herk 08 4,03 Jessica van Wingerden 10 4,00 Anouk van der Sman 99 3,98 Anika Olsthoorn 02

hoogspringen 1,45 Marijke Vreugdenhil 95 Mibette Mondt 98 Tessa de Niet 01 Saskia Schotel 01 Julia de Koning 10 1,40 Leonie Wissenburg 81 1,35 Bianca Vermeer 89 Linda Vroom 93 Ramona Thoen 98 Anouk van der Sman _ 98 Eva Tetteroo 08 1,30 Jantien Baas 93 Joyce Meijer 96 Judy Middelburg 02 Lisette Moelker 03

kogelstoten 2 kg 11,02 Mibette Mondt 98 10,67 Kim van Herk 08 10,66 Anouk van der Sman 99 10,01 Jessica van Wingerden 10

9,80 Marijke Vreugdenhil 95 9,62 Karina Voois 10 9,25 Amy Stolk 05 9,13 Vanessa Klepper 95 9,04 Sonja Vis 86 8,95 Tessa de Niet _ 02 8,82 Aline Philipsen 10 8,78 Valerie Koreman 90 8,74 Christa Ardewijn 93 8,62 Ilonka Stougje 05 8,60 Julia de Koning 10

MEISJES JUNIOREN C

50 meter 6.93 Tessa de Niet 04 7.13 Lianne van der Lugt 03 7.31 Saskia Schotel 03 7.55 Anika Olsthoorn 03 7.58 Amy Stolk D 05

60 meter 8.15 Tessa de Niet 04 8.28 Mariëlle Paerel 95 8.30 Chavelie Babel 00 8.30 Lianne van der Lugt 03 8.40 Marijke Vreugdenhil 98 8.55 Anais Haldorsen 00 8.57 Saskia Schotel 03 8.58 Kelly Schotel 04 8.64 Monique Burger 95 8.4 Linda Vroom _ 96 8.64 Amy Stolk 07 8.66 Gabriëlle de Vreede 95 8.67 Vanessa Klepper 95 8.71 Anika Olsthoorn D 02 8.5 Nanda Roeling 88 8.5 Michelle v Bodegom 90 8.5 Daniëlle Fieret 92 8.74 Christa Ardewijn 95 8.74 Sanna Hurkmans 02 8.5 Yvonne de Jong 05

600 meter 1.35.3 Marijke Vreugdenhil 98 1.40.96 Ramona Thoen 99 1.44.45 Monique Burger 95 1.45.8 Daniëlle Fieret 91 1.46.05 Linda Vroom 95 1.46.6 Vanessa Klepper 96 1.47.4 Jantien Baas 94 1.48.18 Kelly Schotel 04 1.48.4 Wendy Lalleman 96 1.50.39 Jony Stolk _ 02 1.51.2 Elise Eekhout 91 1.52.4 Michelle v.Bodegom 90 1.52.6 Rianne v Marrewijk 78 1.54.06 Marieke Boekestijn 95 1.54.30 Lianne vd Lugt 03

1000 meter 3.11.84 Mar.Vreugdenhil D 95 3.12.47 Lorraine Ravestein 01 3.16.76 Jantien Baas 95 3.27.7 Nanda Roeling 88 3.29.58 Lianne vd Lugt 02 3.29.92 Judy Middelburg D 02 3.31.1 Monique Burger 94 3.31.99 Vanessa Klepper D 95 3.32.0 Chantal Kobus D 88 3.32.0 Marieke Boekestijn _ 95

3.32.1 Elise Eekhout 91 3.34.0 Sonja Vis p 85 3.37.9 Ramona Thoen p 96 3.38.8 Tamara Overkleeft 89

50 meter horden 9.26 Wendy de Bloois 05 10.56 Marjolein Olsthoorn 05 handtijden vanaf 2010: 8.6 Eva Tetteroo 10 9.3 Jonna Vroom 10 9.7 Aline Philipsen 10

60 meter horden (0,762) 9.38 Marijke Vreugdenhil 98 9.62 Anais Haldorsen 00 9.64 Saskia Schotel 03 9.86 Linda Vroom 95 10.18 Monique Burger 95 10.21 Ramona Thoen 99 10.33 Tessa de Niet 04 10.42 Julia de Koning 10 10.44 Mibette Mondt 99 10.47 Ellen Naastepad _ 98 10.51 Vanessa Klepper 95 10.51 Joni Stolk 02 10.60 Eva Tetteroo 10 10.66 Eveline van Marrewijk 10 10.77 Jantien Baas 94

verspringen 5,08 Marijke Vreugdenhil 98 5,08 Tessa de Niet 03 5,07 Monique Burger 95 4,98 Lianne van der Lugt 03 4,97 Ellen Naastepad 98 4,86 Saskia Schotel 03 4,82 Linda Vroom 95 4,82 Kim van Herk 10 4,73 Lorraine Ravestein 01 4,69 Julia de Koning D_10 4,67 Vanessa Klepper 95 4,63 Ramona Thoen 99 4,57 Kim van Herk 09 4,53 Eva Tetteroo 10 4,42 Jolanda Monna 96

hoogspringen 1,61 Mibette Mondt 99 1,58 Linda Vroom 96 1,50 Joni Stolk 02 Kelly Schotel 04 Julia de Koning 10 Aline Philipsen 10 1,46 Elaine van den Borg 09 Jillian van den Borg 09 1,45 Christa Ardewijn 94 Marijke Vreugdenhil D_95 Tessa de Niet D 01 Saskia Schotel D 01 Tamara Middelburg 02 1,40 Angelique Moeke 80 Leonie Wissenburg p 81 Jantien Baas 94 Monique Burger 94 Evelien Vermeer 95 Eva Tetteroo 10

kogelstoten 3 kg 10,64 Tessa de Niet 04 10,59 Mibette Mondt 00 10,39 Tamara Middelburg 03

9,87 Kim van Herk 09 9,05 Christa Ardewijn 94 8,94 Joni Stolk 02 8,94 Saskia Schotel 03 8,93 Chavelie Babel 00 8,91 Lorraine Ravestein 01 8,84 Esther van den Akker _ 03 8,75 Anouk van der Sman 01 8,58 Nienke Veenstra 90 8,57 Saskia Schotel 02 8,54 Ellen Naastepad 97 8,43 Nikki van Herk 05

MEISJES JUNIOREN B

50 meter 6.93 Tessa de Niet C 04 7.07 Lianne van der Lugt 05 7.23 Amy Stolk 08 7.31 Saskia Schotel C 03 7.35 Monique Burger 95 7.49 Gabriëlle de Vreede 95

60 meter 8.15 Tessa de Niet C 04 8.18 Lianne van der Lugt 04 8.28 Mariëlle Paerel C 95 8.30 Chavelie Babel C 00 8.32 Amy Stolk 09 8.33 Yvonne de Jong 07 8.34 Ellen Naastepad 00 8.40 Marijke Vreugdenhil C 98 8.43 Monique Burger 96 8.55 Anais Haldorsen C_00 8.57 Saskia Schotel C 03 8.58 Kelly Schotel C 04 8.64 Gabriëlle de Vreede 96 8.4 Linda Vroom C 95 8.67 Vanessa Klepper C 95 8.71 Anika Olsthoorn D 02 8.71 Tamara Middelburg 05

200 meter 26.36 Marijke Vreugdenhil C 98 26.44 Amy Stolk 08 26.47 Tessa de Niet 04 27.33 Ellen Naastepad 00 27.38 Lianne van der Lugt 05 27.48 Monique Burger 96 27.3 Ramona Thoen 02 27.68 Yvonne de Jong 06 27.71 Kelly Schotel C 03 27.82 Lorraine Ravestein C_00 27.98 Joni Stolk 03 28.60 Marjolein v.Marrewijk 08 28.70 Linda Vroom 96 28.77 Anais Haldorsen C 00 28.90 Sanna Hurkmans C 02

400 meter 58.33 Marijke Vreugdenhil C 98 61.7 Ramona Thoen 01 62.51 Lorraine Ravestein 01 62.63 Monique Burger 95 62.65 Marjolein v Marrewijk 09 62.76 Amy Stolk 09 63.71 Nadine de Jong 10 63.75 Claudia van Schie 05 64.10 Joni Stolk 04 64.5 Ineke Jansen _ 77 67.1 Leonie Wissenburg 84

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (44)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN INDOOR

43

800 meter 2.18.01 Mar.Vreugdenhil C 98 2.19.75 Marjolein v.Marrewijk 09 2.20.57 Lorraine Ravestein 03 2.21.35 Nanda Roeling 91 2.21.85 Lisa Driessen 07 2.27.59 Danielle Fieret 93 2.36.66 Ramona Thoen 02 2.39.0 Ida vd Voort * 80

1000 meter 3.01.18 Lisa Driessen 06 3.08.21 Nanda Roeling 90 3.11.84 Mar.Vreugdenhil D 95

1500 meter 4.51.74 Lisa Driessen 07 5.00.33 Judy Middelburg 06 5.17.4 Leonie Wissenburg C 83

3000 meter 11.37.27 Nienke de Jong 10

50 meter horden 8.72 Tamara Middelburg 05 8.95 Saskia Schotel 04

60 meter horden 9.14 Anais Haldorsen 01 9.50 Monique Burger 96 9.64 Ramona Thoen 01 9.76 Joni Stolk 04 9.83 Saskia Schotel 04 10.09 Lianne van der Lugt 05 10.12 Marijke Vreugdenhil 99 10.22 Yvonne de Jong 07 10.26 Linda Vroom 96 10.3 Saskia van Loon _ 89 10.59 Elen Naastepad 99 10.83 Amy Stolk 07 10.96 Joyce Meijer 99 11.35 Tamara Middelburg 05 11.5 Angelique Moeke 80

verspringen 5,41 Monique Burger 96 5,22 Lianne vd Lugt 04 5,08 Marijke Vreugdenhil C 98 5,08 Tessa de Niet C 03 4,97 Ellen Naastepad C 98 4,95 Ramona Thoen 02 4,86 Saskia Schotel C 03 4,82 Linda Vroom C 95 4,80 Tamara Middelburg 04 4,69 Julia de Koning D_10 4,67 Vanessa Klepper C 95 4,61 Christa Ardewijn 95 4,59 Kelly Schotel 04 4,55 Lorraine Ravestein C 01 4,44 Eva Tetteroo D 10

hinkstapsprong 11,28 Monique Burger 97 9,86 Kim van Herk C 09 9,21 Saskia Schotel C 03 8,87 Tamara Middelburg C 03

hoogspringen 1,64 Wendy de Bloois 08 1,63 Mibette Mondt 01 1,58 Linda Vroom C 96 1,50 Joni Stolk C 02 Kelly Schotel C 04 Julia de Koning C 10

Aline Philipsen C 10 1,48 Ramona Thoen 00 1,46 Elaine van den Borg C 09 Jillian van den Borg C_09 1,45 Christa Ardewijn C 94 Marijke Vreugdenhil D 95 Tessa de Niet D 01 Saskia Schotel D 01 Tamara Middelburg C 02 Yvonne de Jong 05

kogelstoten 3 kg 11,14 Mibette Mondt 02 10,93 Ramona Thoen 02 10,64 Tessa de Niet C 04 10,39 Tamara Middelburg C 03 10,12 Ellen Naastepad 99 10,00 Joni Stolk 03 9,88 Michelle Vroon 89 9,77 Kim van Herk C 09 9,67 Nikki van Herk 08 9,17 Amy Stolk _ 08 9,05 Christa Ardewijn C 95 8,93 Chavelie Babel C 00 8,91 Lorraine Ravestein C 01 8,84 Esther van den Akker C 03 8,75 Anouk vd Sman C 01

vijfkamp 3217 Ramona Thoen 02

MEISJES JUNIOREN A

50 meter 6.93 Tessa de Niet C 04 7.07 Lianne van der Lugt B 05 7.08 Monique Burger 99 7.16 Ellen Naastepad 01 7.17 Yvonne de Jong 09

60 meter 8.04 Lianne van der Lugt 07 8.15 Tessa de Niet C 04 8.20 Monique Burger 98 8.24 Yvonne de Jong 08 8.28 Mariëlle Paerel C 95 8.30 Chavelie Babel C 00 8.32 Amy Stolk B 09 8.34 Ellen Naastepad B 00 8.40 Marijke Vreugdenhil C 98 8.48 Tamara Middelburg _ 07 8.55 Anais Haldorsen C 00 8.57 Saskia Schotel C 03 8.58 Kelly Schotel C 04 8.4 Linda Vroom C 96 8.64 Gabriëlle de Vreede B 95 8.67 Vanessa Klepper C 95 8.71 Anika Olsthoorn D 02

200 meter 25.77 Monique Burger 99 26.36 Marijke Vreugdenhil C 98 26.44 Amy Stolk B 08 26.47 Tessa de Niet B 04 27.14 Ramona Thoen 03 27.33 Ellen Naastepad B 00 27.38 Lianne van der Lugt B 05 27.44 Yvonne de Jong 08 27.71 Kelly Schotel C 03 27.82 Lorraine Ravestein C_00 27.98 Joni Stolk B 03 28.61 Simone van Dijk 91

28.46 Linda Vroom 96 28.58 Tamara Middelburg 06 28.60 Marjolein v.Marrewijk B 08

400 meter 57.37 Monique Burger 99 58.33 Marijke Vreugdenhil C 98 60.26 Ramona Thoen 03 60.63 Lorraine Ravestein 03 61.46 Marjolein v Marrewijk 10 62.7 Margreet Verbeek 80 62.99 Amy Stolk B 09 63.15 Simone van Dijk 91 63.75 Claudia van Schie B 05 64.10 Joni Stolk _ 04 64.5 Ineke Jansen 77

800 meter 2.14.61 Marjolein v.Marrewijk 10 2.15.79 Maddie Duhon 07 2.18.01 Mar.Vreugdenhil C 98 2.20.12 Judy Middelburg 07 2.20.3 Margreet Verbeek 80 2.20.57 Lorraine Ravestein B 03 2.21.35 Nanda Roeling B 91 2.21.85 Lisa Driessen B 07 2.22.3 Kim Roeling 93 2.26.66 Ramona Thoen B_ 02 2.27.59 Danielle Fieret B 93 2.32.0 Marion Komdeur 76 2.35.6 Ine Valentin 75

* 2.12.76 Maddie Duhon 08

1000 meter 2.58.05 Maddie Duhon 07 3.01.18 Lisa Driessen B 06 3.03.10 Judy Middelburg 08 3.08.21 Nanda Roeling B 90 3.11.84 Mar.Vreugdenhil D 95

1500 meter 4.43.0 Margreet Verbeek 80 4.45.07 Maddie Duhon 07 4.46.62 Kim Roeling 94 4.47.11 Judy Middelburg 08 4.48.47 Nanda Roeling 92 4.51.74 Lisa Driessen B 07 5.13.6 Nathalie Barents 89 5.17.4 Leonie Wissenburg C 83 5.22.4 Marion Komdeur 76 5.22.47 Simone van Dijk _ 90

3000 meter 11.27.00 Nathalie Barents 89 11.37.27 Nienke de Jong B 10

50 m horden 8.91 Joni Stolk 05

60 meter horden 9.19 Monique Burger 99 9.63 Ramona Thoen 03 10.29 Tamara Middelburg 07 10.42 Joni Stolk 05 11.14 Saskia van Loon 90 11.2 Margreet Verbeek 80 11.5 Angelique Moeke 80

verspringen 5,57 Lianne vd Lugt 07 5,41 Monique Burger B 96 5,27 Ellen Naastepad 03 5,11 Tamara Middelburg 06

5,08 Marijke Vreugdenhil C 98 5,08 Tessa de Niet C 03 5,07 Joni Stolk 06 5,04 Ramona Thoen 03 4,86 Saskia Schotel C 03 4,82 Linda Vroom C_95 4,69 Julia de Koning D 09 4,67 Vanessa Klepper C 95

hinkstapsprong 11,28 Monique Burger B 97 10,64 Ellen Naastepad 01 10,56 Tamara Middelburg 07 9,86 Kim van Herk C 09 9,62 Linda Vroom 99

hoogspringen 1,64 Wendy de Bloois 08 1,63 Mibette Mondt B 01 1,58 Linda Vroom C 96 1,56 Joni Stolk 06 1,53 Tamara Middelburg 06 1,50 Mariska Moerman 90 Ramona Thoen 03 Kelly Schotel C 04 Julia de Koning C 10 Aline Philipsen C_10 1,46 Elaine van den Borg C 09 Jillian van den Borg C 09 1,45 Margreet Verbeek 80 Christa Ardewijn C 94 Mar.Vreugdenhil D 95 Tessa de Niet D 01 Saskia Schotel D 01 Yvonne de Jong B 05

kogelstoten 4 kg 10,58 Tamara Middelburg 07 10,15 Ramona Thoen 02 10,02 Mibette Mondt C 02 9,00 Elise Noortzij 76 8,65 Michelle Vroon 91 8,24 Joni Stolk 06

vijfkamp 3126 Ramona Thoen 03 (9.91-2.29.04-1,50-9,57-5,04) 2925 Joni Stolk 06 2797 Tamara Middelburg 07

4 x 200 meter 1.47.68 M.Burger-E.Naastepad- M.Vreugdenhil-L.Vroom 99

DAMES

50 meter 6.82 Lianne van der Lugt 09 6.93 Tessa de Niet C 04 7.08 Monique Burger A 99 7.13 Ellen Naastepad 06 7.16 Yvonne de Jong 09

60 meter 7.96 Lianne vd Lugt 09 8.15 Tessa de Niet C 04 8.15 Ellen Naastepad 07 8.20 Monique Burger 99 8.24 Yvonne de Jong A 08 8.28 Mariëlle Paerel C 95 8.30 Chavelie Babel C 00 8.34 Amy Stolk B 08 8.40 Marijke Vreugdenhil C 98

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (45)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN INDOOR

44

8.48 Tamara Middelburg A_ 07 8.55 Anais Haldorsen C 00 8.57 Saskia Schotel C 03 8.58 Kelly Schotel C 04 8.64 Gabriëlle de Vreede C 95 8.4 Linda Vroom C 96

200 meter 25.77 Monique Burger A 99 26.36 Marijke Vreugdenhil C 98 26.44 Amy Stolk B 08 26.47 Tessa de Niet B 04 26.72 Ellen Naastepad 07 26.93 Lianne van der Lugt 09 27.14 Ramona Thoen A 03 27.44 Yvonne de Jong A 08 27.71 Kelly Schotel C 03 27.82 Lorraine Ravestein C_00 27.98 Joni Stolk B 03 28.05 Linda Vroom 03 28.58 Tamara Middelburg A 06 28.60 Marj.v.Marrewijk B 08 28.61 Simone van Dijk 91

400 meter 57.37 Monique Burger A 99 58.30 Ramona Thoen 09 58.33 Mar.Vreugdenhil C 98 60.63 Lorraine Ravestein A 03 61.46 Marj. v.Marrewijk A 10 62.7 Margreet Verbeek 80 62.99 Amy Stolk B 09 63.15 Simone van Dijk 91 63.75 Claudia van Schie B 05 64.10 Joni Stolk _ 04 64.5 Ineke Jansen 77

800 meter 2.14.61 Marj.v.Marrewijk A 10 2.15.09 Monique Burger 02 2.15.79 Maddie Duhon A 07 2.18.01 Marijke Vreugdenhil C 98 2.20.12 Judy Middelburg A 07 2.20.3 Margreet Verbeek 80 2.21.33 Lorraine Ravestein B 02 2.21.35 Nanda Roeling B 91 2.21.85 Lisa Driessen B 07 2.22.3 Kim Roeling _ 93 2.26.22 Ramona Thoen C 02 2.26.41 Joni Stolk 08 2.27.59 Danielle Fieret B 93 2.32.0 Marion Komdeur 76 2.35.6 Ine Valentin 75

* 2.09.48 Maddie Duhon 09

1000 meter 2.58.05 Maddie Duhon A 07 3.01.18 Lisa Driessen B 01 3.03.10 Judy Middelburg A 08 3.08.21 Nanda Roeling B 90 3.11.84 Marijke Vreugdenhil D 95

1500 meter 4.43.0 Margreet Verbeek A 80 4.45.07 Maddie Duhon A 07 4.46.62 Kim Roeling A 94 4.47.11 Judy Middelburg A 08 4.48.47 Nanda Roeling A 92 4.51.74 Lisa Driessen B 07 4.56.0 Linda v Vliet 84 4.58.9 Ine Valentin 76 5.17.4 Leonie Wissenburg C 83

5.22.4 Marion Komdeur A_ 76 5.22.47 Simone van Dijk 90

1 Engelse mijl 4.49.04 * Maddie Duhon 10

3000 meter 9.39.59 Maddie Duhon 10 10.43.52 Judy Middelburg 09 11.17.04 Elvera de Bruyn 89 11.27.00 Nathalie Barents A 89 11.31.74 Ineke Haaring 89 11.37.27 Nienke de Jong B 10

50 meter horden 8.91 Joni Stolk A 05

60 meter horden 9.19 Monique Burger A 99 9.55 Joni Stolk 08 9.63 Ramona Thoen A 03 10.01 Ellen Naastepad 06 10.29 Tamara Middelburg A 07 11.14 Saskia van Loon A 90 11.2 Margreet Verbeek A 80

verspringen 5,87 Lianne vd Lugt 09 5,75 Ellen Naastepad 07 5,41 Monique Burger B 96 5,19 Tamara Middelburg 09 5,08 Marijke Vreugdenhil C 98 5,08 Tessa de Niet C 03 5,06 Joni Stolk A 06 5,04 Ramona Thoen A 02 4,86 Saskia Schotel C 03 4,82 Linda Vroom C_95 4,69 Julia de Koning D 10 4,67 Vanessa Klepper C 95

hinkstapsprong 11,28 Monique Burger B 97 11,09 Tamara Middelburg 09 10,64 Ellen Naastepad A 01 9,62 Linda Vroom A 99

hoogspringen 1,64 Wendy de Bloois B 08 1,63 Mibette Mondt B 01 1,60 Linda Vroom 03 1,56 Joni Stolk A 06 1,53 Tamara Middelburg A 06 1,50 Mariska Moerman 90 Ramona Thoen 03 Kelly Schotel C 04 Julia de Koning C 10 Aline Philipsen C_10 1,45 Margreet Verbeek 80 Christa Ardewijn C 94 Marijke Vreugdenhil D 95 Tessa de Niet D 00 Saskia Schotel D 00 Yvonne de Jong B 05

kogelstoten 10,58 Tamara Middelburg A 07 10,15 Ramona Thoen A 02 10,02 Mibette Mondt C 02 9,30 Joni Stolk 07 9,00 Elise Noordtzij 76 8,40 Tine Bronswijk 76 8,38 Nel Valstar 76 7,73 Rachel van Emmerik 90

vijfkamp 3160 Joni Stolk 08 (9.55-1,56-9,16-4,87-2.26.41) 3126 Ramona Thoen A 03 (9.91-2.29.04-1,50-9,57-5,04) 2831 Tamara Middelburg 08 (10.60-1,50-10,17-5,01-2.46.28)

4 x 200 meter 47.68 M.Burger-E.Naastepad- M.Vreugdenhil-L.Vroom 99

4 x 400 meter 4.08.10 Joni Stolk- Lor.Ravestein-Judy Middelburg-Maddie Duhon 07

JONGENS PUPILLEN C

( m = mini pupil )

40 meter 6.6 Mark Oomen 89 7.1 Mike van Winden 96 7.35 Maurice van der Meer 06 7.3 Ronald Bruinen 85 7.56 Robert Noordam 02 7.4 Jacky Meijer 88 Patrick de Bloois 97 7.73 Chris Bouwhuis 06 7.5 Koen Zuyderwijk 89 Bertran Verwey _ 89 Sander van der Lans 89 Yannick Hurkmans m 99

50 meter 10.11 Mart Hillebrand 09 10.0 Alexander Sepers 93

600 meter 2.18.6 Roland Keyzer 93 2.19.2 Johan Vreugdenhil 95 2.21.08 Niels Wubben 95 2.21.7 Frank Vreugdenhil 91

1000 meter 4.04.9 Mark Oomen 89 4.05.2 Niels Wubben 96 4.06.7 Mike van Winden 96 4.11.5 Frank Vreugdenhil 91 4.14.6 Bertran Verwey 89 4.15.0 Jacky Meijer 88 4.16.5 Roland Keyzer 94 4.20.5 Jeffrey Zuidgeest 90 4.22.9 Ronald Bruinen 85

verspringen 3,60 Mark Oomen 89 3,10 Mart Hillebrand 09 3,02 Bertran Verwey 89 2,96 Frank Vreugdenhil 91 2,95 Maurice van der Meer 06 2,88 Patrick de Bloois 97 2,85 Niels Wubben 95 2,84 Mike van Winden 96 2,78 Martijn van Mechelen 91 2,74 Sander van der Lans 89

hoogspringen 1,00 Guido Persoon 07 0,90 Chris Bouwhuis 07 0,86 Dano van Calsteren 10 0,85 Mart Hillebrand 09 0,85 Jacco Aalbregt 09

kogel 1 kg

6,07 Niels Wubben 96 5,58 Berend Booms 95 5,56 Yannick Hurkmans 99 5,21 Ernst Koene 98 5,10 Tom Booms 94 5,06 Johan Vreugdenhil 95 4,95 Pim van Mensch 92 4,92 Toni But 99 4,91 Alexander Sepers 93

balwerpen 27,15 Mart Hillebrand 09 23,36 Chris Bouwhuis 06 20,48 Guido Persoon 07 20,18 Maurice van der Meer 06 17,17 Tom Bouwhuis 05 15,28 Jeroen Noordermeer 95 15,10 Jeffrey Zuidgeest 91 14,84 Gabriël vd Kruyk 92 14,60 Johan Vreugdenhil 95 14,50 Koen Zuyderwijk 89

JONGENS PUPILLEN B

40 meter 6.5 Maurice van der Meer 07 6.83 Reinier Valstar 02 6.6 Mark Oomen C 89 6.8 Ronald Bruinen 86 Jorn Born 88 Jacky Meijer 89 7.0 Paul van Veen 78 Thiebout Borsboom 79 René Boers 80 Eelco Romeyn _ 83 Frits Verbruggen 91 Thierry Zonneveld 95 Patrick de Bloois 98

50 meter 9.94 Mart Hillebrand 09

600 meter 2.09.3 Jeffrey Zuidgeest 91 2.09.4 Thierry Zonneveld 95

1000 meter 3.38.0 Frits Verbruggen 91 3.50.9 Jochem van den Berg 85 3.55.5 Bertran Verwey 90 3.57.6 Michel Prins 77 3.58.0 Mark Oomen 90 3.59.7 René Boers * 80

verspringen 3,86 Mark Oomen 90 3,86 Reinier Valstar 02 3,38 Maurice van der Meer 07 3,35 Quinten de Brabander 09 3,30 Remco Switzar 98 3,28 Mike van Winden 97 3,15 Frank Vreugdenhil 92 3,13 Guus Faber 10 3,12 Mike van Winden 96 3,10 Gabriël vd Kruyk _ 92 3,10 Patrick de Bloois 98 3,10 Mart Hilebrand C 09

hoogspringen 1,10 Johan Kempe 77 Mark Oomen 89 1,05 Yves Odinot 77 Thierry Zonneveld 95

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (46)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN INDOOR

45

Guido Persoon 08 1,00 Jeffrey Zuidgeest 91 Roland Keyzer 95 Johan Vreugdenhil 95 Maurice van der Meer 07

kogelstoten 6,69 Jochem van den Berg 85 5,95 Paul van Veen 78 5,91 Bob Keus 84 5,87 Clemens van den Broek 83 5,69 Reinier Valstar 02 5,66 Mark Oomen 89 5,59 Danny van Deursen 80

JONGENS PUPILLEN A

60 meter 8.94 Reinier Valstar 04 8.8 Mark Oomen 91 Sjoerd Dijsselbloem 91 9.32 Malik Boutkabout 10 9.1 Raymond Immerzeel 96 Thierry Zonneveld 97 9.37 Quinten de Brabander 10 9.38 Mike van Winden 99 9.2 Jacky Meijer 90 9.47 Sander Hoogervorst _ 10 9.52 Milan Vermeulen 10 9.3 Roelant Verbeek 79 Koen van Mensch 93 Kris van Aalst 97 9.61 Yannick Hurkmans 03

600 meter 1.56.4 Kris van Aalst 97 1.58.6 Johan Vreugdenhil 97 1.59.28 Renato vd Zanden 95 1.59.6 Frank Vreugdenhil 95 2.00.1 Mike van Winden 99 2.00.2 Koen van Mensch 93 2.02.3 Thierry Zonneveld 97 2.03.3 Morris Wols 93 2.03.9 Bertran Verwey 91 2.04.65 Raymond Immerzeel 95

1000 meter 3.26.2 Jacky Meijer 90 3.29.9 Roelant Verbeek 80 3.33.78 Reinier Valstar 04 3.35.1 Fons Kuypers 77 3.35.3 Dennis Giesselbach 89 3.36.1 Sander Dekker 85 3.37.3 Toine van den Broek 83 3.37.9 Paul van Veen 80 3.38.0 Frits Verbruggen B 91 3.38.5 Renato vd Zanden _ 96 3.38.9 Frank Vreugdenhil 94 3.39.7 Marco Dijkshoorn 83 3.40.0 Bertran Verwey 92

verspringen 4,59 Reinier Valstar 04 3,97 Mike van Winden 99 3,91 Jacky Meijer 90 3,86 Mark Oomen B 90 3,80 Gabriel vd Kruyk 95 3,80 Quinten de Brabander 10 3,77 Guido Persoon 10 3,70 Jelmer Koedood 05 3,69 Yannick Hurkmans 03 3,66 Frank Vreugdenhil _ 95

3,66 Milan Vermeulen 10 3,59 Leon Hoek 90 3,59 Kevin Philipsen 07

hoogspringen 1,32 Fons Kuypers 78 1,30 Reinier Valstar 04 1,29 Yannick Hurkmans 03 1,25 Yves Odinot 79 Mark Oomen 91 Guido Persoon 09 1,20 Johan Kempe 79 Sjoerd Dijsselbloem 91 Frank Vreugdenhil 94 Thierry Zonneveld _ 96 Mike van Winden 99 Kevin Philipsen 06 Milan Vermeulen 09

kogelstoten 2 kg 9,45 Erik Gardien 78 8,17 Mark Oomen 91 8,12 Kevin Philipsen 06 8,11 Yannick Hurkmans 03 8,03 Reinier Valstar 04 7,78 Malik Boutkabout 10 7,66 Quinten de Brabander 10 7,58 Jelmer Koedood 05 7,53 Jacky Meijer 90 7,53 Sjoerd Dijsselbloem _ 92 7,53 Jasper Verbruggen 92 7,53 Mike van Winden 99 7,47 Fons Kuypers 78 7,32 Aad Vellekoop 92 7,24 Ch.Verhaegen 80

JONGENS JUNIOREN D

50 meter 7.39 Koen van Mensch 96 7.2 Mark Oomen 93 7.5 Sjoerd Dijsselbloem 92

60 meter 8.26 Mark Oomen 93 8.70 Bertus Groenewegen 99 8.72 Koen van Mensch 95 8.78 Bas Verbeek 95 Raymond Immerzeel 98 8.83 Wouter Vellekoop 99 8.89 Kris van Aalst 98 8.7 Martin Malestein 77 Thibout Borsboom 83 Ronald Scholtes _ 89 Sjoerd Dijsselbloem 92 Gabriël vd Kruyk 97 Thierry Zonneveld 98 8.94 Reinier Valstar pup 04

600 meter 1.45.79 Jasper Verbruggen 94 1.46.1 Frits Verbruggen 96 1.47.4 Frank Vreugdenhil 97 1.48.37 Wouter Wubben 95 1.50.85 Arnout Outhuis 94

1000 meter 3.06.03 Menno Zuidema 00 3.11.9 Ron Burger 76 3.14.5 Kris van Aalst 99 3.14.90 Frits Verbruggen 96 3.16.14 Morris Wols 95

3.16.6 Bram Duivenvoorden 97 3.17.7 Remco Ammerlaan 96 3.18.8 Dennis Giesselbach 91 3.20.3 Fons Kuypers * 80 3.20.3 Tijs Duivenvoorden _ 99 3.20.6 Frank Vreugdenhil 97 3.21.3 Arthur van Dijk 84 3.23.01 Wouter Wubben 95 3.23.5 Jacco Valstar 76 3.24.0 Peter Schouw 78

60 meter horden 10.9 Yannick Hurkmans 05 11.41 Sjoerd Dijsselbloem 93 12.02 Tim Hoogenboom 09 11.8 Ralph den Hartog 05 11.9 Thomas Haga 05 11.9 Thomas Kamermans 05 12.18 Remco Ammerlaan 96 12.0 Edwin Scholtes 91 12.25 Kevin Philipsen 09

verspringen 4,85 Mark Oomen 93 4,77 Koen van Mensch 95 4,31 Raymond Immerzeel 98 4,29 Sjoerd Dijsselbloem 93 4,20 Thierry Zonneveld 99 4,15 Wouter Wubben 95 4,10 Bertran Verwey 93 4,08 Tim Hoogenboom 09 4,07 Gabriel vd Kruyk 95 4,04 Ralph den Hartog _ 05 4,02 Jasper Verbruggen 94 4,01 Ronald Scholtes 89

hoogspringen 1,40 Johan Grootscholten 77 Yannick Hurkmans 04 Tim Hoogenboom 09 1,35 Martin Kempe 77 Mark Oomen 93 Paulus Mondt 95 Frank Vreugdenhil 97 Thierry Zonneveld 98 Patrick de Bloois 02 Rico Peeters 05

kogelstoten 3kg 10,48 Paulus Mondt 96 10,42 Mark Oomen 93 10,31 André Faas 81 10,25 Arnout Outhuis 93 9,34 Marco Bronswijk 79 9,22 Jasper Verbruggen 93 9,10 Leo Scholtes 80 9,00 Yannick Hurkmans 05 8,97 Erik Gardien 80 8,94 Koen van Mensch _ 96 8,39 Pim van Mensch 98 8,04 Kevin Philipsen 09 8,01 Leander de Kok 09 7,89 Ralph Koenen 05 7,76 Dion Meyers 83

JONGENS JUNIOREN C

50 meter 6.80 Joey Luykx 03 7.39 Koen van Mensch D 96

60 meter

7.5 Mark Oomen 96 7.81 Jasper Verbruggen 96 7.83 Joey Luyckx 03 7.87 Raymond Toussaint 08 8.00 Bas Verbeek 97 Michel Boks 98 8.01 Jos Verbeek 77 7.8 Jacob van Dijk ? 83 Roelant Verbeek 84 Raymond Mulder _ 96 8.08 Niels Hoogenboom 08 7.9 Remy Fieret 88 Robert Breas 96 8.21 Martijn v Staveren 94 8.0 Ronald Scholtes 91

600 meter 1.37.5 Bram Duivenvoorden 99 1.40.4 Jasper Verbruggen 95 1.40.7 Jack Meijer 95

800 meter 2.08.44 Tim vd Houwen 04 2.11.34 Remy Fieret 88 2.12.96 Tijs Duivenvoorden 01 2.13.8 Peter Schouw 80 2.15.99 Menno Zuidema 02 2.16.19 Bram Duivenvoorden 99 2.16.50 Wouter Wubben 97 2.17.40 Jesse Bladt 95 2.17.92 Bart Wubben 95 2.18.15 Thierry Zuijderwijk _ 95 2.18.3 Jasper Verbruggen 96 2.19.09 Morris Wols 96 2.19.64 Bertran Verwey 96 2.20.1 Marc vd Bosch 77

1500 meter 4.18.9 Roelant Verbeek 84 4.38.1 Peter Schouw * 80 4.41.47 Tijs Duivenvoorden 01 4.47.05 Bart Wubben 96 4.48.5 Arno Buitenweg 86

60 meter horden 8.64 Mark Oomen 95 9.44 Niels Hoogenboom 08 10.30 Jacky Meijer 95 10.30 Thom.Kamermans (91cm) 07 10.97 Joey Luykx 02 11.03 Paulus Mondt 98 10.9 Alexander Kamermans 05 11.51 Aron de Groot 94 11.52 Jorn Baas 94 11.62 Kevin Philipsen _ 10 11.4 Vincent Groenewegen 92 11.72 Frans van Veen 94 11.82 Koen Zuijderwijk 94 11.6 Pieter Bijl 92 11.89 Yannick Hurkmans D 04

verspringen 5,92 Mark Oomen 96 5,43 Roelant Verbeek 84 5,27 Raymond Toussaint 08 5,19 Paulus Mondt 98 5,18 Joey Luykx 02 5,09 Koen van Mensch 98 5,08 Raymond Mulder 96

hoogspringen 1,65 Mark Oomen 94 1,55 Rene Koehorst 84

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (47)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN INDOOR

46

Jasper Verbruggen 95 1,50 Harm-Anne Moelker 81 André van der Pijl 83 André Noordam 94 Ivar de Kok 10 1,45 André Faas 81 Roelant Verbeek 84 André Barendse _ 85 Antoine Burgers 88 Bob Keus 90 Arnout Outhuis 94 Aron de Groot 95 Erik Schrader 95 Paulus Mondt 96 Yannick Hurkmans 05

polsstokspringen 2,90 Mark Oomen 96 2,25 Thierry Zuijerwijk 95

kogelstoten 4 kg 11,72 Mark Oomen 95 11,64 Paulus Mondt 98 11,23 Roelant Verbeek 84 11,07 Arnout Outhuis 96 11,05 Olaf Komdeur 79 11,02 Marco Bronswijk 81 10,91 Joey Luyckx 02 10,89 Koen van Mensch 97 10,40 Jasper Verbruggen 95 10,19 René Koehorst _ 84 9,89 Peter Schouw 80 9,82 Jan Valstar 76 9,59 Erik Gardien 81 9,57 Leander de Kok 10

JONGENS JUNIOREN B

50 meter 6.79 Ronald Scholtes 91

60 meter 7.1 Mark Oomen 98 7.51 Raymond Mulder 98 7.56 Roelant Verbeek 85 7.57 Raymond Toussaint 10 7.60 Jasper Verbruggen 97 7.63 Ronald Scholtes 93 7.64 Martijn v Staveren 96 7.74 Niels Hoogenboom 09 7.6 Xander Barents 91 7.88 Arnout Outhuis _ 97 7.90 Bertran Verwey 98 7.7 Erik Franken 85 Erik Verdoodt 90 Robert Breas 97 7.94 Bas Verbeek 98 8.00 Vincent Groenewegen 95 8.00 Michel Boks C 98 8.01 Jos Verbeek C 77 8.01 Willem Boon 77

200 meter 23.98 Mark Oomen 98 24.06 Raymond Mulder 98 24.29 Martijn v Staveren 96 24.41 Jasper Verbruggen 98 24.88 Raymond Toussaint 09 25.19 Ronald Scholtes 93 25.35 Brian Spaans 98 25.46 Bertram Verwey 98 25.47 Bas Verbeek 98

25.64 Remco Ammerlaan _ 00 25.77 Joey Luyckx 02 25.85 Niko Zuidema 06 25.7 Sander van Dijk 91 25.8 Xander Barents 91 25.9 Bob Keus 91

400 meter 53.15 Raymon Toussaint 09 53.45 Raymond Mulder 98 54.63 Jasper Verbruggen 98 54.76 Bas Verbeek 99 55.97 Bertran Verwey 98 56.44 Niko Zuidema 06 56.96 Edwin Rondel 94 57.18 Martijn v Staveren 94 57.22 Hugh Kania 03 57.53 Mark Hendriks _ 07 57.87 Vinc. Groenewegen 95 57.9 Willem Boon 77 58.3 Ad Olsthoorn 77 58.45 Ronald Scholtes 93 58.47 Hidde Stoffer 07

800 meter 1.56.9 Roelant Verbeek 86 1.58.19 Xander Speelman 93 2.00.54 Remy Fieret 90 2.02.3 Jos Verbeek 79 2.02.7 Willem Boon 78 2.03.41 Bram Duivenvoorden 01 2.05.1 Ron Burger 80 2.06.30 Remco Ammerlaan 00 2.07.22 Bas Verbeek 99 2.08.44 Tim vd Houwen C_04 2.09.6 Jesse Bladt 96 2.09.9 Peter Schouw 81

1000 meter 2.34.6 Arno Buitenweg 88 2.38.2 Xander Speelman 93 2.45.57 Tim van der Houwen 06

1500 meter 4.05.25 Arno Buitenweg 88 4.09.54 Bram Duivenvoorden 01 4.13.42 Xander Speelman 93 4.14.13 Remy Fieret 90 4.16.0 Arthur van Dijk 88 4.21.06 Remco Ammerlaan 00 4.22.36 Tim van der Houwen 06

3000 meter 9.32.0 Arno Buitenweg 87 10.02.58 Wilko Zuidema 06

60 meter horden 8.44 Mark Oomen 98 9.10 Niels Hoogenboom 09 9.3 Walter Michiels 85 9.55 Thomas Kamermans 07 9.62 Niko Zuidema 06 9.7 Jasper Verbruggen 98 10.20 Alexander Kamermans 07 11.2 Francois Petit 80 11.2 Martin Kempe 80

verspringen 6,02 Mark Oomen 96 5,64 Bertran Verweij 98 5,53 Ronald Scholtes 92 5,43 Roelant Verbeek C 84 5,40 Paulus Mondt 99

5,28 Jasper Verbruggen 96 5,27 Raymond Toussaint C 08 5,21 Hugo Veenker 74 5,18 Joey Luyckx C 02 5,10 Ralph Weterings _ 93 5,08 Raymond Mulder C 96 5,04 René Koehorst 85 5,03 Bram Duivenvoorden 01

hinkstap 11,72 Bertran Verwey 98

hoogspringen 1,76 Niko Zuidema 06 1,75 Clarens v d Hout 85 1,71 Arnout Outhuis 98 1,70 Eddy Verbeek 94 1,65 Martin Kempe 80 André van der Pijl 85 Mark Oomen C 96 1,60 Peter Schouw 81 Danny van Dijk 81 René Koehorst _ 85 André Noordam 96 Yannick Hurkmans 08

polsstokspringen 2,90 Mark Oomen C 96 2,50 Jasper Verbruggen 97

kogelstoten 13,95 René Koehorst 85 13,77 Arnout Outhuis 98 11,68 Jasper Verbruggen 97 10,79 Erik Gardien 83 10,38 Mark Oomen 97 10,33 Eric van der Zalm 86 10,17 Joris Vijverberg 86 10,04 Pascal Grootscholten 86 10,03 Walter Michiels 85

JONGENS JUNIOREN A

50 meter 6.47 Mark Oomen 99 6.52 Erik Verdoodt 90 6.52 Raymond Mulder 99

60 meter 7.1 Mark Oomen B 98 7.38 Bob Keus 94 7.2 Martin van Veen 87 7.2 Raymond Mulder 99 7.48 Francis Duyndam 93 7.56 Roelant Verbeek B 94 7.57 Raymond Toussaint B 10 7.60 Ronald Scholtes 93 7.60 Jasper Verbruggen B 97 7.4 Danny van Dijk _ 83 7.64 Martijn v Staveren B 96 7.65 Erik Verdoodt 91 7.68 Leo Olsthoorn 81 7.71 Brian Spaans 99 7.80 Niels Hoogenboom B 09 7.6 Xander Barents B 91 Bertran Verwey 99 7.88 Arnout Outhuis 97 7.90 Ronald Koehorst 85 7.91 Niko Zuidema 08

200 meter 23.56 Raymond Mulder 00 23.58 Mark Oomen 99

23.76 Frank Heijneman 91 23.80 Bob Keus 94 23.90 Francis Duyndam 94 24.29 Martijn v.Staveren B 96 24.41 Jasper Verbruggen B 98 24.69 Brian Spaans 99 24.75 Yoeri Zuidwijk 95 24.88 Raymon Youssaint B_ 09 24.7 Danny van Dijk 83 24.94 Wilko Zuidema 07 24.95 Ronald Scholtes 94 24.96 Jelle Straathof 07

400 meter 51.14 Frank Heijneman 91 52.07 Raymond Mulder 00 52.4 Hugo Veenker 76 52.7 Erik Franken 87 53.15 Raymon Toussaint B 09 53.40 Francis Duyndam 94 53.47 Wilko Zuidema 08 53.47 Niko Zuidema 08 53.86 Jelle Straathof 07 54.2 Danny van Dijk _ 83 54.5 Bas Verbeek 00 54.61 Sander van Dijk 92 54.63 Jasper Verbruggen B 98 54.70 Bob Keus 93 54.86 Edwin Rondel 95

800 meter 1.55.21 Xander Speelman 95 1.56.06 Remco Ammerlaan 02 1.56.45 Remy Fieret 91 1.56.90 Roelant Verbeek 87 1.57.7 Willem Boon 80 1.59.37 Menno Zuidema 06 1.59.8 Jos Verbeek 80 2.00.34 Wilko Zuidema 08 2.00.39 Bram Duivenvoorden 03 2.03.66 Tim vd Houwen _ 07 2.04.0 André Hoogkamer 80

1000 meter 2.33.3 Roelant Verbeek 87 2.34.6 Arno Buitenweg B 88 2.34.63 Xander Speelman 93 2.35.70 Frank Heijneman 90 2.36.19 Remy Fieret 90 2.40.25 Wilko Zuidema 08 2.42.18 Tim vd Houwen 06

1500 meter 4.03.9 Jos Verbeek 81 4.06.58 Remy Fieret 92 4.05.5 Arno Buitenweg 90 4.08.0 Arthur van Dijk 89 4.09.54 Br.Duivenvoorden B 01 4.09.66 Xander Speelman 94 4.11.6 Vincent Ter Laak 81 4.14.20 Tim vd Houwen 07 4.17.09 Menno Zuidema 06 4.17.1 Lex Vlasblom _ 81

3000 meter 8.56.06 Arno Buitenweg 90 9.04.9 Ad Olsthoorn 79

60 meter horden 8.92 Mark Oomen 99 9.07 Niko Zuidema 07 9.5 Walter Michiels 87 9.9 Jos Verbeek 80

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (48)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN INDOOR

47

verspringen 6,08 Mark Oomen 99 5,86 Erik Verdoodt 90 5,73 Ronald Scholtes 93 5,72 Martin van Veen 87

hoogspringen 2,06 Ronald Koehorst 85 1,80 Eddy Verbeek 94 1,76 Niko Zuidema 06 1,75 André Hoogkamer 80 1,75 Clarens vd Hout 85 1,75 Niko Zuidema 06 1,71 Arnout Outhuis B 98 1,68 Mark Oomen 99 1,65 Hugo Veenker 76

polsstokspringen 3,30 Mark Oomen 99

hinkstapspringen 12,14 Bertran Verwey 99 11,76 Erik Verdoodt 91

kogelstoten 6 kg 13,86 Arnout Outhuis 00 11,68 Bob Keus 93 11,17 Mark Oomen 99 10,76 Jasper Verbruggen 99 10,35 Hidde Stoffer 08 10,15 Marco Bronswijk 84 9,48 Ronald Koehorst 85 8,26 Patrick v Uffelen 90

zevenkamp 4109 Mark Oomen 99

3000m snelwandelen 14.42.8 Hans vd Knaap 77 15.12.90 Hugo Veenker 77

4 x 200 meter 1.36.45 R.Mulder-M.Oomen- B.Spaans-J.Verbruggen 99

HEREN

50 meter 6.22 Jan Raaphorst 90 6.1 Leo Olsthoorn 90 6.34 Bob Keus 99 6.39 Luuk Vermaase 90

60 meter 7.07 Bob Keus 06 7.12 Jan Raaphorst 91 7.1 Mark Oomen B 98 7.41 Leo Olsthoorn 83 7.41 Luuk Vermaase 91 7.2 Martin van Veen A 87 7.2 Raymond Mulder A 99 7.45 Arjan Koene 92 7.48 Laurens van Vliet 81 7.48 Francis Duyndam A_ 93 7.56 Roelant Verbeek B 85

7.57 Raymond Toussaint B 10 7.60 Ronald Scholtes A 93 7.64 Martijn v.Staveren B 96 7.65 Erik Verdoodt A 91 7.68 Jasper Verbruggen B 97 7.71 Brian Spaans A 99 7.74 Ton vd Scheer 84 7.74 Roy van Holstein 06 7.77 Niko Zuidema 10

100 meter 11.3 Danny van Dijk 79 11.7 Leo Olsthoorn 88

200 meter 21.62 Bob Keus 06 23.24 Jan Raaphorst 97 23.56 Raymond Mulder A 00 23.58 Mark Oomen A 99 23.76 Frank Heijneman A 91 23.77 Xander Speelman 97 23.90 Francis Duyndam A 94 24.29 Martijn v.Staveren B 96 24.41 Jasper Verbruggen B 98 24.56 Pieter-Bas vd Berg _ 07 24.5 Ton van der Scheer 84 24.69 Brian Spaans A 99 24.69 Roy van Holstein 06 24.6 Leo Olsthoorn 83 24.88 Raymon Toussaint B 09

400 meter 47.63 Bob Keus 06 49.00 Jan Raaphorst 94 50.34 Julien Hagen 07 51.14 Frank Heijneman A 91 51.3 Xander Speelman 98 51.89 Wilko Zuidema 09 52.07 Raymond Mulder A 00 52.29 Laurens van Vliet 93 52.29 Niko Zuidema 09 52.50 Roy van Holstein _ 07 52.4 Hugo Veenker A 76 52.7 Erik Franken A 87

800 meter 1.50.77 Jan Raaphorst 96 1.52.65 Arthur van Dijk 94 1.52.97 Remy Fieret 94 1.54.05 Hans Dekker 94 1.54.72 Menno Zuidema 07 1.54.96 Remco Ammerlaan 03 1.55.21 Xander Speelman A 95 1.56.55 Wilko Zuidema 09 1.56.90 Roelant Verbeek A 87 1.57.7 Willem Boon _ 80 1.57.92 Niko Zuidema 10

1000 meter 2.26.1 Arthur van Dijk 98 2.28.61 Remy Fieret 93 2.29.6 Jan Raaphorst 95 2.29.75 Hans Dekker 93

2.33.3 Roelant Verbeek A 87 2.33.67 Menno Zuidema 06 2.34.6 Arno Buitenweg B 88 2.34.63 Xander Speelman A 93 2.36.16 Patrick van Dop 95 2.39.31 Frank Heyneman _ 92

1500 meter 3.51.66 Remy Fieret 94 3.51.87 Arthur van Dijk 97 4.02.92 Hans Dekker 94 4.03.9 Jos Verbeek A 81 4.05.2 Arno Buitenweg 90 4.09.54 Br.Duivenvoorden B 01 4.09.66 Xander Speelman A 94 4.13.90 Ronald van Holsteyn 89 4.14.20 Tim vd Houwen A 07

1 engelse mijl 4.34.65 Patrick van Dop 96 4.34.92 Peter Alsemgeest 94

3000 meter 8.44.00 Martin Zwinkels 94 8.46.45 Peter Alsemgeest 93 8.46.45 Eric v Heyningen 95 8.56.06 Arno Buitenweg A 90 8.57.69 Fred Havinga 95 8.58.2 Peter Kortekaas 82 9.04.9 Ad Olsthoorn A 79

60 meter horden 9.14 Niko Zuidema 10 9.0 Walter Michiels 89 9.2 Clarens vd Hout 89 9.4 Marco Bronswijk 89 9.71 Johan Kempe 93

verspringen 6,31 Leo Olsthoorn 89 6,08 Mark Oomen A 99 6,07 Pieter-Bas vd Berg 07 6,04 Hugo Veenker 78 5,93 Marco Bronswijk 89 5,86 Erik Verdoodt A 90 5,73 Ronald Scholtes A 93 5,72 Martin van Veen A 87

hoogspringen 2,06 Ronald Koehorst A 85 1,85 Clarens van der Hout 89 1,85 Johan Kempe 90

hinkstapsprong 12,14 Bertran Verwey A 99 11,76 Erik Verdoodt A 91 11,69 Johan Kempe 91

polsstokspringen 4,40 Chris Duhon m45 06 3,40 Erik van der Zalm 89 3,30 Mark Oomen A 99 3,20 Bert Hoogerhoud 73

kogelstoten 7,25 kg

12,54 Arnout Outhuis 03 10,83 Leo Olsthoorn 89 10,59 Walter Michiels 89 10,58 Marco Bronswijk 89

4 x 200 meter 1.36.45 R.Mulder-M.Oomen- B.Spaans-J.Verbruggen 99

4 x 400 meter 3.26.60 Pieter-Bas vd Berg-Roy v Holstein- Bob Keus-Men. Zuidema 07 4 X 800 meter 7.56.24 J.Raaphorst-R.Fieret- A.v.Dijk-Fr.Heyneman 91

MASTERS

60 meter: m40: 9.36 Jan Kempe m55 93 m45: 9.36 Jan Kempe m55 93 m50: 9.36 Jan Kempe m55 93 m55: 9.36 Jan Kempe 93

200 meter: m40: 26.47 Hans Bakker 03

800 meter: m35: 2.08.21 Patrick v Dop 07 m40: 2.13.19 Jan van Dijk m45 94 m45: 2.13.19 Jan van Dijk 94

1000 meter: m40: 2.45.97 Jan vam Dijk 90 m45: 3.11.97 Chris Duhon 08

1500 meter: m40: 4.32.87 Jan van Dijk 89 4.40.53 Jan Zuurmond 91

60 meter horden (0,99m) m45: 10.19 Chris Duhon 08

verspringen m40: 5,06 Chris Duhon m45 08 m45: 5,06 Chris Duhon 08 m50: 4,45 Jan Kempe m55 93 m55: 4,45 Jan Kempe 93

hoogspringen: m40: 1,68 Chris Duhon m45 08 m45: 1,68 Chris Duhon 08

polsstok: m40: 4,40 Chris Duhon m45 06 m45: 4,40 Chris Duhon 06

kogelstoten 7,25 kg m40: 7,84 Chris Duhon m45 08 m45: 7,84 Chris Duhon 08

vijfkamp: m45: 3200 Chris Duhon 08

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (49)

JAARRANGLIJSTEN WEG 2010

48

5 KILOMETER

( met dank aan Athur van Dijk ) 15.48 Sjoerd van Marrewijk 16.01 Erwin Sparreboom 16.08 Mike Barsaiyan 16.48 Rene vd Stap 16.58 Tim van Leeuwen 17.12 Richard vd Knaap 17.21 Jan van Hoeven 17.21 Olivier Nass 17.24 Niels Penning 17.29 Bart vd Kruk 17.45 Jan vd Meer 17.57 Bart Huisman 18.09 Bas Vreugdenhil 18.10 Nico vd Berg 18.15 Jim van Ruijven 18.16 Mark Hendriks 18.35 Frans Dekker 18.39 Martijn vd Sar 18.43 Piet vd Berg 18.44 Paul Janssen 18.59 Ronald Veraar dames en meisjes: 18.28 Anne Luijten 18.46 Marjolein van Marrewijk 18.54 Ingrid Le comte 19.10 Nienke de Jong 19.35 Ilona Lievaart 20.10 Elvera de Jong 21.21 Ramona Thoen 21.43 Wietske vd Lans 21.46 Simone Krijger 22.19 Kim van Herk 22.33 Mariska Duijvenstein

10 KILOMETER

32.20 Mart Solleveld 33.27 Sjoerd van Marrewijk 34.08 Erwin Sparreboom m35 34.24 Tim van Leeuwen 34.33 Maarten de Jong m45 34.49 Jan van Hoeven m40 34.53 Hans Middelburg m40 34.53 Maurice van Veldhooven 35.00 Jelle Zwinkels m35 35.44 Richard Knaap 35.50 Rene van der Stap m35 35.55 Bart van der Kruk 36.18 Jan van der Meer m45 36.57 Roy Eversteijn 37.36 William van der Zalm m40 37.38 Marcel Flinterman m45 37.40 Carla Ophorst d50 37.47 Nico van den Berg m45 37.48 George Edelman m40 38.17 Henk Vollebregt m40 38.18 Wim Wubben m50 38.51 Arthur Heerkens m45 38.55 Arjen van Velden m45 39.01 Wim de Jong m45 39.11 Willem Willemsen m55 39.15 Paul Jansen m40 39.19 Rob van Noordt m45 39.23 Ronald Ton m45 39.24 Frank Piron m40 39.25 Cees Wubben m60 39.26 Bert Vreugdenhil m45

39.37 Fep van der Ende m55 39.37 Eric Philipsen m45 39.39 Anton van Spronsen m55 39.43 Gert Bakkenes m45 39.58 Frans Dekker m35 39.59 Michel Boer m40 40.39 Patrick van Dop m40 40.59 Anneke Starrenburg d50 41.11 Rene Daemen m50 41.12 Piet van Schie m60 41.34 Cees Duijndam m55 41.35 Aad Gankema m55 41.39 Ilona Lievaart d 41.39 Kees v d Zanden m55 41.43 Mattijs Bodegom 41.45 Marc van Heyningen m40 41.59 Leo Valstar m50 42.01 Johan van Velden m40 42.17 Jos van Dorp m50 42.20 Aad van der Knaap m50 42.24 Ellen Grimbergen d40 42.31 Richard Lagerweij m35 42.33 Herman v d Stok m45 42.40 Piet t Hart m50 42.43 Joost van Veen 42.44 Bas Vreugdenhil JB 42.47 Aad van Ruijven m55 42.49 Wilco Huysman m45 42.57 Jan Brabander m45 43.08 Carin van der Ende d45 43.08 Aad van Schie m55 43.18 Hans van den Berg m45 43.21 Alex Bruckner m50 43.25 Jan Noordam m55 43.25 Aad Zwinkels m50 43.31 Ronald Hoogenboom m45 43.32 Jelle Heins m50 43.39 Mariëlle ter Laak d35 43.46 Nico Hagman m45 43.54 Leon Toussaint m40 43.58 Hans Stijger m45 44.12 Ernie van den Dop m45 44.12 Wim Erkens m50 44.26 Jaco Stolze m40 44.34 Kees Jansen m40 44.36 Hilair Zwinkels m40 44.38 Edwin van der Wilk m40 44.40 Mark van Dijk m45 44.43 Hans van Wensen m55 44.55 Jessica Philippa d 45.07 Jose Stolze d45 45.19 Martin Buitelaar 45.25 Wim van Weele m40 45.27 Martin Vuitelaar m? 45.29 Maarten Jung m50 45.31 Sieto de Vreeze m40 45.39 Ruud Dudink m55 45.40 Rinie van Marrewijk m45 45.44 Jasper Vedder 45.46 Patrick van Koppen m40 45.48 Dave van Koppen ? 45.49 Jose Stolze d50 45.56 Daan Vreugdenhil 46.02 Leonard Bloem m50 46.05 John Potters m40 46.11 Rene Daemen m50 46.19 Corry dHaan-v Rijn d45 46.19 Jan Zwartveld m50 46.22 Kees Vreugdenhil m45

46.28 Hans Valstar m45 46.31 Diana Gram d40 46.33 Pieter Dekker m45 46.34 Tres Duijndam d50 46.57 Henk Pape m55 47.12 Evert van Zanten 47.16 Kees van den Bos m45 47.18 Anja Boks d40 47.19 Wim Hoogerbrugge m55 47.26 Peter Rietbroek m40 47.27 Joke Immerzeel d45 47.29 Mariska Duijvestijn d? 47.42 Rob v der Meulen m40 47.47 Floor Mauritz d35 47.52 Wim Hanemaaijer m50 47.56 Aad van Schro m5 47.59 Peter van Dijk m50 47.59 Ed Gram m45 48.05 Christine vStaalduinen d 48.22 Hans Kemper m45 48.30 Jacques Valentin m50 48.30 Frieda van Zijl d45 48.45 Kees de Hoog m50 48.45 Monique Zwinkels d45 48.54 Hans van Haaster m65 48.56 Ronald van Delden m40 49.02 Laura Ammerlaan d 49.08 Fred Koreman m55 49.09 André Pellikaan m40 49.24 Anthoin. Kamermans d45 49.25 Kees van 't Wout m45 49.25 Aad van Zanten m60 49.31 Chiel Rodenburg m55 49.47 Kees van Paassen m55 49.48 Bert Zwinkels m55 49.53 Simone Krijger d40 49.58 Marco van der Lans m35 50.09 Kees de Kok m60 50.11 Joost Lagerweij d45 50.45 Ton Middendorp m60 50.57 Miranda Kaslander d35 51.02 Gerard van der Stok m50 51.09 Floor Mauritz d 51.11 Gonnie Vreugdenhil d45 51.15 Marie-Anne Zwinkels d40 51.20 Herman van Hoeven m50 51.26 Wim van Kester m60 51.39 Peter van Holstein m50 51.44 Leo Prins m50 51.47 Peter van Dalen m50 51.54 Marcel van Leeuwen m40 51.56 Arie Middelburg m60 51.57 Sandra Voois d35 51.57 Piet Zonneveld m65 52.05 Jessica Ringeling-Bom d? 52.09 Arjan Boekestijn m40 52.12 Hans Schouten m60 52.18 Fred Wessteijn m35 52.20 Lia Zonneveld d45 52.21 Christa Drolenga d35 52.26 Harm Prins m55 52.27 John Bouwmeester m? 52.32 George Post m55 52.33 Wim van Toor m50 52.41 Koos Bruinen m50 52.49 Jeanette vHeyningen d45 53.08 Ernst Krul m50 53.11 Vincent Emmerink m50 53.12 Anouk van der Sman d

53.20 Henk-Jan Lammers m45 53.21 Guus Jansen m50 53.23 Tineke Baron d50 53.28 Gert van der Schee m40 53.50 Leonie Regeer d50 53.51 Marian Willemsen d45 53.53 Leo van Zijl m50 54.02 Peter Grootscholte m55 54.02 Janny Toussaint d45 54.11 Annemiek Jacobs d45 54.17 Margret v Marrewijk d40 54.19 Jacqueline v Geest d35 54.21 Monique Hogervorst d45 54.23 Peter Vedder m60 54.51 André Stougje m45 55.01 Manja Flinterman d50 55.21 Sven Treurniet 55.34 Debbie Huis d 55.42 Rob Spaans m50 55.54 co*ck Barendse m40 56.13 Margreth d. Brabander d45 56.31 Arie v d Houwen m50 56.42 Leo van Holstein m55 57.01 Cees Damen m50 57.49 Helene Zwartveld d50 58.31 Elise van Donk d45 58.35 Jan v d Wijnboom m55 58.53 Astrid Barendse d35 59.01 Karin de Graaf d45 59.43 Ria van der Mark d55 59.57 Leonie Ploemen d50 60.10 Ine Zuyderwijk d55 60.17 Petra Scheffers d35 60.28 Nico van den Berg m60 60.47 Rob van Leeuwen m55 63.39 Ada van der Harst d50 64.11 Ada van der Voort d?

15 KILOMETER

51.45 Mart Solleveld 55.13 Jan van Hoeven m40 55.35 Maarten de Jong m45 56.21 Jelle Zwinkels m35 57.01 Jan van der Meer m45 58.30 Carla Ophorst d50 58.34 Bart van de Kruk 59.02 Paul Jansen m45 59.15 Arjen van Velden m45 62.12 Wim Wubben m50 62.28 Rene van de Stap 63.29 Erwin Sparreboom 63.30 Maurice van Veldhooven 63.52 Wim de Jong m45 64.21 Bert Vreugdenhil m45 64.37 Cees Wubben m60 64.39 Gert Bakkenes m45 64.40 Michel Boer m40 66.45 Anneke Starrenburg d50 67.01 Jos van Dorp m50 67.20 Rene Daemen m50 67.32 Cees Duijndam m55 67.57 Patrick van Dop m40 68.03 Carin van der Ende d45 68.21 Jan Blok m40 69.04 Arthur Heerkens m45 69.11 Leo Valstar m50 70.16 Aad Gankema m55 70.29 Ronald Hoogenboom m45

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (50)

JAARRANGLIJSTEN WEG 2010

49

70.44 Hans van Wensen m55 71.20 Aad Zwinkels m50 71.50 Ellen Grimbergen d45 71.51 Alex Bruckner m50 71.79 Matthijs Bodegom 72.10 Jaco Stolze m40 72.11 Wim Erkens m50 72.43 Mark van Dijk m45 73.09 Aad van Schie m55 73.13 Jelle Heins m50 73.16 Rene Kick m50 74.29 Hans van den Berg m45 74.40 Leon Toussaint m40 74.41 Jan Brabander m45 75.02 Nico Hagman 75.06 Jose Stolze d50 75.18 Wim van Weele m40 75.49 Floor Mauritz d 76.14 Diana Gram d40 76.26 Hilair Zwinkels m40 77.15 Rob van der Meulen m40 78.00 Johan van den Berg m60 78.44 Monique Zwinkels m45 79.05 Hermine v d Marel d45 79.10 Gert van der Schee m40 80.19 Johan Koelewijn m45 80.45 Leonard Bloem m45 81.06 Maarten Jung m50 81.18 Wim Hanemaaijer m50 82.22 Marco van der Lans m35 82.51 Ed Gram m45 83.29 Gerard van der Stok m50 84.59 Chiel Rodenburg m55 85.52 Sjef Vogels m35 87.23 Leen van Dam m55 88.06 Lia Zonneveld d45 89.12 Ton Middendorp m60 91.08 Hans Valstar m45

Netto tijden: 63.51 Jan Blok m40 65.23 Aad Gankema m55 68.38 Hans Stijger m45 69.22 Jan Noordam m55 69.55 Wim Erkens m50 70.02 Mark van Dijk m45 70.09 Nico Hagman 71.27 Jessica Philippa d 72.20 Ruud Dudink m55 75.05 Anja Hegge d45 75.36 Kees van Paassen m55 76.06 Gerard van den Berg m55 81.33 Henk-Jan Lammers m45 82.23 Aad Olsthoorn m55 83.12 Ernst Krul m50 87.25 Jan van de Wijnboom m55 92.50 Petra Scheffers d40

10 ENGELSE MIJL (16,09 KM)

59.11 Jelle Zwinkels m35 59.24 Jan van der Meer m45 59.37 Maarten de Jong m45 60.13 Jan van Hoeven m40 64.42 Martin Zwinkels jr m40 65.11 Arjen van Velden m45 65.21 Wim Wubben m50 65.57 Eric Philipsen m45 66.30 Arthur Heerkens m45 66.37 Henk Vollebregt

67.26 Michel Boer m40 67.32 Willem Willemsen m55 67.50 Jan Blok m40 68.57 Wim de Jong m45 69.09 Fep van der Ende m55 69.17 Bert Vreugdenhil m45 69.18 Cees Wubben m60 69.22 Johan van Velden m40 69.30 Jaco Stolze m40 70.21 Ronald Ton m45 71.01 Ellen Grimbergen d45 71.02 Piet van Schie m60 71.13 Aad Gankema m55 71.19 Aad van Schie m55 71.47 Rene Daemen m50 71.52 Ronald Hoogenboom m45 72.41 Leo Valstar m50 72.55 Matthijs Bodegom 73.23 Martin Buitelaar 73.23 Aad Zwinkels m50 73.32 Aad van der Knaap m50 73.36 Cees Duijndam m55 73.56 Hans Stijger m45 73.58 Wilco Huysman 74.54 Hans van Wensen m55 74.57 Paul Hofstede m45 75.12 Jelle Heins m50 75.48 Patrick van Koppen m40 75.49 Mark van Dijk m45 75.50 Sieto de Vreeze m40 76.21 Jessica Philippa d 76.36 Jan Noordam m55 76.42 Wim van Weele m40 76.46 Kees Vreugdenhil m45 77.05 Martien Mol m40 77.11 Kees van den Bos m45 77.22 Corry de Haan d45 77.24 Ronald van Delden m45 77.34 Floor Mauritz d 77.56 Zeeg Brienen m55 77.58 Wim Erkens m55 78.06 Gerard van den Berg m55 78.20 Wim Hoogerbrugge m60 78.44 Ruud Dudink m55 79.33 Hans van Haaster m65 80.00 Leon Toussaint m40 80.01 Wim Hanemaaijer m50 80.01 Anthoin. Kamermans d45 80.09 Hermine v d Marel d45 80.30 Monique Zwinkels m45 80.44 Joke Immerzeel d45 81.14 Andre Pelikaan m40 81.34 Gert van der Schee m40 82.28 George Steentjes m45 83.05 Evert van Zanten 83.15 Ed Gram m45 83.21 Peter Rietbroek m40 83.38 Miranda Kaslander d40 83.38 Joost Lagerweij d45 84.51 Chiel Rodenburg m55 84.59 Aad van der Laar m55 86.31 Jan Zwartveld m50 86.38 Anja Boks d40 86.41 Henny Zwinkels m50 86.42 Henk Pape m55 86.43 Arie Middelburg m60 86.57 Lia Zonneveld d45 87.01 Niek van den Boer m55 87.04 Aad van Noordt d40

87.25 Gerard van der Stok m50 88.11 Paul van der Voort m45 89.25 Manja Flinterman d50 92.04 Peter Kamermans m45 93.11 Leonie Ploemen d50 94.42 Annemiek Jacobs d45 100.25 Jan van de Wijnboom m55 126.35 Debby Heus d netto tijd: 91.16n Debby Heus d

20 KILOMETER

geen resultaten dit jaar

HALVE MARATHON (21,1 km)

1.14.51 Mart Solleveld 1.15.04 Erwin Sparreboom m35 1.17.32 Jelle Zwinkels 1.17.34 Hans Middelburg m40 1.17.55 Jan van Hoeven m40 1.18.16 Jan van der Meer m45 1.18.34 Tim van Leeuwen 1.18.42 Maarten de Jong m45 1.20.25 Martin Zwinkels m40 1.20.34 Jelle Zwinkels m35 1.21.34 William v d Zalm m40 1.22.02 Bart van der Kruk 1.23.09 Ben Groenewegen m55 1.23.44 Arthur Heerkens m45 1.23.55 Rene van der Stap m35 1.26.16 Rob van Noordt m45 1.26.19 Carla Ophorst d50 1.26.21 Roy Eversteijn 1.26.56 Nico van den Berg m45 1.26.56 Peter Duyndam m50 1.27.29 Eric Philipsen m45 1.27.37 Wim Wubben m50 1.28.07 Henk Vollebregt m40 1.28.09 Willem Willemsen m55 1.28.24 Bert Zwinkels m55 1.28.57 Frank Piron m40 1.29.18 Cees Wubben m60 1.29.25 Piet van Schie m60 1.30.06 Arjen van Velden m45 1.31.03 Jan Bllok m35 1.31.04 Wim de Jong m45 1.31.09 Paul Jansen m45 1.31.53 Hans Paardekooper m50 1.32.05 Piet ‘t Hart m50 1.32.30 Ann. Starrenburg d50 1.32.44 Fep van der Ende m50 1.32.49 Bert Vreugdenhil m45 1.33.16 Rene Daemen m50 1.33.25 Wolter Jan vd Sar m45 1.34.00 Yvonne vd Berg d40 1.34.08 Jan Noordam m55 1.34.18 Hans Stijger m45 1.34.22 Elvera de Jong d40 1.34.29 Bert Zwinkels m50 1.34.43 Rinie v Marrewijk m45 1.35.18 Sjef Vogels m35 1.35.35 Hans van Wensen m55 1.36.15 Jan Brabander m45 1.36.21 Bob Keus m35 1.36.40 Philip Koelemij m55 1.36.56 Aad Zwinkels m50 1.36.57 Cees Duijndam m55 1.37.28 Ron. Hoogenboom m45

1.37.34 Aad van der Voort m50 1.38.11 Carin van der Ende d45 1.38.18 Marc v Heyningen m40 1.38.43 Ruud Dudink m55 1.38.44 Hans Kemper m45 1.38.48 Herman v d Stok m45 1.38.55 Ronald Ton m45 1.39.02 Patricia Huisman d40 1.39.16 Ellen Grimbergen d40 1.39.30 Martien Mol m40 1.39.41 Jessica Philippa d 1.39.43 Hilair Zwinkels m40 1.39.43 Jose Stolze d45 1.39.52 Wim Erkens m50 1.39.54 Kees vd Zanden m55 1.39.57 Mariëlle ter Laak d35 1.39.58 Sieto de Vreeze m40 1.40.12 Kees Vreugdenhil m45 1.40.15 René Kick m40 1.40.32 Nico Hagman m45 1.40.37 John Duivenvoorden m40 1.40.42 Paul Hofstede m45 1.41.01 Jelle Heins m50 1.41.18 Joep Oudesluijs m55 1.41.21 Jan Zwartveld m50 1.41.34 Diana Gram d40 1.41.35 Gerard v d Berg m50 1.41.39 Kees van den Bos m45 1.41.56 Gerard v d Berg m55 1.42.26 John Hendriks m40 1.42.32 Joke Immerzeel d45 1.42.36 Koos Fransen m55 1.42.37 Wilco Huysman m45 1.42.44 Kees Jansen ? 1.42.50 Niek van den Boer m55 1.42.55 Aad van Schie m55 1.43.14 Corry de Haan d45 1.43.20 John van Ruyven m45 1.43.25 Mattijs Bodegom 1.43.26 Edwin van der Wilk m40 1.43.40 Anth.Kamermans d45 1.43.52 Joep v d Enden m35 1.43.59 Floor Mauritz d 1.44.08 Jose Stolze d50 1.44.10 Alex Bruckner m50 1.44.13 Wietske v d Lans d35 1.44.44 Martin Buitelaar 1.44.48 Evert van Zanten 1.44.52 Wim van Weele m40 1.44.58 Jan Brabander m50 1.45.09 Frieda van Zijl d45 1.45.15 Leonard Bloem m45 1.45.16 Maarten Jung m50 1.45.16 Piet de Jong m55 1.45.19 Rich.Paardekooper m45 1.45.26 Anja Hegge d45 1.45.30 Johan Koelewijn m45 1.45.46 Kees de Kok m55 1.45.57 Aad van der Knaap m55 1.46.04 Hans van den Berg m45 1.46.05 Mark van Dijk m45 1.46.53 Wim Erkens m55 1.47.07 André Pellikaan m40 1.47.56 Monique Zwinkels d45 1.48.12 Margret v Ruijven m45 1.49.14 Wim van Toor m50 1.49.25 Chiel Rodenburg m55 1.49.28 George Steentjes m45 1.49.39 Patrick van Koppen m40

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (51)

JAARRANGLIJSTEN WEG 2010

50

1.50.09 Miranda Kaslander d35 1.50.58 Floor Mauritz d35 1.51.01 Rob v d Meulen m40 1.51.06 Ed Gram m45 1.51.10 Kees van Paassen m55 1.52.06 Gert v d Schee m40 1.52.18 Joke Immerzeel d50 1.52.20 Ton Middendorp m60 1.52.35 Ronald van Delden m40 1.52.45 Wim Hoogerbrugge m55 1.53.06 Anja Boks d40 1.53.06 Hans Damen m50 1.53.17 Aad Tielema ? 1.53.50 Lia Zonneveld d45 1.54.14 Wim Hanemaaijer m50 1.54.28 Wim Hoogerbrugge m60

1.54.44 Leonard Bloem m60 1.55.03 Frans Zwinkels m50 1.55.06 Arie Middelburg m60 1.55.27 Rinus Huis m50 1.55.45 Wim van Kester m60 1.55.53 Erik Boekestijn m40 1.56.40 Bert van Bommel m55 1.56.51 Marian van der Valk d? 1.57.13 Lex Kluiters m55 1.57.22 Paul van der Voort m45 1.57.32 Peter van Holstein m40 1.57.38 Guus Jansen d50 1.57.39 Joost Lagerwij d45 1.58.35 Henny Zwinkels m50 1.59.13 Rianne Ammerlaan d50 1.59.16 Jaap Huisman m40

1.59.20 Marcel van Riel m55 1.59.22 Niek van den Boer m60 1.59.52 Ronald Koehorst m40 2.03.31 Margret v Marrewijk d40 2.04.09 Willem van Os m55 2.05.03 Anouk vd Sman d 2.05.40 Annemiek Jacobs d45 2.05.41 Amanda Meeuwisse d40 2.05.44 Jan v d Wijnboom m55 2.05.53 Margr.de Brabander d45 2.05.58 Karin de Graaf d45 2.08.13 Peter Kamermans m45 2.09.44 Helene Zwartveld d50 2.09.58 Manja Flinterman d50 2.10.28 Ine Zuyderwijk d55 2.10.52 Debby Huis d

2.19.39 Denise Kastermans d?

25 KILOMETER

1.44.38 Carla Ophorst d50

30 KILOMETER

1.58.17 Jelle Zwinkels m35 2.07.05 Arthur Heerkens m45 2.37.26 Ruud Dudink m55 2.45.08 Diana Gram d40 2.45.08 Gerard v d Berg m50

MARATHON (42,195 km)

gerangschikt op de beste jaartijd; vervolgens ook de andere gelopen marathons

2.46.54 ROT Mart Solleveld 2.52.30 ROT Martin Zwinkels jr m40 2.56.04 ROT Ben Groenewegen m55 3.01.36 UTR Arthur Heerkens m45 3.03.59 SPY Rut Zoutman m50 3.09.18 APO Rob van Noordt m45 3.15.32 ROT 3.20.52 NYO

3.12.36 UTR Willem Willemsen m55 3.19.31 SPY Eric Philipsen m45 3.25.22 ROT Frank Piron m40 3.27.55 ROT Hans Stijger m45 3.30.31 ROT Jan Blok m40 3.31.40 APO Jan Noordam m55 3.33.09 ETL Ronald Hoogenboom m45 3.37.11 APO 3.34.48 AMS Ellen Grimbergen d45 3.35.02 ROT Jan Brabander m45

3.35.18 ROT Ruud Dudink m55 3.35.41 UTR Patricia Huisman d40 3.36.34 ROT Hans van Wensen m55 3.39.52 ROT Bert Vreugdenhil m45 3.40.55 ROT Marielle Ter Laak d35 3.40.56 KLA Astrid Barendse d35 3.42.24 ROT Gerard van den Berg m50 3.42.38 ROT Piet t Hart m50 3.43.30 ROT Aad van der Voort m50 3.48.02 ROT Wim Erkens m50 3.48.39 APO Kees van den Bos m45 3.50.16 UTR Diana Gram d40 3.53.14 APO Martien Mol m40 3.54.49 ROT Anthoinette Kamermans d45 3.56.28 ROT Joost van Veen 3.57.02 ROT Jan Zwartveld m50 3.57.46 ROT Edwin van der Wilk m40 3.57.51 UTR Anja Boks d40 4.05.05 ROT Richard Paardekoper m45 4.05.14 ROT Niek van den Boer m55 4.06.17 EIN Patrick van Dop m40 4.06.38 ROT Miranda Kaslander d35

4.10.41 APO Aad van Noordt d40 4.14.53 ROT Wim Hoogerbrugge m55 4.19.31 ROT Andre Pelikaan m40 4.26.33 NYO Adriana de Smit d40 4.27.28 ROT Patrick van Koppen m40 4.28.31 ROT Rianne Ammerlaan d50 4.52.08 ROT Jan van de Wijnboom m55

ROT = Rotterdam UTR = Utrecht SPY = Spijkenisse APO = Apeldoorn ETL = Etten-Leur AMS = Amsterdam KLA = Klazinaveen EIN = Eindhoven NYO = New York

12 uur

101.336 DHA Hennie van Velzen m40

100 E.M. (160,90 km) 19.13.57 DHE Rut Zoutman m50

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN WEGWEDSTRIJDEN

10 KILOMETER

algemeen (t/m 35.00) 29.19 Tekey Gebreselass 95 29.47 Peter v Marrewijk 90 30.23 Jacques Valentin 84 30.33 Juur Hanemaayer 95 30.37 Maurice v Veldhov 99 30.39 Eric Teunissen 95 31.50 Martin Zwinels jr 93 31.53 Willem Boon 86 32.01 Maarten de Jong 93 32.11 Ed Wols _ 89 32.20 Mart Solleveld 10 32.30 George Edelman 97 32.31 Arthur van Dijk 98 32.33 Rut Zoutman m40 99 32.33 Morris Wols 05 32.34 Peter Alsemgeest 93 32.44 Theo Wols 91 32.45 Fred Havinga 91 32.47 Doeke de Jong m40 97 32.48 Wim van Velden _ 02 32.50 Peter Duyndam 91 32.52 Henk Bronswijk m40 87

32.54 Willem Lenting 05 32.56 Eric v Heijningen 95 33.09 Peter Fieret m40 91 33.12 Martin Markus 92 33.16 Richard Lagerweij 96 33.18 Peter Schouw JA 83 33.18 Louis vd Horst 86 33.18 Jan Vreugdenhil m40_98 33.22 Ronald v Holsteyn 94 33.27 Piet van der Wel 81 33.27 Sjoerd vMarrewijk 10 33.33 Remy Fieret 98 33.35 Jan van der Meer m40 05 33.39 Jelle Zwinkels 06 33.42 Rinus Folles 98 33.44 Rob van Noordt 93 33.47 Arthur Heerkens 89 33.47 Richard vd Knaap _ 02 33.49 Piet Koornneef 82 33.49 Peter Kortekaas 86 33.49 Ruud Kouwenhoven 93 33.50 Rob vd Valk 99 33.51 Hans Middelburg 05 34.01 Aad Koornneef 82

34.06 Vincent Ter Laak 87 34.08 Erwin Sparreboom 10 34.13 Peter Behrtel m40 87 34.17 Tim van Leeuwen _ 08 34.20 Rob Kleyweg 93 34.28 Rob Fernig 97 34.32 William vd Zalm 06 34.37 Dick vd Kaaij 93 34.39 Pieter Dekker 93 34.39 Jan van Hoeven 07 34.40 Aad Flaton m40 87 34.40 Kees vd Zanden m40 96 34.41 Arie Hoogenraad 93 34.48 Hans v Adrichem _ 85 34.53 Hans Kok 93 34.56 Marcel Flinterman m40 04 34.58 Marcel van Diepen 99

mannen 40+ (t/m 36.00) 32.33 Rut Zoutman 99 32.47 Doeke de Jong 97 32.52 Henk Bronswijk 87 33.09 Peter Fieret 91 33.17 Ed Wols 94 33.18 Jan Vreugdenhil 98

33.35 Jan van der Meer 05 33.47 Eric Teunissen 03 34.13 Peter Behrtel 87 34.28 Hans Middelburg _ 09 34.33 Maarten de Jong m45 10 34.40 Aad Flaton 87 34.40 Kees vd Zanden 96 34.49 Jan van Hoeven 10 34.53 Hans Kok m45 02 34.56 Marcel Flinterman 04 35.04 Mart.v Marrewijk m50 93 35.09 Lex Thoen 96 35.13 William vd Zalm 07 35.17 Paul Michiels _ 81 35.18 Niek Lievaart 96 35.19 Frans Greve 97 35.26 Piet Schoordijk m45 81 35.28 Louis vd Horst m50 97 35.31 Henk Groenewegenm50 87 35.35 Theo Kruyskamp m45 90 35.39 Gerard Kortekaas m45 87 35.40 Arie Hoogenraad 03 35.43 Jan Scheffers 92 35.46 Jan Zuurmond _ 90

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (52)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN WEGWEDSTRIJDEN

51

35.49 Cees Jorissen 86 35.49 Leo van Koppen m50 93 35.53 Fred Koreman 95

mannen 45+ (t/m 38.00) 33.17 Doeke de Jong 98 33.33 Henk Bronswijk 88 33.40 Rut Zoutman 06 34.28 Jan van der Meer 09 34.33 Maarten de Jong 10 34.46 Ed Wols 98 34.53 Hans Kok 02 35.04 Mart.v Marrewijk m50 93 35.23 Marcel Flinterman 08 35.26 Piet Schoordijk _ 81 35.28 Louis vd Horst m50 97 35.31 Henk Groenewegenm50 87 35.35 Theo Kruyskamp 90 35.39 Gerard Kortekaas 87 35.49 Leo van Koppen m50 93 36.12 Kees vd Zanden 00 36.19 Aad Gankema 97 36.20 Anton v Spronsen 98 36.27 Paul Michiels 87 36.29 Nico van den Berg _ 06 36.34 Cees Wubben 95 36.39 Max van Dorsten 06 36.45 Hans van Haaster 91 36.46 Fred Koreman 96 36.50 Leo Vonk m50 93 36.56 Ton Kortekaas 93 37.07 Ben Wissenburg 87 37.09 Niek Lievaart 99 37.20 Roland Dheere 85 37.30 Bart Duijvesteijn _ 03 37.33 Jan Zuurmond 93 37.35 John van Ruijven 05 37.53 Aad van Schie 98

mannen 50+ (t/m 40.00) 35.04 Mart.v Marrewijk 93 35.27 Doeke de Jong 02 35.28 Louis vd Horst 97 35.31 Henk Groenewegen 87 35.49 Leo van Koppen 93 36.37 Anton v Spronsen 03 36.50 Leo Vonk 93 37.13 Paul Michiels 92 37.46 Ben Groenewegen 04 37.48 Willem Willemsen _ 06 37.55 Cees Wubben m55 04 37.58 Henk Bronswijk 94 37.59 Wim Wubben 08 38.08 Aad Gankema 05 38.15 Piet van Schie m55 03 38.18 Anton Solleveld 02 38.19 Jan Zuurmond 97 38.21 Aad Koornneef 93 38.29 Max van Dorsten 08 38.49 Frans Greve _ 09 39.06 Aad van Schie 03 39.23 Coen Jansen 00 39.26 Jaap Groen 02 39.30 Hans v Haaster 95 39.30 Fep van der Ende 06 39.36 Jan van Dijk 98 39.55 Harry Turk m55 93 39.57 Willem van Zijl 05 40.00 Aad van Ruijven 02

mannen 55+ (t/m 43.00) 36.23 Mart v Marrewijk 96 36.23 Doeke de Jong 09 36.58 Leo van Koppen 97 37.11 Leo Vonk 98 37.55 Cees Wubben 04 38.15 Piet van Schie 03 38.32 Anton v Spronsen 09 39.03 Jan Zuurmond 03 39.11 Willem Willemsen 10 39.21 Cees Wubben m60_09 39.37 Fep van der Ende 10 39.40 Henk Groenewegen 94 39.55 Harry Turk 93 40.37 Aad van Schie 08 40.50 Hans van Haaster 01 41.06 Aad van Ruijven 09 41.34 Cees Duijndam 10 41.35 Aad Gankema 10 41.39 Kees vd Zanden 10 41.40 Frans v Antwerpen _ 02 42.17 Fred Koreman 06 42.27 Arie Louter m60 96 42.27 Leo Struyk m65 05 42.47 Aad van Ruijven 10 42.49 Ruud Dudink 06

mannen 60+ (t/m 46.00) 38.45 Piet van Schie 06 39.07 Leo van Koppen 02 39.21 Cees Wubben 09 39.31 Leo Vonk 01 40.25 Henk Groenewegen 96 42.27 Arie Louter 96 42.27 Leo Struyk m65 05 42.42 Piet Wijnants 83 44.41 Muller Herman 98 44.53 Aad van Zanten _ 06

mannen 65+ (t/m 50.00) 42.05 Leo van Koppen 06 42.27 Leo Struyk 05 44.08 Henk Groenewegen 03 44.30 Piet Wijnants 85 47.39 Roland Dheere 05 48.54 Hans van Haaster 10

mannen 70+ 45.24 Henk Groenewegen 05 50.07 Piet Wijnants 90

dames (t/m 41.00) 35.10 Ineke Vis 90 35.11 Carla Ophorst d35 98 35.32 Margreet Verbeek 81 36.36 Ine Valentin 81 37.07 Elvera de Bruyn 96 37.37 Linda van Vliet MA 83 37.59 Car.Weerdenburg MB 83 38.00 Jolanda vd Helm 97 38.18 Marian Hoogerhoud 81 38.56 Ineke Haaring _ 93 38.59 Ilona Lievaart 03 39.01 Thea van Koppen 92 39.29 Carole Dobischok 94 39.47 Ingrid Michiels MA 81 39.52 Fleur Runeman d35 08 39.53 Kim Roeling 98 39.59 Toke Zwinkels d35 93 40.02 Marieke Boekestijn 02 40.05 Petra v Marrewijk d35 93

40.11 Leonie Wissenburg MC_ 83 40.18 Nel Vreugdenhil d35 96 40.21 Diana Gram 93 40.24 Ann. Starrenburg d40 00 40.26 Simone Krijger 02 40.32 Tine Bronswijk d35 85

dames 35+ (t/m 42.30) 35.11 Carla Ophorst 98 35.46 Ineke Vis 97 39.52 Fleur Runeman 08 39.59 Toke Zwinkels 93 40.05 Petra v Marrewijk 93 40.15 Marian Hoogerhoud 84 40.18 Nel Vreugdenhil 96 40.24 Anneke Starrenburg d40 00 40.32 Tine Bronswijk 85 41.06 Carin vd Ende d40_ 07 41.13 Ellen Grimbergen 05 41.19 Phil Gijsberts 89 41.27 Pam Smid d40 92 42.23 Jose Stolze 97 42.26 Francine Hofstede 93

dames 40+ (t/m 44.30) 35.37 Carla Ophorst d45 05 40.20 Petra v Marrewijk d45 03 40.24 Anneke Starrenburg 00 41.06 Carin vd Ende 07 41.27 Pam Smid 92 42.18 Ellen Grimbergen 06 42.26 Tine Bronswijk 88 42.35 Cora Klumpers 06 43.00 Jose Stolze 01 43.06 Lenie Hoogenraad _ 96 43.22 Elvera de Jong 09 44.18 Janny van Bommel 05

dames 45+ (t/m 47.00) 35.37 Carla Ophorst 05 40.20 Petra v Marrewijk 03 40.42 Anneke Starrenburg 03 41.40 Carin vd Ende 08 42.41 Cora Klumpers 08 42.51 Pam Smid 97 43.35 Jose Stolze 08 43.58 Lenie Hoogenraad 99 44.39 Phil Gijsberts 96 44.41 Tres Duijndam _ 05 44.51 Corrie van Dijk 92 45.01 Ria Solleveld 98 45.12 Janny van Bommel 07 46.19 Corry de Haan 10 46.29 Anja Hegge 09 46.35 Nel van Leeuwen d50 92 46.51 Mary Enthoven 98

dames 50+ (t/m 50.00) 37.08 Carla Ophorst 09 40.59 Anneke Starrenburg 09 43.06 Petra v Marrewijk 08 44.45 Tres Duijndam 09 45.49 Jose Stolze 10 46.35 Nel van Leeuwen 92 47.25 Mary Enthoven d55 02 47.59 Ria Sonneveld 05

dames 55+ (t/m 55.00) 47.16 Nel van Leeuwen 96 47.25 Mary Enthoven 02 54.47 Ludie Berendse 09

dames 60+ 59.15 Gina Neeleman 01

15 KILOMETER

algemeen (t/m 54.00) 44.15 Teckey Gebreselas 97 45.52 Jacques Valentin 82 46.22 Dave Cameron 87 47.04 Vincent Ter Laak 85 47.17 Peter v Marrewijk 85 47.26 Jan van der Sman 78 47.29 Herman Kromhout 76 47.34 Juur Hanemaayer 95 47.40 Eric Teunissen 94 47.42 Jos Verbeek _ 84 47.48 Peter Kortekaas 82 47.53 Maurice v Veldhoo 01 48.18 Peter Schouw 85 48.22 Henk Bronswijk m40 85 48.38 Gerard Zuiderwijk 78 48.43 Aad Flaton 84 48.56 Willem Boon 86 49.04 Martin Zwinkeks 93 49.05 Maarten de Jong 92 49.15 Ed Wols _ 90 49.44 Peter Fieret 86 49.47 Aad Koornneef 78 49.57 George Edelman 97 50.06 Arthur Koreman 85 50.19 Peter Alsemgeest 94 50.21 Theo Wols 89 50.27 Piet Spaans 76 50.27 Louis vd Horst 86 50.29 Doeke de Jong m45 97 50.31 Piet van der Wel _ 79 50.36 Eric v Heijningen 97 50.41 Peer van der Ven 76 50.41 Rut Zoutman 97 50.46 Ronald v Holsteyn 94 50.48 Peter Duyndam 93 50.48 Morris Wols 05 51.04 Martin Markus 91 51.05 Piet Koornneef 83 51.26 Rob van Noordt 92 51.26 Jan Vreugdenhil m40_97 51.28 Dre op't Veld 85 51.40 Mart.v Marrewijk 76 51.44 Mart Solleveld 09 51.57 Hans van Adrichem 83 51.58 Piet Schoordijk m45 80 52.12 Fred Koreman 83 52.12 Hans Middelburg 06 52.14 Richard Lagerwey 96 52.15 Gerard Kortekaas m40 83 52.20 Aad van Dijk _ 78 52.20 Dick vd Kaaij 93 52.28 Fred Havinga 95 52.28 Jan van der Meer m40 04 52.29 Henk Groenewegenm40 77 52.30 Peter Nottet m40 86 52.37 Martien van Vliet 81 52.39 Ineke Vis d 89 52.40 Aad van Schie 83 52.40 Rob van der Valk 98 52.42 Ruud Kouwenhoven _ 95 52.44 Wim van Velden 01 53.01 Arthur van Dijk 04 53.04 Rinus Folles 98

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (53)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN WEGWEDSTRIJDEN

52

53.12 Cees Jorissen 81 53.13 Jelle Zwinkels 04 53.16 Peter van Dijk 77 53.19 Peter Behrtel m40 88 53.20 Kees vd Zanden m40 97 53.21 Ruud Kouwenhoven 93 53.26 Hans Kemper _ 86 53.27 Cor van Leeuwen 89 53.28 Rob Fernig 97 53.30 Wim Overdevest m40 76 53.32 Tim van Leeuwen 09 53.41 co*ck Wols 84 53.43 Willem Nak m40 95 53.48 Paul Michiels m40 82 53.49 Hans Kok m40 95 53.49 Jan van Hoeven m40 09 53.55 Lex Thoen m40_94 53.59 Richard vd Knaap 04 81 binnen 54.00 105 binnen 55.00

junioren (t/m 60.00) 48.41 Peter Schouw 84 50.39 Jacques Valentin 73 52.38 Peter v Marrewijk 82 55.19 Jos Verbeek 81 55.51 Ad Olsthoorn 78 56.33 Rob Bravenboer 89 57.07 Hugo Veenker 75 57.14 Lex Vlasblom 79 58.33 Sjaak de Wit 80 58.51 Ron Burger _ 81 59.25 Mart Solleveld 00

mannen 40+ (t/m 55.30) 48.22 Henk Bronswijk 85 48.43 Aad Flaton 87 50.15 Peter Fieret 88 50.29 Doeke de Jong m45 97 51.16 Ed Wols 93 51.21 Louis vd Horst 87 51.26 Jan Vreugdenhil 97 51.58 Piet Schoordijk m45 80 52.14 Mart.v Marrewijk 85 52.15 Gerard Kortekaas _ 83 52.28 Jan van der Meer 04 52.29 Henk Gropenewegen 77 52.30 Peter Nottet 86 53.12 Aad Koornneef m45 88 53.19 Peter Behrtel 88 53.20 Kees van der Zand 97 53.30 Wim Overdevest 76 53.43 Willem Nak 95 53.48 Paul Michiels 82 53.49 Hans Kok _ 95 53.49 Jan van Hoeven 09 53.55 Lex Thoen 94 54.16 Ton Kortekaas 89 54.21 Peter van Koppen m45 98 54.35 Jan Zuurmond 91 54.45 Roland Dheere 83 54.46 Leo van Koppen m45 88 54.49 Aad Gankema 94 54.49 Hennie van Velzen 99 54.50 Henk Heynen _ 80 54.50 Marcel Flinterman 04 54.56 Theo Kruyskamp m45 86 54.58 William vd Zalm 07 55.16 Maarten de Jong m45 07 55.19 Niek Lievaart 97

55.22 Herwig Pauwels 86 55.24 Luc Van Roost 85 55.24 Peter Duyndam 99 55.26 Henk van Vliet m50 78

mannen 45+ (t/m 58.00) 50.29 Doeke de Jong 97 51.58 Piet Schoordijk 80 52.05 Henk Bronswijk 89 52.53 Mart.v Marrewijk 86 53.12 Aad Koornneef 88 53.25 Henk Groenewegen 80 54.16 Louis vd Horst 96 54.21 Peter van Koppen 98 54.25 Ed Wols 98 54.43 Jan van der Meer _ 09 54.46 Leo van Koppen 88 54.56 Theo Kruyskamp 86 55.06 Aad Gankema 97 55.16 Maarten de Jong 07 55.21 Roland Dheere 84 55.25 Paul Michiels 88 55.26 Henk van Vliet m50 78 55.28 Marcel Flinterman 08 55.31 Cees Wubben _ 96 55.38 Hans Kok 02 55.50 Jan Scheffers 90 55.53 Fred Koreman 96 55.53 Anton v Spronsen 98 56.12 Jan Zuurmond 91 56.19 Leo Vonk m50 93 56.28 Ben Wissenburg 86 57.21 Rut Zoutman 06 57.38 Gerard Kortekaas 86 57.47 Hans van Haaster _ 93 57.49 Max van Dorsten 05 57.50 Willem van Zijl 96 57.56 Aad Flaton m50 98

mannen 50+ (t/m 61.30) 54.13 Doeke de Jong 02 54.51 Mart.v Marrewijk 94 54.55 Leo van Koppen 96 54.56 Henk Groenewegen 87 55.05 Louis vd Horst 97 55.26 Henk van Vliet 78 56.19 Leo Vonk 93 56.45 Anton v Spronsen 05 56.53 Paul Michiels 91 57.56 Aad Flaton _ 98 58.19 Piet van Schie m55 04 58.40 Wim Wubben 08 58.43 Cees Wubben m55 05 58.52 Henk Bronswijk 95 59.25 Aad Koornneef 95 59.56 Jan Zuurmond 97 59.58 Willem Willemsen 04 60.08 Arie Louter 87 60.34 Ben Groenewegen 07 60.41 Ton Kortekaas _ 98 61.08 Coen Jansen 00 61.24 Joop Hokke 89 61.29 Aad Gankema 06

mannen 55+ (t/m 64.00) 55.33 Mart.v.Marrewijk 97 56.44 Leo van Koppen 97 57.01 Henk Groenewegen 90 57.34 Leo Vonk 97 57.38 Doeke de Jong 07 58.19 Piet van Schie 04

58.43 Cees Wubben 05 59.25 Henk Bronswijk 98 61.16 Jan Zuurmond 03 62.26 Hans van Haaster _ 00 62.41 Piet Wijnants m60 83 62.44 Anton v Spronsen 09 63.15 Willem Willemsen 09 63.53 Aad van Schie 09 63.57 Louter Arie 91

mannen 60+ (t/m 70.00) 60.42 Piet van Schie 08 61.24 Leo Vonk 00 61.31 Leo van Koppen 02 62.31 Cees Wubben 09 62.41 Piet Wijnants 83 65.38 Leo Struijk m65 05 66.33 Arie Louter 96 68.17 Paul Michiels 02

mannen 65+ (t/m 76.00) 64.39 Leo van Koppen 07 65.38 Leo Struijk 05 67.14 Piet Wijnants 86 71.11 H. Groenewegen m70 05 72.18 Roland Dheere 05

mannen 70+ 71.11 Henk Groenewegen 05 83.07 Roland Dheere 08

dames (t/m 65.00) 52.39 Ineke Vis 89 54.45 Carla Ophorst d45 05 55.02 Ine Valentin 82 55.40 Marian Hoogerhoud 82 55.54 Linda van Vliet 83 57.36 Car.Weerdenburg MA 83 58.58 Elvera de Jong 97 59.47 Jolanda vd Helm 97 59.52 Tine Bronswijk d35 82 60.20 Ineke Haaring _ 97 60.35 Thea van Koppen 92 61.04 Toke Zwinkels d35 93 61.25 Fleur Runeman d35 08 61.54 Margreet Verbeek 80 62.28 Petra v Marrewijk d35 93 62.45 Carin vd Ende d40 06 63.23 Pamela Smid d40 93 63.42 Anneke Starrenbur d40 01 63.55 Diane Gram 96 64.01 Mar.Boekestijn _ 03 64.08 Ingrid Michiels MA 79 64.57 Phil Vroon d35 89

dames 35+ (t/m 67.30) 54.45 Carla Ophorst d45 05 55.24 Ineke Vis 97 55.58 Marian Hoogerhoud 84 59.52 Tine Bronswijk 82 61.04 Toke Zwinkels 93 61.25 Fleur Runeman 08 62.28 Petra v Marrewijk 93 62.45 Carin vd Ende d40 06 63.23 Pamela Smid d40 93 63.42 Anneke Starrenbur d40_ 01 64.57 Phil Vroon 89 65.01 Nel Vreugdenhil 97 65.17 Elvera de Jong 03 66.05 Ellen Grimbergen 04 66.33 Hofstede Francine 93 66.39 Cora Klumpers d40 04

67.10 Lenie Hoogenraad d45 00 67.25 Jose Stolze d40 00

dames 40+ (t/m 70.00) 54.45 Carla Ophorst d45 05 62.45 Carin vd Ende 06 63.23 Pamela Smid 93 63.42 Anneke Starrenbur 01 64.10 Petra v Marrewijk d45 03 64.42 Tine Bronswijk 89 66.39 Cora Klumpers 04 67.01 Phil Vroon 90 67.10 Lenie Hoogenraad d45 00 67.25 Jose Stolze _ 00 68.29 Nel van Leeuwen d45 88 68.54 Yvonne vd Berg 09 69.20 Ellen Grimbergen 09 69.31 Janny van Bommel d45 08 69.33 Trs Duijndam d45 05 69.49 Corrie van Dijk 90

dames 45+ (t/m 72.30) 54.45 Carla Ophorst 05 64.10 Petra v Marrewijk 03 65.03 Anneke Starrenbur d50 08 65.21 Carin vd Ende 09 67.10 Lenie Hoogenraad 00 67.49 Pamela Smid 97 68.29 Nel van Leeuwen 88 69.17 Jose Stolze 08 69.31 Janny van Bommel 08 69.33 Tres Duijndam _ 05 69.58 Corrie van Dijk 92 70.32 Ria Sonneveld 99 70.52 Anja Hegge 08 netto tijd: 72.24 Anthoin.Kamermans 07

dames 50+ (t/m 76.00) 58.30 Carla Ophorst 10 65.03 Anneke Starrenbur 08 66.54 Petra v Marrewijk 07 69.09 Nel van Leewen 91 70.04 Tres Duijndam 07 75.06 Jose Stolze 10

dames d55+ 69.48 Nel van Leeuwen 94

10 ENGELSE MIJL

algemeen (t/m 58.00) 47.47 Teckey Gebreselassie 95 49.19 Jacques Valentin 85 50.42 Peter v Marrewijk 85 50.53 Peter Schouw 85 52.16 Maur.v Veldhooven 00 52.29 Juur Hanemaayer 95 52.41 Eric Teunissen 89 52.47 Ed Wols 90 53.02 Vincent Ter Laak 85 53.08 Jan van der Sman _ 78 53.14 George Edelman 97 53.18 Aad Flaton m40 87 53.32 Henk Bronswijk m40 85 53.36 Peter Kortekaas 85 53.36 Maarten de Jong 97 53.57 Gerard Zuiderwijk 85 54.06 Peter Fieret 86 54.24 Theo Wols 90 54.26 Aad Koornneef 78

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (54)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN WEGWEDSTRIJDEN

53

54.33 Rut Zoutman _ 97 54.36 Piet van der Wel 83 54.41 Piet Spaans 76 54.46 Wim van Velden 01 54.48 Eric v Heijningen 94 54.59 Doeke de Jong m45 97 55.02 Arthur Koreman 85 55.04 Martin Zwinkels 00 55.11 Morris Wols 05 55.16 Dre op't Veld 85 55.30 Peer van de Ven _ 76 55.33 Rob van der Valk 00 55.36 Mart v Marrewijk 76 55.38 Peter Duyndam 89 55.45 H. Groenewegen m40 77 55.53 Hans van Adrichem 78 55.55 Rinus Folles 98 55.56 Hans Kok 92 56.17 Jos Verbeek 83 56.25 Mart Solleveld 09 56.32 Jan van der Meer m40_05 56.34 Jan Vreugdenhil m40 97 56.38 Martin Markus 91 56.39 Richard vd Knaap 02 56.41 Jelle Zwinkels 06 56.42 Fred Koreman 89 56.55 Peter van Dijk 75 56.56 Piet Schoordijk m45 79 56.57 Martien van Vliet 80 57.01 Peter Behrtel m40 87 57.11 Rob van Noordt _ 97 57.11 Richard Lagerweij 96 57.15 Hans Middelburg 05 57.17 Kees vd Zanden m40 97 57.18 Peter Nottet 84 57.19 Tom Camphens 98 57.26 Arthur Heerkens 89 57.29 Aad van Dijk 76 57.29 Cees Jorissen 81 57.31 Fred Havinga 95 57.35 Paul Michiels m40_82 57.36 Louis vd Horst 85 57.38 Michel vd Bos 85 57.50 William vd Zalm m40 09 57.52 Robert Fernig 97 58.01 Ruud Kouwenhoven 95

64 binnen 58.00 82 binnen 59.00 106 binnen 60.00

mannen 40+ (t/m 60.00) 53.18 Aad Flaton 87 53.32 Henk Bronswijk 85 54.30 Peter Fieret 90 54.59 Doeke de Jong m45 97 55.45 Henk Groenewegen 77 55.47 Ed Wols 93 56.32 Jan van der Meer 05 56.34 Jan Vreugdenhil 97 56.37 Aad Koornneef 83 56.47 Rut Zoutman 99 56.56 Piet Schoordijk m45_79 57.01 Peter Behrtel 87 57.17 Kees vd Zanden 97 57.25 Mart v Marrewijk 83 57.30 Peter Nottet 84 57.35 Paul Michiels 82 57.50 William vd Zalm 09 58.01 Maarten de Jong 03

58.15 Wim Overdevest 74 58.15 Hans Kok m45 02 58.18 Jan van Hoeven _ 08 58.33 Gerard Kortekaas 82 58.34 Ben Wissenburg m45 86 58.52 Cees Jorissen 85 59.00 Jan Zuurmond m45 91 59.02 Louis vd Horst 88 59.03 Frans Greve 97 59.06 Willem Nak 94 59.15 Lex Thoen 96 59.17 John van Ruijven 01 59.29 Marcel Flinterman _ 03 59.34 Herwig Pauwels 85 59.34 Theo Kruyskamp m45 86 59.35 Arie Hoogenraad 03 59.37 Fred Koreman 92 59.41 Ton Kortekaas 89 59.51 Aad Gankema m45 93 59.54 Max van Dorsten 00 59.56 Niek Lievaart 96 59.57 Jan Scheffers 91

mannen 45+ (t/m 63.00) 53.55 Henk Bronswijk 89 54.59 Doeke de Jong 97 56.33 Henk Groenewegen 80 56.56 Piet Schoordijk 79 57.45 Ed Wols 97 58.15 Hans Kok 02 58.34 Ben Wissenburg 86 58.39 Rut Zoutman 06 59.00 Jan Zuurmond 91 59.17 Maarten de Jong _ 06 59.24 Jan van der Meer 10 59.28 Mart v Marrewijk m50 91 59.34 Theo Kruyskamp 86 59.38 Louis vd Horst 96 59.39 Aad Koornneef 88 59.47 Kees vd Zanden 00 59.51 Aad Gankema 93 59.53 Gerard Kortekaas 87 59.54 Paul Michiels 87 60.12 Leo van Koppen m50_95 60.24 Henk van Vliet 74 60.28 Cees Wubben 96 60.33 Roland Dheere 85 60.38 Anton v Spronsen 97 61.16 Fred Koreman 95 61.38 Leo Vonk m55 97 61.44 Aad Flaton m50 99 61.44 Nico van den Berg 07 62.07 Herwig Pauwels 87 62.31 Cees Jorissen _ 90 62.37 Max van Dorsten 05 62.41 Bart Duyvesteyn 03 62.57 Aad van Ruijven 99

mannen 50+ (t/m 66.00) 58.20 Doeke de Jong 02 58.47 Henk Groenewegen 87 59.28 Mart v Marrewijk 91 59.49 Louis vd Horst 97 60.12 Leo van Koppen 95 61.00 Henk van Vliet 77 61.38 Leo Vonk m55 97 61.44 Aad Flaton 99 62.33 Henk Bronswijk 96 62.53 Max van Dorsten _ 08 62.57 Anton v Spronsen 05

63.06 Paul Michiels 92 63.28 Coen Jansen 00 63.49 Cees Wubben m55 05 63.51 Piet van Schie m55 05 63.58 Frans van Leeuwen 90 64.24 Jan Zuurmond 99 64.41 Willem Willemsen 03 64.46 Aad Koornneef 94 64.46 Aad Gankema _ 05 64.47 Piet van Schie 03 64.49 Richard Jansen 01 64.59 Jan van Dijk 97 65.21 Wim Wubben 10 65.32 Arie Louter 86 65.52 Jaap Groen 02 65.56 Ben Groenewegen 07 65.58 Aad van Ruijven 02 65.59 Hans van Haaster 98 65.59 Aad van Schie _ 03

mannen 55+ (t/m 70.00) 58.00 Willem Willemsen 09 59.50 Mart v Marrewijk 96 61.38 Leo Vonk 97 61.44 Henk Groenewegen 90 62.33 Doeke de Jong 08 63.49 Cees Wubben 05 63.51 Piet van Schie 05 65.16 Henk Bronswijk 00 65.42 Jan Zuurmond 03 66.14 Anton v Spronsen _ 08 66.29 Leo van Koppen m60 02 66.40 Hans van Haaster 00 67.16 Paul Michiels 00 69.06 Fep van der Ende 10 69.56 Leo Struijk m65 05

mannen 60+ (t/m 75.00) 64.27 Henk Groenewegen 95 64.55 Leo Vonk 01 66.29 Leo van Koppen 02 67.25 Cees Wubben 09 69.56 Leo Struijk m65 05 70.45 Piet van Schie 06 71.23 Piet Wijnants 83 72.41 Arie Louter 96

mannen 65+ 67.41 Leo van Koppen 06 69.56 Leo Struijk 05 72.12 Piet Wijnants 85 77.21 Roland Dheere 05 79.33 Hans van Haaster 10

mannen 70+ 77.38 Henk Groenewegen 05

dames (t/m 70.00) 58.23 Ineke Vis 90 59.04 Carla Ophorst d35 97 59.34 Ine Valentin 80 62.57 Marian Hoogerhoud 82 64.43 Jolanda vd Helm 97 64.44 Thea van Koppen 87 65.29 Margreet Verbeek 81 65.40 Elvera de Jong 96 65.52 Tine Bronswijk d35 _85 65.52 Ineke Haaring 95 66.13 Carole Dobischok 94 66.14 Fleur Runeman d35 08 67.15 Petra v Marrewijk 90 67.23 Simone Krijger 02

67.43 Anneke Starrenbur d40 98 68.30 Carin v d Ende d40 07 68.42 Pamela Smid d35 90 69.54 Phil Gijsberts d35 89 70.00 Toke Zwinkels d35 94 netto tijd 67.54 Ilona Lievaart 08

dames 35+ (t/m 72.00) 59.04 Carla Ophorst 97 60.57 Ineke Vis 97 62.58 Marian Hoogerhoud 83 65.52 Tine Bronswijk 85 66.14 Fleur Runeman 08 67.43 Petra v Marrewijk 94 67.43 Anneke Starrenbur d40 98 68.30 Carin v d Ende d40 07 68.42 Pamela Smid 90 69.54 Phil Gijsberts _ 89 70.00 Toke Zwinkels 94 70.33 Cora Klumpers d40 03 70.50 Jose Stolze d40 01 70.52 Carla Post d40 98 71.01 Ellen Grimbergen d45 10 71.40 Monique Weening 06 72.00 Lenie Hoogenraad d45 00

dames40+ (t/m 75.00) 59.34 Carla Ophorst 01 67.43 Anneke Starrenbur 98 68.05 Petra v Marrewijk 01 68.30 Carin v d Ende 07 68.39 Tine Bronswijk 89 70.33 Cora Klumpers 03 70.50 Jose Stolze 01 70.52 Carla Post 98 71.01 Ellen Grimbergen d45 10 71.58 Pamela Smid _ 92 72.00 Lenie Hoogenraad d45 00

dames 45+ (t/m 80.00) 60.16 Carla Ophorst 04 68.46 Carin v d Ende 08 69.15 Petra v Marrewijk 03 69.26 Anneke Starrenburg 03 71.01 Ellen Grimbergen 10 71.37 Cora Klumpers 08 72.00 Lenie Hoogenraad 00 73.58 Jose Stolze 05 76.04 Nel van Leeuwen d50 91 76.35 Phil Gijsberts _ 96 76.47 Janny van Bommel 08 76.51 Ria Sonneveld 98 77.16 Tres Duijndam d50 07 77.36 Mary Enthoven 98 77.55 Corrie van Dijk 91

dames 50+ (t/m 85.00) 63.22 Carla Ophorst 09 70.47 Anneke Starrenburg 08 76.04 Nel van Leeuwen 91 77.16 Tres Duijndam 07 77.17 Petra v.Marrewijk 09 78.26 Nel v Leeuwen d55 94 80.21 Mary Enthoven 05

dames 55+ 78.26 Nel v Leeuwen 94 82.29 Mary Enthoven 08

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (55)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN WEGWEDSTRIJDEN

54

UURLOOP b : volledig op de baan gelopen

algemeen 18922 Jacques Valentin 77 18124 Jan van der Sman 78 17884 Peter Kortekaas 81 17451 Gerard Zuiderwijk 79 17316 Aad Koornneef 78 17183 Mart van Marrewijk 75 17177 Hans van Adrichem 78 17046 Piet van der Wel 79 16931 Peter van Dijk 76 16290 Paul Michiels m40 82_b

mannen 40+ 16290 Paul Michiels 82 b 15739 Gerard Kortekaas 82 b 15247 Herwig Pauwels 82 b

dames 14527 Ine Valentin 79 14496 Marian Hoogerhoud 79

20 KILOMETER * is gelopen op een langere afstand

algemeen ( t/m 1.14.00 ) 59.28 Tekey Gebresellassie97 1.00.47 Jacques Valentin 86 1.03.26 Peter v Marrewijk 87 1.04.33 Peter Schouw 86 1.04.56 Herman Kromhout 76 1.04.58 Aad Flaton 84 1.05.10 Henk Bronswijk 83 1.05.42 Peter Kortekaas 82 1.05.45 Willem Boon 86 1.05.53 Jan van der Sman 79_ 1.06.25 Vincent Ter Laak 86 1.06.31 Gerard Zuiderwijk 78 1.06.44 Peter Fieret 87 1.07.09 Arthur Koreman 84 1.07.43 Louis vd Horst 86 1.07.45 Piet van der Wel 82 1.07.50 Eric Teunissen 86 1.08.16 Ed Wols 91 1.08.31 Aad Koornneef 82 1.08.43 Piet Spaans 77_ 1.09.13 Theo Wols 91 1.09.28 Fred Koreman 86 1.09.28 Doeke de Jong m40 97 1.09.35 Mart v Marrewijk 77 1.09.41 Martien van Vliet 82 1.09.41 George Edelman 97 1.10.03 Peter Alsemgeest 89 1.10.36 Peter van Dijk 78 1.10.40 Maarten de Jong * 91 1.10.57 H.Groenewegen m40 77_ 1.11.13 Jan vd Meer m40 04 1.11.18 Ton Kortekaas 85 1.11.26 Piet Schoordijk m40 77 1.11.30 Peter Duyndam 89 1.11.40 Aad van Dijk 78 1.11.57 Hans van Adrichem 77 1.12.01 Cees Jorissen m40 85 1.12.05 Richard Lagerweij 96 1.12.16 Fred Havinga 91 1.12.38 Ger. Kortekaas m40 83_ 1.13.26 Paul Michiels 81 1.13.30 Jan van der Voort 76

1.13.38 Herwig Pauwels m40 85 1.13.45 Willem Nak m40 92 1.13.50 Peter van Vliet 84

mannen 40+ ( t/m 1.17.00 ) 1.07.02 Henk Bronswijk 86 1.09.28 Doeke de Jong 97 1.09.47 Ed Wols 94 1.10.57 Henk Groenewegen 77 1.11.13 Jan van der Meer 04 1.11.26 Piet Schoordijk 77 1.12.01 Cees Jorissen 85 1.12.38 Gerard Kortekaas 83 1.13.22 Mart vMarrewijk m50 91 1.13.29 Paul Michiels 85_ 1.13.38 Herwig Pauwels 85 1.13.45 Willem Nak 92 1.14.18 Wim Overdevest 75 1.14.48 Leo v Koppen m45 88 1.14.48 Ton Kortekaas 88 1.15.03 Luc Van Roost 84 1.15.21 Kees vd Zanden m45 00 1.15.44 Jan van Heest 81 1.15.58 Roland Dheere 83 1.16.10 Jan Scheffers 90_ 1.16.49 Arie Louter 76 1.16.50 Th. Kruyskamp m45 87 1.16.58 Wim Lepolder 84

mannen m45+ ( t/m 1.20.00 ) 1.07.28 Henk Bronswijk 89 1.11.36 Doeke de Jong 00 1.12.52 H.Groenewegen m50 87 1.13.22 Mart vMarrewijk m50 91 1.14.48 Leo van Koppen 88 1.15.21 Kees vd Zanden 00 1.16.01 Paul Michiels 87 1.16.50 Theo Kruyskamp 87 1.16.58 Roland Dheere 84 1.17.08 Leo Vonk m50 91_ 1.17.36 Cees Jorissen 91 1.17.45 Nico van den Berg 08 1.17.53 Henk van Vliet m50 77 1.18.10 Hans Kok 03 1.18.12 Jan Zuurmond * 91 1.18.54 Herwig Pauwels 87 1.19.24 Peter Behrtel 93

mannen m50+ ( t/m 1.25.00 ) 1.12.52 Henk Groenewegen 87 1.13.22 Mart v Marrewijk 91 1.16.58 Paul Michiels 92 1.17.08 Leo Vonk 91 1.17.53 Henk van Vliet 77 1.18.38 Henk Bronswijk 96 1.19.09 Leo van Koppen m55 97 1.20.29 Louis Blomme 85 1.23.45 Cees Wubben m55 09

mannen m55+ ( t/m 1.30.00 ) 1.15.51 Henk Groenewegen 91 1.19.09 Leo van Koppen 97 1.23.14 Leo Vonk 00 1.23.45 Cees Wubben 09

mannen m60+ 1.21.49 Henk Groenewegen 96 1.37.27 Leen Hofland 93

dames ( t/m 1.27.00 ) 1.14.17 Carla Ophorst d35 97 1.14.50 Ine Valentin 82

1.19.56 Marian Hoogerhoud 80 1.24.47 Elvera de Bruyn 92 1.24.52 Tine Bronswijk d35 86 1.25.25 Toke Zwinkels d35 92 1.25.45 Petra vMarrewijk d35 92 1.26.11 Pam Smid d40 93

dames 35+ (t/m 1.33.00) 1.14.17 Carla Ophorst 97 1.24.09 Marian Hoogerhoud 84 1.24.52 Tine Bronswijk 86 1.25.25 Toke Zwinkels 92 1.25.45 Petra v Marrewijk 92 1.26.11 Pam Smid d40 93 1.33.00 Francine Hofstede 92

dames 40+ (t/m 1.40.00) 1.15.31 Carla Ophorst d45 05 1.26.11 Pam Smid 93 1.27.52 Tine Bronswijk 89 1.29.01 Petra v Marrewijk 00 1.35.24 Nel v Leeuwen d50 91 1.38.00 Corrie v Dijk * d45 92

dames 45+ 1.15.31 Carla Ophorst 05 1.35.24 Nel v Leeuwen d50 91 1.38.00 Corrie v Dijk * 92

dames 50+ 1.19.06 Carla Ophorst 09 1.35.24 Nel van Leeuwen 91

HALVE MARATHON ( 21,1 km)

algemeen (t/m 1.15.00) 1.02.25 Teckey Gebreselassie 96 1.03.27 Jacques Valentin 82 1.07.03 Herman Kromhout 76 1.07.43 Peter v Marrewijk 85 1.08.35 Eric Teunissen 93 1.08.52 Peter Schouw 85 1.09.02 Juur Hanemaayer 94 1.09.03 Aad Flaton 86 1.09.53 Henk Bronswijk m40 86 1.10.10 Jan van der Sman _ 80 1.10.31 Vincent Ter Laak 85 1.10.33 Peter Kortekaas 82 1.10.41 Peter Fieret 86 1.10.57 Ed Wols 91 1.10.58 Martin Zwinkels 94 1.11.14 Maarten de Jong 92 1.11.18 Rut Zoutman m40 99 1.11.45 Gerard Zuiderwijk 78 1.12.15 George Edelman 97 1.12.40 Aad Koornneef _ 82 1.13.12 Peter Duyndam 92 1.13.12 Doeke de Jong m45 98 1.13.32 Martien van Vliet 82 1.13.39 Dre op 't Veld 84 1.13.55 Louis vd Horst m40 87 1.14.04 Theo Wols 89 1.14.04 Peter Alsemgeest 94 1.14.05 Arthur Koreman 85 1.14.09 Richard Lagerweij 96 1.14.09 Eric v Heyningen _ 99 1.14.15 Richard vd Knaap 05 1.14.18 Mart Solleveld 09 1.14.21 Jan Vreugdenhil m40 98 1.14.39 Hans Middelburg 06 1.14.44 Fred Havinga 91

1.14.51 Fred Koreman 84 1.14.53 Wim van Velden 02

junioren 1.24.45 Mart Solleveld 01

mannen 40+ (t/m 1.20.00) 1.09.53 Henk Bronswijk 86 1.11.18 Rut Zoutmman 99 1.12.21 Eric Teunissen 03 1.13.12 Doeke de Jong m45 98 1.13.22 Peter Fieret 88 1.13.52 Ed Wols 94 1.13.55 Louis vd Horst 87 1.14.21 Jan Vreugdenhil 98 1.14.29 Maarten de Jong 05 1.14.36 Jan van der Meer _ 06 1.15.05 Mart.v Marrewijk 85 1.16.05 Peter Nottet 86 1.16.12 Peter Duyndam 98 1.16.24 Kees vd Zanden 97 1.16.28 Piet Schoordijk 76 1.16.36 Henk Groenewegen 76 1.17.01 Peter Behrtel 88 1.17.14 Paul Michiels 82 1.17.15 Ton Kortekaas 88 1.17.32 Jan Zuurmond _ 91 1.17.34 Hans Middelburg 10 1.17.55 Jan van Hoeven 09 1.17.55 Peter v Koppen m45 98 1.18.24 Arie Hoogenraad 04 1.18.31 Cees Jorissen 85 1.18.35 Hans Kok m45 02 1.18.49 Theo Kruyskamp m45 86 1.18.52 Gerard Kortekaas 85 1.18.57 Fred Koreman 95 1.19.02 William vd Zalm _ 08 1.19.02 Tom Koenekoop 97 1.19.07 Frans Greve 97 1.19.08 Louis vd Horst m50 97 1.19.13 Aad Gankema m45 97 1.19.15 Jan Scheffers 89 1.19.16 Willem Nak 94 1.19.19 Luc Van Roost 85 1.19.23 Max van Dorsten m45 03 1.19.46 Leo van Koppen m45 88 1.19.53 Bram Meijer _ 97 1.19.56 Marcel Flinterman 03 1.19.59 Cees Wubben m45 97

mannen 45+ (t/m 1.24.00) 1.13.12 Doeke de Jong 98 1.13.34 Henk Bronswijk 88 1.15.34 Mart.v Marrewijk m50 92 1.15.54 Rut Zoutman 04 1.17.05 Maarten de Jong 06 1.17.12 Jan van der Meer 09 1.17.32 Kees vd Zanden 00 1.17.55 Peter van Koppen 98 1.18.27 H. Groenewegen m50 87 1.18.35 Hans Kok _ 02 1.18.44 Ed Wols 98 1.18.49 Theo Kruyskamp 86 1.19.08 Louis vd Horst m50 97 1.19.13 Aad Gankema 97 1.19.23 Max van Dorsten 03 1.19.46 Leo van Koppen 88 1.19.59 Paul Michiels 91 1.19.59 Cees Wubben 97 1.20.04 Aad Flaton m50 99 1.20.30 Anton v Spronsen m50_05

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (56)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN WEGWEDSTRIJDEN

55

1.20.37 Fred Koreman 96 1.20.40 Max van Dorsten 06 1.21.25 Hans van Haaster 90 1.21.30 Aad Koornneef 88 1.21.30 Cees Jorissen 91 1.21.40 Leo Vonk m55 98 1.21.44 Marcel Flinterman 08 1.21.50 Ben Groenwegen m50 07 1.21.57 Bart Duyvesteijn 04 1.22.24 Gerard Kortekaas 86 1.22.35 Ben Wissenburg _ 86 1.22.45 Peter Duyndam 04 1.22.48 Ton Koenekoop 99 1.22.55 Nico van den Berg 08 1.23.30 Lex Thoen 00 1.23.33 Willem Willemsen 01 1.23.41 Jaap Groen 98 1.23.44 Arthur Heerkens 10

mannen 50+ (t/m 1.30.00) 1.15.34 Mart.v Marrewijk 92 1.18.27 Henk Groenewegen 87 1.18.33 Doeke de Jong 03 1.19.08 Louis vd Horst 97 1.20.04 Aad Flaton 99 1.20.30 Anton v Spronsen 05 1.20.56 Leo van Koppen 91 1.21.40 Leo Vonk m55 98 1.21.42 Aad Gankema 05 1.21.50 Ben Groenwegen _ 07 1.22.01 Max van Dorsten 09 1.22.15 Paul Michiels 92 1.22.33 Henk Bronswijk 95 1.24.58 Willem Willemsen 04 1.26.04 Jan Zuurmond 99 1.26.15 Fep vd Ende 06 1.26.43 Coen Jansen 00 1.26.50 Hans van Haaster 95 1.26.56 Peter Duijndam 10 1.27.18 Willem Wille m55_09 1.27.33 Cees Wubben 04 1.27.37 Wim Wubben 10 1.27.42 Ton Kortekaas 99 1.28.07 Jaap Groen 03 1.28.27 Joop Hokke 89 1.28.32 Aad van der Knaap 06 1.28.37 Piet van Schie m55 03 1.28.50 Herman Koning 01 1.29.24 Ton Koenekoop 03 1.29.29 Aad van Schie _ 06 1.29.29 Frans Greve 07 1.29.31 Arie Louter 87 1.29.44 Fred Koreman 04 1.29.45 Aad van Ruijven 04 1.29.56 Jan van Dijk 99

mannen 55+ (t/m 1.35.00) 1.19.01 Henk Groenewegen 91 1.19.45 Mart v Marrewijk 96 1.20.56 Aad Flaton 03 1.21.40 Leo Vonk 98 1.22.56 Doeke de Jong 08 1.23.09 Ben Groenewegen 10 1.26.36 Leo van Koppen 97 1.26.42 Cees Wubben 05 1.27.18 Willem Wille 09 1.27.39 Aad Gankema _ 07 1.27.43 Henk Bronswijk 00 1.27.48 Jan Zuurmond 02 1.28.24 Bert Zwinkels 10

1.28.37 Piet van Schie 03 1.29.18 Willem Willemsen 09 1.29.28 Paul Michiels 98 1.30.13 Roland Dheere 93 1.30.47 Anton van Spronsen 08 1.31.00 Fred Koreman 05 1.31.04 Hans van Haaster _ 00 1.32.22 Aad van Schie 09 1.34.08 Jan Noordam 10 1.34.19 Jaap Groen 07

mannen 60+ (t/m 1.45.00) 1.24.08 Henk Groenewegen 95 1.25.42 Aad Flaton 06 1.25.58 Leo Vonk 01 1.27.52 Cees Wubben 09 1.29.25 Piet van Schie 10 1.29.54 Leo van Koppen 06 1.37.27 Leen Hofland 93 1.39.37 Arie Louter 96 1.43.23 Leen Hofland 94 1.44.40 Roland Dheere _ 98 1.44.58 Arie Middelburg 07

mannen 65+ 1.30.55 Henk Groenewegen 00 1.33.20 Leo van Koppen 07 1.46.56 Roland Dheere 05 1.47.16 Piet Wijnants 86

mannen 70+ 1.44.05 Henk Groenewegen 05

dames (t/m 1.30.00) 1.18.23 Carla Ophorst 93 1.19.31 Ineke Vis 92 1.24.09 Mari. Hoogerhoud d35 84 1.24.31 Ine Valentin 81 1.24.36 Jolanda v Velzen 00 1.24.52 Tine Bronswijk d35 86 1.26.41 Fleur Runeman d35 08 1.27.48 Joice Hendriks 91 1.28.45 Linda van Vliet 83 1.28.46 Ineke Haaring _ 95 1.29.05 Carole Dobischok 95 1.29.27 Elvera de Bruyn 92 1.29.38 Toke Zwinkels d35 92

dames 35+ (t/m 1.35.00) 1.18.54 Carla Ophorst d45 05 1.23.41 Ineke Vis 97 1.24.09 Marian Hoogerhoud 84 1.24.52 Tine Bronswijk 86 1.26.41 Fleur Runeman 08 1.29.38 Toke Zwinkels 92 1.30.19 Carin v d Ende d40 06 1.30.50 Petr.vMarrewijk 97 1.30.54 Nel Vreugdenhil 97 1.31.00 Ann. Starrenburg d45_ 03 1.31.00 Elvera de Jong 06 1.32.01 Petra v Marrewijk 95 1.33.49 Ellen Grimbergen d40 05 1.34.00 Yvonne vd Berg d40 10 1.34.49 Lenie Hoogenraad d45 00 1.34.50 Pam Smid d45 97 1.34.53 Jose Stolze d40 99

dames 40+ (t/m 1.40.00) 1.18.54 Carla Ophorst d45 05 1.30.19 Carin v d Ende 06 1.30.35 Tine Bronswijk 87 1.31.00 Ann. Starrenburg d45 03

1.31.06 Petra v Marrewijk d45 03 1.33.12 Cora Klumpers 04 1.33.49 Ellen Grimbergen 05 1.34.00 Yvonne vd Berg 10 1.34.22 Elvera de Jong 10 1.34.49 Lenie Hoogenraad d45_00 1.34.50 Pam Smid d45 97 1.34.53 Jose Stolze 99 1.35.17 Carla Post 00 1.35.22 Patricia Huisman 07 1.37.04 Cora Klumpers 02 1.38.30 Anth.Kamermans 02

dames 45+ (t/m 1.45.00) 1.18.54 Carla Ophorst 05 1.31.00 Anneke Starrenburg 03 1.31.06 Petra v Marrewijk 03 1.32.32 Carin v d Ende 09 1.34.49 Lenie Hoogenraad 00 1.34.50 Pam Smid 97 1.36.55 Jose Stolze 06 1.37.08 Cora Jongenotter 09 1.40.11 Tres Duijndam d50 09 1.40.35 Nel van Leeuwen d50_ 90 1.40.53 Janny van Bommel 06 1.41.23 Petra v Marrweijk d50 08 1.42.09 Ria Sonneveld 01 1.42.32 Joke Immerseel 10 1.42.37 Anth.Kamermans 06 1.42.42 Toke van Ruijven 08 1.43.00 Corrie van Dijk 94 1.43.14 Corry de Haan 10 1.44.25 Frieda van Zijl 09 1.44.39 Anja Hegge _ 09 netto tijd: 1.41.57 Ria Sonneveld 00

dames 50+ 1.22.42 Carla Ophorst 08 1.32.30 Anneke Starrenburg 10 1.40.11 Tres Duijndam 09 1.40.35 Nel van Leeuwen 90 1.41.23 Petra v Marrweijk 08 1.44.08 Jose Stolze 10 1.48.50 Ria Sonneveld 04

dames 55+ 1.41.50 Nel van Leeuwen 95 1.58.03 Mary Enthoven 09

25 KILOMETER

algemeen ( t/m 1.35.00 ) 1.17.15 Jacques Valentin 83 1.21.27 Peter v Marrewijk 87 1.23.05 Henk Bronswijk 83 1.23.13 Jan van der Sman 79 1.24.34 Peter Kortekaas 82 1.24.45 Piet Spaans 76 1.24.54 Eric Teunissen 95 1.25.06 Ed Wols 87 1.26.16 Peter Fieret 85 1.26.30 Aad koornneef 76_ 1.26.33 Herman Kromhout 76 1.27.24 Piet van der Wel 83 1.27.30 Gerard Zuiderwijk 80 1.27.45 Martien van Vliet 81 1.27.56 Hans van Adrichem 75 1.28.37 Aad Flaton 83 1.28.41 Pieter Dekker 90 1.29.51 Theo Wols 90

1.30.08 Peter Nottet 83 1.30.10 Peter Duyndam 89_ 1.30.21 Paul Michiels m40 83 1.31.17 Maarten de Jong 91 1.31.37 Doeke de Jong m40 96 1.32.27 Peter Behrtel m40 87 1.32.51 Mart.v Marrewijk 76 1.33.18 Roland Dheere m45 83 1.33.28 Hans Kok 93 1.33.52 Leo v Koppen m45 88 1.34.16 H.Groenewegen m40 78 1.34.22 Kees vd Zandenm45 00_ 1.34.24 Ton Kortekaas m40 89 1.34.40 Marian Hoogerhoudd 83 1.34.43 Cees Jorissen m40 87 1.34.44 Jan van Holsteyn 90 1.34.47 Lex Thoen 88 1.34.48 Gerard Kortekaas 81 1.34.49 Jan Zuurmond m40 91

mannen 40+ ( t/m 1.40.00 ) 1.25.53 Henk Bronswijk 84 1.30.21 Paul Michiels 83 1.31.37 Doeke de Jong 96 1.32.27 Peter Behrtel 87 1.32.59 Jan van Hoeven 09 1.33.18 Roland Dheere m45 83 1.33.52 Leo v Koppen m45 88 1.34.16 Henk Groenewegen 78 1.34.22 Kees vd Zanden m45 00 1.34.24 Ton Kortekaas 89 1.34.28 Max van Dorsten 00 1.34.43 Cees Jorissen 87 1.34.49 Jan Zuurmond 91 1.34.52 Jan vd Meer m45 09 1.35.15 Gerard Kortekaas 83 1.35.57 Jan van Heest 81 1.36.16 Piet Schoordijk 75 1.36.23 Herwig Pauwels 83 1.37.51 Ant.v Spronsen m50 98 1.38.12 Frans Greve 98 1.38.17 Theo Kruyskamp m45 89 1.38.17 John van Ruijven 04 1.38.34 Wim Overdevest 75 1.38.59 Fred Koreman 93 1.39.10 Bram Meijer 97 1.39.12 Henk Heynen 81 1.39.12 Cees Wubben m45 97

mannen 45+ ( t/m 1.45.00 ) 1.26.33 Henk Bronswijk 89 1.33.18 Roland Dheere 83 1.33.52 Leo van Koppen 88 1.34.22 Kees vd Zanden 00 1.34.52 Jan van der Meer 09 1.35.52 Henk Groenewegen 82 1.37.17 Paul Michiels 88 1.37.23 Max van Dorsten 04 1.37.39 Piet Schoordijk 81 1.37.51 Ant. v Spronsen m50 98_ 1.38.17 Theo Kruyskamp 89 1.39.12 Cees Wubben 97 1.40.00 Henk van Vliet 75 1.40.11 Ton Kortekaas 93 1.41.53 Cees Jorissen 91 1.41.53 Fred Koreman 98 1.43.10 Nico van den Berg 09 1.44.06 Arie Louter 81

mannen 50+ ( t/m 1.50.00 ) 1.35.56 Henk Groenewegen 87

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (57)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN WEGWEDSTRIJDEN

56

1.37.41 Leo van Koppen 93 1.37.51 Anton v Spronsen 98 1.38.54 Paul Michiels 91 1.39.24 Max van Dorsten 09 1.40.24 Henk van Vliet 78 1.40.28 Henk Bronswijk 95 1.41.56 Mart v Marrewijk m55 98 1.46.22 Joop Hokke 89 1.46.52 Fred Koreman 04_ 1.47.07 Roland Dheere 88

mannen 55+ ( t/m 2.00.00 ) 1.38.04 Henk Groenewegen 91 1.41.56 Mart v Marrewijk 98 1.43.57 Cees Wubben 04 1.56.56 Roland Dheere 93

mannen 60+ 1.43.11 Henk Groenewegen 96

dames ( t/m 1.50.00 ) 1.34.40 Marian Hoogerhoud 83 1.35.24 Ine Valentin 81 1.38.01 Carla Ophorst d40 00 1.46.00 Elvera de Bruyn 90 1.47.58 Tine Bronswijk d35 82

dames 35+ ( t/m 1.55.00 ) 1.38.01 Carla Ophorst d40 00 1.42.34 Marian Hoogerhoud 84 1.47.58 Tine Bronswijk 82 1.52.27 Carin vd Enden d45 09 1.53.20 Petra v Marrewijk 93 1.54.34 Cora Jongenotter d40 04

dames 40+ ( t/m 2.00.00 ) 1.38.01 Carla Ophorst 00 1.52.27 Carin vd Enden d45 09 1.52.40 Tine Bronswijk 89 1.54.34 Cora Jongenotter 04 1.55.04 Pamela Smid 93 1.55.10 Ann.Starrenburg d45 04 1.57.25 Petra v Marrewijk 99

dames 45+ 1.44.38 Carla Ophorst d50 10 1.52.27 Carin vd Enden 09 1.55.10 Anneke Starrenburg 04 1.56.50 Cora Jongenotter 09

dames 50+ 1.44.38 Carla Ophorst 10 2.16.55 Tres Duijndam 08

30 KILOMETER

algemeen ( t/m 1.51.00 ) 1.35.00 Jacques Valentin 83 1.37.44 Peter v Marrewijk 89 1.42.11 Henk Bronswijk m40 85 1.42.47 Eric Teunissen 89 1.44.54 Peter Duyndam 92 1.45.22 Herman Kromhout 76 1.46.02 Ed Wols 90 1.46.31 Theo Wols 90 1.48.05 Jan van der Sman 80 1.48.18 Maarten de Jong 89_ 1.48.28 Martien van Vliet 81

1.50.36 Gerard Zuiderwijk 79

mannen 40+ ( t/m 2.00.00 ) 1.42.11 Henk Bronswijk 85 1.52.05 Willem Nak 92 1.55.26 H.Groenewegen m50 86 1.55.33 Gerard Kortekaas 83 1.56.10 Paul Michiels 83 1.57.05 Rut Zoutman m50 09 1.57.14 Doeke de Jong 94 1.57.30 Cees Jorissen 89 1.58.44 Marcel Flinterman 06 1.58.47 Fred Koreman 92_ 1.59.37 Leo Bergenhenegou 92 1.59.49 Frans Boers 92

mannen 45+ ( t/m 2.05.00 ) 1.46.24 Henk Bronswijk 89 1.55.26 H.Groenewegen m50 86 1.57.05 Rut Zoutman m50 09 1.58.07 Paul Michiels 88 2.01.02 Bart Duyvestein 04 2.01.17 Cees Jorissen 91 2.02.08 Herwig Pauwels 87 2.04.55 Theo Kruyskamp 86 2.04.55 Roland Dheere 88

mannen 50+ ( t/m 2.10.00 ) 1.55.26 Henk Groenewegen 86 1.57.05 Rut Zoutman 09 1.59.08 Paul Michiels 91 2.03.41 Henk Bronswijk 95

mannen 55+

2.03.52 Henk Groenewegen 91 2.14.58 Willem Willemsen 09

mannen 60+ 2.17.15 Henk Groenewegen 95 2.42.53 Roland Dheere 00

dames 2.05.38 Carla Ophorst d50 09 2.13.56 Tine Bronswijk d35 86 2.14.50 Pam Smid d40 94 2.16.06 Marian Hoogerhoud 80

dames 35+ 2.05.38 Carla Ophorst d50 09 2.13.56 Tine Bronswijk 86 2.14.50 Pam Smid d40 94 2.24.58 Franci.Hofstede d40 96

dames 40+ 2.14.50 Pam Smid 94 2.20.07 Tine Bronswijk 89 2.24.58 Francine Hofstede 96 2.30.34 Ellen Grimbergen 07 2.38.32 Els Flinterman 05

dames 45+ 2.05.39 Carla Ophorst d50 09 2.34.06 Anneke Starrenburg 06 2.43.09 Tres Duyndam 05

dames 50+ 2.05.38 Carla Ophorst 09

MARATHON (42,195 km) hierin opgenomen iedereen die als Olympus-lid ooit een marathon heeft uitgelopen. De betekenis van de afkortingen der plaatsna-men vindt u achteraan deze marathonlijsten.

algemeen 2.13.13 Tekye Gebresellassie LON 99 2.13.45 Jacques Valentin WES 84 2.25.13 Henk Bronswijk m40 WES 85 2.28.45 Peter v Marrewijk WES 90 2.29.08 Juur Hanemaayer ROT 95 2.29.32 Eric Teunissen BER 88 2.30.08 Aad Flaton APO 86 2.32.10 Peter Fieret ESS 87 2.33.59 Martin van Vliet AFT 81 2.35.01 Louis vd Horst WES 86 2.36.03 Fred Koreman WES 86 2.36.21 Herman Kromhout AMS 76 2.36.30 Ton Kortekaas WES 84 2.36.32 Aad Koornneef ROT 81 2.36.50 Maarten de Jong BER 88 2.37.04 Peter Duyndam ROT 92 2.37.05 Ed Wols WES 90 2.37.46 Peter van Koppen m45 EIN 98 2.39.05 Rob van Noordt ETL 92 2.39.23 Rut Zoutman ROT 94 (20) 2.39.54 Theo Wols ETL 87 2.40.12 Cees Jorissen ETL 84 2.40.47 Gerard Kortekaas m40 WES 83 2.41.34 Peter Nottet WES 84 2.41.58 Jelle Zwinkels ROT 05 2.42.48 Piet van der Wel APO 79 2.42.57 Paul Michiels m40 ETL 83

2.44.10 Peter Kortekaas ROT 82 2.44.10 Ben Wissenburg m45 BER 86 2.44.15 Kees vd Zanden m40 BOE 98 2.44.23 Henk Groenewegen m50 WES 87 2.44.51 Chiel van der Kooy WES 78 2.45.46 Pieter Dekker ROT 98 2.45.49 Jan van Holsteyn EIN 88 2.45.56 Jan van der Meer m40 ROT 04 2.46.11 Willem Nak m40 ROT 92 2.46.17 Gerard Zuiderwijk WES 79 2.46.32 Walter Wopereis ROL 86 2.46.45 Luc Van Roost m40 WES 85 2.46.54 Mart Solleveld ROT 10 2.46.54 Lex Thoen WES 89 2.47.19 Hans van Adrichem AMS 75 2.47.20 Martin v Marrewijk m40 WES 82 2.47.23 Dre op't Veld AMS 84 2.47.48 Frans Greve ETL 95 2.47.54 co*ck Wols ETL 84 2.48.05 Peter van Vliet WES 84 2.48.37 Jan Scheffers WES 88 2.48.40 Leo van Koppen m45 WES 88 2.48.55 Jan Zuurmond m40 WES 88 (50) 2.49.02 Peter van Dijk ETL 83 2.49.14 Peter Behrtel m40 WES 88 2.49.33 Marcel Flinterman m40 AMS 07 2.49.33 Arthur Koreman WES 85 2.49.38 Herwig Pauwels m40 WES 86 2.50.06 Ine Valentin d AMS 82 2.50.18 Doeke de Jong m40 ROT 95 2.51.15 Aad van Dijk APO 78 2.51.41 Tjeerd Bandringa ROT 82 2.51.42 Carla Ophorst d40 ROT 00 2.51.42 Martin Zwinkels jr ROT 09

2.51.53 Cor van Leeuwen WES 88 2.51.56 Nico Lievaart BER 88 2.51.57 Arthur Heerkens WES 94 2.52.21 Theo Kruyskamp m40 WES 85 2.52.30 Martin Zwinkels jr m40 ROT 10 2.52.52 Roland Dheere m45 ETL 84 2.52.56 Hans Kok ROT 92 2.52.58 Rob Fernig ROT 96 2.53.06 Ben Groenewegen m50 ROT 04 2.53.52 Ton Bangert WES 85 2.53.52 Frans Boers m40 ROT 92 2.54.08 John van Ruijven m40 ROT 00 2.54.21 Leo de Brabander LON 86 2.54.32 Arjo van Lenteren WES 93 2.54.36 Nico Kuyper WES 76 2.54.37 Ruud de Vette ROT 98 2.54.56 Wim Bouhuizen APO 78 2.54.56 Henk Schraa ETL 85 2.55.17 Max van Dorsten m40 ROT 99 2.55.29 Bart Duijvesteijn m40 ROT 02 2.55.43 Marian Hoogerhoud d UTR 82 2.55.59 Marcel van Diepen ROT 00 2.55.59 Richard vd Kruyk WES 89 2.56.18 Wim Lepolder m40 WES 85 2.56.26 George Wennekers m40 ROT 92 2.56.29 Jan Scholtes WES 88 2.56.41 Tom Camphens WES 91 2.56.57 Bram Meijer m40 WES 95 2.57.12 Aad van Ruijven m40 WES 93 2.57.21 Wim Overdevest m40 WES 85 2.57.22 Kees Valstar APO 78 2.57.23 Marchel Witte ROT 97 2.57.33 Koos Verkade WES 81 2.57.45 Cees Wubben m45 WES 96 2.57.48 Joop de Vette WES 93

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (58)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN WEGWEDSTRIJDEN

57

2.57.55 George Edelman ROT 05 2.58.24 Ad van Vliet WES 88 2.58.27 Cees Duijndam ROT 92 2.58.27 Rinus Folles UTR 97 (100) 2.58.28 Aad van Schie WES 93 2.58.38 Henk van der Knaap ROT 81 2.58.38 Wim van Holsteyn AMS 87 2.58.48 Willem Willemsen m50 ROT 05 2.58.48 Aad Gankema m40 WES 94 2.58.50 Frank de Roo ROT 92 2.59.07 Roel Vermeer HEL 89 2.59.30 Henk Heynen m40 ROT 81 2.59.33 Piet Schoordijk m40 AMS 75 2.59.42 Rob Lefeber WES 86 2.59.45 Dick van Roest m40 APO 84 2.59.45 Wim Wubben ROT 92 2.59.45 Willem van Zijl m40 ROT 98 3.00.00 Jan van Heest m40 WES 83 3.00.02 Rob Bravenboer ROT 89 3.00.03 Johan Vreugdenhil UTR 95 3.00.12 Henk van Vliet m45 WES 74 3.00.34 Arie Boers WES 84 3.00.50 William van Schie ROT 94 3.01.13 Egbert vd Worp ROT 81 3.01.37 Richard vd Knaap ROT 05 3.01.38 Piet Vroeg WES 78 3.02.31 Ton Koenekoop m40 WES 95 3.02.45 Sjef Vogels ROT 04 3.03.27 Leo Vonk m60 ROT 01 3.03.31 Arjen van Velden m40 ROT 09 3.03.56 Geert van Ruyven WES 88 3.04.35 Sjaak van den Ende m40 WES 93 3.04.53 Adriaan de Schippe m40 ROT 06 3.05.22 Bert Hoogerhoud WES 77 3.05.38 Willem Stolk WES 83 3.05.48 Peter vd Valk WES 93 3.06.00 Cor Bouhuizen ETL 85 3.06.00 Gerard van Luyk m40 WES 95 3.06.19 Piet van Schie m55 EIN 05 3.06.37 Aad Koffijberg m45 WES 83 3.07.35 Anton v Spronsen m45 ROT 98 3.08.31 Ad van den Akker WES 94 3.08.33 Henk Baptiste m40 WES 86 3.08.37 Peter de Bruin ROT 98 3.08.43 Ton van der Beek WES 82 3.08.50 Aad v d Knaap m45 ROT 01 3.09.17 Fleur Runeman d35 ROT 08 3.09.17 Jose Figaroa m40 ROT 86 3.09.25 Eric Hafkamp ROT 05 3.10.21 Robbert Tinneveld ROT 06 3.10.29 Wim den Hartog m50 ROT 81 3.10.33 Eric Philipsen ROT 04 3.10.33 Danny Creutzburg m40 ROT 92 3.10.36 Jan Koene m40 WES 93 3.10.38 Tine Bronswijk d35 WES 83 3.10.42 Ad Oomes m45 WES 95 3.11.28 Fep van der Ende m50 ROT 05 3.11.54 Gerard vd Velden WES 89 3.12.00 Bert Zwinkels m50 ROT 05 3.12.10 Bram Voogt m40 WES 78 3.12.18 Hans van Haaster m45 WES 93 3.12.26 Bart vd Ende WES 93 3.12.51 Paul Hofstede m40 ROT 06 3.12.52 Kees Jutte m40 ROT 00 3.13.17 Frans van den Ende ETL 90 3.13.28 Nico vd Heuvel m40 ROT 92 3.13.30 Jaap Kouwenhoven ETL 85 3.13.36 Rene Daemen ROT 92

3.13.51 Nico van den Berg ROT 00 3.13.57 Jan van Dijk m50 ROT 98 3.14.10 Cor Huisman WES 84 3.14.12 Gerrit Dirkzwager m40 WES 83 3.14.20 Karel Aardse WES 81 3.14.25 Floor Krullaars WES 86 3.14.42 Jaap Groen m45 ROT 98 3.14.53 Aad Olsthoorn m40 ROT 96 3.15.26 Fred Langhorst m45 WES 85 3.15.35 Arno Duyvestein m45 ROT 99 3.16.02 Jan Bronswijk APO 78 3.16.05 Jan Delfgauw WES 83 3.16.14 Herman Koning m50 ROT 01 3.16.47 Geert Otten m40 WES 96 3.16.55 Rene Steijger ROT 05 3.16.56 Martien Kouwenhove m40 WES 95 3.17.28 Carol v Heijningen ROT 92 3.17.53 Ronald Beumer m45 LEI 94 3.17.54 Hans van Wensen m45 ROT 01 3.17.55 Jolanda vd Helm d WES 95 3.17.57 Johan Stolze APO 77 3.17.59 Arie Louter WES 73 3.18.00 Henk Bodewes m40 WES 79 3.18.19 Joop Hokke m50 WES 89 3.18.29 Eric v Heijningen ROT 05 3.18.30 Frans Pakvis ROT 92 3.18.33 Cora Klumpers d40 NIA 04 3.18.57 Pleun de Koning m40 WES 89 3.19.06 Henk Vollebregt ROT 06 3.19.31 Kasper van Veen m40 WES 87 3.19.36 Leo de Raad WES 87 3.19.48 Petra v Marrewijk d35 WES 93 3.19.56 Frans van der Wel WES 78 3.20.31 Aad van der Voort m45 ROT 05 3.20.43 Jacques Heuschen WES 88 3.20.46 Koos Fransen m45 ROT 97 (200) 3.21.00 Kees van Schie WES 89 3.21.07 Jan Berendse WES 81 3.21.08 Kees van Koppen m40 WES 94 3.21.16 Aad van Dijk II m40 WES 94 3.22.01 Henk de Hoogh m50 WES 94 3.22.27 Henk van Ruijven m40 WES 95 3.22.50 Michel de Gier m40 ROT 04 3.23.22 Leo v Bergenheneg.m40 ROT 92 3.23.35 Pam Smid d40 ESS 93 3.23.46 Jan de Vreede m45 WES 97 3.24.04 Coen Jansen m50 ROT 00 3.24.14 Bas Klop WES 81 3.24.14 Wim Gelaudemans WES 87 3.24.17 co*ck Groenendaal ROT 95 3.24.19 Guus Laeven WES 91 3.24.44 Rinie v Marrewijk m40 ROT 03 3.24.57 Jan Meijer WES 96 3.25.17 Lenie Hoogenraad d45 ROT 00 3.25.22 Frank Piron m40 ROT 10 3.25.33 Carin vd Ende d45 DUB 08 3.26.01 Piet Knoppert m50 WES 89 3.26.10 Nico van Kester WES 79 3.26.20 Nico Groenewold ROT 95 3.27.08 Aad Alsemgeest DHA 98 3.27.17 Jo Schroder m45 ROT 99 3.27.18 Francine Hofstede d40 WES 95 3.27.27 Joep Oudesluys m50 ROT 05 3.27.38 Astrid Barendse d35 ROT 06 3.27.55 Hans Stijger m45 ROT 10 3.28.06 Paul Swanenburg ROT 95 3.28.25 Jan Kempe m45 WES 81 3.28.27 Johan van Velden m40 UTR 09

3.28.48 Arnold vd Maarel m40 ROT 92 3.28.49 Zeeg Brienen m50 ROT 06 3.29.01 Aad van Cappelle m40 ROT 95 3.29.04 Leen van Raamsdonk WES 93 3.29.18 Peter v Doeveren ROT 91 3.29.20 Carla Post d40 ROT 99 3.29.22 Charles Jungschlag m40 ROT 92 3.29.29 Kees van Schie WES 95 3.29.43 Jan Noordam m45 ROT 02 3.29.zz Aad Tieleman BER 90 3.30.14 Ilona Grachten d ROT 98 3.30.16 Ron van Kampen m45 RIG 08 3.30.24 Paul Froklage WES 85 3.30.31 Jan Blok m40 ROT 10 3.30.56 Berend van Yperen WES 94 3.31.42 Johan vd Weiden m40 ROT 92 3.32.18 Anneke Starrenburg d40 ROT 01 3.32.29 Bert van Bommel m45 ROT 01 3.32.zz Tom Ardewijn ETL 89 3.33.09 Ronald Hoogenboom m45 ETL 10 3.33.40 Aad Kortekaas WES 82 3.33.49 Alex Bruckner WES 96 3.33.51 Nel van Leeuwen d50 WES 91 3.33.53 Dick Ruynard NWH 78 3.33.55 Corrie van Dijk d45 WES 93 3.33.58 Piet Steenks m40 ROT 97 3.34.09 Leo Struijk m65 ROT 05 3.34.21 Ineke Vis d35 DHA 98 3.34.48 Ellen Grimbergen d45 AMS 10 3.34.51 Peter van Elswijk UTR 97 3.34.52 Ruud Dudink m50 ROT 04 3.35.01 Leo Dukker m40 WES 93 3.35.02 Jan Brabander m45 ROT 10 3.35.04 Richard Jansen m40 ROT 08 3.35.26 Hans Paardekooperm50 ROT 08 3.35.41 Patricia Huisman d35 UTR 10 3.35.44 Maarten Jung m45 ROT 06 3.35.49 Martien Mol ROT 08 3.36.23 Ruud Alsemgeest ROT 01 3.36.25 Jan van Leeuwen m45 WES 94 3.36.35 Wim Verhoorn m45 NYO 87 3.37.23 Martin Zwinkels m50 ROT 93 3.39.20 Rene vd Elst ROT 99 3.39.52 Bert Vreugdenhil m45 ROT 10 3.40.15 Jo Lamerichs m40 WES 93 3.40.28 Els Flinterman d40 ROT 06 3.40.42 Jasper Vedder ROT 05 3.40.49 Piet Daemen WES 76 3.40.55 Marielle Ter Laak d35 ROT 10 3.41.29 Paul Zwinkels m40 ROT 04 3.41.31 Philip Koelemij m45 ROT 04 3.41.43 Piet 't Hart m45 ETT 09 3.41.44 Ruud Hurkmans m40 WES 93 3.41.55 Jan van der Wel WES 90 3.42.10 Nico van Zeyl m40 AMS 87 3.42.24 Gerard vd Berg m50 ROT 10 3.42.29 Jaap But ROT 00 3.42.40 Paul de Groot m40 ROT 98 3.42.41 Herman Perquin m50 WES 90 3.42.57 Richard van Schie ROT 06 3.42.58 Ria Sonneveld d45 ROT 99 3.43.11 Ethel v Marrewijk d ROT 04 3.43.17 Joep Zuijderwijk m40 WES 93 3.43.24 Joke de Brabander d35 WES 84 3.43.40 Piet Boon m50 DeM 04 3.43.43 Rob van der Kooi m45 ROT 95 3.44.17 Marja van der Burg d45 APO 08 3.44.34 Kees Hendriks m40 ROT 92 (300)

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (59)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN WEGWEDSTRIJDEN

58

3.44.55 Tres Duijndam d45 SEV 07 3.45.08 Herm.Louwersheimer WES 89 3.45.25 R.Burger m40 ROT 03 3.45.40 Wim van Weele ROT 05 3.45.43 Leo Valstar m50 ROT 08 3.45.44 Ted Bruggeling ETL 94 3.46.11 Anthoin.Kamermans d45 ROT 04 3.46.20 Evert van den Bos WES 82 3.47.31 Toke van Ruijven d40 ROT 05 3.47.31 Herman v Hoeven WES 93 3.48.02 Wim Erkens m50 ROT 10 3.48.16 Mike Waar WES 92 3.48.39 Kees van den Bos m45 ROT 10 3.48.40 Mattijs Bodegom ROT 06 3.48.52 Peter vd Sande m50 ROT 08 3.49.07 Willem van 't Riet m40 WES 93 3.49.26 Hans v d Berg m40 ROT 04 3.49.36 Albert Kling m40 ROT 97 3.49.47 Julien Hagen ROT 09 3.49.59 Elbert van Holst ROT 04 3.50.06 Wim Hoogerbrugge m55 ROT 06 3.50.14 Sjaak Hofstede WES 92 3.50.16 Diana Gram d40 UTR 10 3.51.37 Nico 't Hoen ROT 02 3.52.29 Patrick van Dijk ROT 06 3.54.14 Frieda van Zijl d40 ROT 06 3.54.27 Janny van Bommel d45 FLO 08 3.54.31 Herman Mastwijk m45 ROT 06 3.54.39 Leon Toussaint ROT 08 3.54.48 Joost Lagerweij d40 ROT 09 3.54.55 Hermine vd Marel d45 ROT 09 3.55.05 John Persoon WES 91 3.55.19 Arjan Boekkestijn m40 ROT 06 3.56.25 Carole Dobischok d NYO 94 3.56.28 Joost van Veen ROT 10 3.56.30 Paul Spaans ROT 99 3.57.02 Chiel Rodenburg m45 ROT 01 3.57.02 Jan Zwartveld m50 ROT 10 3.57.03 Petra Hofsteda d ROT 06 3.57.46 Edwin van der Wilk m40 ROT 10 3.57.51 Anja Boks d45 UTR 10 3.58.16 Leo van Santen m45 NYO 02 3.58.29 JacquelineMolenaar d40 ROT 06 3.58.52 Aad Bremekamp m40 EIN 88 3.59.25 Jan de Jong ROT 95 3.59.52 Piet de Jong m50 ETL 03 3.59.56 Stef van Kempen m45 ROT 04 4.00.15 Jelle Heins m45 ROT 08 4.00.24 Aad de Groot ? UTR 09 4.00.43 Marco Prins ROT 95 4.00.57 Con van der Valk m40 ROT 00 4.01.30 Erik Boekestijn ROT 06 4.01.?? Joop Verbeek WES 91 4.02.09 Antina v Heijninge d40 ROT 08 4.02.29 Anja Hegge d45 ROT 08 4.05.05 Rich.Paardekooper m45 ROT 10 4.05.07 Willie Mol d40 ROT 04 4.05.07 Marian van Zijl d40 ROT 04 4.05.14 Niek van den Boer m55 ROT 10 4.05.22 Meike Breedveld d ROT 05 4.05.56 Wim Hanemaaijer m45 ROT 05 4.06.17 Patrick van Dop m40 EIN 10 4.06.31 Gerard Kemperman m50 ROT 91 4.10.19 John v Heijningen m40 ROT 99 4.10.41 Aad van Noordt d40 ROT 10 4.12.01 Hans van der Knaap APO 78 4.12.08 W.Lugtenburg ROT 01 4.12.44 Cent Wageveld m45 ROT 06 4.18.01 Gerrit Poot m40 ROT 05

4.18.49 Harry Spaan m55 ROT 98 4.19.17 Nico Hagman m40 ROT 06 4.19.31 Andre Pelikaan m40 ROT 10 4.21.21 Theo Groeneveld m55 NYO 00 4.21.47 Jan Bouke Tiersma m40 ROT 06 4.24.20 Mieke Koreman d40 AMS 96 4.25.02 Rianne Ammerlaan d50 ROT 09 4.25.04 Wim van Toor m50 ROT 09 4.25.21 Peter Kamermans ROT 00 4.26.03 Cees Reijntjes m45 ROT 98 4.26.33 Adriana de Smit d40 NYO 10 4.26.51 Jan vd Wijnboom m55 ROT 09 4.27.28 Patrick van Koppen m40 ROT 10 4.28.59 Maarten van Dril ROT 01 4.30.02 Ed Gram m40 ROT 05 4.40.33 Leo van der Knaap m40 NYO 94 4.42.03 Rene Grootscholte NYO 96 4.45.42 Kees van Paassen m50 ROT 08 4.56.35 Martien Kok m50 NYO 02 4.59.51 Paul Oomen m50 MED 98 (389) mannen 40+ 2.25.13 Henk Bronswijk WES 85 2.37.46 Peter van Koppen m45 EIN 98 2.40.47 Gerard Kortekaas WES 83 2.41.49 Peter Nottet WES 86 2.42.57 Paul Michiels ETL 83 2.43.07 Cees Jorissen WES 86 2.43.18 Ed Wols ROT 94 2.43.44 Ton Kortekaas HEL 89 2.44.10 Ben Wissenburg m45 BER 86 2.44.15 Kees vd Zanden BOE 98 2.44.23 Henk Groenewegen m50 WES 87 2.44.54 Rut Zoutman EIN 99 2.45.56 Jan van der Meer ROT 04 2.46.11 Willem Nak ROT 92 2.46.45 Luc Van Roost WES 85 2.47.20 Martin v Marrewijk WES 82 2.48.23 Peter Duyndam ROT 99 2.48.40 Leo van Koppen m45 WES 88 2.48.55 Jan Zuurmond WES 88 2.49.14 Peter Behrtel WES 88 (20) 2.49.33 Marcel Flinterman AMS 07 2.49.38 Herwig Pauwels WES 86 2.50.18 Doeke de Jong ROT 95 2.51.29 Aad Koornneef ETL 83 2.51.54 Maarten de Jong m45 ROT 09 2.52.21 Theo Kruyskamp WES 85 2.52.30 Martin Zwinkels jr ROT 10 2.52.52 Roland Dheere m45 ETL 84 2.52.57 Fred Koreman ROT 92 2.53.06 Ben Groenewegen m50 ROT 04 2.53.13 Jan Scheffers WES 90 2.53.35 Hans Kok WES 95 2.53.52 Frans Boers ROT 92 2.53.57 Frans Greve ROT 98 2.54.08 John van Ruijven ROT 00 2.55.17 Max van Dorsten ROT 99 2.55.29 Bart Duijvesteijn ROT 02 2.55.32 Aad Flaton m55 ROT 04 2.55.55 Rob van Noordt TER 04 2.56.18 Wim Lepolder WES 85 2.56.26 George Wennekers ROT 92 2.56.57 Bram Meijer WES 95 2.57.12 Aad van Ruijven WES 93 2.57.21 Wim Overdevest WES 85 2.57.45 Cees Wubben m45 WES 96 2.58.48 Willem Willemsen m50 ROT 05

2.58.48 Aad Gankema WES 94 2.59.30 Henk Heynen ROT 81 2.59.33 Piet Schoordijk AMS 75 2.59.45 Dick van Roest APO 84 (50) 2.59.45 Willem van Zijl ROT 98 3.00.00 Jan van Heest WES 83 3.00.12 Henk van Vliet m45 WES 74 3.01.36 Arthur Heerkens m45 UTR 10 3.02.31 Ton Koenekoop WES 95 3.03.27 Leo Vonk m60 ROT 01 3.03.31 Arjen van Velden ROT 09 3.04.35 Sjaak van den Ende WES 93 3.04.53 Adriaan de Schippe ROT 06 3.06.00 Gerard van Luyk WES 95 3.06.19 Piet van Schie m55 EIN 05 3.06.37 Aad Koffijberg m45 WES 83 3.07.35 Anton van Spronsen m45 ROT 98 3.08.33 Henk Baptiste WES 86 3.08.50 Aad van der Knaap m45 ROT 01 3.09.17 Jose Figaroa ROT 86 3.09.17 Richard vd Kruyk ROT 99 3.10.29 Wim den Hartog m50 ROT 81 3.10.33 Danny Creutzburg ROT 92 3.10.36 Jan Koene WES 93 3.10.42 Ad Oomes m45 WES 95 3.11.10 Cees Duijndam AMS 96 3.11.28 Fep van der Ende m50 ROT 05 3.12.00 Bert Zwinkels m50 ROT 05 3.12.10 Bram Voogt WES 78 3.12.18 Hans van Haaster m45 WES 93 3.12.51 Paul Hofstede ROT 06 3.12.52 Kees Jutte ROT 00 3.13.14 Henk van der Knaap WES 87 3.13.28 Nico vd Heuvel ROT 92 3.13.39 Rene Daemen ROT 00 3.13.57 Jan van Dijk m50 ROT 98 3.14.10 Eric Philipsen ROT 05 3.14.12 Gerrit Dirkzwager WES 83 3.14.42 Jaap Groen m45 ROT 98 3.14.53 Aad Olsthoorn ROT 96 3.15.07 Ad van den Akker ROT 95 3.15.26 Fred Langhorst m45 WES 85 3.15.35 Arno Duyvestein m45 ROT 99 3.16.14 Herman Koning m50 ROT 01 3.16.41 George Edelman ROT 09 3.16.47 Geert Otten WES 96 3.16.56 Martien Kouwenhove WES 95 3.17.09 Peter van Dijk ROT 98 3.17.53 Ronald Beumer m45 LEI 94 3.17.54 Hans van Wensen m45 ROT 01 3.18.00 Henk Bodewes WES 79 3.18.19 Joop Hokke m50 WES 89 3.18.57 Pleun de Koning WES 89 3.19.31 Kasper van Veen WES 87 (100) 3.20.31 Aad van der Voort m45 ROT 05 3.20.46 Arjo van Lenteren m45 ROT 05 3.20.46 Koos Fransen m45 ROT 97 3.21.08 Kees van Koppen WES 94 3.21.16 Aad van Dijk II WES 94 3.22.01 Henk de Hoogh m50 WES 94 3.22.25 Geert van Ruyven m45 ROT 04 3.22.27 Henk van Ruijven WES 95 3.22.50 Michel de Gier ROT 04 3.23.22 Leo v Bergenheneg. ROT 92 3.23.46 Jan de Vreede m45 WES 97 3.24.04 Coen Jansen m50 ROT 00 3.24.08 Marten vd Wal WES 89

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (60)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN WEGWEDSTRIJDEN

59

3.24.44 Rinie v Marrewijk ROT 03 3.24.46 Arie Louter WES 76 3.25.22 Frank Piron ROT 10 3.26.01 Piet Knoppert m50 WES 89 3.27.17 Jo Schroder m45 ROT 99 3.27.27 Joep Oudesluys m50 ROT 05 3.27.55 Hans Stijger m45 ROT 10 3.28.25 Jan Kempe m45 WES 81 3.28.27 Johan van Velden UTR 09 3.28.48 Arnold vd Maarel ROT 92 3.28.49 Zeeg Brienen m50 ROT 06 3.29.01 Aad van Cappelle ROT 95 3.29.22 Charles Jungschlag ROT 92 3.29.43 Jan Noordam m45 ROT 02 3.30.16 Ron van Kampen m45 RIG 08 3.30.31 Jan Blok ROT 10 3.31.42 Johan vd Weiden ROT 92 3.32.29 Bert van Bommel m45 ROT 01 3.33.09 Ronald Hoogenboom m45 ETL 10 3.33.58 Piet Steenks ROT 97 3.34.09 Leo Struijk m65 ROT 05 3.34.52 Ruud Dudink m50 ROT 04 3.35.01 Leo Dukker WES 93 3.35.02 Jan Brabander m45 ROT 10 3.35.04 Richard Jansen ROT 08 3.35.26 Hans Paardekooper m50 ROT 08 3.35.44 Maarten Jung m45 ROT 06 3.36.25 Jan van Leeuwen m45 WES 94 3.36.35 Wim Verhoorn m45 NYO 87 3.37.23 Martin Zwinkels m50 ROT 93 3.39.20 Eric Hafkamp ROT 07 3.39.52 Bert Vreugdenhil m45 ROT 10 3.40.15 Jo Lamerichs WES 93 3.41.29 Paul Zwinkels ROT 04 3.41.31 Philip Koelemij m45 ROT 04 3.41.43 Piet 't Hart m45 ETT 09 3.41.44 Ruud Hurkmans WES 93 3.42.10 Nico van Zeyl AMS 87 3.42.24 Gerard vd Berg m50 ROT 10 3.42.40 Paul de Groot ROT 98 3.42.41 Herman Perquin m50 WES 90 3.43.17 Joep Zuijderwijk WES 93 3.43.40 Piet Boon m50 DeM 04 3.43.43 Rob van der Kooi m45 ROT 95 3.44.34 Kees Hendriks ROT 92 3.45.25 R.Burger ROT 03 3.45.43 Leo Valstar m50 ROT 08 3.46.46 Kees van Schie WES 97 3.48.02 Wim Erkens m50 ROT 10 3.48.39 Kees van den Bos m45 ROT 10 3.48.52 Peter vd Sande m50 ROT 08 3.49.07 Willem van 't Riet WES 93 3.49.26 Hans van den Berg ROT 04 3.49.36 Albert Kling ROT 97 3.50.06 Wim Hoogerbrugge m55 ROT 06 3.52.54 Roel Vermeer AMS 96 3.53.14 Martien Mol APO 10 3.54.31 Herman Mastwijk m45 ROT 06 3.55.19 Arjan Boekkestijn ROT 06 3.57.02 Chiel Rodenburg m45 ROT 01 3.57.02 Jan Zwartveld m50 ROT 10 3.57.46 Edwin van der Wilk ROT 10 3.58.16 Leo van Santen m45 NYO 02 3.58.52 Aad Bremekamp EIN 88 3.59.52 Piet de Jong m50 ETL 03 3.59.56 Stef van Kempen m45 ROT 04 4.00.15 Jelle Heins m45 ROT 08 4.00.57 Con van der Valk ROT 00 4.05.05 Rich.Paardekooper m45 ROT 10

4.05.14 Niek van den Boer m55 ROT 10 4.05.56 Wim Hanemaaijer m45 ROT 05 4.06.17 Patrick van Dop EIN 10 4.06.31 Gerard Kemperman m50 ROT 91 4.10.19 John v Heijningen ROT 99 4.12.44 Cent Wageveld m45 ROT 06 4.18.01 Gerrit Poot ROT 05 4.18.49 Harry Spaan m55 ROT 98 4.19.17 Nico Hagman ROT 06 4.19.31 Andre Pelikaan ROT 10 4.21.21 Theo Groeneveld m55 NYO 00 4.21.47 Jan Bouke Tiersma ROT 06 4.25.04 Wim van Toor m50 ROT 09 4.26.03 Cees Reijntjes m45 ROT 98 4.26.51 Jan vd Wijnboom m55 ROT 09 4.27.28 Patrick van Koppen ROT 10 4.30.02 Ed Gram ROT 05 4.37.33 L Thoen ROT 98 (200) 4.40.33 Leo van der Knaap NYO 94 4.45.42 Kees van Paassen m50 ROT 08 4.56.35 Martien Kok m50 NYO 02 4.59.51 Paul Oomen m50 MED 98 (204) mannen 45+ 2.29.31 Henk Bronswijk ETL 88 2.37.46 Peter van Koppen EIN 98 2.44.10 Ben Wissenburg BER 86 2.44.23 Henk Groenewegen m50 WES 87 2.45.19 Kees vd Zanden ROT 00 2.46.31 Rut Zoutman SPY 06 2.48.40 Leo van Koppen WES 88 2.48.44 Martin v Marrewijk WES 86 2.49.39 Jan van der Meer ROT 09 2.50.45 Paul Michiels m50 LEI 91 2.51.54 Maarten de Jong ROT 09 2.52.15 Ton Kortekaas WES 93 2.52.40 Marcel Flinterman ROT 08 2.52.42 Theo Kruyskamp WES 86 2.52.52 Roland Dheere ETL 84 2.53.06 Ben Groenewegen m50 ROT 04 2.55.32 Aad Flaton m55 ROT 04 2.56.12 Frans Boers WES 95 (20) 2.56.16 Cees Jorissen WES 90 2.56.33 Max van Dorsten ROT 06 2.56.42 Herwig Pauwels WES 87 2.57.45 Cees Wubben WES 96 2.58.20 Fred Koreman WES 96 2.58.48 Willem Willemsen m50 ROT 05 2.59.35 Bram Meijer ROT 98 3.00.12 Henk van Vliet WES 74 3.01.36 Arthur Heerkens UTR 10 3.03.27 Leo Vonk m60 ROT 01 3.03.39 Rob van Noordt TER 09 3.03.45 Jan van Heest ETL 84 3.04.57 Peter Behrtel WES 93 3.05.07 Ton Koenekoop ROT 98 3.06.19 Piet van Schie m55 EIN 05 3.06.37 Aad Koffijberg WES 83 3.07.35 Anton van Spronsen ROT 98 3.08.07 Adriaan de Schippe ROT 07 3.08.21 George Wennekers WES 96 3.08.50 Aad van der Knaap ROT 01 3.10.29 Wim den Hartog m50 ROT 81 3.10.42 Ad Oomes WES 95 3.11.28 Fep van der Ende m50 ROT 05 3.12.00 Bert Zwinkels m50 ROT 05 3.12.18 Hans van Haaster WES 93

3.12.41 Aad van Ruijven WES 96 3.13.57 Jan van Dijk m50 ROT 98 3.14.42 Jaap Groen ROT 98 3.15.08 Bram Voogt WES 87 3.15.26 Fred Langhorst WES 85 (50) 3.15.35 Arno Duyvestein ROT 99 3.16.14 Herman Koning m50 ROT 01 3.17.53 Ronald Beumer LEI 94 3.17.54 Hans van Wensen ROT 01 3.18.05 Gerard van Luyk ROT 97 3.18.19 Joop Hokke m50 WES 89 3.18.29 Peter Duyndam SEV 07 3.19.30 Pleun de Koning WES 90 3.19.31 Eric Philipsen SPY 10 3.20.31 Aad van der Voort ROT 05 3.20.46 Arjo van Lenteren ROT 05 3.20.46 Koos Fransen ROT 97 3.22.01 Henk de Hoogh m50 WES 94 3.22.25 Geert van Ruyven ROT 04 3.23.46 Jan de Vreede WES 97 3.24.04 Coen Jansen m50 ROT 00 3.24.45 Aad Gankema DHA 98 3.24.54 Aad van Dijk II ROT 00 3.25.12 Nico vd Heuvel WES 93 3.26.01 Piet Knoppert m50 WES 89 3.26.20 Jan Zuurmond m55 UTR 05 3.27.17 Jo Schroder ROT 99 3.27.27 Joep Oudesluys m50 ROT 05 3.27.55 Hans Stijger ROT 10 3.27.59 Kees van Koppen WES 96 3.28.25 Jan Kempe WES 81 3.28.48 Cees Duijndam m50 SEV 07 3.28.49 Zeeg Brienen m50 ROT 06 3.29.43 Jan Noordam ROT 02 3.29.45 Rinie v Marrewijk UTR 06 3.30.16 Ron van Kampen RIG 08 3.31.51 Charl.Jungschlager WES 93 3.32.29 Bert van Bommel ROT 01 3.33.09 Ronald Hoogenboom ETL 10 3.34.09 Leo Struijk m65 ROT 05 3.34.37 Johan vd Weiden WES 93 3.34.52 Ruud Dudink m50 ROT 04 3.35.02 Jan Brabander ROT 10 3.35.26 Hans Paardekooper m50 ROT 08 3.35.44 Maarten Jung ROT 06 3.36.25 Jan van Leeuwen WES 94 3.36.35 Wim Verhoorn NYO 87 3.37.23 Martin Zwinkels m50 ROT 93 3.39.13 Willem Nak NYO 97 3.39.52 Bert Vreugdenhil ROT 10 3.41.31 Philip Koelemij ROT 04 3.41.43 Piet 't Hart ETT 09 3.42.24 Gerard vd Berg m50 ROT 10 3.42.41 Herman Perquin m50 WES 90 3.43.40 Piet Boon m50 DeM 04 (100) 3.43.43 Rob van der Kooi ROT 95 3.45.43 Leo Valstar m50 ROT 08 3.48.02 Wim Erkens m50 ROT 10 3.48.39 Kees van den Bos ROT 10 3.48.52 Peter vd Sande m50 ROT 08 3.50.04 Leo Dukker ROT 99 3.50.06 Wim Hoogerbrugge m55 ROT 06 3.54.31 Herman Mastwijk ROT 06 3.57.02 Chiel Rodenburg ROT 01 3.57.02 Jan Zwartveld m50 ROT 10 3.58.16 Leo van Santen NYO 02 3.59.52 Piet de Jong m50 ETL 03

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (61)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN WEGWEDSTRIJDEN

60

3.59.56 Stef van Kempen ROT 04 4.00.15 Jelle Heins ROT 08 4.03.21 Kees Hendriks m55 ROT 05 4.05.05 Rich.Paardekooper ROT 10 4.05.14 Niek van den Boer m55 ROT 10 4.05.56 Wim Hanemaaijer ROT 05 4.06.31 Gerard Kemperman m50 ROT 91 4.12.44 Cent Wageveld ROT 06 4.18.49 Harry Spaan m55 ROT 98 4.21.21 Theo Groeneveld m55 NYO 00 4.25.04 Wim van Toor m50 ROT 09 4.26.03 Cees Reijntjes ROT 98 4.26.51 Jan vd Wijnboom m55 ROT 09 4.45.42 Kees van Paassen m50 ROT 08 4.56.35 Martien Kok m50 NYO 02 4.59.51 Paul Oomen m50 MED 98 (128) mannen 50+ 2.44.23 Henk Groenewegen WES 87 2.49.18 Leo van Koppen ROT 94 2.50.45 Paul Michiels LEI 91 2.53.06 Ben Groenewegen ROT 04 2.53.25 Rut Zoutman MAA 09 2.55.32 Aad Flaton m55 ROT 04 2.55.46 Martin v Marrewijk WES 93 2.56.11 Henk Bronswijk WES 95 2.56.33 Max van Dorsten ROT 09 2.58.48 Willem Willemsen ROT 05 3.03.27 Leo Vonk m60 ROT 01 3.06.19 Piet van Schie m55 EIN 05 3.06.25 Ton Kortekaas ETL 98 3.10.04 Aad van der Knaap ROT 06 3.10.29 Wim den Hartog ROT 81 3.11.28 Fep van der Ende ROT 05 3.12.00 Bert Zwinkels ROT 05 3.13.57 Jan van Dijk ROT 98 3.16.14 Herman Koning ROT 01 3.18.19 Joop Hokke WES 89 (20) 3.22.01 Henk de Hoogh WES 94 3.24.04 Coen Jansen ROT 00 3.26.01 Piet Knoppert WES 89 3.26.20 Jan Zuurmond m55 UTR 05 3.27.27 Joep Oudesluys ROT 05 3.28.48 Cees Duijndam SEV 07 3.28.49 Zeeg Brienen ROT 06 3.31.11 Ad Oomes ALM 01 3.31.37 Ben Wissenburg WES 93 3.31.40 Jan Noordam m55 APO 10 3.31.48 Aad van der Voort BAR 08 3.34.09 Leo Struijk m65 ROT 05 3.34.52 Ruud Dudink ROT 04 3.35.26 Hans Paardekooper ROT 08 3.36.10 Hans van Wensen ROT 02 3.37.23 Martin Zwinkels ROT 93 3.42.24 Gerard vd Berg ROT 10 3.42.38 Piet 't Hart ROT 10 3.42.41 Herman Perquin WES 90 3.43.40 Piet Boon DeM 04 3.45.43 Leo Valstar ROT 08 3.48.02 Wim Erkens ROT 10 3.48.52 Peter vd Sande ROT 08 3.50.06 Wim Hoogerbrugge m55 ROT 06 3.53.27 Roland Dheere m55 GUL 96 3.55.04 Bert van Bommel ATH 05 3.57.02 Jan Zwartveld ROT 10 3.59.52 Piet de Jong ETL 03 4.00.21 Chiel Rodenburg ROT 05 4.03.21 Kees Hendriks m55 ROT 05

(50) 4.05.14 Niek van den Boer m55 ROT 10 4.06.18 Wim Hanemaaijer ROT 06 4.06.31 Gerard Kemperman ROT 91 4.18.49 Harry Spaan m55 ROT 98 4.21.21 Theo Groeneveld m55 NYO 00 4.25.04 Wim van Toor ROT 09 4.26.51 Jan vd Wijnboom m55 ROT 09 4.45.42 Kees van Paassen ROT 08 4.46.56 Cent Wageveld AMS 07 4.56.35 Martien Kok NYO 02 4.59.51 Paul Oomen MED 98 (62) mannen 55+ 2.52.37 Henk Groenewegen SCH 91 2.55.32 Aad Flaton ROT 04 2.55.44 Ben Groenewegen ROT 09 2.58.45 Martin v Marrewijk WES 97 3.03.27 Leo Vonk m60 ROT 01 3.06.19 Piet van Schie EIN 05 3.12.36 Willem Willemsen UTR 10 3.23.11 Henk Bronswijk ALM 01 3.26.20 Jan Zuurmond UTR 05 3.31.40 Jan Noordam APO 10 3.34.09 Leo Struijk m65 ROT 05 3.35.18 Ruud Dudink UTR 10 3.36.34 Hans van Wensen ROT 10 3.48.?? Herman Perquin ETL 90 3.50.06 Wim Hoogerbrugge ROT 06 3.53.27 Roland Dheere GUL 96 3.57.23 Piet de Jong APO 07 4.03.21 Kees Hendriks ROT 05 4.05.14 Niek van den Boer ROT 10 4.18.49 Harry Spaan ROT 98 (20) 4.21.21 Theo Groeneveld NYO 00 4.26.51 Jan vd Wijnboom ROT 09

mannen 60+ 3.03.12 Henk Groenewegen WES 96 3.03.27 Leo Vonk ROT 01 3.34.09 Leo Struijk m65 ROT 05 4.17.09 Roland Dheere MED 98

mannen 65+ 3.21.38 Henk Groenewegen DIE 00 3.34.09 Leo Struijk ROT 05

mannen 70+ 3.40.53 Henk Groenewegen HOO 05

dames 2.50.06 Ine Valentin AMS 82 2.51.42 Carla Ophorst d40 ROT 00 2.55.43 Marian Hoogerhoud UTR 82 3.09.17 Fleur Runeman d35 ROT 08 3.10.38 Tine Bronswijk d35 WES 83 3.17.55 Jolanda vd Helm WES 95 3.18.23 Elvera de Bruyn Rpo 89 3.18.33 Cora Klumpers d40 NIA 04 3.19.48 Petra v Marrewijk d35 WES 93 3.23.35 Pam Smid d40 ESS 93 3.25.17 Lenie Hoogenraad d45 ROT 00 3.25.33 Carin vd Ende d45 DUB 08 3.27.18 Francine Hofstede d40 WES 95 3.27.38 Astrid Barendse d35 ROT 06 3.29.20 Carla Post d40 ROT 99 3.30.14 Ilona Grachten ROT 98 3.32.18 Anneke Starrenburg d40 ROT 01 3.33.51 Nel van Leeuwen d50 WES 91 3.33.55 Corrie van Dijk d45 WES 93

3.34.21 Ineke Vis d35 DHA 98 (20) 3.34.48 Ellen Grimbergen d45 AMS 10 3.35.41 Patricia Huisman d35 UTR 10 3.40.28 Els Flinterman d40 ROT 06 3.40.55 Marielle Ter Laak d35 ROT 10 3.42.58 Ria Sonneveld d45 ROT 99 3.43.11 Ethel v Marrewijk ROT 04 3.43.24 Joke de Brabander d35 WES 84 3.44.17 Marja van der Burg d45 APO 08 3.44.55 Tres Duijndam d45 SEV 07 3.46.11 Anthoin.Kamermans d45 ROT 04 3.47.31 Toke van Ruijven d40 ROT 05 3.50.16 Diana Gram d40 UTR 10 3.54.14 Frieda van Zijl d40 ROT 06 3.54.27 Janny van Bommel d45 FLO 08 3.54.48 Joost Lagerweij d40 ROT 09 3.54.55 Hermine vd Marel d45 ROT 09 3.56.25 Carole Dobischok NYO 94 3.57.03 Petra Hofsteda ROT 06 3.57.51 Anja Boks d45 UTR 10 3.58.29 JacquelineMolenaar d40 ROT 06 4.02.09 Antina v Heijninge d40 ROT 08 4.02.29 Anja Hegge d45 ROT 08 4.05.07 Willie Mol d40 ROT 04 4.05.07 Marian van Zijl d40 ROT 04 4.05.22 Meike Breedveld ROT 05 4.10.41 Aad van Noordt d40 ROT 10 4.24.20 Mieke Koreman d40 AMS 96 4.25.02 Rianne Ammerlaan d50 ROT 09 4.26.33 Adriana de Smit d40 NYO 10 (49) dames 35+ 2.51.42 Carla Ophorst d40 ROT 00 3.05.11 Marian Hoogerhoud ETL 83 3.09.17 Fleur Runeman ROT 08 3.10.38 Tine Bronswijk WES 83 3.18.33 Cora Klumpers d40 NIA 04 3.19.48 Petra v Marrewijk WES 93 3.23.35 Pam Smid d40 ESS 93 3.25.17 Lenie Hoogenraad d45 ROT 00 3.25.33 Carin vd Ende d45 DUB 08 3.27.18 Francine Hofstede d40 WES 95 3.27.38 Astrid Barendse ROT 06 3.29.20 Carla Post d40 ROT 99 3.32.18 Anneke Starrenburg d40 ROT 01 3.33.51 Nel van Leeuwen d50 WES 91 3.33.55 Corrie van Dijk d45 WES 93 3.34.21 Ineke Vis DHA 98 3.34.48 Ellen Grimbergen d45 AMS 10 3.35.41 Patricia Huisman UTR 10 3.40.28 Els Flinterman d40 ROT 06 3.40.55 Marielle Ter Laak ROT 10 (20) 3.42.58 Ria Sonneveld d45 ROT 99 3.43.24 Joke de Brabander WES 84 3.44.17 Marja van der Burg d45 APO 08 3.44.55 Tres Duijndam d45 SEV 07 3.46.11 Anthoin.Kamermans d45 ROT 04 3.47.31 Toke van Ruijven d40 ROT 05 3.50.16 Diana Gram d40 UTR 10 3.54.14 Frieda van Zijl d40 ROT 06 3.54.27 Janny v Bommel d45 FLO 08 3.54.48 Joost Lagerweij d40 ROT 09 3.54.55 Hermine vd Marel d45 ROT 09 3.57.51 Anja Boks d45 UTR 10 3.58.29 JacquelineMolenaar d40 ROT 06 4.02.09 Antina v Heijninge d40 ROT 08 4.02.29 Anja Hegge d45 ROT 08

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (62)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN WEGWEDSTRIJDEN

61

4.05.07 Willie Mol d40 ROT 04 4.05.07 Marian van Zijl d40 ROT 04 4.06.38 Miranda Kaslander ROT 10 4.10.41 Aad van Noordt d40 ROT 10 4.24.20 Mieke Koreman d40 AMS 96 4.25.02 Rianne Ammerlaan d50 ROT 09 4.26.33 Adriana de Smit d40 NYO 10 (42) dames 40+ 2.51.42 Carla Ophorst ROT 00 3.18.33 Cora Klumpers NIA 04 3.20.48 Tine Bronswijk SCH 87 3.23.35 Pam Smid ESS 93 3.25.17 Lenie Hoogenraad d45 ROT 00 3.25.33 Carin vd Ende d45 DUB 08 3.27.18 Francine Hofstede WES 95 3.29.20 Carla Post ROT 99 3.32.18 Anneke Starrenburg ROT 01 3.32.45 Petra v Marrewijk ROT 98 3.33.51 Nel van Leeuwen d50 WES 91 3.33.55 Corrie van Dijk d45 WES 93 3.34.48 Ellen Grimbergen d45 AMS 10 3.40.28 Els Flinterman ROT 06 3.42.58 Ria Sonneveld d45 ROT 99 3.44.17 Marja van der Burg d45 APO 08 3.44.55 Tres Duijndam d45 SEV 07 3.46.11 Anthoin.Kamermans d45 ROT 04 3.47.31 Toke van Ruijven ROT 05 3.50.16 Diana Gram UTR 10 (20) 3.54.14 Frieda van Zijl ROT 06 3.54.27 Janny van Bommel d45 FLO 08 3.54.48 Joost Lagerweij ROT 09 3.54.55 Hermine vd Marel d45 ROT 09 3.57.51 Anja Boks d45 UTR 10 3.58.29 JacquelineMolenaar ROT 06 4.02.09 Antina v Heijninge ROT 08 4.02.29 Anja Hegge d45 ROT 08 4.05.07 Willie Mol ROT 04 4.05.07 Marian van Zijl ROT 04 4.10.41 Aad van Noordt ROT 10 4.24.20 Mieke Koreman AMS 96 4.25.02 Rianne Ammerlaan d50 ROT 09 4.26.33 Adriana de Smit NYO 10 (33) dames 45+ 2.58.01 Carla Ophorst AMS 04 3.25.17 Lenie Hoogenraad ROT 00 3.25.33 Carin vd Ende DUB 08 3.33.51 Nel van Leeuwen d50 WES 91 3.33.55 Corrie van Dijk WES 93 3.34.48 Ellen Grimbergen AMS 10 3.42.58 Ria Sonneveld ROT 99

3.44.17 Marja van der Burg APO 08 3.44.55 Tres Duijndam SEV 07 3.46.11 Anthoin.Kamermans ROT 04 3.53.39 Els Flinterman ROT 09 3.54.27 Janny van Bommel FLO 08 3.54.55 Hermine vd Marel ROT 09 3.56.16 Frieda van Zijl ROT 09 3.57.51 Anja Boks UTR 10 3.57.53 Tine Bronswijk WES 95 3.59.16 Anneke Starrenburg ROM 06 4.02.29 Anja Hegge ROT 08 4.25.02 Rianne Ammerlaan d50 ROT 09 (19)

dames 50+ 3.33.51 Nel van Leeuwen WES 91 3.53.17 Tres Duijndam ROT 09 4.25.02 Rianne Ammerlaan ROT 09 5.07.15 Tine Bronswijk ROT 99 betekenis der plaatsnamen: AFS Afsl.dijk LON Londen AFT Amersfoort MED Medoc AMS Amsterdam NWH Noordwijkerhout APO Apeldoorn NIA Niagara falls BER Berlijn NYO New York BOE Boedapest ROL Rolde DHA Den Haag ROT Rotterdam DIE Di ever RpO R'dam pol.mar EIN Eindhoven SCH Schoorl ENS Enschede TER Terschelling ESS Essen URK Urk ETL Etten-Leur UTR Utrecht GUL Brugge WES Westland HEL Helmond HOO Hoorn ATH Athene ROM Rome SEV Sevilla SPY Spijkenisse FLO Florence DUB Dublin BAR Barcelona RIG Riga MON Montreal MAA Maasdam BHA Burg Haamstede

100 KILOMETER (volledige ranglijsten)

algemeen 6.43.42 Henk Bronswijk m40 TOR 84 7.38.49 Rut Zoutman m40 MOS 03 8.06.51 Henk Groenewegen m50 TOR 87 8.08.57 Herman Kromhout WIN 76 8.17.54 Martien van Vliet WIN 80 8.36.35 Kees Valstar WIN 77 8.47.29 Cees Jorissen WIN 78 9.07.07 Tine Bronswijk d WIN 81

9.39.48 Wim Bouhuizen WIN 79

veteranen 40+ 6.43.42 Henk Bronswijk TOR 84 7.38.49 Rut Zoutman MOS 03 8.06.51 Henk Groenewegen m50 TOR 87

veteranen 45+ 8.06.51 Henk Groenewegen m50 TOR 87

veteranen 50+ 8.06.51 Henk Groenewegen TOR 87

veteranen 55+ 9.00.17 Henk Groenewegen m60 VEN 90

veteranen 60+ 9.00.17 Henk Groenewegen VEN 96

dames 9.07.07 Tine Bronswijk WIN 81

dames veteranen 35+ 9.28.04 Tine Bronswijk TOR 85

dames veteranen 40+ 12.14.30 Tine Bronswijk TOR 90

TOR = Torhout VEN = Vendee MOS = Moskou WIN = Winschoten

ULTRA LANGE AFSTANDEN ( t.t. = tussentijden ) 12 uur 131,510 km Rut Zoutman AMF 95 101,336 km Hennie v Velzen m40 DHG 10 95,943 km Tine Bronswijk d40 DHG 91 150 km ( tt = tussentijd op langere afstand ) 16.15.38 tt Rut Zoutman APO 94 100 EM (160,9 km) 14.09.14 Rut Zoutman m40 HvH 00 19.13.57 Rut Zoutman m50 DeH 10 200 km 22.30.10 Rut Zoutman m40 AMF 00 24 uur 212,780 km Rut Zoutman APO 94 184,0748 km Rut Zoutman m40 APO 01 APO = Apeldoorn AMF = Amersfoort DHG = Den Haag HvH = Hoek v.Holland DeH = Den Helder

WEGWEDSTRIJDEN IN 2011 VAN OF MET MEDEWERKING VAN OLYMPUS ‘70

Zat 26-03-2011 Arcade Halve Marathon Naaldwijk Vrij 06-05-2011 Omloop Ter Heijde Ter Heijde Vrij 17-06-2011 Santen & Gasille Oranjeloop Kwintsheul Zat 25-06-2011 VTM Telecomloop Maasdijk Zat 02-07-2011 Kadeloop Schipluiden Zat 06-08-2011 Bradelierloop De Lier Zat 24-09-2011 Rijk Zwaanloop ‘s-Gravenzande Zat 05-11-2011 Venéco Run Halve Marathon Monster Zat 07-01-2012 HVC ‘10 – Olympus ’70 Nieuwjaarsloop Hoek van Holland

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (63)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN WEGWEDSTRIJDEN

62

Overzicht van de Olympus-atleten op de marathon doorheen de jaren: aantal binnen dames binnen beste man beste vrouw 2,20 2.30 2.40 2,50 3.00 totaal 3.00 3.15 3.30 totaal 1973 2 1974 Henk Bonswijk 2.42.11 geen 1 3 9 1975 Hans van Adrichem 2.47.19 geen 2 6 7 1976 Herman Kromhout 2.36.11 geen 1 1 8 15 1977 Henk Bonswijk 2.36.51 Tine Bronswijk 3.44.13 1 2 10 19 1 1978 Jacques Valentin 2.26.35 Tine Bronswijk 3.32.05 1 2 6 13 30 1 1979 Jacques Valentin 2.20.58 Marian Hoogerhoud 3.21.16 1 2 7 14 34 2 2 1980 Jacques Valentin 2.18.28 Marian Hoogerhoud 3.09.53 1 1 3 6 14 35 1 2 2 1981 Jacques Valentin 2.15.17 Marian Hoogerhoud 3.04.47 1 2 4 8 16 36 2 2 2 1982 Jacques Valentin 2.19.13 Ine Valentin 2.50.06 1 2 4 8 16 32 2 3 3 3 1983 Jacques Valentin 2.13.51 Marian Hoogerhoud 3.05.11 1 2 4 13 17 34 2 2 3 1984 Jacques Valentin 2.13.45 Tine Bronswijk 3,19,08 1 2 3 16 20 32 1 2 1985 Jacques Valentin 2.21.38 Tine Bronswijk 3.13.08 0 2 6 16 25 38 1 1 1986 Jacques Valentin 2.15.22 Tine Bronswijk 3.19.01 1 1 6 16 23 35 1 1 1987 Jacques Valentin 2.19.36 Tine Bronswijk 3.20.48 6 12 23 38 1 1 1988 Henk Bronswijk 2.29.31 Tine Bronswijk 3.31.26 2 5 11 21 36 1 1989 Peter van Marrewijk 2.34.24 Elvera de Bruyn 3.18.23 2 9 20 36 1 2 1990 Peter van Marrewijk 2.28.45 Tine Bronswijk 3.35.29 1 3 7 18 47 1 1991 Ed Wols 2.37.27 Elvera de Bruyn 3.32.27 2 5 15 50 3 1992 Peter Duijndam 2.37.04 Corrie van Dijk 3.38.48 2 7 22 60 2 1993 Eric Teunissen 2.32.55 Petra van Marrewijk 3.19.48 2 5 16 62 3 6 1994 Juur Hanemayer 2.34.56 Carla Ophorst 3.04.10 2 6 21 55 1 3 4 1995 Teckey Gebresselassie 2.15.04 Carla Ophorst 2.55.22 1 2 2 6 19 58 1 1 4 8 1996 Teckey Gebresselassie 2.13.18 Lenie Hoogenraad 3.31.33 1 1 1 2 14 47 3 1997 Teckey Gebresselassie 2.15.25 Carla Post 3.38.38 1 1 1 3 12 46 1 4 1998 Teckey Gebresselassie 2.21.32 Ineke Grachten 3.30.14 1 2 4 12 52 1 1 1 7 1999 Teckey Gebresselassie 2.13.13 Lenie Hoogenraad 3.28.03 1 1 1 3 7 29 2 5 2000 Kees van der Zanden 2.45.19 Jolanda van Velzen 3.19.47 3 8 39 1 1 3 7 2001 Jelle Zwinkels 2.47.06 Lenie Hoogenraad 3.31.14 2 4 33 5 2002 Rut Zoutman 2.45.38 Cora Vissenotter 3.35.57 1 4 29 3 2003 Jelle Zwinkels 2.49.49 Carla Ophorst 2.56.32 1 6 23 1 1 1 2 2004 Jelle Zwinkels 2.45.03 Carla Ophorst 2.58.01 2 10 41 1 1 2 10 2005 Jelle Zwinkels 2.41.58 Astrid Barendse 3.40.44 1 7 45 7 2006 Rut Zoutman 2.46.31 Astrid Barendse 3.27.38 2 4 46 8 2007 Jelle Zwinkels 2.48.53 Tres Duijndam 3.44.55 2 4 37 7 2008 Jelle Zwinkels 2.45.17 Fleur Runeman 3.09.17 1 3 40 1 2 11 2009 Jelle Zwinkels 2.47.04 Fleur Runeman 3.14.24 2 8 47 1 1 15 2010 Mart Solleveld 2.46.54 Ellen Grimbergen 3.34.48 1 3 44 11

halve marathon / 20 km: vergelijking met voorgaande jaren:

Vorig jaar gaven we een overzicht van de 15 km. De halve marathon werd slechts gepubliceerd vanaf 1984. Tot dan toe was de 20 km belangrijker. Van 1984 begon de halve marathon in belangrijkheid toe te nemen, het aantal 20 km wedstrijden nam geleidelijk af. Daarom geven we in dit overzicht tot 1983 de 20 km resultaten, vanaf 1984 de halve marathon

1e man 1e vrouw 5e 10e 20e 1e m40 5e m40 1e m50 1e m60

20 kilometer 1974 Jacques Valentin 1.12.04 geen 1.18.40 1.20.53 1975 Jacques Valentin 1.08.02 geen 1.13.06 1.16.22 1.20.08 1.14.18 1.17.32 1976 Herman Kromhout 1.04.56 geen 1.12.14 1.15.13 1.20.29 1.15.13 1977 Jacques Valentin 1.03.04 Tine Bronswijk 1.33.17 1.09.31 1.12.16 1.18.25 1.10.57 1..25.57 1978 Jacques Valentin 1.03.31 Tine Bronswijk 1.30.49 1.10.12 1.13.07 1.16.58 1.15.49 1979 Jacques Valentin 1.03.51 Marian Hoogerhoud 1.24.37 1.09.40 1.14.12 1.20.39 1.13.50 1.36.48 1.24.14 1980 Jacques valentin 1.03.56 Marian Hoogerhoud 1.19.56 1.10.31 1.14.19 1.19.56 1.15.30 1.23.48 1.28.53 1981 Jacques Valentin 1.02.59 Ine Valentin 1.15.06 1.08.50 1.13.26 1.20.02 1.13.28 1.21.07 1.27.33 1982 Jacques Valentin 1.00.57 Ine Valentin 1.14.50 1.07.45 1.12.46 1.18.21 1.13.55 1983 Henk Bronswijk 1.05.10 Marian Hoogerhoud 1.27.08 1.12.38 1.17.21 1.12.38

halve marathon 1984 Jacques Valentin 1.06.37 Marian Hoogerhoud 1.24.09 1.11.48 1.14.51 1.19.46 1.11.48 1.22.51 1.34.36 (20km Peter v Marrewijk 1.03.28) 1985 Jacques Valentin 1.06.32 Tine Bronswijk 1.28.20 1.10.31 1.15.05 1.21.45 1.09.55 1.19.19 1.21.48 1.46.51 1986 Jacques Valentin 1.08.10 Tine Bronswijk 1.24.52 1.10.42 1.17.53 1.21.37 1.09.53 1.18.55 1.18.47 1.47.16 (20km 1.00.47) 1987 Jacques Valentin 1.07.05 Tine Bronswijk 1.30.35 1.12.35 1.17.02 1.19.54 1.12.35 1.21.29 1.18.27

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (64)

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN WEGWEDSTRIJDEN

63

1988 Jacques Valentin 1.08.48 Tine Brosnwijk 1.30. 1.12.58 1.16.27 1.19.42 1.12.24 1.19.14 1.19.41 1989 Peter van Marrewijk 1.09.41 Tine Bronswijk 1.34.56 1.13.51 1.19.13 1.21.56 1.13.48 1.21.30 1.28.27 1.47.56 1990 Eric Teunissen 1.09.30 Tine Bronswijk 1.39.40 1.15.12 1.20.41 1.25.31 1.18.09 1.25.56 1.36.39 1991 Eric Teunissen 1.08.46 Elvera de Bruyn 1.34.41 1.14.09 1.17.28 1.19.59 1.15.24 1.21.30 1.17.44 1992 Peter van Marrewijk 1.08.35 Ineke Vis 1.19.31 1.15.48 1.19.45 1.22.12 1.20.13 1.25.06 1.15.34 1993 Eric Teunissen 1.08.35 Carla Ophorst 1.21.32 1.12.51 1.18.10 1.21.41 1.18.10 1.23.15 1.18.06 1.44.12 1994 Juur Hanemaijer 1.09.48 Carla Ophorst 1.21.13 1.14.04 1.16.43 1.21.13 1.14.54 1.24.31 1.22.20 1.43.23 1995 Teckey Gebreselassie 1.03.22 Carla Ophorst 1.19.35 1.13.40 1.17.22 1.19.22 1.17.22 1.19.22 1.21.17 1.24.08 1996 Teckey Gebreselassie 1.02.53 Carla Ophorst 1.20.36 1.15.01 1.17.51 1.22.08 1.13.58 1.23.06 1.23.58 1.26.00 1997 Teckey Gebreselassie 1.02.25 Carla Ophorst 1.19.45 1.15.44 1.18.07 1.19.45 1.14.48 1.19.07 1.19.08 1.27.53 1998 Teckey Gebreselassie 1.03.27 Carla Ophorst 1.20.06 1.13.19 1.15.56 1.20.45 1.13.12 1.20.43 1.21.40 1.30.40 1999 Rut Zoutman 1.11.18 Carla Ophorst 1.19.40 1.15.00 1.17.51 1.20.27 1.11.18 1.19.37 1.20.04 1.28.43 2000 Doeke de Jong 1.13.57 Carla Ophorst 1.19.11 1.16.49 1.18.47 1.24.32 1.13.57 1.19.56 1.21.54 1.30.55 2001 Eric Teunissen 1.12.00 Carla Ophorst 1.19.07 1.17.30 1.20.08 1.22.49 1.12.33 1.21.39 1.26.32 1.25.58 2002 Eric Teunissen 1.12.54 Carla Ophorst 1.20.38 1.17.55 1.20.38 1.23.44 1.15.32 1.20.08 1.23.22 1.33.29 2003 Rut Zoutman 1.17.23 Carla Ophorst 1.21.11 1.18.58 1.20.56 1.26.14 1.17.23 1.19.56 1.18.33 1.34.03 2004 Jan van der Meer 1.15.23 Carla Ophorst 1.21.09 1.17.51 1.20.24 1.21.53 1.15.23 1.20.24 1.21.51 1.33.02 2005 Richard van der Knaap 1.14.15 Carla Ophorst 1.18.54 1.16.55 1.19.45 1.23.22 1.14.29 1.20.45 1.18.48 1.31.30 2006 Jan van der Meer 1.14.36 Carla Ophorst 1.20.26 1.17.58 1.20.40 1.24.49 1.14.36 1.20.40 1.23.46 1.25.42 2007 Jab van der Meer 1.14.46 Carin van der Ende 1.30.57 1.17.54 1.21.50 1.27.39 1.14.46 1.21.22 1.21.50 1.33.20 2008 Jelle Zwinkels 1.16.29 Carla Ophorst 1.22.42 1.20.38 1.22.42 1.26.08 1.17.43 1.22.55 1.22.28 1.30.02 2009 Mart Solleveld 1.14.18 Carla Ophorst 1.22.50 1.21.13 1.22.23 1.26.50 1.17.12 1.21.39 1.22.01 1.27.52 2010 Mart Solleveld 1.14.51 Carla Ophorst 1.26.19 1.17.55 1.20.31 1.26.56 1.17.34 1.20.25 1.23.09 1.29.18

RANGLIJSTEN ALLER TIJDEN SNELWANDELEN

meisjes pupillen

1 km 6.59.4 CORINA V D KAAY 77 7.02 Rianne vMarrewijk 75 7.15 Suzy Michiels 75

meisjes junioren D

1 km 6.14.0 SUZY MICHIELS 77 6.22.2 Rianne v Marrewijk 77 6.31.2 Anita v d Berg 77

3 km 19.20.4 SUZY MICHIELS 77 20.43.6 Anita v d Berg 77

meisjes junioren C

1 km 6.14.0 SUZY MICHIELS D 77 6.22.2 Rianne v Marrewijk D 77 6.31.2 Anita v d Berg D 77

3 km 19.20.4 SUZY MICHIELS D 77 20.43.6 Anita v d Berg D 77

meisjes junioren B

1 km 6.14.0 SUZY MICHIELS D 77

3 km 19.20.4 SUZY MICHIELS D 77

meisjes junioren A

1 km 6.14.0 SUZY MICHIELS D 77

3 km 19.20.4 SUZY MICHIELS D 77

dames

1 km 6.14.0 SUZY MICHIELS D 77

3 km 19.20.4 SUZY MICHIELS D 77

jongens pupillen

1 km 6.22.0 WALTER MICHIELS 78 6.47.0 Yves Odinot 77 7.02.0 Peter Schouw 75

jongens junioren D

1 km 5.56.8 ERIK VAN DIJK 77 6.06.3 Peter Schouw 77 6.22.0 André Hoogkamer 75 Walter Michiels pup 78

3 km 19.18.0 PETER SCHOUW 77 20.00.3 Erik van Dijk 77

jongens junioren C

1 km 4.53.3 FRANK V D BERG 77 5.31.0 Peter v Marrewijk 77 5.50.3 André Hoogkamer 76

3 km 15.56.0 FRANK V D BERG 77 18.22.8 Peter van Marrewijk 77 19.18.0 Peter Schouw D 77

5 km 27.46.8 FRANK V D BERG 77 31.54.0 Peter van Marrewijk 77

½ uur

5359m FRANK V D BERG 77

jongens junioren B

1 km 4.43.0 FRANK V D BERG 78 4.44.0 Hans v d Knaap 76

3 km 15.48.6 HANS V D KNAAP 76 15.56.0 Frank v d Berg C 77

5 km 24.12.8 HANS VD KNAAP 76 26.53.8 Frank v d Berg 78 30.40.4 Rinie van Marrewijk 77

½ uur 6177m HANS VD KNAAP 76 5345m Frank v d Berg 79

10 km 51.15.4 HANS V D KNAAP 76 57.00.4 Frank v d Berg 78

1 uur 11432m HANS VD KNAAP 76 10427m Frank v d Berg 78

jongens junioren A

1 km 4.17.9 HANS VD KNAAP 78 4.32.0 Frank vd Berg B 78

3 km 14.05.6 HANS VD KNAAP 78 14.53 Frank v d Berg 80

5 km 23.10.0 HANS VD KNAAP 77 26.53.8 Frank vd Berg B 78

½ uur 6177m HANS VD KNAAP B 76

10 km 48.22.4 HANS VD KNAAP 78 52.05 Frank vd Berg 80

1 uur 12212m HANS VD KNAAP 78

20 km 1.43.42 HANS VD KNAAP 78

heren

3 km 13.31.8 HANS VD KNAAP 79

5 km 23.10.0 HANS VD KNAAP A 77

10 km 48.08.4 HANS VD KNAAP 79 52.05 Frank v d Berg A 80 57.29 Jan Vijverberg 77

1 uur 12299m HANS V D KNAAP 79 10148 Ton Lagrauw 80 10073 Jan Vijverberg 79

20 km 1.40.19 HANS V D KNAAP 79 2.01.48 Jan Vijverberg 78

2 uur 21618m HANS VD KNAAP A 76

50 km 5.29.27 JAN VIJVERBERG 78

100 km open

100 em 21.04.54 JAN VIJVERBERG 79 23.16.27 Jan vd Hoeven 79 23.35.04 Wim Hulspas 79

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (65)

BAANRECORDS VAN DE NIEUWE BAAN (sinds 2008)

64

Heren:

100 m 11.03 -0.5 m/s Adrian Rijken NEA Volharding, Purmerend 19-04-09 200 m 21.64 -1.2 m/s Dennis Spillekom AV Lycurgus, Krommenie 19-04-09 400 m 48.76 Marius de Jong SC Reeuwijk, Reeuwijk 18-05-08 800 m 1:55.1 Marnix Engels Leiden Atletiek 09-07-09 1000 m 2:31.1 Gijs Groen Haag Atletiek, Den Haag 23-04-09 1500 m 3:56.00 Bas Eefting AV Lycurgus, Krommenie 19-04-09 3000 m 8:33.9 Thomas Poesiat Haag Atletiek 07-04-10 5000 m 15:04.82 Luc Krotwaar Eindhoven Atletiek 19-09-10 10000 m 40.44.9 Leon van Egeraat Spado 02-10-10 110 mH (106 cm) 14,35 -1,4 m/s Percy Marte NEA Volharding, Purmerend 19-04-09 400 mH (91 cm) 54.29 Pim Jehee AV Gouda 19-09-10 3000 m steeple 9:21.60 Noel Keijsers Prins Hendrik, Vught 19-04-09 Verspringen 7.05 m + 0,9 Pim Jehee AV Gouda 19-09-10 Hoogspringen 2.10 m Jan-Peter Larsen ARV Ilion, Zoetermeer 19-04-09 Polsstokhoogspringen 4,50 m Adriaan Saman AV'34, Apeldoorn 19-04-09 4,50 m Alex van Zutphen AV Gouda 19-09-10 Hinkstapspringen 13.91 m +1,4 m/s Timo de Water ARV Ilion, Zoetermeer 19-04-09 Kogelstoten (7.25 kg) 17.30 m Maarten Persoon Phanos, Amsterdam 19-04-09 Discuswerpen (2 kg) 49.62 m Roland van Zuilen AV Gouda 19-09-10 Speerwerpen (800 g) 63,70 m Daan Meijer AV'34, Apeldoorn 19-04-09 Kogelslingeren (7.25 kg) 56,27 m Maarten Persoon Phanos, Amsterdam 19-04-09 4x100 m 42.30 NEA Volharding NEA Volharding, Purmerend 18-05-08 4x400 m 3.25.52 AV Athos AV Athos 19-09-10

Dames

100 m 12.51 +1.9 m/s m/s Lianne v.d. Lugt Olympus '70, Westland 11-10-09 200 m 25,60 -0.7 m/s Naomi Derks Nijmegen Atletiek 19-04-09 400 m 57,62 Patricia Krolis Rotterdam Atletiek 19-04-09 800 m 2:12.1 Maureen Koster AV'47, Boskoop 14-05-09 1000 m 2:59.9 Marit Tegelaar PAC, Rotterdam 17-04-08 1500 m 4:26.12 Yvonne Hak AV Hera, Heerhugowaard 19-04-09 3000 m 9.24,31 Miranda Boonstra Nijmegen Atletiek 19-04-09 5000 m 18:14.1 Carla Ophorst Olympus '70, Westland 10-09-09 100 mH (84 cm) 15,38 -1.8 m/s Rianne Weltak PAC, Rotterdam 19-04-09 400 mH (76 cm) 1:01.34 Ramona Thoen Olympus '70, Westland 19-09-10 3000 m steeple (76 cm) 12:24.1 Ilona Lievaart Olympus '70, Westland 25-06-09 Verspringen 5.50 m + 1.9 m/s Lianne v.d. Lugt Olympus '70, Westland 19-04-09 Hoogspringen 1.70 m Nadine Boersen AV Sprint 19-09-10 Hinkstapspringen 11.45 m - 0.3 m/s Angela de Winter Leiden Atletiek, Leiden 18-05-08 Polshoog 3,20 José Schoenmaker AV Lycurgus 19-09-10 3,20 Moniek Jansen AV Sprint 19-09-10 Kogelstoten (4 kg) 15.92 m Denise Kemkers AV Hera, Heerhugowaard 19-04-09 Discuswerpen (1 kg) 53.59 m Monique Jansen Altis, Amersfoort 19-04-09 Speerwerpen (600 g) 43,86 m Cornelia de Jong Groningen Atletiek 19-09-10 Kogelslingeren (4 kg) 54,29 m Nicky van der Schilt Groningen Atletiek 19-09-10 4x100 m 48.70 A.V. Atverni A.V.Atverni 19-09-10 4x400 m 4.02.04 D.E.M. D.E.M. 19-09-10

WEDSTRIJDPROGRAMMA 2011 OLYMPUS ’70 BAAN TE NAALDWIJK

Zat 29-01-2011 Indoor pupillen + indoor sprint Zon 13-02-2011 Indoor C/D Junioren meerkamp Zon 10-04-2011 Openingswedstrijd Don 21-04-2011 1ste Donderdagavondwedstrijd (ET) Don 12-05-2011 2de Donderdagavondwedstrijd Zat 28-05-2011 Pupillencompetitie (ET) Don 09-06-2011 3de Donderdagavondwedstrijd

Zon 21-08-2011 C/D Junioren Instuif Don 01-09-2011 4de Donderdagavondwedstrijd Don 15-09-2011 5de Donderdagavondwedstrijd Zon 02-10-2011 Clubkampioenschappen Zat 08-10-2011 10 km op de baan Zon 11-12-2011 Indoorwedstrijd

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (66)

statistisch JAARBOEK 2010 - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 6167

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.